.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Тригонометричні функції числового аргументу. Періодичність тригонометричних функцій" 


План-конспект уроку на тему "Тригонометричні функції числового аргументу. Періодичність тригонометричних функцій"

Тема уроку:    Тригонометричні функції числового аргументу. Періодичність тригонометричних функцій.
Мета уроку:    Ввести поняття тригонометричних функцій числового аргументу продемонструвати властивість періодичності функцій.
Обладнання уроку:    –
Тип уроку:    комбінований урок.
Тривалість уроку:    45 хвилин.
Дата проведення:    01.10.2001

Підпис студента    _______
Підпис вчителя    _______
Підпис методиста    _______


Хід уроку:
1.    Організаційна частина. (2-3 хв.)
З дзвінком захожу в клас, чекаю, поки учні заспокояться, вітаюсь, запитую в чергових, хто відсутній, відмічаю.

2.    Актуалізація знань. (5 хв.)
Питання для учнів:
- Що таке функція? (Залежність значень однієї змінної (залежної) від іншої (незалежної), при якому одному значенню незалежної змінної відповідає не більше одного значення залежної змінної, називається функцією).
- Що називається 1 радіаном? (Кутом в 1 радіан називається центральний кут, що спирається дугу, довжина якої дорівнює радіусу).
- Формули переходу від радіанної міри кута до градусної і навпаки. ( ,  ).
- Означення сінуса, косинуса, тангенса, котангенса на моделі кола. (Сінусом (косинусом, тангенсом, котангенсом) називається відношення ординати точки (абсциси, ординати, абсциси) до радіуса кола (до радіуса, абсциси, ординати).
- Чи залежить sin, cos, tg, ctg від радіуса кола? (Ні, не залежить).

3.    Пояснення нового матеріалу.
Візьмемо радіус кола рівним 1. Таке коло називається одиничним. Зручною є та його властивість, що означення тригонометричних функцій спрощуються. Прошу учнів продиктувати відповідні формули.
Викликаю кількох учнів (інші роблять завдання у зошитах), щоб вони побудували на одиничному колі точки, на які відобразиться початкова точка P0(1;0) при повороті навколо центра кола на кут a радіан, якщо:
а) a = 0;    в) a =  ;    д) a = 2.
б) a =  ;    г) a = -1;
Чи співпали будь-які дві точки на колі? Ні. Розв’язуючи цю вправу, ми бачимо, що кожному дійсному числу a на одиничному колі відповідає точка Pa, положення якої залежить від a.
Кожній такій точці на одиничному колі відповідає певна абсциса і ордината, які також залежать від a.
Отже, маємо залежності між дійсним числом a і абсцисою та ординатою відповідної точки одиничного кола. Ці залежності (див. схожість зі спрощеними означеннями тригонометричних функцій) дістали назву тригонометричних функцій числового аргументу.
Оскільки кожному дійсному числу х можна поставити у відповідність дійсні числа sin x i cos x, то вважають що на множині дійсних чисел задані функції y = sin x, y = cos x.
Розглянемо тепер функції тангенс і котангенс. Побудуємо одиничне коло.
Проведемо дотичну до кола в точці P0.
За означенням tg a = y/x. З подібності трикутників DOKPa та DOP0M отримаємо, що y/x = PaK/OK = MP0/OP0. Відрізок OP0 дорівнює радіусу кола, tg a = MP0, тобто тангенсом є ордината точки на прямій MP0. Тому пряма MP0 називається лінією тангенсів.
Аналогічно до тангенса будується лінія котангенсів. Будуємо дотичну до кола в точці P90. ctg a = x/y = KPa/OK. З подібних трикутників DOKPa та DOP90M: PaK/OK = MP90/OP90. Оскільки OP90, то ctg a = MP90, тобто котангенсом є абсциса точки на прямій MP90. Тому пряма MP90 називається лінією котангенсів.
Оскільки кожному дійсному числу a на одиничному колі відповідає певна точка Рa(х, у), то областю визначення синуса і косинуса є множина всіх дійсних чисел.
Оскільки х і у точки Рa на одиничному колі змінюються від –1 до 1, то областю значення синуса і косинуса є [–1; 1].
Викликаю до дошки учня, який з допомогою класу складає таблицю значень тригонометричних функцій від кутів, кратних 30.
Інший учень коло дошки розв’язує задачу:
Дослідити зміну cos a при зростанні a від 0 до 2p.

