.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Поняття про телеконференції. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій. Різні групи телеконференцій. Правила організації і проведення телеконференцій. Пошук потрібних груп новин та їх передплата" 


План-конспект уроку на тему "Поняття про телеконференції. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій. Різні групи телеконференцій. Правила організації і проведення телеконференцій. Пошук потрібних груп новин та їх передплата"

Тема уроку: Поняття про телеконференції. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій. Різні групи телеконференцій. Правила організації і проведення телеконференцій. Пошук потрібних груп новин та їх передплата. Відправлення повідомлень у телеконференції.
Мета уроку: ознайомити учнів з інформацією, потрібною для роботи із групами новин (телеконференціями) в Інтернеті; виховати наполегливість, спостережливість, розвинути логічне та абстрактне мислення. 
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Вид уроку: урок-бесіда.
Обладнання: кодоскоп.
Наочність: кодоплівки.
Тривалість: 45 хвилин.
Література для учнів:
1) Информатика. 9 клас / Под ред. Н.В.Макаровой – Питер 1999 – 321 с.
Література для вчителя:
1) Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. – Питер, 1999. – 640 с.
2) Руденко “Практичний курс інформатики”.
3) Макарова “Інформатика 10-11”.

План уроку:
1. Організаційна частина. (2 хв)
2. Актуалізація опорних знань. (10 хв)
3. Пояснення нового матеріалу: (25 хв)
1) Поняття про телеконференції.
2) Різні групи телеконференцій.
3) Принцип організації телеконференцій.
4) Підписка на групи новин та відправлення повідомлень.
4. Закріплення нового матеріалу. (8 хв)
5. Домашнє завдання. (3 хв)
6. Підсумок уроку. (2 хв)


Хід уроку.
1. Організаційна частина.
Заходжу в клас вітаюся. Запитую хто черговий і хто відсутній. Записую на дошці тему: “ Групи новин (телеконференції)”.
2. Актуалізація опорних знань. (10 хв)
Задаю учням питання по попередній темі і запитую бажаючих відповідати. Якщо бажаючих немає, то піднімаю учнів за власним бажанням. Якщо учень відповідає невірно, прошу когось із учнів виправити відповідь товариша.
1. Яку інформацію можна передавати засобами електронної пошти?
( текст, числові дані, графічні зображення, графічні зображення, відео- та аудіо дані )
2. Що являє собою почтів ящик електронної пошти?
( деяка область пам’яті на жорсткому диску)
3. Як називається основний комп’ютер, на який „стікаються” повідомлення електронної пошти?
(поштовий сервер)
4. Як запускається програма Microsoft Outlook?
(«Пуск» - «Программы» - «Outlook Express» )
5. Як зчитуються повідомлення в середовищі Microsoft Outlook?
(«Личные» - «Входящие» - далі вибрати потрібний файл простим клацанням )
6. Як створити повідомлення за допомогою засобів Microsoft Outlook?
( «Файл» - «Создать» - «Сообщение» )
7. Як вказати адресу отримувача?
( «Сервис» - «Адресная книга» )
8. За допомогою яких операцій можна відправити повідомлення?
( «Сервис» - «Доставить почту» )
3. Пояснення нового матеріалу.
Пропоную дітям записати в зошит число, „Класна робота”, тему сьогоднішнього уроку “ Групи новин (телеконференції)”, план уроку (демонструю кодоплівку  №1):

 

 

 

 

 

 

 

