.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Алфавіт мови програмування. Величини та їх опис мовою програмування. Змінні та константи" 


План-конспект уроку на тему "Алфавіт мови програмування. Величини та їх опис мовою програмування. Змінні та константи"

Тема: Алфавіт мови програмування. Величини та їх опис мовою програмування. Змінні та константи.
Мета: дати учням поняття про мову програмування, величини, їх опис мовою програмування, також про змінні і константи.
Тип: вивчення нового матеріалу.
Вид: урок - подорож.

Хід уроку:
 І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
1. Дайте поняття програми.
2. Що таке мова програмування?
ІІІ.  Пояснення нового матеріалу.
Уявіть собі місто під назвою Програма, в якого замість вулиць – величини, замість номерів будинків – змінні та константи.
Розглянемо величини, які використовуються в мовах програмування. Вони призначенні для полегшення роботи програмістів та вільного орієнтування в програмному середовищі, яких є безліч.
Кожне місто має свою історію,  так і мова програмування має свою історію і свою структуру.
Спочатку розглянемо з чого складається мова програмування Pascal. Вона має свій алфавіт, який включає в себе:
1. 26 латинських величин і 26 маленьких букв;
2. підкреслення;
3. 10 цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
4. знаки операцій (+, – , *, /, =, <, >/ , <>, >=, <=, :=);
5. обмежувачі ., ’, ( ), [ ], (..), {}, (* *), .., :, ;;
6. спеціальні символи @, ^, #, $;
7. службові (зарезервовані) слова (do, end, begin, program, …).
В Pascal будь-яка обрана нами величина має бути наперед визначеною необхідним типом. Сама величина при цьому називається змінною.
Так розглянемо класи даних, які можна використовувати для характеристики змінних і найпростіші операції над ними:
Цілий – integer; Дійсний – real; Логічний – Boolean; Символьний – char; Рядковий – string; Масив – array; Файл – file; Запис – record; Об’єкт – object.
Змінні типу integer можуть набувати лише цілих значень. До змінних цього типу можна застосовувати такі операції: +, -, *, div, mod (div – ділення з остачею – 5:2=2, mod – залишок від ділення – 6:5=1).
Змінні типу realнабувають всіх дійсних значень, в тому числі і цілих. Застосовують до дійсного типу такі операції як: *, -, *, /, trunc (виділяє цілу частину дійсного аргументу), raund (округлює аргумент до найбільшого цілого).
Логічний тип визначає ті дані, що можуть приймати логічні значення true i false. До логічних (булевих) операндів застосовані такі логічні операції: `not, end, or, var, причому true>false, що дозволяє до булевих операндів застосовувати операції відношення.
Символьний тип визначає упорядковану сукупність символів, допустимих у даній ЕОМ. Значення символьної змінної або константи – це один символ із припустимого набору. Застосовуються всі операції відношення.
Рядковий тип – це рядки довжина яких не перевищує 255 символів. До них застосовують такі основні операції та процедури6 copy, length, pos, delete та інші.
А що ж таке змінна величина? Величина, яка в різні моменти часу виконання програми може набувати різних значень з деякої множини допустимих значень називається змінною величиною.
 Імена всіх змінних які використовуються в програмі обов’язково повинні бути описані в розділі опису змінних, слова var. Тому розділ опису змінних є обов’язковою частиною будь-якої програми.
 На мові програмування Паскаль опис змінних здійснюється так:
Var <список імен змінних > : <тип>
Деякі елементи даних можуть одне і те ж значення протягом всього часу виконання програмами. Якщо їх зміна взагалі не передбачається, то ці елементи даних вважаються константою. Тип констант у мові Паскаль визначається по їхньому виду. Розділ визначення константи починається із службового слова const.
На мові програмування Паскаль опис констант здійснюється так:
Const <ім’я> = <константа>;
Використання констант дозволяє уникати багато чисельних повторень в програмі довгих числових та символьних значень.
ІV. Закріплення нового матеріалу.
1. З чого складається алфавіт мови програмування Паскаль?
2. Як описується змінна величина на мові програмування Паскаль?
3. Як описується константа на мові програмування Паскаль?
4. Яка різниця між змінними та константами?

 

 

Search:
загрузка...

теми виховних заходів

присливья и приказки про дитей батькив

методи концептуалізму в сучасному мистецтві

вислови письменників про вчителя

Які пристрої можна віднести до пристроїв введення? виведення?

рух тіла кинутого під кутом до горизонту задача

методи концептуалізму в сучасному мистецтві

прояви небуття

правові призумції у кримінальному процесі

м старицький не судилось проблема творуУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010