.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Створення структури бази даних. Введення та редагування даних" - конспект уроку на тему структура вікна види вікон 


План-конспект уроку на тему "Створення структури бази даних. Введення та редагування даних"

Тема: Створення структури бази даних. Введення та редагування даних.

Мета уроку: навчити використовувати на практиці здобуті знання, вміння і навички;
розвинути логічне мислення і методи створення та редагування даних в базах даних;
виховати любов до науки
Обладнання уроку: Комп’ютер, база даних Access, конспект уроку, карточки з індивідуальними завданнями.

Тип уроку: комбінований урок.


Планування уроку:
1. Організаційна частина  ( )
2. Пояснення нового матеріалу ( )
3. Закріплення нового матеріалу (виконання завдання) ( )
4. Підведення підсумків ( )

План уроку
1. Створення бази даних
2. Робота з таблицями
3. Виконання завдання

Хід уроку
І. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюся з учнями та перевіряю присутніх і їх готовність до уроку.

ІІ. Пояснення нового матеріалу.
На початковому етапі роботи з базами даних процес їх створення доцільно починати з підготовчого етапу, а саме: з побудови на папері структури таблиць. Структуру таблиці Список і таблиці Консультація можна подати так:
Имя поля Тип поля Размер поля Другие свойства Описание
Номер 1 Счетчик  Длинное целое  
Фио Текстовый 14  
Предмет Текстовый 12  
ДатаРожд Дата/время Краткий формат даты  
Стаж Числовой Байт  
Нагрузка Числовой Байт  
Оклад  Числовой Байт  

Имя поля Тип поля Размер поля Другие свойства Описание
Номер 2 Счетчик  Длинное целое  
Фио Текстовый 14  
Аудитория  Числовой  Целое   
День Текстовый  12  
Время  Текстовый  12  

Перші кроки щодо створення бази даних можуть бути різними. Ми зробимо так.
Запускаємо систему Access і у вікні запрошення встановлюємо перемикач у положення Новая база данных. Потім натискуємо кнопку ОК. У результаті на екрані з'являється вікно Файл новой базы данных.
 
