.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Електронно – обчислювальна техніка" 


План-конспект уроку на тему "Електронно – обчислювальна техніка"

Тема: Електронно – обчислювальна техніка.
Мета: сформувати в учнів знання історії розвитку Електронно – обчислювальної техніки, її роль в сучасному суспільстві.
Тип: пояснення нового матеріалу.
Вид: комбінований.
Обладнання: кодоскоп.
Наочність: кодоплівки.
Тривалість: 45 хвилин.

План уроку.
1. Організаційна частина.
2. Організація опорних знань.
3. Пояснення нового матеріалу:
• Історія розвитку обчислювальної техніки.
• Компоненти персонального комп’ютера.
• Роль ЕОМ в сучасному суспільстві.
• Основні галузі застосування ЕОМ.
4. Закріплення нового матеріалу.
5. Завдання додому.
6. Підведення підсумків.


Хід уроку
1.  Організаційна частина. (2 хв.)
Заходжу в клас. Вітаюсь. Перевіряю відсутніх.
2.  Актуалізація опорних знань.(10 хв.)
Повторимо матеріал, який вивчали на минулому уроці.
(Проводжу фронтальне опитування)
1. Що називається інформацією?
Інформація – це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу.
2. Що таке інформаційні процеси?
Процеси, в яких людина з допомогою різноманітних технічних засобів займається збиранням, зберіганням, пошуком, обробкою, кодуванням і передачею інформації, називають інформаційними процесами.
3. Що називається носієм інформації?
Носій інформації – матеріальний об’єкт, призначений для зберігання і передачі інформації.
4. У яких одиницях вимірюється об’єм інформації?
Об’єм інформації вимірюється у бітах. 8 біт = 1 байт.

3.  Пояснення нового матеріалу.
Тема сьогоднішнього уроку: " Електронно – обчислювальна техніка.".
(План уроку пояснюю за допомогою кодопроекції (рис.1))
Розглянемо перше питання плану.
1. З чого все починалось? Історія обчислень своїм корінням сягає віків так як і розвиток людства. Для підрахунку люди використовували власні пальці, камінці, палички, вузлики.
Одним з перших пристроїв (V-IV ст. до н.е.), що полегшували обчислення, можна вважати рахівницю.
В середині XVII ст. Паскаль створив першу "сумуючу" машину – Паскалину. В 1670-1680 роках німецький математик Готфрід Лейбніц сконструював машину, яка виконувала всі чотири арифметичні дії. Починаючи з ХІХ ст. арифмометри отримали досить широке застосування.
Слово "комп’ютер" означає "обчислювач", тобто пристрій для обчислення.
Перший комп’ютер, в якому були втілені принципи фон Неймана, був побудований в 1949р. англійським дослідником Морісом Уілксом.
В 1968р. було сконструйовано інтегральну схему, аналогічну за своїми функціями  центральному процесору ЕОМ. Так з’явився перший мікропроцесор Intel-4004.
Протягом років все далі зменшувались у розмірах і удосконалювались.

2.  Виділяють 5 поколінь ЕОМ. Кожне покоління визначається елементарною базою – сукупністю елементів, з яких будується програмне забезпечення:
1. (50 р) Електронною базою ЕОМ першого покоління були вакуумні лампи. Тисячі ламп розміщувалися в металевих шафах, які займали великі приміщення. Важила така машина декілька тон. Для її роботи потрібна була невелика електростанція. Для охолодження машини використовувались потужні вентилятори. Програмування здійснювалося в машинних кодах. Швидкодія становила декілька тисяч операцій за секунду. Ці машини мали невелику оперативну пам’ять.
2. (60 р) Електронною базою ЕОМ були транзистори, які заміняли електронні лампи. Транзистори менше за лампи споживали енергію. Розміри ЕОМ зменшилися. З’явилися можливості програмування за рахунок мов програмування високого рівня та програмного забезпечення. До програмного забезпечення входили заздалегідь розроблені програми. Швидкодія машини досягала сотень тисяч операцій за секунду. Значно збільшилась оперативна пам’ять. Найбільш поширеними були такі: “Еліот” (Англія), “Сіменс” (ФРГ), “Стренч”, “СДС” (США) серія “Мінськ”, “Урал”.
3. (70 р) Електронною базою ЕОМ стали інтегральні схеми. Інтегральна схема формувалася на невеликій пластинці з чистого кременю, на яку наносилися у потрібній комбінації плівки різних призначень. Залежно від комбінації речей утворювалися елементи, які працювали як конденсатори опори. Таких елементів могло бути до декількох тисяч на квадратний сантиметр. Значно зросла швидкодія ЕОМ та обсяг оперативної пам’яті. Розвинуте програмне забезпечення та зручність у використанні забезпечували відкритий широкий доступ до ЕОМ. Така машина могла працювати з декількома програмами одночасно. Для зберігання інформації почали використовувати магнітні стрічки та магнітні диски. Почався перехід до баз популярної інформатики.
4. (80 р) Елементарною базою ЕОМ 4-го покоління є великі інтегральні схеми. На одному кристалі кременю стало можливим розмістити схему, яка відтворює роботу процесора ЕОМ. Такі однокристальні процесори називаються мікропроцесорами. Зросла швидкодія до міліарда операцій за секунду, обсяг оперативної пам’яті, зручність у використанні. Найпотужніший процесор 4-го покоління – “Ельбрус”. На рівні 4-го покоління відбувся поділ на великі обчислювальні машини та персональні комп’ютери.
5. (90 р) Елементарною базою ЕОМ 5-го покоління є підвищені інтегральні схеми, які містять до сотні тисяч елементів на квадратний сантиметр. 5 покоління – це не тільки нова елементарна база, це прогрес та досягнення нових якісних зрушень у всіх галузях. У 1980 році Сенонський уряд оголосив десятирічну програму створення комп’ютерної системи 5-го покоління, яка базувалась би на використанні штучного інтелекту, експертним мисленням та природної мови спілкування.

