.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Пристрої введення-виведення інформації" 


План-конспект уроку на тему "Пристрої введення-виведення інформації"

Тема: Пристрої введення-виведення інформації.
Мета: ознайомити учнів із пристроями введення-виведення інформації.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: кодоскоп.
Наочність: кодоплівки, клавіатура, принтер.
Тривалість: 45 хв.

План уроку
1. Вступ.
2. Клавіатура миша.
3. Дисплей.
4. Сканер, модем, принтер: типи, основні характеристики, принцип дії.


Хід уроку
І. Організаційна частина.
(Заходжу до класу, вітаюсь, відмічаю відсутніх)

ІІ. Самостійна робота метою, якої є перевірка того, як учні готуються до занять та чи засвоїли вони попередній матеріал.

Питання:
1. Назвати покоління ЕОМ.
2. Що відносять до апаратної системи.
3. Що відносять до програмної частини.
4. Що таке інформатика.
5. Назвіть властивості інформації.
6. Яке призначення процесора.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.
Для взаємодії людини з комп’ютером потрібні пристрої введення-виведення інформації, саме тому вони відіграють таку важливу роль у персональних комп’ютерах. Від їх складу залежать наші можливості у роботі з комп’ютером. З точки зору процесора всі пристрої введення-виведення інформації є зовнішніми. Тому робота з ними організована особливим чином. Про те, як це зроблено ми дізнаємось на сьогоднішньому уроці. Знаючи структуру ПК які б його елементи ви віднесли б до пристроїв введення-виведення інформації?
(Учні називають).
 Усі пристрої введення-виведення з точки зору порядку їх використання можна розділити на дві групи: стандартні пристрої введення-виведення та нестандартні. Останні ще називають периферійними пристроями. Стандартні пристрої – це пристрої за замовчуванням, тобто ті з яких комп’ютер чекає введення-виведення, якщо спеціально не обумовлені інші пристрої. Такими пристроями є дисплей та клавіатура.
До нестандартних пристроїв можна віднести такі:
1. Накопичувачі на магнітних та оптичних дисках.
2. Пристрої виведення символьної та графічної інформації (принтери, плоттери).
3. Пристрої введення інформації (миша, сканер).
4. Пристрої зв’язку комп’ютера з телефонною мережею (модем).
Пояснюючи використовую кодоплівку (мал.1).

 

 

 

 

Учні заносять схему у зошит.

