.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на зміну даних" 


План-конспект уроку на тему "Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на зміну даних"

Тема: Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на зміну даних.

Мета: Ознайомити учнів з призначенням і функціями запитів; практично показати як створюються запити. Розказати про процес редагування запитів.

Тип уроку: пояснення нового матеріалу

Вид уроку: комбінований

Програмні продукти: Miсrosoft  Access.

Обладнання: кодоскоп, комп’ютери.

1. Література для учнів:
а) В.А.Каймін та інші “Основи інформатики і обчислювальної техніки”
б) А.Ф. Верлань “Інформатика”

2. Література для вчителя:
а) О.С. Степаненко “ Персональний комп’ютер. Учбовий курс.”
б) В.А. Каймін та інші “Основи інформатики і обчислювальної техніки”
в) В.М. Заварикін “Основи інформатики і обчислювальної техніки”

Хід уроку.
І.Організаційна частина (2хв)
Добрий день, учні! Сідайте будь-ласка.
Хто сьогодні черговий?

ІІ. Актуалізація опорних знань (10 хв)
На минулому уроці ми з вами закінчили вивчати  тему „Форми. Призначення та режими роботи з формами. Звіти.”.
1. Як запустити  Access?
Відповідь: Пуск / Програми / Microsoft Access
2.Давайте згадаємо для чого призначені звіти?
3.Назвіть типи звітів?
Відповідь: стрічкові, звіти в стовпець, звіти для розсилання, поштові наклейки
4.Що таке форма в Access?
Відповідь: це своєрідний бланк який дозволяє відобразити  інформацію на площині, яка стосується одного запису або невеликої кількості записів.
5. Які методи використовують для створення звітів?
Відповідь: використовують майстер та конструктор.

Я бачу ви добре засвоїли попередній матеріал тоді перейдемо до вивчення нового матеріалу.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу (20 хвилин)
Сьогодні ми з вами познайомимось з важливою темою, а саме: “Запити”. Запишіть в зошити тему. Цю тему ви повинні чітко засвоїти, тому що в подальші роботі за комп’ютером вам будуть потрібні знання про  призначення і види записів. Запишіть будь-ласка план заняття.
 Показую на кодоплівці №1.
 
 Слово запит (query), яке походить від латинського quoerere, спочатку значило запитувати або узнавати. Пізніше воно стало синонімом слів опитування, розпізнавання, довідка і запитання. Тому запит можна уявити, як запитання (або довід
Запит –це вимога надати інформацію, накопичену втаблицях бази даних.
Access включає багато типів запитів, які можна розділити на п’ять основних  категорій.
 Запит на вибірку. Витирає дані з однієї або декількох таблиць і результати  відображає для обчислення сум середніх значень підрахунку кількості записів.
Запити з параметрами. Це запит, при запуску якого відкривається діалогове вікно із запрошенням вести певні відомості, наприклад умов: відбору записів або значень для вставки форм.
Перехресний запит. Відображає результати статистичних розрахунків (такі, як суми, кількість записів, середні значення), виконаних за даними з одного поля. Ці дані групуються за двома наборами даних у форматі перехресної таблиці.
SQL. Це запис, що створюється за допомогою інструкцій SQL. Приклади запитів SQL є запит об’єднання, запит до серверу, керуючи запит і підлеглий запит.
Запити на зміни. Це запит, який дозволяє виконувати одну операцію, внести зміни в багато записів. Існує чотири типи на зміну: на створення таблиці, на вилучення записів, на додавання і на поновлення записів.
За допомогою інструментів запиту можна виконувати:
1. Вибір в таблицях. (можна отримувати інформацію з однієї або декількох таблиць, зв’язних з загальними даними);
2. Вибір полів. (можна задавати поля з кожної таблиці, які потрібно бачити у результуючому наборі даних);
3. Вибір записів. (за даними критеріями);
4. Сортування записів. (наприклад, впорядкування певним чином);
5. Створення таблиць. (іноді необхідна нова таблиця створена на основі результуючого набору даних);
При роботі з запитами використовують Фільтри . Для виклику контекстного меню окремої комірки таблиці курсор миші поміщується в комірку таблиці і клацається права кнопка миші.  Команда Фильтр по выделенному відбирає записи на основі поточного блоку. Наприклад якщо у деякому полі Предмет виділено значення Фізика та Химия –і після цього буде виконана команда Фильтр по выделенном, то в таблиці залишаться лише ті записи, які вміщують ці зміні.
Команди Изменить фільтр і Применить фильтр  використовуються
Разом. За першою командою змінюються умови фільтрації записів, а за другою–здійснюється фільтрація записів таблиці.
Створення та використання запитів
Запит у системі Access використовують для пошуку з однієї чи кількох таблиць та видачі на екран даних, які відповідають умові, визначеній користу-вачем.
Найпростіший спосіб пошуку деяких даних у таблиці ми вже розглядали, коли описували контекстне меню стовпця .
Однак система Access 7.0 має значно ширші можливості з пошуку різних відомостей з бази даних. Розглянемо спочатку спосіб реалізації запитів, який в даній системі називається Простой запрос. Хоч цей спосіб і має назву простого, він, з одного боку, найуживаніший, а з другого — знаючи принципи  його реалізації, можна досить легко самостійно розібратися і в інших способах. Цей спосіб реалізується майстром Простой запрос.
Майстер Простой запрос дозволяє із зв'язаних таблиць бази даних отри¬мати нову таблицю, в яку включені окремі поля різних таблиць. Наприклад, із зв'язаних таблиць Список і Консультация можна отримати запит у вигляді таблиці з іменем Сведения, в якій будуть знаходитися поля Фио, Предмет, Стаж і Оклад таблиці Список і поле День таблиці Консультация.
Після цього із запиту Сведения можна отримати конкретніші дані.
Для більшої наочності викладення роботу програми будемо розглядати в такій послідовності.
1. Запускаємо майстра простих запитів. Для цього у вікні База данных необхідно відкрити кладку Запросы (для цього курсор миші підводиться в значок Запросы і клацається її ліва клавіша), натиснути кнопку Создать, вибирати Простой запрос і клацнути кнопкою ОК.
2. Далі необхідно відкрити список таблиць у вікні таблиці Запроси і виділити ту з них, у якій необхідно вибирати відповідні поля. Потім ці поля потрібно перенести в область вибраних. Аналогічні операції виконують і з іншими таблицями.
Для прикладу, що розглядається, в область вибраних з таблиці Список перено¬сяться поля Фио, Предмет, Стаж і Оклад, а з таблиці Консультация — поле День.
3. Потім необхідно натиснути кнопку Далее. У результаті вміст вікна Со¬здание простых запросов зміниться і набере вигляду, показаного на кодоплівці №2.
З двох перемикачів Подробный і Итоговый включаємо Подробный і
натискуємо кнопку Далее. З'явиться вікно, показане на кодоплівці №2.

