.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Ділова графіка у текстовому процесорі Word та табличному процесорі Excel" 


План-конспект уроку на тему "Ділова графіка у текстовому процесорі Word та табличному процесорі Excel"

Тема: Ділова графіка у текстовому процесорі Word та табличному процесорі Excel.
Мета уроку: навчити використовувати на практиці здобуті знання, вміння і навички;
розвинути логічне мислення і методи роботи з діловою графікою;
виховати любов до науки
Обладнання уроку: Комп’ютер, програмні продукти Word та Excel, конспект уроку.
Тип уроку: комбінований урок.
Вид уроку: вивчення нового матеріалу.

Планування уроку:
1. Організаційна частина  (2 хв)
2. Пояснення нового матеріалу (25 хв)
3. Закріплення нового матеріалу (дати відповіді на запитання ) (15 хв)
4. Підведення підсумків і домашнє завдання(3 хв)

План уроку
1. Побудова діаграм і графіків
2. Редагування діаграми.
3. Панель інструментів Діаграми.
4. Додавання діаграми до документу Word

Хід уроку
І. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюся з учнями та перевіряю присутніх і їх готовність до уроку.
ІІ. Пояснення нового матеріалу.
А зараз ми з вами перейдемо до вивчення нової теми. Запишіть, будь-ласка, тему сьогоднішнього уроку: “Ділова графіка у текстовому процесорі Word
Побудова діаграм і графіків
У програмі Excel термін діаграма використовується для позначення усіх видів графічного представлення числових даних. Побудова графічного зображення виробляється на основі ряду даних. Так називають групу ячейок з даними в межах окремого рядка чи стовпця. На одній діаграмі можна відображати кілька рядів даних.
Діаграма являє собою вставний об'єкт, впроваджений на один з аркушів робочої книги. Вона може розташовуватися на тім же листі, на якому знаходяться дані, чи на будь-якому іншому листі (часто для відображення діаграми відводять окремий лист). Діаграма зберігає зв'язок з даними, на основі яких вона побудована, і при відновленні цих даних негайно змінює свій вид.
Для побудови діаграми звичайно використовують Майстер діаграм, що запускається клацанням на кнопці Майстер діаграм на стандартній панелі інструментів. Часто зручно заздалегідь виділити область, яка містить дані, що будуть відображатися на діаграмі, але задати цю інформацію можна й у ході роботи майстра.
Тип діаграми.
На першому етапі роботи майстра вибирають форму діаграми. У списку Тип укажіть потрібний тип діаграми, а в області Вид –  її вид. Якщо треба щоб діаграма мала незвичайний вид, перейдіть на вкладку Нестандартні і виберіть там тип діаграми з нестандартним форматуванням. Кнопка Перегляд результату дозволяє попередньо побачити, як буде виглядати обрана діаграма на робочому листі. Щоб скористатися цією кнопкою, встановіть покажчик миші на кнопці і натисніть ліву кнопку миші. Діаграма з'явиться в області Вид і буде там відображатися, поки не буде відпущена кнопка миші.
Excel дозволяє створювати на основі даних з електронної таблиці різні типи діаграм. Тип використовуваної діаграми вибирається в залежності від типу даних і від того, яким чином їх треба представити. Нижче приведені основні типи діаграм (мал. 1).
 
Мал. 1. Майстер діаграм (крок 1 з 4): тип діаграми.

