.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Структура обчислювальної системи. Апаратні ті програмні складдові інформаційної системи і їх взаємодія. " 


План-конспект уроку на тему "Структура обчислювальної системи. Апаратні ті програмні складдові інформаційної системи і їх взаємодія. "

Тема: Структура обчислювальної системи. Апаратні ті програмні складдові інформаційної системи і їх взаємодія. Основні пристрої апаратної частини та їх функції, клавіатура та її типи, монітор, типи та основні характеристики, принтер та його типи, сканер, пристрої організації комп’ютерного зв’язку.
Мета: навчальна – дати дітям поняття апаратної та програмної системи, процесор  та розглянути правила техніки безпеки під час роботи на ЕОМ; розвивальна – сприяти розвитку уваги.
Тип: пояснення нового матеріалу.
Вид: бесіда.
Обладнання: кодоскоп.
Наочність: кодоплівки.
План уроку:
1. Структура ОС.
2. Апаратна та програмна ОС.
3. Мікропроцесор.
Хід уроку
І. Заходжу до класу, вітаюсь, відмічаю відсутніх.
Тест.
1. Перший калькулятор мав назву (Арифмометр).
2. У 1834р. створено “Аналітичну машину” (Чарльза Бебіджа) – перший програмований комп’ютер, що використовував примітивні “програми” на … (перфокартах).
3. Під поколінням ЕОМ розуміють всі типи і моделі машин ... (розроблені різними конструкторськими колективами, але на одних і тих же наукових і технічних принципах).
4. Які покоління обчислювальної техніки вам відомі. (1, 2, 3, 4 покоління)
ІІ. Пояснення нового матеріалу.
План уроку приводим за допомогою кодопроекції.

 

 

