.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Лінійні масиви" 


План-конспект уроку на тему "Лінійні масиви"

Тема: Лінійні масиви.
Мета: – поглибити знання учнів у розв’язуванні задач з використанням лінійних масивів;
– розвинути кмітливість, логічне мислення;
– виховати інтерес до навчального предмету.
Тип уроку: практичне заннятя.
Тривалість уроку: 45 хвилин.

Структура уроку
1. Організаційна частина.
2. Актуалізація опорних знань.
3. Мотивація вивчення даних структур.
4. Розв’язування задач.
5. Домашнє завдання.
6. Підсумок уроку.

Хід уроку
І. Організація класу.
Добрий день, діти! Попорошу вас приготуватися до уроку. Черговий повідомте будь-ласка поро відсутніх на уроці. Чи виникли якийсь запитання стосовно домашнього завдання (якщо так, то одразу їх з’ясовуємо).
ІІ. Актуалізація опорних знань.
(Фронтальне опитування)
1. Що ми називаємо масивом?
– Масив – це впорядкований іменований набір із фіксованої кількості однотипних даних.
2. Що можна об’єднувати у масиви?
– У масиви можна об’єднувати результати експериментів, списки прізвищ співробітників, різні складні структури даних.
3. Які ви знаєте масиви?
– Одновимірні і двовимірні.
4. Що називається одновимірним масивом?
– Якщо кожний елемент масиву визначається за допомо¬гою одного номера, то такий масив називається одновимірним.
5. Що називається двовимірним масивом?
– Якщо кожний елемент масиву визначається за допомо¬гою двох номерів, то такий масив називається двовимірним.
6. Яке спеціальне слово ми використовуємо для запису масиву?
– Слово array, що означає масив.
7. Назвіть приклад запису масиву?
–    const n = 10;
   var a: array [1..n] of real;.

 


ІІІ. Мотивація вивчення даних структур.
На попередньому уроці ми навчились застосовувати для обробки даних масиви. Тепер ми з вами спробуємо розв’язати декілька задач щоб краще зрозуміти застосування масивів для обрахунку даних.
ІV. Розв’язування задач.
Задача 1.Обчислення середнього арифметичного елементів масиву з десяти елементів.
Нехай масив складається з 10 чисел. Отже, нам потрібно обчислити середнє арифметичне 10 чисел.
Давайте пригадаємо, як ми це робили на математиці. (Середнє арифметичне чисел   обчислюється за формулою  ).
Отже, середнє арифметичне 10 чисел ми знайдемо додавши всі ці числа і розділивши отриману суму на 10.
Запишемо тепер як розв’язується ця задача на мові програмування Pascal.
program SA;
var mas: array [1..10]of integer;
suma: integer;
SA: real;
Begin
Writeln (‘Введіть елементи масиву’);
For i:=1 to 10 do
Readln (mas [i]);
Suma:=0;
For i:=1 to 10 do
Suma:= Suma+mas[i];
SA:= Suma/10;
Writeln (‘ Середнє арифметичне =’, SA);
End.

Задача 2.
Обчислити факторіал кожного елемента масиву, який складається з восьми елементів.
Нехай масив складається з 8 чисел. Отже, нам потрібно обчислити факторіал кожного з 8 чисел.
Пригадаємо як в математиці обчислюється факторіал.
n!=1•2•…•n
program  factorial;
var mas: array [1..8]of integer;
i,f,I: integer;
Begin
Writeln (‘Введіть елементи масиву’);
For i:=1 to 8 do
Readln (mas [i]);
For i:=1 to 8 do
Begin
f:=1
For I:=1 to mas[i] do;
f:=f•I
Writeln (‘ факторіал ’,і, ’-го елемента= ’, f);
End.

Задача 3.
Знаходження максимуму і мінімуму масиву з десяти елементів.
Для знаходження мінімального і максимального елементів масиву необхідно спочатку їх порівняти. Порівнюємо два елементи. Якщо один з них більший то присвоюємо йому значення max а іншому значення min. Таким чином порівнюємо всі елементи. І в кінці виводимо результат.
Program min-max;
Var mas:array[1..10] of integer;
I, max, min: integer;
Begin
Max:= mas[1];
Min:= mas[1];
For i:=2 to 10 do
Begin
If max<mas[i] then max:=mas[1];
If min>mas[i] then min:=mas[i];
End;
Writeln (‘max=’, max);
Writeln (‘min=’, min);
End.

Задача 4.
Впорядкувати масив із десяти елементів у порядку зростання.
Мабуть у дитинстві ви усі складали іграшкову піраміду. Від більшого елементу до меншого. А зараз ми з вами розглянемо як це робиться в інформатиці, тільки навпаки від меншого до більшого елемента .
Для розв’язування цієї задачі нам потрібно вияснити для себе як мають розміститися елементи. Перевіряючи кожен з елементів відшукується найменший елемент масиву який переноситься на початок масиву. Цю процедуру проводимо до тих пір, доки не використаємо всі елементи масиву.
Program Sort;
Var mas:array [1..10] of integer;
I, j, min, k, a: integer;
Begin
Min:=mas[i]; k:=i;
For j:=1 to 10 do
If min>mas[j] then
Begin
Min:=mas[j];
K:=j;
End;
A:=mas[i];
Mas[i]:mas[k];
Mas[k]:=a;
End;
Writeln (’Відсортований масив’);
For i:=1 to 10 do
Write (mas[i]:3)
End.
Запишемо тепер як розв’язується ця задача на мові програмування Pascal.

V. Домашнє завдання.
Повторити конспект лекції, а також пункт 2.8 за підручником Верлань Апатова “Інформатика 10-11” і розв’яжіть наступну задачу.
Задача.
Впорядкувати масив із дванадцяти елементів у порядку спадання.
Program Sort;
Var mas:array [1..12] of integer;
I, j, min, k, a: integer;
Begin
Min:=mas[i]; k:=i;
For j:=1 to 12 do
If min<mas[j] then
Begin
Min:=mas[j];
K:=j;
End;
A:=mas[i];
Mas[i]:mas[k];
Mas[k]:=a;
End;
Writeln (’Відсортований масив’);
For i:=1 to 12 do
Write (mas[i]:3)
End.

VI. Підсумок уроку.
Бачу ви непогано засвоїли новий матеріал. Можливо виникли якісь запитання до мене? (якщо є запитання, то відповідаю на них).
Урок закінчено.
До побачення.
Підпис студента ____________
Підпис учителя  ____________

Search:
загрузка...

таблиця синусів

порівняльна характеристика христі та галі

ахіл вікіпедія

зображення життя пореформеного села

що таке епітети?

Друк і публікація

вікіпедія про урок німецької мови

Оборона Бушi скорочено Старицький

речення зі словом орел

Інформатика призначення смуг прокручуванняУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010