Кодоплівка №1.
Далі продовжую:
„Ми з вами вже ознайомилися з деякими можливостями всесвітньої мережі Internet. Сьогодні ми познайомимося з дуже цікавим видом послуг – телеконференціями.
Загальні поняття
Як відомо, наукові конференції, семінари, круглі столи, газети (паперові та телевізійні) також вважаються джерелом одержання інформації для людини. На них люди спілкуються з групою людей, що займаються проблемами, які обговорюються на конференції чи в газеті, інколи таке спілкування є активним, а інколи – пасивним. В одних випадках людина може відправити на конференцію свою доповідь і не брати безпосередньо участі в її роботі, а про інші виступи прочитати у відповідному збірнику. Найчастіше людина присутня та крім основної доповіді може реагувати на отриману інформацію від інших учасників. Це виражається у вигляді обговорення, дискусії, питань тощо. Уразі необхідності учасники конференції знайомляться між собою, обмінюються адресами та потім листуються. Участь у таких конференціях можуть брати люди за бажанням. Існують конференції, на які для участі запрошують не всіх, а тільки тих, чиї доповіді заслуговують на особливу увагу. Існують конференції, на яких дозволяється висловлювати думку всім, хто бажає. Аналогічне можна сказати і про газети, коли людина може на неї підписатися, не зважаючи на те, чи є в ній її стаття чи немає, а потім постійно згідно визначеної періодичності одержувати її.
Телеконференціями називаються обговорення або колективні дискусії на різні теми, які проводяться за допомогою мережі Internet.
Групи новин або телеконференції, служать засобом спілкування людей в Інтернеті, які мають спільні інтереси. Групи новин – це свого роду електронна газета, на яку можна підписатися і одночасно бути її кореспондентом. Кожний передплатник має можливість звернутися до розділу групи новин, який його цікавить, і одержати всі новини, що туди надходять. Він також може надсилати у групи новин свою інформацію.
Повідомлення в групах новин найчастіше бувають у вигляді запитань. Хто знає відповіді на них, надсилає повідомлення у відповідну групу новин, щоб його могли прочитати кореспонденти групи.
Група новин працює шляхом відправки і отримання повідомлень і тому тут не може бути мови про спілкування в реальному часі.
Робота системи телеконференцій підтримується за допомогою серверів новин або News-серверів, серед виконуваних функцій яких такі:
• Надання інформації про наявні телеконференції;
• Надання користувачу замовлених статей;
• Розташування відповідей у телеконференціях;
• Обмін інформацією з іншими серверами телеконференцій.
News-сервер – це комп’ютер, який забезпечує роботу великої множини груп новин. Після з’єднання з таким сервером можна завантажити вибрані групи новин на свій комп’ютер.
Групи новин (телеконференці) — це засоби розпосюдження повідомлень, не призначених для конкретного адресата. Користувачі мають доступ до всіх повідомлень, що накопичуються на сервері новин. У міру старіння повідомлення вилучаються з групи новин.
Служба телеконференцій схожа на циркулярне розсилання електронної пошти, в ході якого одне повідомлення відправляється не одному корреспонденту, а великій групі.
Звичайне повідомлення електронної пошти пересилається по вузенькому ланцюжку серверів від відправника до отримувача. При цьому не передбачається його зберігання на проміжних серверах. Повідомлення, направлені на сервер групи новин, віправляються з нього на всі сервери, з якими він зв'язаний, якщо на них данного повідомлення ще немає. Далі процес повторюється. Характер розповсюдження кожного повідомлення нагадує лісову пожежу.
 На кожному із серверів повідомлення зберігається обмежений час (зазвичай тиждень), і всі бажаючі можуть на протязі цього часу з ним ознайомитися. Розповсюджуючись на всі сторонни, менше ніж за добу повідомлення охоплюють всю земну кулю. Далі розповсюдження затухає, оскільки на сервер, який вже має дане повідомлення, повторна пердача відбуватися не може.
Щодня в світі створюється близько мільйона повідомлень для груп новин. Вибрати в цьому масиві діцсно корисну інформацію практично неможливо. Тому вся система телеконференцій розбита на тематичні групи. Сьогодні в світі нараховується близько 50 000 тематичних групп новин. Вони охоплюють більшість тем, що цікавлять маси. Назви тем утворюють ієрархічну структуру. Елементи імені розділяються крапками, старші елементи розташовуються ліворуч, а молодші — праворуч.
Ось деякі теми верхнього рівня телеконференцій.
Показую учням кодоплівку №2 і прошу записати інформацію з неї в зошити:
COMP Інформація про комп’ютери
NEWS Новини про телеконференції
REC Теми дозвілля, хоббі, мистецтва
SCI Наукові теми
SOC Соціальні проблеми
TALK Дискусії із спірних питань
MISK Різне
K12 Проблеми школи
ALT Альтернативні погляди на речі
    Кодоплівка №2
Хоч електронна пошта і служба новин — різні сервіси, для користувача робота з повідомленнями телеконференцій приблизно така сама, як і з повідомленнями електронної пошти, оскільки в обох випадках йдеться про посилання та одержання повідомлень. Тож повідомлення в телеконференціях відсилається аналогічно до повідомлень в електронній пошті.
Проте слід відмітити, що для роботи з телеконференціями існують спеціальні клієнтські програми. Так, наприклад, додаток Microsoft Outlook Express, вказане раніше як поштовий клієнт, дозволяє працювати також і з службою телеконференцій. Можна використовувати також програму Netsсаре Соmmunicatог або Internet News.
Обговорення в групі починається з того, що хто-небудь відсилає повідомлення, що стосується визначеної теми. Повідомлення заноситься в список групи і стає доступним для завантаження іншими учасниками даної групи. Хто-небудь з них, що цікавиться цією темою, захоче відіслати своє повідомлення. Потім ще хтось, прочитавши два зазначених повідомлення, теж відішле свою думку по обговорюваному питанню і т.д. Це дуже демократичний спосіб ведення дискусії, оскільки кожен користувач Internet може брати участь у роботі будь-якої групи новин, висловлюючи свої  судження чи просто ознайомлюючись з думкою інших учасників.
Програма Outlook Express дозволяє брати участь у роботі електронних груп новин, призначених для обговорення якої-небудь теми групою користувачів Internet.
Підписка на групу новин
Перетворення в учасника групи новин не представляє особливих зусиль. Для цього досить підписатися на обрану групу. Цим ви вказуєте серверу новин відсилати вам список останніх повідомлень, що надійшли в дану групу. Після підписки можна спостерігати за всіма подіями, що відбуваються в групі, і вносити власний вклад у її роботу. Повідомлення, що відправляються в групу новин, можуть бути адресовані як усім її учасникам, так і індивідуально автору послання, на яке ви відповідаєте. Деякі програми підтримують як індивідуальну, так і групове відправлення, але в Outlook Express повідомлення можна направити або групі, або автору, але не обом одночасно.
Для підписки на групу виконаєте наступні дії.
1. Перейдіть до основного вікна Outlook Express (демонструю кодоплівку №3).
 
