.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Опис циклічних алгоритмів навчально-алгоритмічною мовою." 


План-конспект уроку на тему "Опис циклічних алгоритмів навчально-алгоритмічною мовою."

Тема: Опис циклічних алгоритмів навчально-алгоритмічною мовою.
Мета: Ввести учнів в організацію циклів на НАМ, навчити описувати їх на алгоритмічній мові, а також навчити практично застосовувати набуті знання.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Вид уроку: лекція.
Обладнання: кодоскоп.
Наочність: плівки для кодоскопу.
Тривалість: 45 хвилин.
Література для учнів: Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11”
Література для вчителя: Симонович С. В. “Информатика базовый курс. Учебник для ВУЗов”; Симонович С. В. “Общая информатика 5-9 классы”; Макарова «Информатика 7-8 классы»; Макарова “Информатика 6-7 классы”.
План уроку:
1. Цикл ПОКИ.
2. Цикл ДО.
3. Алгоритми з покроковою зміною аргументу.
4. Приклади.
Хід уроку.
І. Організаційна частина.(4 хв.)
(Заходжу до класу, вітаюсь, запитую хто відсутній. Перевіряю відсутніх)
ІІ. Пояснення нового матеріалу.(23 хв.).
Діти на сьогоднішньому уроці у нас дуже цікава тема: “Організація циклів”. З циклами ми зустрічаємось кожний день, тільки самі не розуміємо, що це цикли, хоча дуже часто говоримо “поки не то, то не будемо робити”, “повторюй цю дію до...”, “на протязі неділі” і т. д.. Ці слова, які присутні в нашій мові трішки полегшують наше життя, аналогічно в навчально-алгоритмічній мові
ІІ. Пояснення нового матеріалу.
Цикл— це команда виконавцеві багато разів повто¬рити вказану послідовність команд.
Однак слово «багато разів» не означає «до нескінчен¬ності». Організація циклів, що ніколи не призводить до зупинки у виконанні алгоритму, є порушенням вимоги його результативності — отримання результату за скінченну кількість кроків.
, Розглянемо графічне подання циклічного алгорит¬му (мал. 7). До нього належать як базові такі елементи: блок перевірки істинності твердження P і серія S, що називається тілом циклу. Якщо серія S розташована після перевірки істинності твердження P (цикл з пере¬думовою), то може трапитися, що за певних умов серія S не виконається жодного разу. Такий варіант органі¬зації циклу, що керується передумовою, називається циклом-поки.
Алгоритмічною мовою така команда записується:
поки  <твердження P>
пц
серія S
кц
У структурі цикл-поки для виконання серії S спочатку треба визначити, істинне чи хибне тверджен¬ня P. Якщо P істинне, то виконують серію S I знову по¬вертаються до визначення істинності твердження P. Отже, поки твердження P істинне, треба повторювати виконання серії S і повертатися до визначення істин¬ності твердження P.
Якщо твердження P хибне, то відбувається вихід з циклу на команду, яку записано після службового сло¬ва кц.
П p и к л а д .
поки на полиці є книги
пц
взяти книгу з полиці
     кц
Можливий інший випадок, коли серія S виконується принаймні один раз і буде повторюватися доти, доки не стане істинним твердження P. Така організація цик¬лу, коли серія S розташована перед перевіркою істин¬ності твердження P, носить назву циклу з післяумовою, або циклу-до. Істинність твердження P у цьому випадку — умова закінчення циклу (мал. 8).
Навчальною алгоритмічною мовою цикл-до запи¬сується так:
виконувати серія S
до <твердження P>
У структурі цикл-до спочатку виконується серія S, а потім визначається істинність твердження P. Якщо твер¬дження P хибне, то знову виконується серія S і визна¬чається істинність твердження P. Якщо твердження P істинне, то виконання вказівки повторення вважається закінченим.
Зазначимо основну властивість циклічних алгоритмів: кількість дій, що виконуються в процесі роботи такого алгоритму, може істотно перевищувати кількість команд, які складають тіло циклу.
Приклад.
Виконувати
пц
прочитати вірша
     до вірш вивчено напам'ять
Для організації циклу з покроковою зміною аргументів (арифметичний цикл) використовується коман¬да
пц для <змінна> від <вираз1> до <вираз2> крок
 <вираз>
серія S
кц
Сучасні мови програмування мають достатній набір операторів, що реалізують як цикли-поки, так і цикли-до. Циклічні алгоритми з покроковою зміною аргументу.
Під час складання алгоритмів розв'язування до¬сить великого кола задач нерідко виникає потреба в неодноразовому повторенні одних і тих самих ко¬манд. Алгоритм, складений з використанням бага¬торазових повторень одних і тих самих дій (циклів), називають циклічним.
Розрізняють три типи циклів: цикл-до, цикл-поки та цикл з покроковою зміною аргументів.
Як правило, цикл-до та цикл-поки доцільно ви¬користовувати в тих випадках, коли заздалегідь не відомо, скільки разів слід повторювати вказівки цик¬лу.
Якщо під час розв'язування задачі заздалегідь відома кількість повторень одних і тих самих опе¬рацій, то зручно використовувати цикл з покроко¬вою зміною аргументів — так званий арифметич¬ний цикл. Алгоритмічною мовою він описується на¬ступним чином:
для <X>  від <A> до <B> крок <H>
пц
Серія
     кц
Ця команда виконується так:
1) обчислюються та запам'ятовуються значення ви¬разів А, В, Н(позначимо їх через а, b, h відповідно);
2) за початкове значення параметра X виби¬рається значення а;
3) перевіряється виконання умови (b-x)*h>0,
4) якщо умова істинна, то виконуються команди серії та здійснюється перехід до виконання п. 5. У протилежному випадку виконання команди повто¬рення з параметром вважається закінченим;
5) значення параметра X збільшується на зна¬чення h та повторюються дії, вказані в п. 3, 4, 5.
ІІІ. Закріплення нового матеріалу.
Давайте дещо повторимо. Хто мені дасть відповідь на питання?
1. Які є види циклів?
2. Що таке цикл?
3. Як записується цикл-до?
4. Як записується цикл-поки?
5. Як записується цикл з параметром?
IV. Висновки.
Якщо питань у вас немає то на цьому наш урок закінчено. Запишіть домашнє завдання в щоденники: Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11” ст. 132-133.
До побачення.

Search:
загрузка...

нетарифні методи

словянська колонізація східно-європейської рівнини

Твiр українська ментальність у творі “Кайдашева сім я

матеріалістичні теорії походження мови

гобСек читати скорочено

основний конфлікт в не судилось

Твiр українська ментальність у творі “Кайдашева сім я

походження міст україни

Суспільне життя в панаса мирного

урок малювання тваринУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010