.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Виконавці алгоритмів. Властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів" - приклади алгоритмів мови 


План-конспект уроку на тему "Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Виконавці алгоритмів. Властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів"

Тема: Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Виконавці алгоритмів. Властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів
Мета: Ознайомити учнів з поняттям алгоритму, його властивостями, формами подання алгоритму та його виконавцями; виховати в них акуратність, точність, самостійність; розвинути в них логічне мислення.
Тип уроку: пояснення нового матеріалу
Вид уроку: урок проблемного викладання
Тривалість: 45 хвилин.
Література для учнів: Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11”
Література для вчителя: Симонович С. В. “Информатика базовый курс. Учебник для ВУЗов”; Симонович С. В. “Общая информатика 5-9 классы”; Макарова «Информатика 7-8 классы»; Макарова “Информатика 6-7 классы”.

План уроку:
1. Організаційна частина (2 хв.)
2. Актуалізація опорних знань. (8 хв.)
3. Пояснення нового матеріалу. ( 25  хв.)
4. Закріплення нового матеріалу.(7 хв )
5. Домашнє завдання.(3 хв)
Хід уроку.
I. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Учні на попередньому уроці ми з вами розглядали етапи розв’язування задач з використанням ЕОМ. Давайте дещо пригадаємо:
1. Які етапи розв’язування задач з використанням ЕОМ ви знаєте?
• Математична постановка задачі
• Визначення методу розв’язування.
• Складання сценарію роботи з ЕОМ.
• Конструювання алгоритму.
• Переклад алгоритму на мову програмування.
• Введення і випробування програми.
• Одержання і перевірка результатів.
2. Навіщо потрібна постановка задачі?
• Щоб правильно визначити вихідні дані та дані які нам потрібно знайти
3. Яку роль відіграють сценарії в процесі розв’язування задач?
• Визначають правила роботи людей з ЕОМ, правила введення даних, форму подання інформації, реакцію машини на команди і дані.
ІІІ. Пояснення нового ма теріалу.
Ви бачите, що одним з етапів розв’язування задач є складання алгоритмів. А що ж таке алгоритм?
Проблемна ситуація мат в два ходи або задача про вовка козу і капусту.
Приклади алгоритмів:
     День людини
     Поїздка в місто
Означення алгоритму:
• Алгоритм — це чітко визначена для конкретного виконавця послідовність дій, які спрямовані на досягнення певної мети або на розв’язання певного типу задачі.
Походження слова алгоритм.
Виконавці алгоритму.
Властивості алгоритму:
1. скінченність
2. результативність
3. формальність
4. визначеність
5. масовість
6. зрозумілість
способи опису алгоритмів:
1. словесно-формульний
2. графічний
3. у вигляді програм написаних спеціальними мовами програмування.
ІІІ. Закріплення нового матеріалу.
1. Що таке алгоритм?
2. Які приклади алгоритмів ви можете навести?
3. Які властивості алгоритмів ви знаєте?
4. Наведіть приклад алгоритму в словесній формі.
5. Хто може бути виконавцем алгоритму?
IV. Домашнє завдання
Запишіть 5 прикладів алгоритмів в словесно-формульному вигляді.
Вивчіть тему з підручника.

 

Search:
????????...

знаряддя для письма на русі

кучеряве волосся фото

механізми і закономірності виховання

"Повия" Мирный реферат

економічний егоїзм

актуальність повісті Кайдашева сімя

електромагнітна індукція кількість витків

Початкове технічне моделювання конспекти

Початкове технічне моделювання конспекти

рослини-барометри?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010