.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Переклад циклічних алгоритмів з НАМ на мову програмування" 


План-конспект уроку на тему "Переклад циклічних алгоритмів з НАМ на мову програмування"

Тема: Переклад циклічних алгоритмів з НАМ на мову програмування.
Мета: Ввести учнів в організацію циклів, навчити описувати їх на алгоритмічній мові Паскаль, а також навчити практично застосовувати набуті знання.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Вид уроку: лекція.
Обладнання: кодоскоп.
Наочність: плівки для кодоскопу.
Тривалість: 45 хвилин.

Література для учнів: Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11”

Література для вчителя: Симонович С. В. “Информатика базовый курс. Учебник для ВУЗов”; Симонович С. В. “Общая информатика 5-9 классы”; Макарова «Информатика 7-8 классы»; Макарова “Информатика 6-7 классы”.
План уроку:
1.  Вказівка повторення з передумовою (цикл - while).
2. Вказівка повторення з після умовою (цикл – repeat - until).
3. Вказівка повторення з параметрами (for – fo - do).
Хід уроку.
І. Організаційна частина.(4 хв.)
(Заходжу до класу, вітаюсь, запитую хто відсутній. Перевіряю відсутніх)
ІІ. Пояснення нового матеріалу.(23 хв.).
Діти на сьогоднішньому уроці у нас дуже цікава тема: “Організація циклів”. З циклами ми зустрічаємось кожний день, тільки самі не розуміємо, що це цикли, хоча дуже часто говоримо “поки не то то не будемо робити”, “повторюй цю дію до...”, “на протязі неділі” і т. д.. Ці слова, які присутні в нашій мові трішки полегшують наше життя, аналогічно в алгоритмічній мові: в мові програмування Паскаль присутні операції повторення, з допомогою яких легко реалізуються базові структури – цикли.
Циклом у програмуванні називають повторення одних і тих самих дій.
Цикл повинен закінчуватись за якої-небудь умови (проте існують і нескінченні цикли).
Перевірити цю умову можна на початку кожного повторення і в цьому разі називається “доки”, тобто ВКАЗІКА ПОВТОРЕННЯ З ПЕРЕДУМОВОЮ – WHILE. призначена для організації багатократного виконання групи вказівок (тіло циклу) до тих пір, поки залишається істиною умова виконання циклу.
Значення службового слова while – поки: вказівка повторення з передумовою записується у вигляді:
while <умова > do
begin <вказівка 1>;
  <вказівка 2>;
  <вказівка N>;
end;

Це: while I<4 do
 begin
  g:=s+I;
  I:=I+1;
 End;
Виконується ця вказівка таким чином .
Обчислюється значення виразу – умови. Якщо умова істина (приймає значення TRUE), то виконується група вказівок (тіло циклу). Виконання програми знову повертається до перевірки умови циклу. Якщо умова хибна (приймає значення FALSE) то виконується вказівка, яка знаходиться після повторення з передумовою.
Зауваження:
1. якщо умова у вказівці повторення хибна при першій же перевірці, то тіло циклу не виконується жодного разу. Умова вказівки є умовою входження в цикл.
2. умову вказівки повторення з передумовою необхідно підбирати таким чином, щоб в деякий момент вона змінила своє значення з до тих пір TRUE на FALSE, інакше виникне ситуація “за циклювання” програми.
Приклад використання вказівки повторення з передумовою.
Задача: записати програму знаходження НСД двох натуральних чисел m і n.
Для знаходження НСД 2 чисел використовують алгоритм Евкліда, використовуючи той факт, що НСД чисел m і n при m>n=НСД чисел n і m-n.
Спочатку запишемо алгоритм на алгоритмічній мові:
алг з НСД (нат m, n, НСД)
 арг m, n
 резНСД
нач нат х, у
 х:=m, у:=n
 пока ху
 нц
 если х>у
  то х:=х-у
 иначе у:=у-х
 все
кц
НСД:=х
 кон
На мові програмування Паскаль:
Program NSD;
Var n, m, NSD: integer;
 x, y: integer;
begin
 writeln (‘введіть два числа:’);
 readln (m,n);
 x:=n, y:=m;
 while x<>y do
  if x<>y then x:=x-y
  else y:=y-k;
  NSD:=x;
 Write (‘НСД чисел; НСД)
End.
Вказівка повторення з після умовою призначена для організації багатократного виконання групи вказівок (тіло циклу) до тих пір, поки умова виконання циклу не стала істиною.
Дана вказівка записується у вигляді:

repeat <вказівка 1>;
  <вказівка 2>;
  <вказівка N>;
until <умова >;

Це:  repeat
  g:=s+I;
  I:=I+1;
 until I>=4;
Службові слова вказівки означають:
repeat – повторювати ;
until – поки;
Вказівка повторювати з після умовою виконується таким чином:
спочатку виконується вказівки, які входять в тіло циклу. Потім обчислюється значення умови – виразу. Якщо умова хибна (тобто має значення FALSE), то знову виконуються вказівки тіла циклу. Якщо умова стає істиною (TRUE), то виконання циклу припиняється і виконується наступна вказівка програми.
Зауваження:
1. Тіло циклу, яке складається з групи вказівок, не потрібно брати в дужки (begin…end),оскільки службові слова repeat – until відіграють роль дужок.
2. Тіло циклу у вказівці повторення з післяумовою виконується щонайменше один раз.
3. Умова вказівки є умовою виходу з циклу.
Приклад використання:
Задача: знайти суму всіх натуральних чисел від 1 до п.
Program Suma 2;
var I, n, s: integer;
begin
writeln (‘Ведіть кількість натуральних чисел:’);
 write (‘N=’);
readln (n);
 I:=1; s:=0;
 repeat
  s:=s+I;
  I:=I+1;
 until I>n;
 writeln (‘s=’,s);
end.
IV. Закріплення нового матеріалу.
1. Як записати і виконати вказівку повторення з передумовою?
2. Як записується і виконується вказівка повторення з післяумовою?
3. Яка різниця між 1) і 2)?
4. Як записати і виконати вказівка повторення з параметром?
5. Як організовується вихід з вказівок повторення?
V. Домашнє завдання.
Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11” ст. 123-124
На цьому урок закінчено. Дякую за увагу! До побачення!

Search:
загрузка...

проява командно-адміністративної економіки в україні

проява командно-адміністративної економіки в україні

проява командно-адміністративної економіки в україні

розклад уроків шаблон

розклад уроків шаблон

опис мелашки

ендемічні хвороби

переказ "садок вишневий коло хати.."

ендемічні хвороби

будова скелетного мязаУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010