Гістограма. Використовується для порівняння декількох наборів даних, кожний з який представляє совою вертикальну смужку визначеної висоти. Ширина смужок рівна.
Лінійчата. Схожа на гістограму, але в цьому випадку для представлення наборів даних використовуються горизонтальні смуги.
Графік. Використовується тоді, коли необхідно простежити змінну деякого параметра протягом визначеного періоду часу, чи відстежити залежність однієї величини від іншої.
Кругова. Використовується для порівняння частин, що складають одне ціле.
Крапкова. Схожа на графік. Використовується для порівняння декількох (часто експериментальних) наборів даних, що виводяться у виді крапок.
З областями. Також схожа на графік. Допомагає аналізувати змінну значень деякого параметра на якомусь проміжку часу.
Кільцева. Діаграма подібна до кругової діаграми, але може містити кілька наборів даних.
Пелюсткова. Використовується для порівняння наборів даних, представляючи їх у вигляді площин, що нагадують пелюстки квітів.
Поверхня. Зміна значень у двох вимірах представлено поверхнею, що згинається.
Бульбашкова. Діаграма представлена трьома наборами значень у вигляді трьох пухирців, подібно крапковій діаграмі. Третє значення показує величину пухирця.
Біржова. Виходячи з назви діаграми, вона призначена для представлення набору даних трьох значень, які можна описати біржовими термінами: найвищий курс, найнижчий курс і курс закриття.
Циліндрична, конічна і пірамідальна. Діаграми, що представляють собою різновиди гістограм і лінійчатих діаграм зі зміненою формою представлення наборів даних відповідно до їх назви.
Нестандартні. Набір діаграм які відповідають описаним вище типам, але що мають поліпшене оформлення елементів діаграм (мал. 1.1).
 
Мал. 1.1. Майстер діаграм (крок 1 з 4): тип діаграми.
Більшість вищевказаних діаграм можуть бути тривимірними. За допомогою таких діаграм зручніше аналізувати різні набори даних.
Після вибору форми діаграми варто клацнути на кнопці Далі.
Вибір даних.
З'явиться друге вікно Майстер діаграм: джерело даних діаграми, у якому, якщо потрібно, можете змінити дані для побудови діаграми. Для цього клацніть на кнопці згортання поля Діапазон, розташованої в правій його частині, і виділіть на листі новий діапазон комірок. Для повернення до вікна майстра клацніть мишею на кнопці відновлення вікна (мал. 2).
 
Мал. 2. Майстер діаграм (крок 2 з 4): джерело даних діаграми.
За замовчуванням кожен рядок даних сприймається як новий діапазон. У списку Ряди в: виберіть перемикач Стовпцях. У цьому випадку кожен діапазон даних буде відповідати значенням в одному стовпці, а не в рядку. Це зміна відразу буде відображена в області попереднього перегляду, що знаходиться у верхній частині вікна майстра (мал. 2). Вкладка Ряд дозволяє змінити дані, обрані як ряд. Для продовження роботи майстра клацніть мишею на кнопці Далі.
Оформлення діаграми.
Третій етап роботи майстра (після клацання на кнопці Далі) складається у виборі оформлення діаграми. На вкладках вікна майстра задаються:
• назва діаграми, підпису осей (вкладка Заголовки);

 

Мал.3. Майстер діаграм:
Параметри діаграми.


• відображення і маркірування осей координат (вкладка Осі);
Осі — це шкали, вздовж яких змінюється діаграма. У випадку двомірній діаграмі їх дві: осі х (горизонтальна) і вісь у (вертикальна). На осі х розташовуються всі діапазони даних і ряди. Якщо діапазон даних включає кілька рядів, то на осі x розміщаються написи, що відповідають кожному ряду. На осі у відображаються значення стовпців, ліній чи крапок, виражених у відповідних одиницях виміру. У тривимірній діаграмі вісь z спрямована нагору, вісь у відображає ширину діаграми, а уздовж осі х вказуються значення рядів.

• відображення сітки ліній, рівнобіжних осям координат (вкладка Лінії сітки);
Лінії сітки допомагають аналізувати значення даних. Так, за допомогою горизонтальних ліній сітки можна точніше визначити значення координат на гістограмі.


• опис побудованих графіків (вкладка Легенда);
Легенда допомагає розрізняти діапазони даних на діаграмі. Наприклад, для кругової діаграми легенда зображується у виді винесень з підписами до кожного її сектора.