ІІ. Клавіатура
Клавіатура призначена для введення до ПК символьної інформації (літер, цифр, розділових знаків та ін.), а також для управління роботою ПК. Це найбільш поширений пристрій. Комбінація монітора і клавіатури забезпечують найпростіший інтерфейс користувача. За допомогою клавіатури керують комп’ютерною системою, а з допомогою монітора отримують від неї відзив.
Клавіатуру відносять до стандартних засобів персонального комп’ютера. Її основні функції не потребують підтримки спеціальними програмами (драйверами). Необхідне програмне забезпечення для початку роботи з комп’ютером міститься на мікросхемі ПЗП в складі базової системи вводу-виводу (Bios), і тому комп’ютер реагує на натискання клавіш відразу після включення.
Стандартна клавіатура має більше 100 клавіш, за своїм призначенням всі клавіші поділяються на 4 поля. Перше (центральне) поле вміщує клавіші з літерами, цифрами, розділовими знаками, а також ряд управляючих клавіш.
Як видно з надписів на клавішах, для більшості з клавіш центрального поля натискування однієї і тієї самої клавіші може призводити до введення різних символів залежно від режиму роботи клавіатури. Перехід до того чи іншого режиму багато в чому визначається програмою, яка керує роботою клавіатури. Таких програм є багато, тому навіть на аналогічній клавіатурі перехід, наприклад, з режиму введення українських літер на режим введення англійських може здійснюватись по-різному.
Перехід у режим введення великих літер здійснюється натискуванням клавіші [Caps Lock]. При цьому загоряється індикатор Caps Lock в правому верхньому куті клавіатури. Повторне натискання клавіші [Caps Lock] переводить клавіатуру в режим введення малих літер.
Натискування комбінацій з двох клавіш здійснюється так: натиснути першу клавішу в комбінації, не відпускаючи її, натиснути другу.
Друге містить 12 функціональних клавіш [F1-F12], а також деякі управляючі клавіші. В разі натискування функціональних клавіш комп’ютер виконує дії, які призначенні програмою, що в даний момент виконується на комп’ютері.
Третє поле містить клавіші управління курсором дисплея. Натискування клавіш (вверх, вниз, вліво, вправо) зумовлює переміщення курсора на екрані дисплея на одне знакомісце відповідно вверх, вниз, ліворуч, праворуч. Натискування клавіші [End] звичайно призводить до переміщення курсора на кінець рядка, а клавіші [Home] – на початок рядка.
 Четверте поле містить клавіші, які можна використовувати для набору цифр і знаків арифметичних операцій або управління курсором. Перехід до режиму введення цифр здійснюється в разі натискання клавіші [NumLock]. Повторне натискування клавіші NumLock (при цьому загоряється індикатор NumLock при цьому гасне) переводить клавіші цього поля в режим управління курсором,  аналогічно клавішам третього поля.
Типове призначення деяких управляючих клавіш і комбінацій клавіш клавіатури:
[PgUp] – сторінка в гору
[PgDn] – сторінка в низ
[Ins] – переключання клавіатури в режим вставки
[Del] – вилучення літери
[Tab] – клавіша табуляції
[BackSpase] – назад
[PrintScreen] – друкування екрана
[Esc] – вихід
[Enter] – введення
Управляючі клавіші [Ctrl] i [Alt] натискуванні у комбінації з іншими клавішами. В ПК при натискуванні комбінації клавіш виконуються наприклад такі дії.
[Ctrl+Alt+Del] – перезавантаження ОС.
[Ctrl+C] або [Ctrl+Pause] – завершення виконання програми.
[Pause] – тимчасове припинення виконання програми.


ІІІ. Дисплей.
Дисплей призначено для відображення інформації на екрані електронно-променевої трубки. Він керується відеоконтролером, який знаходиться в системному блоці. Відеоконтролер містить свою особисту пам’ять, яку називають відеопам’яттю. Все, що ми бачимо на екрані дисплея знаходиться в відеопам’яті.
Відеоконтролер може задавати текстовий або графічний режим роботи.
В текстовому режимі на екран виводяться тільки символи, які закодовані кодами. Звичайно на екрані розміщується 25 рядків по 80 символів. Поточне місце екрана, куди виводитиметься черговий символ, відмічається мерехтливими значком, який називають курсором або маркером.
В графічному режимі на екран виводиться будь-яке зображення, елементами якого є точки.
Основні характеристики дисплея: роздільна здатність, кількість кольорів (палітра), розмір екрана.
Роздільна здатність визначається кількістю точок по вертикалі і горизонталі екрана. Ці точки продукуються відеоадаптером. Чим більша кількість точок, тим вища роздільна здатність, тобто тим вища якість зображенння. Кількість вироблюваних точок залежить від розміру відеопам’яті. У сучасних комп’ютерів її об’єм дорівнює 1 Мбайт і більше.
В текстовому режимі весь екран дисплея розбивається на прямокутники розміром 8х8 точок, інколи 9х14. Такі прямокутники називаються  знакомісцем. Відеопам’ять зберігає інформацію за кожним знакомісцем, а саме: код символа, його колір, колір фону, на якому відображається символ.
За кількістю відображених кольорів сучасними можна вважати адаптер з 256 кольоровістю. Колір кожного пікселя зберігається у відеопам’яті.
Звичайно, що для реалізації параметрів адаптера дисплей повинен мати необхідні характеристики, інакше можливості адаптера можуть бути не реалізовані.
Розмір екрана дисплея виміряють по діагоналі в дюймах. Дюйм – це англійська міра довжини, яка дорівнює 2,54см.
Найпоширенішими є 14 дюймові екрани. Використовують 15-, 17-, 19-, 20 та 21-дюймові екрани.
IV. Сканер.
Процес створення електронного зображення паперового документу нагадує його фотографування і вимагає застосування відповідного пристрою. Сьогодні в якості такого пристрою виступає сканер. Такі пристрої як цифрові камери, поки не можуть забезпечити для документів стандартного формату якість зображення, яку гарантувало б їх надійне розпізнавання.
Основними робочим елементом сканера є джерело світла, що використовується для освітлення документа і світлочутливу головку, що сприймає відбите світло. Універсальні сканери у відношенні яких немає спеціальних вимог по функціональних можливостях, якість і швидкість ділиться на три основні категорії. Розрізняють ручні, планшетні, роликові та проекційні сканери.