Нагадуємо, що створення нової бази даних можна починати також і через меню Файл. Для цього потрібно відкрити це меню і вибрати команду Создать. Вікно, яке зображене на мал. 15.8, по суті є стандартним вікном Windows-95. У ньому необхідно набрати ім'я файла (наберемо ім'я Basa2), його тип і директорію, а потім натиснути кнопку Создать. Після цього відкривається вікно База данных.
Зверніть увагу, що на екрані з'явилося головне меню системи. Воно вміщує такі меню: Файл, Правка, Вид, Вставка, Сервис і Окно. Робота у головному меню СУБД Access здійснюється відповідно до загальноприйнятих правил роботи у системі Windows. Багато команд головного меню системи Access дублюють ті самі операції, які можуть бути виконані іншими засобами. Оскільки більшість операцій з базами даних виконуватимемо за допомогою контекстних меню, то окремо головне меню розглядати не будемо. Після прочитання всього матеріалу ви можете повернутися до головного меню і самостійно виконати у ньому багато команд.
Крім головного меню, на екрані ще є панель інструментів, робота з якими також здійснюється за правилами, прийнятими для системи Windows, і особливих труднощів не викликає. Тому окремо цю панель ми розглядати не будемо, а звертатимемося до неї в міру необхідності.
У вікні База данных натискуємо кнопку Создать. Реакцією системи на цю дію буде виведення на екран вікна Новая таблица.
У цьому вікні перераховані такі способи створення таблиць: Режим таблицы, Конструктор, Мастер таблиц, Импорт таблиц, Связь с таблицами.
Режим таблицы видає бланк (форму) абстрактної таблиці. Потім вона може приймати конкретне наповнення і вміст.
Робота Мастера таблиц заснована на використанні заготовок таблиць, з яких користувач вибирає поле для своєї нової таблиці. Звичайно, передбачувані заготовки полегшують роботу користувача, але вони не вирішують всіх життєвих випадків. Та й навряд чи будь-яка, навіть хороша, заготовка може повністю задовольнити потреби та запити всіх користувачів.
Спосіб Импорт таблиц дозволяє імпортувати дані у таблицю, яка створюється, з інших файлів, у тому числі і з файлів форматів даних, які відрізняються від формату, який використовується у СУБД Access.
Спосіб Связь с таблицами дозволяє шляхом установлення зв'язків з файлом формату інтегрувати дві інформаційні системи.
З усіх способів створення таблиць, на наш погляд, найзручнішим є спосіб (режим), який називають Конструктор. Він особливо зручний на етапі початкового вивчення СУБД Access. Саме цим способом ми і будемо користуватися.
У вікні Новая таблица вибираємо опцію Конструктор і натискуємо кнопку ОК. На екрані з'являється вікно табл. 1 у режимі конструктора.
Заповнюємо цю таблицю тими даними, які показані на першому малюнку. Звернімо увагу на те, що для установки розміру поля необхідно підвести курсор миші в рядок Размер поля, клацнути клавішею миші, потім установити потрібний розмір поля і натиснути клавішу Enter.
Після заповнення всієї таблиці необхідно виділити ключове поле, яким тут буде поле Номер 1. Для цього клавішами переміщення курсора вказівка переміщується у відповідне поле, потім курсор миші потрібно перевести на кнопку Ключевое поле і клацнути клавішею миші. При цьому поряд з іменем цього поля з'явиться зображення ключа.
У лівому верхньому куті вікна таблиці поряд з написом Таблица 1 є світлий прямокутник. Його називають значком таблиці.
У вікні База данных натискуємо кнопку Создать. Реакцією системи на цю дію буде виведення на екран вікна Новая таблица.
Аналогічно розглянутому створюється і зберігається структура таблиці Консультация. Нагадаємо, що цей процес починається з вікна База данных, у якому натискується кнопка Создать. При створенні структури таблиці Консультация використовуються дані, наведені в другій таблиці. Заповнення даними створених структур таблиць може здійснюватись piзними способами.
Наприклад, у вікні запрошення системи вмикається перемикач Открыть базу данных і натискується кнопка ОК. Далі у вікні відкриття файла базяг даних необхідно набрати ім'я файла бази даних (у нашому випадку Basa2 і натиснути клавішу Enter. На екрані з'явиться вікно бази даних Basa2). У цьому вікні потрібно відкрити ту таблицю, у яку будуть вводитися дані. При цьому не має принципового значення, яку таблицю заповнювати першою.
Далі потрібно натиснути кнопку Открыть. На екрані з'явиться бланк  (форма) таблиці, в який необхідно внести відповідні дані. При цьому збереження даних, що вводяться, не потрібно застосовувати ніяких дій. Ці данї будуть збережені автоматично навіть при виході із системи.
Аналогічно вносяться дані і в таблицю Консультация.
Якщо ж після відкриття вікна бази даних потрібно внести зміни у структуру даної таблиці, то потрібно виділити відповідну таблицю і натиснути кнопку Конструктор. На екрані з'явиться раніше створена структура цієї таблиці.
Після цього потрібно внести необхідні зміни і обов'язково, згідно з правилами, описаними раніше, зберегти змінену структуру.
Робота з таблицями
СУБД Access дозволяє виконувати різні операції над даними, які зберігаються у таблицях. При цьому одні і ті самі операції можна виконувати різними способами.
Ми будемо розглядати лише один спосіб роботи з таблицями, заснований на використанні контекстного меню. На наш погляд це один з найпростіших способів роботи з таблицями. При цьому спочатку розглядатимемо операції тільки в межах однієї таблиці.
Контекстне меню має багато об'єктів бази даних. Кожна таблиця також має декілька контекстних меню. Ми розглядатимемо такі з них:
 контекстне меню стовпців;
 контекстне меню рядків;
 контекстне меню таблиці;
 контекстне меню окремої комірки таблиці;
 контекстне меню заголовка таблиці.
Для введення на екран будь-якого з цих меню потрібно виділити відповідний об'єкт, а потім клацнути правою клавішею миші. Наприклад, для • виведенні контекстного меню стовпця потрібно його виділити і після цього» В клацнути правою клавішею миші. •
Редагування даних у будь-якій відкритій таблиці здійснюється відповідно до загальноприйнятих правил роботи в системі Windows. Нагадаємо, що для В цього необхідно підвести курсор миші у відповідну комірку і клацнути її лівою клавішею. Далі використовують звичайні засоби редагування.
Наприкінці відкритої таблиці можна додати будь-який запис. Якщо потрібно змінити структуру таблиці, то для цього потрібно її відкрити у режимі конструктора. Після цього можна змінювати імена полів та типи даних. І додавати нові поля та ін.
Перейдемо тепер до роботи з таблицями за допомогою контекстних меню.
1. Контекстне меню стовпців. При роботі з цим меню експеримент будемо проводити з полем Предмет у відкритій таблиці Список, яка зображена на мал. 15.13.
Перш за все активізуємо поле Предмет, для чого установимо курсор миші на його ім'я і клацнемо її лівою клавішею (для виділення кількох стовпців ця операція виконується при натискуванні клавіші Shift). Потім клацнемо правою клавішею миші і на екрані з'явиться контекстне меню поля, яке зображено на мал. 15.14.
Команди Сортировка по возрастанию і Сортировка по убыванию використовують для сортування записів у таблиці відповідно до зростання чи зменшення тих даних, які вміщує вибране поле.
Команда "Найти ..." відкриває вікно Поиск в поле. У даному випадку буде відкрито вікно Поиск в поле: "Предмет", зображене на мал. 15.15.
Після заповнення цього вікна необхідними даними натискують кнопку Найти. У результаті буде виділено у таблиці Список те перше значення поля
 