• відображення написів, що відповідають окремим елементам даних на графіку (вкладка Підпису даних);

 

• представлення даних, використаних при побудові графіка, у виді таблиці (вкладка Таблиця даних).
У залежності від типу діаграми деякі з перерахованих вкладок можуть бути відсутніми.
Розміщення діаграми.
На останньому етапі роботи майстра (після клацанні на кнопку Далі) вказується, чи варто використовувати для розміщення діаграми новий робочий лист чи один з наявних. Звичайно цей вибір важливий тільки для наступної печатки документа, що містить діаграму. Після клацанні на кнопку Готово, діаграма будується автоматично і вставляється на зазначений робочий лист (мал.4.).

 
Мал.4. Майстер діаграм (крок 4 з 4): розміщення діаграми.

Діаграму можна створити більш швидким способом. Для цього виділіть дані, по яких вона буде будуватися, а потім натисніть клавішу <F11>. За замовчуванням діаграма буде зображуватися у вигляді плоскої гістограми і розташовуватися на окремому листі Діаграма.
Редагування діаграми.
Готову діаграму можна змінити. Вона складається з набору окремих елементів, таких, як самі графіки (ряди даних), осі координат, заголовок діаграми, область побудови та інше. При клацанні на елементі діаграми він виділяється маркерами, а при наведенні на нього покажчика миші — описується спливаючою підказкою. Відкрити діалогове вікно для форматування елемента діаграми можна через меню Формат (для виділеного елемента) чи через контекстне меню (команда Формат). Різні вкладки діалогового вікна, що відкрилося, дозволяють змінювати параметри відображення обраного елемента даних.
Якщо потрібно внести в діаграму істотні зміни, варто знову скористатися майстром діаграм. Для цього варто відкрити робочий лист із діаграмою чи вибрати діаграму, впроваджену в робочий лист із даними. Запустивши майстер діаграм, можна змінити поточні параметри, що розглядаються у вікнах майстра, як задані за замовчуванням.
Зміна зовнішнього вигляду діаграм.
Для зміни діаграми скористайтеся кнопками панелі інструментів Діаграми, чи командами меню Діаграма.
Перші чотири команди меню Діаграма (Тип діаграми, Вихідні дані, Параметри діаграми і Розміщення (мал. 5)) відповідають чотирьом крокам Майстра діаграм, робота якого описана в попередньому розділі.
Команда Додати нові дані дозволяє додати в таблицю новий ряд даних. Його можна ввести з клавіатури в поле Діапазон вікна, що розкрився на екрані, чи виділити на листі за допомогою миші, використовуючи кнопки згортання/відновлення вікна Нові дані.
Об'ємний вид — команда меню Діаграма, призначена для настроювання об'ємного виду діаграми. На екрані розкривається діалогове вікно Формат тривимірної проекції утримуючи зрозумілий спеціальний інтерфейс для зміни тривимірного зображення діаграми.
Збереження діаграм.
Діаграма є частиною робочої книги. Тому, щоб зберегти діаграму, потрібно зберегти книгу, у якій вона знаходиться.
Друк діаграм.
Якщо діаграма вбудована, ви можете роздрукувати її разом з таблицею даних на тім же листі. Для цього клацніть правою кнопкою миші на області діаграми і виберіть з контекстного меню пункт Формат області діаграми. У діалоговому вікні, що розкрилося, перейдіть на вкладку Властивості й встановіть прапорець Виводити об'єкт на друк (встановлений за замовчуванням). За допомогою цього прапорця можна і відключати друк діаграми, коли потрібно.
Якщо ж необхідно надрукувати одну лише вбудовану діаграму, то спочатку виділіть її, а потім виконайте команду Файл > Друк. Переконайтеся в тім, що в області вікна Вивести на друк обраний перемикач виділену діаграму. Для початку процесу друку клацніть на кнопці ОК.
Якщо діаграма розташована на окремому листі, то просто надрукуйте відповідний лист робочої книги.
Щоб знищити діаграму, можна знищити робочий лист, на якому вона розташована (Виправлення > Знищити лист), чи вибрати діаграму, впроваджену в робочий лист із даними, і натиснути клавішу DELETE.
Панель інструментів Діаграми.
Елементи діаграми. Діаграма складається з декількох незалежних один від одного елементів (мал. 6). Наприклад, у неї можуть входити заголовки і легенда, чи вона будується не по одному діапазоні даних, а по декількох. Перш ніж змінити якусь частину діаграми, необхідно спочатку її виділити. Для цього клацніть на тій частині яка вас цікавить, чи виберіть її в списку Елементи діаграми. А потім скористайтеся інструментами панелі Форматування.