 

 

Учні креслять схему у зошити.
Давайте розглянемо роботу кожного виду сканера.
Ручний сканер протягується над поверхнею протягується над поверхнею документу вручну. За один прохід вводиться смуга зображення, яка має стандартну ширину 105 мм. Потім робиться другий і наступні доти, поки не буде введене зображення.
В планшетних сканерах  лист із зображенням лягає на спеціальну поверхню. Далі здійснюється автоматичне сканування всього зображення і введення його в комп’ютер. В деяких сканерах планшетного типу вбудовані авто подачі паперу.
Не забезпечує введення зображення з кількох листів без втручання користувача.
Планшетні сканери зараз є найшвидшими. Вони мають достатню точність і виконують ввід графічних зображень з розривом від 300 до 1200 точок на дюйм.
Умовно можна сказати, що при розширені 300 точок на дюйм сканер у змозі розпізнати накол тонкою голкою на поверхні паперу (0,1мм).
В роликових сканерах зображення на аркуші паперу формату А4 протягується через сканер. Після зчитування зображення аркуш викидається зі сканера. Роликові сканери забезпечують найбільш високу точність. Вони забезпечують розширення в декілька тисяч точок на дюйм.
Проекційні сканери використовуються в основну для введення проекцій тривимірних предметів.
Основною характеристикою сканера є роздільна здатність, яка в дисплеях і принтерах визначається кількістю точок на дюйм. Зараз використовують сканери з роздільною здатністю 300-2400 dpi.
Сканери безпосередньо не призначені для введення текстової інформації. Але вони можуть і для введення цієї інформації. В цьому випадку використовуються спеціальні програми, які здійснюють розпізнавання графічних зображень символів і перетворення в коид формату ASCII відповідних символів.
Питання:
– Для чого призначені сканери?
(для введення в комп’ютер графічних об’єктів)
– Які ви знаєте типи сканерів?
(ручні, планшетні, роликові, проекційні).
Модем. Модем – пристій призначений для передачі даних від одного комп’ютера до іншого через телефоні лінії. Він перетворює цифровий потік даних, що поступає з комп’ютера в аналоговий, такий яке чує людське вухо, який сприймають телефонні лінії. І навпаки.
Насправді передача комп’ютерних даних – лише частина того, що вміє сучасний модем. У нього є і інші можливості. Більшість сучасних модемів можуть автоматично пересилати підготовлені документи на факс, а також виконувати зворотну функцію, прийом факсів. Можуть працювати автовідподачем, визначниками номера… Але головним для модему є передача даних від комп’ютера  до комп’ютера.
Телефоні лінії – зовсім не ідеальний канал для цього. Дуже повільні. Зашумлені. Малочуттєві, розпізнаючи лише вузький діапазон частот. Але вони є всюди – практично в кожному домі.
Швидкість. В даний показник впирається все – чим швидше будуть передавати дані, тим краще. Та швидкість все рівно буде на рівні черепашої. Оскільки на граничній для російських телефонів мереж швидкості 36000 бит в секунду Мбайтний файл буде передаватися ≈5-8 хв.
Стійкість роботи. Це найважливіший показник. Адже вітчизняні телефонні лінії, прямо кажучи не подарунок – їх залучення перевищує усі розумні ліміти і нормативи. Тому, навіть, якщо ви придбали високошвидкісний модем із усіма необхідними протоколами, це не говорить про те, що він не буде похвилинно обривати зв’язок. Більшість модемів, що володіють гарними характеристиками по швидкості і при достатнім для експлуатації виявляються працювати дуже важко.
Тип модему.
Практично всі модеми випускаються у 2 видах. Зовнішнім, у вигляді коробочки з ідентифікаторами, що підключаються до комп’ютера через послідовний порт ЕОМ і внутрішньому – у вигляді плати що вставляється у вільний ISA-слоти.
У кожного є свої недоліки і переваги. Зовнішній займає багато місця, потребує окремої розетки, але дає можливість контролювати всі параметри його роботи за допомогою лампочок-індикаторів. Робота зовнішнього більш стабільна, а також його можна виключати не виключаючи комп’ютера.
У внутрішніх модемів – низька ціна, компактність.
Принтер. А зараз давайте розглянемо з вами ще один пристій введення-виведення інформації – принтер.
Щоб там не говорити про переваги електронних носіїв над паперовими, схоже на те, епоха і друкованого тексту пройде не скоро. Давно, відомо, що надрукований текст сприймається по-іншому ніж “електронна” копія на екрані монітора. Йде до того дня, коли безпаперовий стандарт інформації переможе, і нам не буде потрібно переводити на бумагу ліси…
Ми будемо друкувати.
За останні пару років у світі принтерів відбувалась революція. Струйні принтери що були дорогою іграшкою знизились до рівня комплекту з доброї миші і клавіатури.

