.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Пристрої введення виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатури. Дисплей, основні характеристики та принцип роботи. Принтер, основні характеристики та принцип роботи. Сканер. Пристрій для організації комп’ютерного зв’язку" 


План-конспект уроку на тему "Пристрої введення виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатури. Дисплей, основні характеристики та принцип роботи. Принтер, основні характеристики та принцип роботи. Сканер. Пристрій для організації комп’ютерного зв’язку"

Тема уроку: Пристрої введення виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатури. Дисплей, основні характеристики та принцип роботи. Принтер, основні характеристики та принцип роботи. Сканер. Пристрій для організації комп’ютерного зв’язку.  
Мета уроку: познайомити учнів з пристроями введення виведення інформації. 
Тип уроку: комбінований урок.
Вид уроку: урок-бесіда.
Хід уроку.
1. Організаційна частина.
Записати на дошці тему: “Пристрої введення виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатури. Дисплей, основні характеристики та принцип роботи. Принтер, основні характеристики та принцип роботи. Сканер. Пристрій для організації комп’ютерного зв’язку”. Перевірити підготовленість учнів до уроку і їх присутність в класі.
2. Пояснення нового матеріалу.
Для зв’язку процесора із зовнішнім світом використовують пристрої вводу виводу. Є стандартні пристрої вводу виводу та спеціалізовані.
До стандартних можна віднести: клавіатуру, монітор, маніпулятор миша та принтер. Принтер та миша можуть бути відсутніми.
Клавіатура
Клавіатура – клавішний пристрій керування персональним комп'ютером. Служить для введення алфавітно-цифрових (знакових) даних, а також команд керування. Комбінація монітора і клавіатури забезпечує найпростіший інтерфейс користувача. За допомогою клавіатури керують комп'ютерною системою, а за допомогою монітора одержують від її відгук.
Стандартна клавіатура має більш 100 клавіш, функціонально розподілених по декількох групах: група алфавітно-цифрових, група функціональних клавіш, службові клавіші, група клавіш керування курсором.
Група алфавітно-цифрових клавіш призначена для введення знакової інформації і команд, що набираються по буквах. Кожна клавіша може працювати в декількох режимах (регістрах) і, відповідно, може використовуватися для введення декількох символів. Переключення між нижнім регістром (для введення рядкових символів) і верхнім регістром  (для введення прописних символів) виконують утриманням клавіші SHIFT (нефіксоване переключення). При необхідності жорстко переключити регістр використовують клавішу CAPS LOCK (фіксоване переключення). Якщо клавіатура використовується для введення даних, абзац закривають натисканням клавіші ENTER. При цьому автоматично починається введення тексту з нового рядка. Якщо клавіатуру використовують для введення команд, клавішею ENTER завершують уведення команди і починають її виконання.
Для різних мов існують різні схеми закріплення символів національних алфавітів за конкретними алфавітно-цифровими клавішами. Такі схеми називаються розкладками клавіатури.
Загальноприйняті розкладки клавіатури мають свої корені в розкладках клавіатур друкарських машинок. Для персональних комп'ютерів IBM PC типовими вважаються розкладки QWERTY (англійська) і ЙЦУКЕН (російська). Розкладки прийнято іменувати по символах, закріпленим за першими клавішами верхнього рядка алфавітної групи.
Група функціональних клавіш включає дванадцять клавіш (від F1  до F12), розміщених у верхній частині клавіатури. Функції, закріплені за даними клавішами, залежать від властивостей конкретної працюючої в даний момент програми, а в деяких випадках і від властивостей операційної системи.
Службові клавіші розташовуються поруч із клавішами алфавітно-цифрової групи. У зв'язку з тим, що ними приходиться користатися особливо часто, вони мають збільшений розмір. До них відносяться: ALT, CTRL, SHIFT, TAB, ESC, BACKSPACE, ENTER, PRINT SCREEN, SCROLL LOCK, PAUSE/BREAK.
Дві групи клавіш керування курсором розташовані праворуч від алфавітно-цифрової панелі. Курсором називається екранний елемент, що вказує місце введення знакової інформації. Клавіші керування курсором дозволяють керувати позицією введення.
Група клавіш додаткової панелі дублює дію цифрових і деяких знакових клавіш основної панелі.
Монітор
  Монітор – пристрій візуального представлення даних. Його основними споживчими параметрами є: розмір і крок маски екрана, максимальна частота регенерації зображення, клас захисту.
Розмір монітора виміряється між протилежними кутами трубки кінескопа по діагоналі. Одиниця виміру – дюйми. Стандартні розміри: 14''; 15''; 17''; 19''; 20''; 21''. В даний час найбільш універсальними є монітори розміром 19-21 дюйм.
Зображення на екрані монітора виходить у результаті опромінення люмінофорного покриття пучком електронів, розігнаних у вакуумній колбі. Для одержання кольорового зображення люмінофорне покриття має чи крапки смужки трьох типів, що світяться червоним, зеленої і синім кольором. Щоб на екрані всі три промені сходилися строго в одну крапку, і зображення було чітким, перед люмінофором ставлять маску – панель з регулярно розташованими чи отворами щілинами. Частина моніторів оснащена маскою з вертикальних дротиків, що підсилює яскравість і насиченість зображення. Чим менше крок між чи отворами щілинами (крок маски), тим чіткіше і точніше отримане зображення.