 
Мал.5. Панель інструментів Діаграми.

Для більш детальної зміни властивостей виділеного об'єкта діаграми, потрібно скористатися відповідним діалоговим вікном, яке можна розкрити, використовуючи команди контекстного меню елемента чи діаграми просто двічі клацнувши мишею на елементі діаграми.
  – Формат області діаграми  — кнопка, що розкриває однойменне діалогове вікно, у якому можна зробити наступні зміни:
• Вкладка Вид — містить параметри для зміни форми, кольору і стилю границі області діаграми, а також фону діаграми, що може бути одноколірним чи мати більш складну структуру (кнопка Способи заливання) — з переходами кольорів, у виді візерунка, чи текстури може використовуватися малюнок із зовнішнього графічного файлу.
• Вкладка Шрифт — призначення параметрів цієї вкладки цілком збігається з призначенням параметрів подібної вкладки у вікні Формат ячейок, що дозволяють змінити властивості текстових об'єктів діаграми.
• Вкладка Властивості — зміна властивостей області діаграми, як об'єкта робочої книги (листа) Excel: прив'язка об'єкта, його печатка і захист від доступу інших користувачів.
  – Тип діаграми — кнопка зі списком, що дозволяє одним клацанням миші змінити тип діаграми.
Щоб задати тип діаграми, що відсутній у списку Тип діаграми, виконаєте команду Діаграма > Тип діаграми. На екрані розкриється вікно, яке співпадає з кроком 2 Майстра діаграм, що був описаний вище.
     —     Легенда — кнопка відображення/приховання легенди.
  – Таблиця даних — кнопка відображення/приховання таблиці даних в області діаграми, що цілком повторює таблицю даних, що лежить в основі діаграми. Зручно застосовувати, коли діаграма розташована на окремому листі в робочій книзі.
  – По рядках/По стовпцях — кнопки, що змінюють ряд діаграми.
  – Текст знизу нагору/ Текст зверху вниз — кнопки що змінюють напрямок написів на осях діаграми.
Якщо панель інструментів Діаграми не відображена на екрані, у меню Вид виберіть пункт Панелі інструментів > Діаграми.
Додавання діаграми до документа Word
При створенні діаграми шляхом вибору команди Об'єкт у меню Вставка і наступний вибір типу об'єкта Діаграма Microsoft Graph 97, Microsoft Graph відображає діаграму, а також таблицю MS Graph, що містить зв'язані з нею дані. Таблиця MS Graph є зразком, що показує, куди вводити підпис рядків і стовпців і самі дані. Після створення діаграми можна ввести нові дані в таблицю MS Graph, імпортувати дані з текстового файлу чи файлу Lotus1-2-3, імпортувати лист, діаграму Microsoft Excel чи скопіювати дані з іншої програми.
Крім того, можна створити діаграму з таблиці Word чи вставити в документ Word діаграму Microsoft Excel.
Створення діаграми
У Microsoft Word виберіть команду Об'єкт у меню Вставка, а потім — вкладку Створення.
Виберіть Диаграмма Microsoft Graph 97 зі списку Тип об'єкта.
Для розміщення об'єкта в графічному шарі, де його можна позиційонувати за допомогою команд меню Дії на панелі інструментів Малювання, установіть  прапорець Поверх тексту. Для розміщення діаграми в поточному абзаці як звичайного текстового символу зніміть прапорець Поверх тексту.
Натисніть кнопку OK.
Створення діаграми з таблиці Word
1. Створіть таблицю Word, що містить у верхньому ряді й у лівому стовпці підпису, а в інших осередках  числа.
 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Схід 20,4 27,4 90 20,4
Захід 30,6 38,6 34,6 31,6
Північ 45,9 46,9 45 43,9
2. Клацніть таблицу, а потім виберіть команду Виділити таблицю в меню Таблиця.
3. У Microsoft Word виберіть команду Об'єкт у меню Вставка, а потім — вкладку Створення.
