.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему " КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1" 


План-конспект уроку на тему " КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1"

№1         Вільне падіння.
За який час   тіло, яке вільно падає без початкової швидкості , проходить  п-ий сантиметр свого шляху.
 
1.Розробка математичної моделі:
Дано: V0=0 м/с;
g=9,81 м/с;
Знайти:  - час.
Розв’язання .
1.1 Переміщення при прямолінійному рівноприскореному русі визначається  за формулою 
1.2 Оскільки початкова швидкість дорівнює нулю , то формула набере вигляду  
1.3 Вихідним рівнянням є   де  -час руху тіла на п-му сантиметрі шляху.
Звідси 
 

 2. Словесний запис алгоритму
2.1 Вивести текст : “Працює програма <Вільне падіння>”.
2.2 Вивести текст задачі.
2.3 Вивести текст: ”Введення вхідних даних”.
2.4 Вивести текст: “Введіть п ”.
2.5 Вивести <n=>; n.
2.6 Розрахувати значення  по формулі  
2.7 Вивести текст: “Результат обчислень ”.
2.8 Вивести текст і значення змінної  : “час  = ” ;  .

3. Запис алгоритму на навчальні алгоритмічні мові :
АЛГ  Вальне падіння (дійсні п,    )
АРГ п
РЕЗ 
ПОЧ дійсн. g
      Виведення Працює програма <Вільне  падіння>
      Виведення  Вона обчислює час , за який тіло
      Виведення     проходить п-ий сантиметр
      Виведення
      Виведення  Введіть п
      Виведення    “п=”; п
                                        =SQRT(2/g)*(SQRT(n)-SQRT(n-1))
Виведення  
КІН

4. Запис програми на мові Паскаль:
    PROGRAM zadacha;
  Uses wincrt;
Const g =9,81;
Var  t,n : real ;
Procedure NAME;
Begin
Writeln (‘Працює програма <Вільне падіння>’);
Writeln  (‘Виконала студентка 32 групи ’);
Writeln  (‘фіз- мат  факультету ’);
Writeln (‘Сіміраз О. Я.’);
End;
Procedure TASK;
 Begin
Writeln  (‘Текст програми: ’);
Writeln (‘За який час t тіло ,’);
Writeln  (‘яке вільно падає без початкової  швидкості ,’ );
 Writeln   (‘проходить п-ий сантиметр свого шляху ?’);
End.
Procedure Work;
Begin
Writeln  (‘ Введіть  n ’);
Readln (n);
          t:=SQRT(2/g)+(SQRT(n)-SQRT(n-1));
writeln (‘t=’,t);
end;
begin
NAME;
TASK;
WORK;
End.

5.Коментарі до програми :
5.1 Оформлення програми
       В процедурі NAME представлена інформація про розробника.
5.2 Умова
    В процедурі  TASK описується  умова задачі.
5.3 Обчислення   В процедурі WORK вводиться n і обчислюється значення    по формулі  
6.Приклад роботи програми.
Працює програма <Вільне падіння>
Виконала студентка 32 групи
Фіз-мат  факультету
Сіміраз О. Я.
Текст програми:
За який час t тіло ,
яке вільно падає без початкової  швидкості ,
проходить п-ий сантиметр свого шляху ?
Введіть  n 1
0.45   
 
№2 Задача Ейлера.
Дві селянки принесли на ринок 100 яєць. При чому в однієї з них яєць було більше, ніж у іншої. Обидві виручили однакові суми грошей за продані яйця. Перша тоді сказала другій: “Якби в мене були твої яйця, я б виручила 15 крейцарів.”
Друга відповіла: ”А, як би твої яйця були в мене, я б виручила за них   крейцара.” Скільки яєць було в кожної селянки?
1. Розробка математичної моделі:
Дано: S=100
           V1=V2
           V11=15, V21= 
Знайти: x1,x2-кількість яєць, що було в кожної селянки.
Розв’зання:
1.1 Нехай в першої селянки було x1 яєць, а в другої –x2; перша продавала по ціні k1, а друга по ціні k2, тоді перша виручила k1* x1  суму грошей, а друга – k2* x2 суму грошей.
1.2   Оскільки V1=V2,  то k1* x1 = k2* x2
1.3    Якщо перша могла виручити  15 крейцерів за яйця другої, то запишемо   V11 =15=  k1* x2 .
А друга могла виручити   крейцера за яйця першої. Отже, запишемо  V21 = =k2* x1
1.4 Визначимо звідси k1 , k2 . Одержимо k1=15/ x2 ,  k2 =20/3x1. Поставимо в рівняння k1* x1 = k2* x2 . Одержимо x1 *15/x2 =x2 *20/3x1 .
1.5 Маємо 45x2 2=20x2 2.
9x1 2 = 4x2 2,
x1=2/3x2 .
Оскільки сума яєць дорівнює 100, то x1 +x2 =100. Підставимо x1 = 2/3x2 .
1.6 Отже, отримали рівняння від однієї змінної  x2 +2/3x2 =100.Розвя’завши це рівняння, отримаємо 5/3 x2 =100, x2 =3/5*100=60.
А  x1 =100-60=40.
Отже, в першої селянки було 40 яєць, а в другої 60.
2. Словесний запис алгоритму.
2.1 Вивести текст: ”Працює програма <Задача Эйлера>”.
2.2 Вивести текст задачі.
2.3 Розрахувати значення Х1 і Х2 по формулах  , X1=S-X2
2.4 Вивести текст: “Результати обчислень”.
2.5 “Вивести текст і значення змінної Х1,  Х1=”;Х1
2.6 Вивести текст і значення змінної Х2,  Х2=”;Х2