1. Структура операційної системи називається конфігурацією. Ви вже мабуть зрозуміли, що розглядають окремо апаратну і програмну конфігурації.
Персональний комп’ютер – універсальна технічна система. Його конфігурацію можна гнучко змінювати у процесі роботи по мірі необхідності. Але існує поняття базової конфігурації, яку вважають типовою. В такому колективі комп’ютер зазвичай реалізується. На даний час в базовій конфігурації розглядають чотири пристрої:
• системний блок;
• монітор (дисплей);
• клавіатуру;
• мишку.
Зовнішні додаткові пристрої призначенні для вводу-виводу та довготривалого збереження даних називається периферійними.
За зовнішнім виглядом системний блок розрізняють за формою корпуса та габаритними (горизонтальний та вертикальний).
У системному блоці розташований центральний мікропроцесор, внутрішня пам’ять і системна шина.
Мікропроцесор – основна мікросхема, яка виконує більшість математичних і логічних операцій.
Пам’ять -  це набір мікросхем, призначених для зберігання даних.
Шини – набори провідників, по яких реалізується обмін сигналами між внутрішніми пристроями комп’ютера. Усі пристрої вводу-виводу інформації та пристрої (ВП) підмикають до системної шини через відповідні спеціальні плати які називаються адаптерами та контролерами.
Наступним елементом базової конфігурації є монітор. Монітор – пристрій візуального представлення даних і головний прилад виведення. Основними параметрами монітора є: роздільна здатність, кількість кольорів, розмір екрана.
Зображення на екрані монітора отримується в результаті опромінення момінентного покриття гостронапряженим пучком електронів, які розігнанні у вакуумній колбі. Для одержання кольорового зображення момінефорне покриття має точки або смуги трьох типів, які світяться червоним, зеленим та синім кольором.
Миша – пристрій управління маніпулярного типу. Являє собою плоску коробочку з 2, 3 кнопками. Переміщення миші по поверхні синхронізоване з переміщенням графічного об’єкта на екрані маніпулятора.
2. Таким чином ми з вами розглянули базову апаратну конфігурацію. То що ми відносимо до апаратної складової операційної системи. Як раніше було сказано, крім апаратної конфігурації системи розділяються на програмну. Програми – це впорядковані послідовності команд. Кінцева мета будь-якої комп’ютерної програми – управління апаратними засобами. Навіть, якщо на перший погляд програма ніяк не взаємодіє з обладнанням, не потребує ніякого введення даних з пристроїв однаково її робота основана на управлінні апаратними пристроями.
Склад системного забезпечення обчислювальної системи називається програмною конфігурацією.
Базовий рівень – самий низький рівень програмного забезпечення. Це забезпечення відповідає за взаємодію з базовими апаратними засобами.
Системний рівень – перехідний. Програми, що працюють на цьому рівні забезпечують взаємодію інших програм комп’ютерної системи з програмами базового рівня.
Службовий рівень – основне призначення службових програм полягає в автоматизації робіт по перевірці, налагоджувані комп’ютерної системи.
3. Програми та апаратне забезпечення в комп’ютері працюють в безперервному зв’язку і неперервній взаємодії.
Основні функції клавіатури не потребують спеціального системного забезпечення. Необхідне ПЗ для початку роботи з комп’ютером вже міститься в мікросхемі постійного запам’ятовуючого пристрою у складі базової системи, тому комп’ютер реагує на натискування клавіш одразу після включення, а миша потребує підтримки спеціальної програми – драйвера.
4. Мікропроцесор – основна мікросхема комп’ютера в якій відбуваються всі обчислення. Конструктивно мікропроцесор складається з чарунок. Внутрішні чарунки процесора називають регістрами. Серед регістрів мікропроцесора є такі які залежності від свого змісту здатні модифікувати виконання команд.
З іншими пристроями мікропроцесор пов’язаний декількома групами провідників, які називаються шинами. Їх є три види:
Адресна шина. До адресної шини підключається мікропроцесор, для копіювання даних з чарунки в один із своїх регістрів.
Шина даних. По ній відбувається копіювання даних з ОП в регістри і навпаки.
Шина команд. Для того, щоб мікропроцесор міг обробляти дані йому потрібні команди. Він має знати, що треба робити з тими байтами, які зберігаються в його регістрах.
Основні параметри мікрорпроцесора приводжу на кодоплівці:
Розрядність показує скільки біт даних він може прийняти і обробити в своїх регістрах за 1 раз (за 1 такт).
В ПК тактові імпульси задає 1-ша з мікросхем, що входить в мікропроцесорний комплект, який міститься математичному плані. Чим більша частота тактів які поступають на процесор тим більше команд він може виконати за 1-цю часу, тим вища його продуктивність.
Для того, щоб зменшити кількість звертань до ОП в середині мікропроцесора створюють буферну область – кеш-пам’ять.
Взаємозв’язок між учасниками комп’ютерної системи називається інтерфейсом. Взаємодія між різними вузлами – це апаратний інтерфейс, взаємозв’язок між програмами – це програмний інтерфейс, а взаємодію між апаратною і програмами – апаратно-програмний інтерфейс.
Пристрої введення.
Пристрої введення – це пристрої перетворення інформації з форми зрозумілої людині в форму зрозумілу комп’ютеру.
До таких належать клавіатура, миша, трекбол, джойстик, сенсорний екран, світлове перо, сканер, мікрофон.
А тепер коротко про кожний з них.
Клавіатура є стандартним пристроєм для введення інформаціїв комп’ютер. З її допомогою ми можемо вводити числову, а також текстову інформацію, ще ми можемо вводити різноманітні команди.
 Миша розміщується поряд з клавіатурою. Переміщення миші по рівній поверхні (столу, коврику) призводить до кручення всередині неї шарика, що викликає переміщення курсора на екрані при виконанні конкретного завдання.
Трекбол нагадує перевернути мишу. Його не треба як мишу рухати по столу.
Пристрої виведення.
Пристрої виведення – пристрої перетворення вихідної інформації з форми зрозумілої комп’ютеру в форму зрозумілу людині.
До таких належать монітор, принтер, плотер, пристрої звукового виводу.
Монітор – необхідна складова будь-якого комп’ютера. Але після виключення комп’бтера з документами неможливо працювати, а іноді треба зберегти дані на папері, перенести їх в папки, для цього використовують принтери.
Принтер – друкуючий пристрій, предназначений для виведення інформації на папір, тобто для отримання документованої копії.
Закріплення нового матеріалу.
Для закріплення нового матеріалу задаю декілька запитань:
• Що називається пристроями введення?
(Пристрої виведення – пристрої перетворення вихідної інформації з форми зрозумілої комп’ютеру в форму зрозумілу людині.)
• Які саме пристрї належать до пристроїв введення?
(До таких належать клавіатура, миша, трекбол, джойстик, сенсорний екран, світлове перо, сканер, мікрофон.)
• Що називається пристроями виведення?
(Пристрої виведення – пристрої перетворення вихідної інформації з форми зрозумілої комп’ютеру в форму зрозумілу людині.)
• Які саме складові можна віднсти до пристроїв виведення?
(До таких належать монітор, принтер, плотер, пристрої звукового виводу.)
• Які функції простого монітора?
(Монітор – необхідна складова будь-якого комп’ютера. Але після виключення комп’бтера з документами неможливо працювати, а іноді треба зберегти дані на папері, перенести їх в папки, для цього використовують принтери.)
• Які функції принтера?
(Принтер – друкуючий пристрій, предназначений для виведення інформації на папір, тобто для отримання документованої копії.)
Домашнє завдання.
Оголошую домашнє завдання, нагадую дітям, щоб вони записали його у зошити.
Підсумки уроку.
На  сьогоднішньому занятті ми ознайомилися з такими поняттями як:
• Пристрої введення, а саме: клавіатура, миша, мікрофон, трекбол, та інші.
• Пристрої виведення, а саме: принтер, плотер, монітор, та інші.
• Техніка безпеки при роботі на персональному комп’ютері .

 

Search:
загрузка...

український поет 19 ст в поемі якого героїчні події епосу подаються в пародійному вигляді

твир про геракла

Будьте вічливими з людьми похилого віку

заразні хвороби рослин і тварин

зображення покрипаченя украины у творах П.Мирний

чергування голосних букв

людина починаэться з родини

Види клавіатури

Твір-роздум "Зображення пореформеного села в Украъны у повiстi Iвана Нечуя-Левицького

деформації твердих тілУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010