3. ЕОМ – це пристій, що створений як універсальний інструмент для автоматизованої обробки інформації. {Алгоритм – набір вказівок. }
Комп’ютер здатний “розуміти” і виконувати певні команди. Команда – це вказівка про те яку саме операцію і над якими даними потрібно виконати. Сукупність команд, що визначає послідовність операцій, які потрібно виконати комп’ютерові для отримання розв’язку задачі, називають програмою.
 Американський математик Джон фон Нейман запропонував в кінці 40х років нашого століття нову структуру (архітектуру) комп’ютера, яка використовується і до нашого часу. (мал. 2) Архітектура – це загальний опис побудови та функціонування комп’ютера як складної обчислювальної системи включаючи організацію пам’яті, команди, операції введення та виведення і т. д.
{Обчислювальна система або автоматизована інформаційна система – це універсальна система для автоматизованої обробки інформації. ОС складається з двох частин: апаратної та програмної.}
Комп’ютер, як апаратний засіб може виконувати якісь дії (обробку інформації) лише в тому випадку коли є для цього відповідна програма. Міняючи програми можна розв’язувати за допомогою цього різні задачі, таким чином універсальність є основною властивістю ОС. Універсальність полягає в здатності обробки інформації подану в різних формах (числа, тексти, зображення, звуки і т.д.) і різного змісту за допомогою відповідних машинних програм. Універсальність ОС ґрунтується  на тому, що будь-які явища  і процеси навколишнього світу можуть бути описані з інформаційної точки зору, а різні форми інформації можуть бути представлені за допомогою двійкового коду, це ще по іншому називається процесом формалізації.
ОС складається з апаратної (Hardwive) і програмної  (softwive) частин. Апаратна частина складається з електронних компонентів ЕОМ. Вони включають: процесор, пам’ять, пристрої введення та виведення інформації (периферійні пристрої). До програмного забезпечення належать програми які забезпечують роботу комп’ютера, його частин та периферійних пристроїв та забезпечують можливість роботи інших програм – системного програмного забезпечення. До програмного забезпечення також належать прикладні програми, які служать для розв’язку прикладних задач. Наприклад набір тексту, побудова зображень та ін.

4. В сучасних ЕОМ процесор являє собою єдину інтегральну схему, такий процесор називається мікропроцесором. Як процесор так і мікропроцесор складається з пристрою управління, АЛП, регістрів. В більшості випадків АЛП і ПУ складають основу процесора.
Існують паралельні обчислювальні системи які складаються з кількох процесорів, що працюють одночасно. Такі системи ще називають суперкомп’ютерами, для їх роботи розробляються спеціальні програми, що дозволяють забезпечити одночасну роботу всіх процесорів.
5.   Домашнє завдання.
Вивчіть тему по підручнику і конспекту.
6.  Підсумок уроку.
На сьогоднішньому уроці ми зробили невелику подорож в минуле і розглянули як і для чого з’явилися перші обчислювальні машини. Розглянули також будову комп’ютера.
Чи є у вас запитання?
Урок завершено, до побачення.

Search:
загрузка...

елементози.ендемічні хвороби

тематичні виписки як спосіб запису прочитаного

елементози.ендемічні хвороби

оновні поняття доби відродження

Чiпка - борець за справедливiсть чи злочинець?

бути справедливим у думках - ще не означає бути справедливим у вчинках

Порівняння Ахилла и Гектора

чіпка борець чи злочинець

Причини роздробленості:соціально-економічні та політичні відносини

розкази на тему як зберегти природуУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010