Предмет, яке було введене у рядок Образец. Для продовження пошуку значень, які повторюються, необхідно натиснути кнопку Найти далее.
 
 
Команда Ширина столбца... дозволяє установити на екрані необхідну ширину вибраного стовпця.
Команда Скрыть столбцы ховає виділені стовпці. На екрані вони стають невидимими. Для відновлення на екрані схованих стовпців у контекстному меню заголовка таблиці необхідно виконати команду Показать столбцы ....
Команда Закрепить столбцы закріплює виділені стовпці з лівого боку екрана, перешкоджаючи їм вийти за край екрана при прокручуванні.
Команда Переименовать столбец дозволяє змінити ім'я виділеного поля безпосередньо у відкритій таблиці. Цю команду потрібно застосовувати дуже акуратно, оскільки це може вимагати зміни тих дій, які мали посилання на старе ім'я поля.
При виконанні команди Вставить столбец всі стовпці таблиці, починаючи з виділеного, зсуваються праворуч, а на місце виділеного вставляється порожній стовпець з іменем Поле 1. Потім йому можна надати конкретне ім'я і заповнити відповідними даними.
Команду Удалить столбец використовують для знищення в таблиці виділеного стовпця. Команда потребує підтвердження знищення.
Команду Вставить столбец подстановок ... використовують для виклику програми Мастер подстановок. Вона буде розглянута пізніше.
2. Контекстне меню рядків. Для виділення рядка курсор миші встановлюють в її крайнє ліве поле і клацають клавішею. Для виділення кількох записів клавіша миші клацається при натиснутій клавіші Shift.
Команда Высота строки ... дозволяє встановити необхідну висоту не тільки І вибраних, але й усіх рядків таблиці.
Команду Вырезать використовують для розміщення у спеціальній області пам'яті, яку називають буфером обміну, виділених рядків. Команда потребує підтвердження знищення рядків в таблиці.
За допомогою команди Копировать виділені записи розміщуються в буфері обміну. При цьому у самій таблиці ці записи залишаються.
За допомогою команди Вставить вставляється зміст буфера обміну в актив- І ну область таблиці. я
3. Контекстне меню таблиці. Для виклику його на екран у відкритому вікні бази даних установлюємо курсор миші на значок таблиці (він розташований ліворуч від імені таблиці) і клацаємо правою кнопкою миші. Це контекстне меню зображено на мал. 15.17.
 
Команди Открыть і Конструктор мають такі самі призначення, як одноіменні кнопки у вікні бази даних.
Команда Вырезать вміщує виділену таблицю в буфер обміну. При цьому з екрана знищується ім'я таблиці. Будьте уважні при виконанні цієї команди тому що можна легко загубити таблицю.
За командою Копировать уміщується виділена таблиця в буфер обміну залишаючи її на екрані, а за командою Удалить – знищується без розміщений її в буфер обміну.
За командою Печать — друкується виділена таблиця.
За допомогою команди Переименовать можна змінити ім'я виділеної таблиці.
Команда Создать ярлык .дозволяє створити та розмістити ярлик таблиці (пікторграму) на робочому столі Windows-95. Так можна безпосередньо з Windows відкрити таблицю, і швидко отримати доступ до її даних.
Якщо з базою даних працює кілька чоловік, то для деяких з них користування окремими таблицями може бути заборонено. У цьому випадку таблиці можна сховати. Для цього потрібно у вікні База данных виділити ім'я відповідної таблиці, викликати контекстне меню таблиці і виконати команду Свойства... . У результаті з'явиться вікно Свойства ..., зображене на мал. 15.18.
У цьому вікні необхідно встановити атрибут Скрытый і натиснути кнопку ОК, після чого значок цієї таблиці стане блідим. Тепер розкриємо пункт меню Сервис і виконаємо у ньому команду Параметры ... .У відкритому вікні Параметры виберемо прапорець Скрытые объекты і натиснемо кнопку ОК. У результаті ім'я таблиці буде знищено з вікна База данных.
Щоб відновити ім'я цієї таблиці у вікні бази даних необхідно знову відкрити меню команди Сервис, виконати команду Параметры ..., у відкритому вікні Параметры встановити прапорець Скрытые объекты і натиснути кнопку ОК. З'явиться ім'я таблиці з блідим прапорцем. Після цього потрібно у контекстному меню цієї таблиці знищити атрибут Скрытый.
4. Контекстне меню окремої комірки таблиці.
Для виклику цього меню курсор миші поміщується в комірку таблиці і клацається права кнопка.
 