4. Виберіть Диаграмма Microsoft Graph 97 зі списку Тип об'єкта.
Вставка листа чи діаграми Microsoft Excel у документ Word
Word надає кілька способів вставки даних Microsoft Excel у документ Word. Наприклад, можна легко скопіювати і вставити чи лист діаграму. Чи можна вставити чи лист діаграму у виді зв'язаного чи об'єкта впровадженого об'єкта. Основні розходження між зв'язуванням і вбудовуванням полягають у місці збереження даних і способу відновлення даних після приміщення їх у документ:
Зв'язаний об'єкт — чи лист діаграма — відображаються в документі, але його інформація зберігається у вихідній книзі Microsoft Excel. При редагуванні даних у Microsoft Excel, Word може автоматично обновляти лист чи діаграму в документі. Зв'язування варто застосовувати, коли необхідно включити інформацію, що незалежно вводиться, таку як дані, зібрані різними відділами, а також коли потрібно зберігати обновлювану в Word інформацію. Через збереження зв'язаних даних в окремому місці, зв'язування може також допомогти мінімізувати розмір файлу документа Word.
Впроваджений об'єкт – лист чи діаграма – зберігає інформацію безпосередньо в документі Word. Для редагування впровадженого об'єкта зробіть подвійне клацання на ньому щоб запустити Microsoft Excel, проробіть необхідні зміни, а потім поверніться в Word. Можна впровадити існуючий новий порожній  лист чи діаграму. Через збереження інформації в документі Word, упровадження варто застосовувати, коли потрібно поширення оперативної версії документа обличчям, що не будуть мати доступу до окремо зроблених аркушів і діаграм.
Створення зв'язаного об'єкта на основі існуючого чи листа діаграми Microsoft Excel
1. Відкрийте документ Word і книгу Microsoft Excel, що містить дані, необхідні для створення зв'язаного об'єкта.
2. Перейдіть у вікно Microsoft Excel, а потім виділите весь лист, діапазон чи осередків потрібну діаграму.
3. Виберіть команду Копіювати.
4. Перейдіть у документ Word, а потім виберіть місце вставки зв'язаного об'єкта.
5. Виберіть команду Спеціальна вставка в меню Виправлення.
6. Виберіть команду Вставити зв'язок.
7. Зі списку Як виберіть потрібний параметр.
8. Для відображення зв'язаного об'єкта — чи листа діаграми — у виді значка установите прапорець у виді значка.
9. Для попередження відображення об'єкта — чи листа діаграми — у виді графічного об'єкта, якому можна позиційонувати перед текстом чи за ним і іншими об'єктами, зніміть прапорець Поверх тексту.
При зв'язуванні діапазону осередків, щоб можна було пізніше включити додаткові чи рядки стовпці даних, призначте цьому діапазону ім'я в Microsoft Excel. Потім скопіюйте діапазон і вставте зв'язок у Word. При додаванні додаткових даних до діапазону в Microsoft Excel, можна перевизначити ім'я діапазону для включення додаткових осередків. Word автоматично додає нові дані при наступному відновленні зв'язку.
Вибір іншого типу діаграми
У багатьох плоских діаграмах існує можливість зміни типу діаграми для всієї чи діаграми окремого ряду даних. У пузырьковых діаграмах змінюється тип тільки всієї діаграми. У багатьох об'ємних діаграмах зміна типу впливає на всю діаграму. Для окремих рядів даних брускових і стовпчастих діаграм можна вибрати конічний, циліндричний чи пірамідальний тип.
1. У Word двічі клацніть диаграмму, яку необхідно змінити.
2. Якщо тип діаграми варто змінити для окремого ряду даних, виділите його. Якщо тип діаграми варто змінити для всієї діаграми, нічого не виділяйте.
3. Виберіть команду Тип діаграми в меню Діаграма.