 

 


Що стоїть за кожним з цих термінів. А стоїть немало – ціла епоха.
Матричні
З’явились в епоху, коли ніхто серйозно не займався і не задумувався про серйозну роботу з графікою. Практично всі комп’ютери працювали у символьному режимі. А це означає, що точно таким же вузьким набором стандартних друкованих символів оперує і принтер.
Матричні принтери називаються ще голковими. Їх друкуючий пристій мав деяке число (9 чи 250 голок, які вискакували з головки і наносили удар по стрічці, схожій на машинописну. Від удару голки на бумазі залишалась крапки. А комбінація давала символ. Матричні принтери в основному були чорно-білі, та кольорові теж були. Матричні принтери недорогі, достатньо швидкі і дуже швидкі.
Струйні.
Друкований пристій – красяща стрічка.
Зображення – чіткість майже безшумні.
Недоліки:
1. Швидкість (1 стор.- 30 с – 1-2 хв).
2. Дорога вартість друку.
3. Від води чорнило розпливається.

Лазерні.
Принцип роботи схожий з роботою ксерокса. Основними друкуючими пристроями є валик на якому у відповідності з “поданням” на друк зображення формується різним чином зарядженні ділянки, до яких притягуються дрябні частинки порошку, що красить. Після цього валик “перекочує” папір, переносячи краску на його поверхню.
У ньому поєднались всі переваги попередніх типів: швидкість і недорога вартість, безшумна робота, фантастична якість…
Причому – не просто поєднались, а виросли.
Лазерний принтер витримує таке виробниче навантаження від якого у струйного принтера стався б інфаркт.
Недолік:  озон, важко отримати кольорове зображенння.
ІІІ. Повідомлення домашнього завдання.
IV. Підсумки уроку.

 

Search:
загрузка...

розчеплення схема генетика

хіба ревуть воли як ясла повні хар-ка головних героїв

Які уроки я винесла з комедії міщанин -шляхтич?

український ребус кроссворд вікторина на літературну тему

характеристика Мартина Борулі

розчеплення схема генетика

визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника лабораторна робота №2

Словник професіоналізмів

твір творчість панаса мирного і нечуй-левицький

биография зразокУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010