Принтери  
Як пристрої висновку даних, додаткових до монітора, використовують друкувальні пристрої  (принтери), що дозволяють одержувати копії документів на чи папері прозорому носії. За принципом дії розрізняють матричні, лазерні, світлодіодні і струминні.
Матричні принтери
Це найпростіші друкувальні пристрої. Дані виводяться на папір у виді відбитка, що утвориться при ударі циліндричних стрижнів (голок) через барвну стрічку. Найбільше поширення мають 9-голчасті і 24 –голчасті матричні принтери.
Лазерні принтери
Лазерні принтери забезпечують висока якість печатки, що не уступає, а в багатьох випадках і переважаюче поліграфічне. Вони відрізняються також високою швидкістю печатки, що виміряється в сторінках у хвилину.
Світодіодні принтери
Принцип дії світодіодих принтерів схожий на принцип дії лазерних принтерів. Різниця полягає в тім, що джерелом світла є не лазерна голівка, а лінійка світлодіодів.
Струминні принтери
У струминних друкувальних пристроях зображення на папері формується з плям, що утворяться при влученні крапель барвника на папір. Викид мікрокрапель барвника відбувається під тиском, що розвивається в друкуючій голівці за рахунок паротворення.
Сканери
Для введення графічної інформації використовують сканери. Цікаво відзначити, що за допомогою сканерів можна вводити і знаковою інформацію. У цьому випадку вихідний матеріал вводиться в графічному виді, після чого обробляється спеціальними програмними засобами (програмами розпізнавання образів).
Планшетні сканери призначені для введення графічної інформації з прозорого чи непрозорого листового матеріалу. Принцип дії цих пристроїв полягає в тому, що промінь світла, відбитий від поверхні матеріалу (чи минулий крізь прозорий матеріал), фіксується спеціальними елементами, називаними приладами з зарядним зв'язком (ПЗС). Переміщення лінійки щодо листа папера виконується механічним протяганням лінійки при нерухомій установці чи листа протяганням листа при нерухомій установці лінійки.
Ручні сканери
Принцип дії ручних сканерів в основному відповідає планшетним сканерам. Різниця полягає в тім, що протягання лінійки ПЗС у даному випадку виконується вручну.
Барабанні сканери
У сканерах цього типу вихідний матеріал закріплюється на циліндричній поверхні барабана, що обертається з високою швидкістю. Їх використовують для сканування вихідних зображень, що мають високу якість, але недостатні лінійні розміри (фотонегативів, слайдів).
Сканери форм
 Сканери форм призначені для введення даних  зі стандартних форм, заповнених чи механічно від руки.
Штрих сканери. Цей різновид ручних сканерів призначений для введення даних, закодованих у виді штриха-коду. Такі пристрої мають застосування в роздрібній торговій мережі.
Модем
Пристрій, призначений для обміну інформацією між вилученими комп'ютерами по каналах зв'язку, прийнято називати модемом (Модулятор + Демодулятор). При цьому під каналом зв'язку розуміють фізично лінії (провідні, оптоволоконі, кабельні, радіочастотні), спосіб їхнього використання (що комутуються і виділені) і спосіб передачі даних (цифрові чи аналогові сигнали). У залежності від типу каналу зв'язку пристрою прийому-передачі  підрозділяють на радіомодеми, кабельні модеми та інші. Найбільш широке застосування знайшли модеми, орієнтовані на підключення до телефонних каналів зв'язку, що комутуються.
Цифрові дані, що надходять у модем з комп'ютера, перетворяться в ньому шляхом модуляції (по амплітуді, частоті, фазі) відповідно до обраного стандарту (протоколом) і направляються в телефонну лінію. Модем-приймач, що розуміє даний протокол, здійснює зворотне перетворення (демодуляцію) і пересилає відновлені цифрові дані у свій комп'ютер. Таким чином, забезпечується вилучений зв'язок між комп'ютерами й обмін даними між ними. 
3. Закріплення  нового матеріалу.
Запитання:
1) Які бувають принтери?  
2)  Які бувають сканери?     
3) Скільки клавіш включає група функціональних клавіш?
4) Які ви знаєте службові клавіші?
Завдання:
Набрати на комп’ютері фрагмент тексту.
4. Підсумки, домашнє завдання.
Запишіть  завдання до дому:
Знати відповіді на такі питання:
1) Пристрої введення виведення інформації.
2) Клавіатура.
3) Дисплей, основні характеристики та принцип роботи.
4)  Принтер. Види принтерів.
5)  Сканер. Види сканерів.
6)  Пристрій для організації комп’ютерного зв’язку

Search:
загрузка...

що таке внутрішнє середовище організму

іван вареник

опис геракла

основна думка твору хіба ревуть воли як ясла повні

дві натури і три світи Григорія Сковороди

Стрибки в довжину висоту з розбігу

людина починаеться з родини.хiба ревуть воли як ясла повнi

твір на тему:"порівняльна характеристика Чіпки та Грицька

Чипка вареник:позитивний чи негативний

сухомлинський "... - то найвища людська освiченiсть"Украинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010