Показую кодоплівку №2.
 

4. Введемо ім'я запиту Сведения і натиснемо кнопку Готово. У результаті на екрані з'явиться запит з іменем Сведения, показаний на кодоплівці №3.
Зверніть увагу, що у цю таблицю введені саме ті поля двох перших таблиць, які ми зазначили вище.

 

 

Показую кодоплівку №3.
          

ІV. Закріплення нового матеріалу (10 хв).
Давайте згадаємо, що ми вивчили на сьогоднішньому уроці.
1. Хто мені може сказати що таке запит?
Відповідь: Запит –це вимога надати інформацію, накопичену в таблицях бази даних.
Правильно.
2.Назвіть типи запитів?
Відповідь: Запит на вибірку.
Запити з параметрами
Перехресний запит
SQL.
Запити на зміни.
 Правильно.
3. Для чого призначений запит на вибірку?
Відповідь: Витирає дані з однієї або декількох таблиць і результати  відображає для обчислення сум середніх значень підрахунку кількості записів.
4. Для чого призначений запит з параметром?
Відповідь: Це запит, при запуску якого відкривається діалогове вікно із запрошенням вести певні відомості, наприклад умов: відбору записів або значень для вставки форм.
Правильно.
5. Для чого призначений  перехресний запит ?
Відповідь: Відображає результати статистичних розрахунків (такі, як суми, кількість записів, середні значення), виконаних за даними з одного поля.
Правильно.
Я бачу вам сподобалась сьогоднішня тема і ви її добре засвоїли. 
 V. Домашнє завдання (1 хв).
Відкрийте будь-ласка свої щоденники і запишіть завдання додому.
Вивчити тему: „Запити” з книги  В.А.Каймін та інші “Основи інформатики і обчислювальної техніки”  §18, прочитати записи в зошиті.
Особливу увагу звернути на те, як створюються та редагуються запити. Вивчити   види запитів.
Чи є запитання до домашнього завдання?
(Якщо є запитання, то даю на них відповіді)
VI. Підведення підсумку уроку. (2 хв).
Сьогодні ми з вами познайомились з дуже важливою темою, а саме „Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на зміну даних.”
В подальші роботі за комп’ютером вам будуть необхідні знання про запити. Вам потрібно чітко засвоїти основні види запитів, а також те, як вводяться та редагуються дані в запитах. Ви повинні усвідомити, що важливою властивістю запиту є те, що при створені результатної таблиці можна не тільки вибирати інформацію із бази даних, але і обробляти її.

Search:
загрузка...

Не Судилось (скорочено)

План Двобій Ахілла і Гектора

однозначні слова приклади

План Двобій Ахілла і Гектора

План Двобій Ахілла і Гектора

План Двобій Ахілла і Гектора

складання плану до прочитаної

ЩО ТАКЕ МІРА КУТА

ЩО ТАКЕ МІРА КУТА

Методика розвитку пізнавального інтересу учнів засобами образотворчогоУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010