.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Структура розгалуження" 


План-конспект уроку на тему "Структура розгалуження"

Тема: Структура розгалуження.
Мета: ознайомити учнів з оператором розгалуження і навчити використовувати його на практиці;
виховати акуратність, уважність;
розвинути логічне мислення.
Тип: Комбінований.
Тривалість: 2 години.

Хід уроку.
І. Організаційна частина.
(заходжу до класу, вітаюсь, перевіряю готовність учнів і класу до уроку).
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Давайте з вами пригадаємо те, що ви вивчали на минулих уроках.
Двоє учнів за комп’ютерами розв’язують задачі на повторення.
Учень 1: Обчислити середнє арифметичне чотирьох чисел.
Program Ser_Arif;
var a, b, c, d: integer;
s:real;
begin
writeln(‘Введіть чотири числа’);
readln(a,b,c,d);
writeln(‘Середнє арифметичне рівне ’, (a+b+c+d)/2);
{АБО
s:= (a+b+c+d)/2;
writeln(‘Середнє арифметичне рівне ’, s);}
end.

Учень 2. Обчислити значення функції  .
Program func;
var x,y: integer;
f:real;
begin
writeln(‘Введіть аргументи функції’);
readln(x,y);
writeln(‘Значення функції рівне ’, ((x+1)/4)*sin(y));
{АБО
f:= ((x+1)/4)*sin(y);
writeln(‘Значення функції рівне ’, f;}
end.
1.Хто скаже, яку структуру має програма на мові програмування Паскаль?
Program Ім’я програми
label Список міток
const Список сталих величин – констант
Type Описи нестандартних типів даних
var Описи змінних, що використовуються в програмі
begin Позначення початку програмного блоку
Програма – послідовність операторів
End. Кінець програми

2. Як можна ввести дані?
За допомогою оператора read.
3.За допомогою якого оператора можна вивести інформацію на екран?
За допомогою оператора write.
 4. Що може входити до списку виведення?
 До списку виведення можуть входити імена змінних, арифметичний   вираз, а також взяті в апострофи тексти.
5. Що означає дописка ln після операторів введення і виведення?
Наступне введення або виведення буде відбуватися з нового рядка.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.
Для опису алгоритмів здебільшого використовуються три типи команд: присвоювання, розгалуження і повторення. Команді розгалуження в Паскалі відповідає умовний оператор.
Умовному оператору відповідають дві структури. Перша структура має вигляд:

 

 

 

 

Розглянемо спочатку неповну форму умовного оператора, коли дія здійснюється тільки тоді, коли виконується записана в ромбі умова. У разі невиконання умови відбувається перехід до наступного оператора (вихід з структури).
Неповний оператор на мові Паскаль має вигляд:
if умова then оператор;
Розглянемо другу структуру умовного оператора:

При виконанні умови (+) виконується оператор 1, при не виконанні виконується оператор 2. Отже, ми бачимо, що в залежності від того, чи істинне твердження чи ні, ми одержуємо різний результат.
Повний оператор на мові Паскаль має вигляд:
if умова then оператор1 else оператор 2;
Кожна структура має один вхід і один вихід. Програму рекомендовано будувати з послідовних, логічно завершених блоків. При цьому не допускається передача управління між блоками інакше як через вихід з одного блока та через вхід до іншого. У побудованій таким чином програмі буде менше помилок при розробці і її легше перевіряти на правильність виконання.
Якщо після слів then i else треба записати не один оператор, а кілька, тоді ці оператори беруться в так звані операторні дужки: відкриваюча дужка – begin, і закриваюча – end:
begin
{оператори}
end;
Перед словом else крапка з комою не ставиться. Кожну пару begin ... end записують в одному стовпці: так легше перевіряти наявність для кожної відкриваючої операторної дужки відповідної закриваючої.
Розв’яжемо задачу за допомогою умовного оператора:
Дано два числа. Вивести на екран більше із них.
Побудуємо спочатку блок схему до даної задачі.
Розв’яжемо тепер цю задачу на мові Паскаль.
program chislo;
var a,b:integer;
begin
   readln(a,b);
if b>a then writeln(b) else writeln(a);
end.