3. Запис алгоритму на навчальній мові.
АЛГ   Задача Ейлера (дійсн Х1,Х2)
АРГ   
РЕЗ
ПОЧ   дійсн S, V1, V2.
       Виведення  Працює програма <Задача Ейлера>
       Виведення  Вона обчислює скільки яєць було
       Виведення   В кожної селянки
       Виведення  
       Виведення  S=100, V11=15, V21= 
                                    , Х1=S-X2
        Виведення  Х1, Х2
КІН
4. Запис алгоритму на мові Pascal.
    PROGRAM Padinya;
Uses wincrt;
Const w1=15; w2=20/3; s=100;
Var x1, x2:real;
Procedure NAME;
Begin
Writeln (‘ Програма працює <Задача Ейлера> ’);
Writeln ( ‘Виконала студентка 32  групи ’);
Writeln  (‘ фіз – мат  факультету  ’ );
Writeln  (‘ Сіміраз О. Я. ’ );
End.
Procedure TASK;
Begin
          Writeln (‘Текст програми:’);
     Writeln (‘Дві селянки принесли на ринок 100 яєць.’);
     Writeln (‘При чому в однієї з них яєць було більше, ніж у іншої. ‘);
     Writeln (‘Обидві виручили однакові суми грошей за продані яйця.‘);
Writeln  (‘Перша тоді сказала другій: “Якби в мене були твої яйця,‘);
Writeln  (‘я б виручила 15 крейцарів.”‘);
Writeln  (‘Друга відповіла: ”А, як би твої яйця були в мене, ‘);
Writeln  (‘я б виручила за них   крейцара.” ‘);
Writeln (‘Скільки яєць було в кожної селянки?’);
End;
Procedure WORK;
Begin
X2:=S*SQRT(w1)/(SQRT(w1)+SQRT(w2));
X1:=S-x2;
Writeln (‘x1=’,x1);
Writeln (‘x2=’,x2);
End;
Begin
NAME;
TASK;
WORK;
END.
5.Коментарі до програми.
4.1 Оформлення програми
 В процедурі NAME представлена інформація про розробника.
4.2 Умова:
               В процедурі TASK описується умова задачі.
4.3  Обчислення:
В процедурі WORK обчислення значення  Х1 і Х2 по формулах       , X1=S-X2 і виводиться  значення на екран .
6.Приклад роботи програми.
 Працює програма  <Задача Ейлера>
 Виконала студентка 32  групи
 фіз – мат  факультету 
 Сіміраз О. Я.
          Текст програми:
    Дві селянки принесли на ринок 100 яєць.
    При чому в однієї з них яєць було більше, ніж у іншої.
    Обидві виручили однакові суми грошей за продані яйця.
Перша тоді сказала другій: “Якби в мене були твої яйця,
я б виручила 15 крейцарів.
Друга відповіла: ”А, як би твої яйця були в мене,
я б виручила за них   крейцара.”
Скільки яєць було в кожної селянки?
X1=40
X2=60

 

 


 


 

Search:
загрузка...

діалог на тему зима з англійської мови

діалог на тему зима з англійської мови

бальзак людська комедія

повідомлення про надзвичайні ситуації техногенного походження

Розробки уроків з рідної мови в 2 класі

повідомлення про біосистема

чотирикутники уроки презентации

наочність на уроках праці в поч шк

мозаїки в спорудах античних міст

План характеристика до твору Захар БеркутУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010