2. Клацніть на посиланні Чтение новостей.
3. Клацніть на кнопці Групп   новин. Відкриється вікно зі списком усіх груп новин, доступних на сервері новин вашого провайдера (демонструю кодоплівку №4).
 
4. Прокрутіть список і виберете ту групу, на яку хочете підписатися.
5. Клацніть на кнопці Підписатися, а потім на кнопці Ок.
6. Після цього при кожнім відкритті папки даної групи для перегляду її вмісту, воно буде автоматично обновлятися, відображаючи останні надходження в цій групі на сервері новин.
Також відобразити діалогове вікно Підписка на групу новин можна клацнувши мишею на посиланні Підписатися на групи новин в основному вікні Outlook Express.
Згодом ви знайдете групи новин, що цікавлять вас більше всього. Звичайно, у процесі пошуку допомагає назва групи, однак ради друзів, а також читання популярних комп'ютерних видань також можуть указати на цікаву групу новин.
Зовсім не обов'язково обмежуватися одним сервером новин. Напевно знайдуться групи новин, що не підтримуються вашим провайдером. У такому випадку можна знайти загальнодоступний сервер і підключитися до нього теж. Багато компаній, що випускають програмне забезпечення, мають загальнодоступні сервери новин, що підтримують групи, тематика яких стосується їхньої продукції. Наприклад, сервер msnews.mikrosoft.com компанії Mikrosoft забезпечує доступ до всіх груп, присвяченим продуктам цієї компанії, у тому числі і російськомовним.
Припинення підписки
Для припинення підписки на групу новин досить виділити її назву в списку груп діалогового вікна Підписка на групу новин і клацнути на кнопці Відмовитися від підписки, а потім на кнопці Ок. Це можна зробити й в основному вікні. Клацніть правою кнопкою миші на піктограмі групи і виберіть у появившемся меню пункт Відмовитися від підписки.
Читання повідомлень
Основною причиною участі в групах новин є читання повідомлень, спрямованих у цю групу, і відповідь на них. Щоб ознайомиться з повідомленнями групи, спочатку її необхідно відкрити. Для цього досить двічі клацнути на групі й у правій панелі Outlook Express відобразиться список повідомлень обраної групи (демонструю кодоплівку №5).
 