В умовному операторі може бути інший умовний оператор. Розглянемо таку задачу:
Введено два числа. Перевірити, чи корінь першого числа більший за друге число.
program chislo1;
var a,b:integer;
begin
  readln(a,b);
  if a>=0 then
if sqrt(a)>b then writeln(‘Корінь першого числа’)  else writeln(‘Друге число’);
end.
Розглянемо з вами логічні вирази. В Паскалі можна використовувати такі логічні операції: and (і),  or (або), not (ні).
Розглянемо такі таблиці істиності. Позначимо через 1 істинне значення, а через 0 – хибне. Розглянемо спочатку таблицю істиності для операції and.
X Y X and Y
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0
Таблиця істиності операції or.
X Y X or Y
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0
Таблиця істиності операції not.
X not X
1 0
0 1
Розглянемо на прикладі як можна застосовувати ці логічні операції.
Нехай потрібно перевірити, чи входить число a в проміжок (0, 3).
Це можна зробити так:
if (a>0) and (a<3) then writeln('Входить')
  else writeln('Не входить');
Розглянемо ще такий приклад. Перевірити чи входить число a в проміжки (-1, 3) і (7, 9).
if ((a>-1) and (a<3)) or ((a>7) and (a<9))
then writeln('Входить')
else writeln('Не входить');

IV. Розв’язування задач.
Задача 1 (7).
Присвоїти z значення більшого з чисел x i y у тому разі, якщо x<0, і меншого, якщо x>=0.
program Zadacha1;
var x,y,a:integer;
begin
  writeln('Введіть числа x,y');
  readln(x,y);
  if (x<0) then if x>y then z:=x
                       else z:=y
           else if x>y then z:=y
                       else z:=x;
  writeln('Значення z=',z);
end.
Задача 2 (9).
Присвоїти змінній а значення найбільшого з трьох заданих чисел.
program Zadacha2;
var x,y,z,a:integer;
begin
  writeln('Введіть числа x,y,z');
  readln(x,y,z);
  if x>y then if x>z then a:=x
                         else a:=z
           else if z>y then a:=z
                              else a:=y;
  writeln('Значення z=',a);
end.


Задача 3 (14).
Знайти розв’язок рівняння ax2+b=0, якщо він існує.
program Zadacha3;
var x,b,a:real;
begin
  writeln('Введіть числа a,b');
  readln(a,b);
  if (-b/a)<0 then writeln(‘Розв’язок рівняння =’, sqrt(-b/a))                     
else writeln(‘Розв’язків немає’);
end.

IV. Домашнє завдання.
Вивчити пункт 2.5 Умовний оператор з книжки, сторінки 124-129.
Задача 4 (11).
Перевірити чи є серед трьох заданих чисел рівні.
program Zadacha4;
var с,b,a:real;
begin
  writeln('Введіть числа a,b,c');
  readln(a,b,c);
  if (a=b) or (b=c) or (a=c) then writeln(‘Є рівні числа’)                     
 else writeln(‘Немає рівних чисел’);
end.

 

V. Підсумок уроку.
– Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули умовний оператор, логічні операції, а також навчилися розв’язувати задачі з їх використанням.
Якщо до мене немає ніяких запитань, то урок закінчено.
До побачення.

Підпис вчителя __________
Підпис студента __________

Search:
загрузка...

Розробка уроку театр корифеїв українська драматургія

Поняття руху, як загальний спосіб існування світу.

старицький гетьман

Хто такий чіпка

Порівняльна характеристика образів " Кайдашевої сімї"

короткий зміст твору Іван карпенко -Карий "сто тисяч"

основи медико-санітарної підготовки

міщанин шляхтич мольєр читати скорочено%

причини зміни періодів античної філософії

приказки з словом енергіяУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010