Запитую в учнів, яким буде значення косинуса від 60° та 420°. Виявляється, що значення будуть однаковими. Наголошую учням, що при обертанні точки Рa на ціле число повних кіл (тобто, на 360*n) навколо центра кола ця точка перейде в точку Рa360*n+a, в якій значення косинуса буде таким же, як і у вихідній точці. Всі значення косинуса повторюються при зміні аргументу періодично.
Даю учням записати означення:
Т називається періодом функції f(x), якщо для довільного х з області визначення виконується рівність f(x) = f(x + T). Дану функцію називають періодичною.
Очевидно, що Т і –Т є періодами (найменшими). Також є періодами числа виду n*T. Викликаю учня до дошки, щоб він довів (а всі інші записали) рівність:
f(x + 3T) = f((x + 2T) + T) = f(x + 2T) = f((x + T) + T) = f(x + T) = f(x).
Запитую в учнів, який період у відомих їм тригонометричних функції. Період синуса і косинуса – 2p, тангенса та котангенса – p.
Наголошую, що періодичними бувають не лише тригонометричні функції. Наприклад, функція f(x) = {x}. є періодичною з періодом Т = 1.

4.    Розв’язування задач.
с. 81.
№1. Звести до однойменних функцій гострого кута:
а) cos 1827°;    cos 1827° = cos (360° * 5 + 27°) = cos 27°;
б) tg 978°;    tg 978° = tg (180° * 5 + 78°) = tg 78°;
в) sin (–800°);    sin (–800°) = sin (–3 * 360° + 280°) = sin 280°;
г) ctg 1305°;    ctg 1305° = ctg (7 * 180° + 45°) = ctg 45°;
д)  ;     ;
е)  ;     ;
є)  ;     .

№2. Обчислити значення тригонометричних функцій:
а) cos 1125°;    cos 1125° = cos (3 * 360° + 45°) = cos 45° =  ;
б)  ;     ;
в) cos (–315°);    cos (–315°) = cos (–360° + 45°) = cos 45° =  ;
г)  ;     .
№13. Обґрунтувати значення sin (cos, tg, ctg) у кожній з 4 координатний чвертей.
Оскільки синус є ординатою точки на одиничному колі, то він додатний у І та ІІ чвертях, і від’ємний у ІІІ та V чвертях.
Оскільки косинус є абсцисою точки на одиничному колі, то він додатний у І та V чвертях, і від’ємний у ІІ та ІІІ чвертях.
Оскільки тангенс є відношенням синуса до косинуса, а котангенс – відношення косинуса до синуса, то вони додатні у І та ІІІ чвертях, де косинус і синус мають однакові знаки, і від’ємні у ІІ та V чвертях, де косинус і синус мають різні знаки.
№16. Визначити знаки sin a, cos a, tg a, ctg a, якщо:
а) a = 0,3;    кут знаходиться у І чверті, синус, косинус, тангенс, котангенс додатні;
в)  ;    кут знаходиться у V чверті, синус, тангенс, котангенс від’ємний, косинус додатний;
б) a = 2;    кут знаходиться у ІІ чверті, косинус, тангенс, котангенс від’ємний, синус додатний;
г)  ;    кут знаходиться у V чверті, синус, тангенс, котангенс від’ємний, косинус додатний.

5.    Підсумок уроку.
Кажу учням, щоб записали в щоденники домашнє завдання – виконати вправи: ст. 81, №13 (для cos, tg, ctg), №16 (б,г).
Урок закінчено, до побачення.

Search:
загрузка...

діалог між двома учнями

звук поширення звуку

хто такий чіпка злочинець чи правдошукач

проблема життєвого вибору героїв роману хіба ревуть воли як ясла повні

вірш про Геракла

смішні діалогі та сценкі

Михайло Старицький

малі та великі групи

Коротка характеристика призначення основних елементів вікна Word

чіпка борець за злочин чи за справедливість?Украинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010