Команда Фильтр по выделенному відбирає записи на основі поточного виділеного блоку. Наприклад, якщо у полі Предмет виділено значення – Физика та Химия — і після цього буде виконана команда Фильтр по выделенному, то в таблиці залишаться лише ті записи, які вміщують ці зміни.
Команда Исключить выделенное використовує фільтр стосовно всіх записів, за винятком виділених. Наприклад, якщо в полі Предмет виділено — Математика — і піля цього виконана команда Исключить выделенное, то у таблиці залишаться всі записи, за винятком тих, які у полі Предмет мають — Математика.
Виконання команди Удалить фильтр дозволяє відновити вміст всієї таблиці. Наприклад, якщо ця команда виконується після попередньої, то у таблиці відновлюються записи, які вміщують у полі Предмет — Математика-Суть інших команд цього меню зрозуміла уже з їхніх назв. Вони зустрічались у попередніх контекстних меню і не потребували особливого пояснення. 5. Контекстне меню заголовка таблиці. Воно зображено на мал. 15.20.
Для виклику цього меню курсор поміщується у поле імені відкритої таблиці і клацається права клавіша. Команди Фильтр по выделенному, Исключит* выделенное і Удалить фильтр за своїм змістом принципово не відрізняються від одноіменних команд попереднього меню.
 
 
Команди Изменить фильтр і Применить фильтр використовують разом. За першою командою змінюються умови фільтрації записів, а за другою — здійснюється власне фільтрація записів таблиці.
За командою Шрифт ... змінюється шрифт у таблиці. За замовчуванням злкористовують шрифт Arial Суг з атрибутом Обычный та розміром 10 пунктів.
Використання команди Показать столбцы ... дозволяє відновлювати у таблиці заховані стовпці.
Команда Освободить все столбцы звільнює всі закріплені стовпці у режимі Таблиці. Звільнені стовпці залишаються у тому самому порядку, в якому вони «находились при закріпленні.
Крім розглянутих операцій з даними всередині однієї таблиці СУБД Access має широкий набір засобів для роботи з даними, які зберігаються у кількох таблицях. Можна, наприклад, копіювати рядки і стовпці однієї таблиці в іншу, переносити прямокутні ділянки з однієї таблиці до іншої, створювати копії таблиць чи їх структур та ін.
Розглянемо порядок створення копій таблиць. У відкритому вікні База данных викликаємо контекстне меню таблиці. У цьому меню виконуємо команду Копировать. Підводимо курсор миші в область вікна бази даних і клацаємо правою клавішею. У контекстному меню, що з'явилося, виконуємо команду Вставить. У результаті з'явиться вікно Вставка таблицы, зображене на мал. 15.21.
Далі вводимо ім'я таблиці, в якій будемо створювати копію. Якщо потрібно копіювати всю структуру, то необхідно ввімкнути перемикач Структура и данные. Якщо необхідно копіювати тільки структуру таблиці, то вмикається перемикач Только структура. Після цього слід натиснути кнопку ОК.

IІІ. Закріплення матеріалу (ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА )
Завдання.
Роздаю учням карточки з індивідуальними завданнями для виконання практичної частини уроку.

ІV. Підведення підсумків уроку.
Молодці, ви сьогодні дуже добре працювали на уроці, за це я виставлю вам позитивні оцінки у щоденники і у журнал.
 А тепер запишіть будь-ласка в щоденники домашнє завдання. Пункт 15.3 і 15.4 з підручника Руденко В.Д. Практичний курс інформатики.
Урок закінчено. До побачення.

 

Search:
????????...

скорочений твір мауглі

прикладне мистецтво та духовна культура давніх слов’ян.

пристрої введення та виведення даних

чіпка борець за справедливість чи злочинець

САВА ЧАЛИЙ характеристика

біологія конкурс веселих та кмітливих

Характеристика Ахіла і Гектора

потреби за хендерсон википедия

давньогрецькі міфи читати

чіпка борець за справедливість чи злочинець?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010