4. Виберіть необхідний тип діаграми на вкладці Стандартні чи Нестандартні. Для застосування конічного, циліндричного чи пірамідального типу до окремого ряду даних брускової і стовпчастої діаграми виберіть Конічна, Циліндрична чи Пірамідальна в списку Тип на вкладці Стандартні, а потім установите прапорець Застосувати.
5. Для повернення в Word клацніть документ Word.
Додавання даних до діаграми
Для роботи з діаграмами, створеними в Microsoft Graph чи Microsoft Excel, необхідно установити Microsoft Graph чи Microsoft Excel. Для одержання додаткових зведень про установку чи програми компонента натисніть кнопку  .
Для додавання даних до діаграми Microsoft Graph необхідно або безпосередньо ввести їх у таблицю MS Graph, або скопіювати, а потім вставити в таблицю дані з іншої програми. Наприклад, після створення діаграми Microsoft Graph з таблиці Word і додавання до таблиці чи рядків стовпців даних з'являється можливість скопіювати ці чи рядки стовпці, а потім уставити їх у таблицю MS Graph.
Для додавання даних до діаграми Microsoft Excel необхідно ввести їх на лист, а потім скопіювати і вставити їх у діаграму.
Видалення даних з діаграми
Для видалення даних з листа Microsoft Excel чи з таблиці Microsoft Graph і відповідних їм діаграм необхідно видалити дані з чи листа з таблиці MS Graph; при цьому відповідна діаграма виправляється автоматично. Для видалення з діаграми ряду даних без видалення відповідних даних з чи листа з таблиці MS Graph використовуйте наступну процедуру.
Зміна тексту і даних на діаграмі
Значення і текст діаграми зв'язані з таблицею, за допомогою якої створювалася діаграма. При зміні даних у таблиці діаграма обновляється.
При зміні на діаграмі тексту підписів осі категорій, назв рядів даних, легенди і підписів значень вони перестають бути зв'язаними з осередками відповідної таблиці. Для зміни тексту без утрати зв'язку з осередками необхідно редагувати текст у таблиці.
Додавання заголовка до чи діаграми осі
1. У текстовому процесорі Word двічі клацніть диаграмму, до якої необхідно додати заголовок.
2. Виберіть команду Параметри діаграми в меню Діаграма, а потім — вкладку Заголовки.
3. Для додавання заголовка до діаграми введіть необхідний текст у поле Назва діаграми. Для додавання одного чи декількох заголовків осі клацніть відповідне вікно для кожного заголовка, а потім уведіть необхідний текст.
Для повернення в Word клацніть документ Word.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.
А зараз ми з вами попрацюємо над сьогоднішнім матеріалом. Дайте, будь-ласка, відповіді на деякі запитання.
1. Яким чином можна побудувати діаграму?
2. Як вибрати тип діаграми?
3. Які ви  знаєте види діаграм?
4. Як змінити зовнішній вигляд діаграми?
5. Які елементи містить панель інструментів Діаграми?   
6. Як створити діаграму з таблиці Word.
7. Вставка листа чи діаграми Microsoft Excel у документ Word.
8. Додавання даних до діаграми.
9. Додавання заголовка до чи діаграми осі.

ІV. Підведення підсумків і домашнє завдання.
Молодці, ви сьогодні дуже добре працювали на уроці, за це я виставлю вам позитивні оцінки у щоденники і у журнал.
 А тепер запишіть будь-ласка в щоденники домашнє завдання. Підготуватися за конспектом.

Search:
загрузка...

картинки діти новонароджені

свято осені в дитсадку сценарій

анкети для учнів

еволюція чіпки від правдошукача до розбійника

світоглядне значення єдності світу

Чіпка-"пропаща сила" в романі П. Мирного "Хіба ревуть воли як ясла повні"

Чіпка - захисник природних інтересів

Які бувають пісні

вплив культур світу

вірус сніду під мікроскопомУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010