.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Редагування тексту" 


План-конспект уроку на тему "Редагування тексту"

Тема:. Редагування тексту.
Мета уроку: навчити учнів застосовувати отримані знання на практиці;
допомогти учням набути навичок при виконанні поставлених перед ними задач;
розвинути логічне мислення;
виховати любов до інформатики.
Обладнання уроку: конспект уроку, комп’ютери, дискета із завданнями.
Тип уроку: практична робота.

Планування уроку:
1. Організаційна частина  (       )
2. Виконання завдань  (       )
3. Підведення підсумків (       )


Хід уроку.

1. Організаційна частина.
Заходжу в класу, вітаюсь. Прошу учнів зайняти свої місця. Відмічаю відсутніх і перевіряю готовність класу до уроку. Оголошую тему уроку “Редагування тексту”.

2. Виконання завдань.
Відредагуйте даний текст. Виправте орфографічні помилки і видаліть лишні символи. 
V. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
14. Елементи теорії баз даних
Процес розвязуваня будь якої задачі на ЕОМ є обробкою данних за заданним алгоритмом. Данними, наприклад, можуть бути: числа, літери, слова, прізвіща учнів та їх домашні телефони, показники работи підприємств та ін.
Довгий час для розв'язуваня кожної задачі використовувалась тільки своя сукупність даних. Скільки розвязувалось задач, стільки використовувалось і сукупностей даних. Сукупність даних, що використовувалась в одній программі, як правило, не могла використовуватись в іншій.
Дані, призначенні для розвязуваня кожної задачі, офромлювали у вигляді так-званих наборів даних або файлів даних.
Такий метод використаня даних має певні недокіли, зокрема, надмірність • і дублювання даних; Пояснимо це більш докладно.
Припустимо, що для однєї й тієї самої школи розроблено прогарму нарахуваня заробітної платі для вчителів і програму складаня шкільного розкладу. Як дані для першої задачі викаристовують прізвіща вчітелів, їх кваліфікацию, педагогічний стаж, навчальне навантаженя та ін. Водно-час пріз-віща вчітелів та їхнє навчальнє навантаженя є даними і для другої задачі.
Такимчином, для двох різних задач потворюються (дублюються) прізвища вчітелів та їх ванчальне навантаження.
Чому дублюваня відносять до недокліків викристання даних? Це обумов-лено двома основними факторами.
1) Дублування даних призводить до зайвих витрат памяті компьютера.
2) Зміна даних в одній задачі зумовлює небхіднисть їх зміни в інших задачах. Наприклад, в разі зміни вавчалього навантнаженя вчітеля необхідно внести видповідні змини і в набір даних для программи складаня розкладу, і в набір даних для программи нарахуваня заробитної платні.
Ці бставини і були основною причиною появи в кінці 60-х років баз даних (БД).
База даних — це єдине, централізоване сховище даних певної предметної області (під предметною областю тут розуміють, наприклад, школу, під-приємство, районе та ін.), до якої мають доступ багато програм. Кожна програма має доступ до конкретних даних бази даних за допомогою спеціальних програм, які одержали назву систем управління базами даних (СУБД).
Прикладами баз даних є: бібліотечні катологи, записна книжка, класні журнали, журнали обліку майна галантерейної бази та ін.
Бази данних мають декілька рівнів предсталення. Найнижчий — це фізич-ний, на якому дані представляються байтами на певних типах пристроїв для запам'ятовування. Фізичний рівень представлення баз даних доступний тілки для вузького кола спеціалістів.

 

Search:
загрузка...

виховна година "Свобода і відповідальність"

чи потрібна етика

Причини повстань 18ст за часів середнього царства у єгипті

перевести число з десяткової в шістнадцяткову систему числення

10. Яка система - фіксованого валютного курсу або гнучкого валютного курсу - забезпечують більше сприятливі умови для діяльності міжнародних компаній?

http://www.Чіпка- борець за справедливість чи злочинець???.com/

чіпка-месник правдошукач чи вбивця

домашні завдання .їх значення у формуванні інтересу до навчання

план-конспект основи дизайну

системне та службове програмне забезпеченняУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010