Після появи списку повідомлень ознайомиться з кожним з них можна простим щилчком миші на відповідному елементі списку. При цьому текст повідомлення відобразиться в нижній панелі попереднього перегляду.
Щоб довідатися докладну інформацію про повідомлення, включаючи адресу відправника, дату і розмір, клацніть правою кнопкою миші на повідомленні і виберіть в меню, що з’явилося команду Свойства.
Відправлення повідомлень і відповідь на повідомлення
Існує дві можливості, коли може знадобитися відправляти повідомлення в групу новин. Перша з них полягає в тому, що ви відповідаєте на чиєсь послання. Друга можливість полягає в тім, що ви хочете почати власне обговорення в рамках даної групи. Іншими словами, ви хочете сказати щось настільки цікаве і важливе, що воно не загубиться в потоці інших повідомлень.
Для відправлення повідомлення в групу новин виконайте наступні дії.
1. Виберіть групу, у яку направляється повідомлення.
2. Клацніть на кнопці Створити повідомлення панелі інструментів Outlook Express.
3. Введіть тему повідомлення в рядку Тема і текст повідомлення. (Outlook Express не відішле повідомлення без заповненого рядка Тема.)
4. Клацніть на кнопці Отправить панелі інструментів вікна підготовки повідомлення.
При необхідності відповісти на повідомлення, виконайте наступні дії.
1. Клацніть на повідомленні, на якому необхідно відповісти.
2. Клацніть на кнопці відповісти в групу, якщо відповідь призначена всій групі новин. Це звичайний вибір, оскільки учасники, як правило, хочуть внести вклад у публічну дискусію. Однак відповідь можна адресувати тільки автору вихідного повідомлення. Такий вибір також є прийнятним, особливо в тих випадках, коли зміст може носити приватний характер.
3. Введіть текст повідомлення (демонструю кодоплівку №6).
 
4. Клацніть на кнопці відправити панелі інструментів вікна підготовки повідомлення.
4. Закріплення  нового матеріалу.
Запитання:
1) Що таке групи новин (телеконференції)? Як організована їх робота?
(Телеконференціями називаються обговорення або колективні дискусії на різні теми, які проводяться за допомогою мережі Internet.)
2) Які функції виконують News-сервери?
(Надання інформації про наявні телеконференції; Надання користувачу замовлених статей; Розташування відповідей у телеконференціях; Обмін інформацією з іншими серверами телеконференцій.)
3) Назвіть деякі теми верхнього рівня телеконференцій.
(COMP, NEWS, TALK, SOC, ALT та інші. )
4) Які існують програми для роботи з телеконференціями?
( Microsoft Outlook Express, Netsсаре Соmmunicatог, Internet News.)
5) Як відмовитися від підписки на вибрану групу новин?
(Виділити її назву в списку груп діалогового вікна Підписка на групу новин і клацнути на кнопці Відмовитися від підписки, а потім на кнопці Ок.)
6) Як переглядати повідомлення у групі новин?
(Можна простим щилчком миші на відповідному елементі списку. При цьому текст повідомлення відобразиться в нижній панелі попереднього перегляду.)
7) Як відповісти особисто автору повідомлення?
(Клацніть на повідомленні, на якому необхідно відповісти. Клацніть на кнопці відправити панелі інструментів вікна підготовки повідомлення.)
8) Як підписатися на вибрану групу новин?
(на панелі інструментів потрібно вибрати кнопку «Группы новостей» - «Отобразить группы новостей», в загальному списку телеконференцій вибирається потрібна тема. Далі треба клацнути на кнопці «Подписаться».)
9) Як завантажити список груп новин?
(Клацніть на посиланні Чтение новостей. Клацніть на кнопці Групи новин. Відкриється вікно зі списком усіх груп новин, доступних на сервері новин вашого провайдера.)
10) Як відповісти на повідомлення в групу новин?
(Клацніть на повідомленні, на якому необхідно відповісти. Клацніть на кнопці відповісти в групу.)
5. Домашнє завдання
Домашнім завданням пропоную відповідний параграф з підручника Верлань А.Ф, Апатова Н.В. “Інформатика 10-11” та конспект уроку. Даю можливість записати зміст домашнього завдання учням в щоденник.
6. Висновки уроку.
На сьогоднішньому уроці ми  познайомилися з особливим видом послуг в Internet, а саме із службою телеконференцій. Зокрема ми навчилися підписуватися на групи новин, відсилати повідомлення на сервери телеконференцій. До побачення Все дякую за увагу.

Search:
загрузка...

технология-це її завдання

Українська ментальність в повісті Кайдашева сімя

блок схеми готові по алгоритмах

характиристика чіпки в повісті панаса мирного хіба ревуть воли як ясла повні

твір-роздум на тему словосполучення-цікавий розділ синтаксису

діалог між двома особами

сценарий день козацтва

старицький оборона буші переказ

скорочено облога буші

старицький не судилось скороченоУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010