.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Впорядкування данних, пошук даних за зразком у таблиці. Використання простих фільтрів для пошуку даних у базах даних. Використання розширенного фільтру" 


План-конспект уроку на тему "Впорядкування данних, пошук даних за зразком у таблиці. Використання простих фільтрів для пошуку даних у базах даних. Використання розширенного фільтру"

Тема: Впорядкування данних, пошук даних за зразком у таблиці. Використання простих фільтрів для пошуку даних у базах даних. Використання розширенного фільтру.
Мета: ознайомити дітей із засобами Впорядкування данних, пошук даних за зразком у таблиці та створення простих фільтрів та розширенного фільтру для пошуку даних у базах даних, особливості їх використання.
Тип уроку: комбінований
Вид уроку: пояснення нового матеріалу
Обладнання: кодоскоп
Наочність: кодоплівки
Тривалість: 45 хвилин
Література для учнів:
1. Верлань, Апатова “Інформатика 10-11кл.”
Література для вчителя:
1. Симонович ”Информатика. Базовый курс”
2. Руденко ”Практичний курс інформатики”
3. Макарова ”Інформатика 10-11”
План уроку:
1. Організаційна частина
2. Актуалізація опорних знань
3. Пояснення нового матеріалу:
1) Впорядкування даних (просте сортування та складне сортування)
2) Пошук даних (за допомогою прокрутки, діалогового вікна та простого чи розширеного фільтрів)
4. Закріплення нового матеріалу
5. Домашнє завдання
6. Підсумки уроку
1. Організаційна частина:
Заходжу в клас, вітаюсь, запитую хто черговий, хто відсутній та відмічаю відсутніх.
Перевіряю готовність учнів до уроку.
2. Пояснення нового матеріалу:
А тепер перейдемо до вивчення нового матеріалу. Запишіть тему уроку та план:
(показую кодоплівку1)

 

 

 

1) Впорядкування даних (просте сортування та складне сортування)
Дуже часто з вами може статися така ситуація, коли вам потрібно впорядкувати усі дані по зростанню або по убуванню, або частина даних по зростанню а частина по убуванню.
Саме для цього в базах даних (БД) існує два види сортування, які можна виконати: просте сортування і складне сортування
• Просте сортування – всі записи поля сортуються по зростанню або по убуванню (але не в тім і іншому порядку сортування одночасно).
• Складне сортування. Це означає, що по деяких полях допускається сортування по зростанню, а по інших полях сортування по убуванню
Запишіть (демонструю дітям кодоплівку):

 

 

 


Сортування записів у режимі форми або в режимі таблиці:
1. Виберіть поле, що потрібно використовувати для сортування записів. Щоб відсортувати запису в підлеглій формі, виберіть поле, значення якого потрібно відсортувати. Щоб відсортувати запису в підтаблиці, відобразіть підтаблиці, клацнувши відповідний маркер розгортання, а потім виберіть потрібне поле.
2. Натисніть кнопку Сортування по зростанню  або Сортування по убуванню
Запишіть:
    Для сортування записів потрібно вибрати потрібні записи і натиснути кнопку Сортування по зростанню  або Сортування по убуванню .
2) Пошук даних (за допомогою прокручування, діалогового вікна та простого чи розширеного фільтрів)
А тепер вам потрібно, наприклад знайти деякі дані, але як це зробити в БД? У Microsoft Access існує безліч способів пошуку потрібних даних, при виконанні пошуку конкретного значення, одного запису або групи записів.
1. Для пошуку запису можна прокрутити форму або об'єкт в режимі таблиці або ввести номер потрібного запису в поле номера запису.
2. За допомогою діалогового вікна Пошук можна знайти конкретні записи або визначені значення в полях. Мається можливість переходу по записах у міру виявленні кожного входження потрібного елемента. Якщо потрібно замінити конкретні виявлені при пошуку значення, варто скористатися діалоговим вікном Заміна.
3. За допомогою фільтра можна тимчасово ізолювати і переглянути конкретний набір записів для роботи з ним при відображенні на екрані відкритої форми або таблиці.
4. За допомогою запиту можна працювати з конкретним набором задовольняючим заданим умовам записів з однієї або декількох таблиць бази даних. Виконання запиту дає можливість працювати з набором записів незалежно від конкретної форми або таблиці.
Розглянемо конкретні випадки варіантів пошуку 1-3:
1. Для пошуку запису можна прокрутити форму або об'єкт в режимі таблиці або ввести номер потрібного запису в поле номера запису.
• Пошук конкретного запису за допомогою прокручування об'єкта в режимі таблиці або форми.
Якщо записів більше, ніж може одночасно відображатися у вікні режиму таблиці, то для пошуку конкретного запису можна використовувати смугу прокручування. Для цього варто перетягнути повзунок нагору або вниз по смузі прокручування.
2. За допомогою діалогового вікна Пошук можна знайти конкретні записи або визначені значення в полях:
• Пошук запису по номеру в режимі таблиці або форми:
Для цього:
– Відкрийте таблицю, запит, форму, представлення або збережену процедуру в режимі таблиці або форму в режимі форми
– Двічі клацніть число в поле номера запису, щоб виділити його, або натисніть клавішу F5
– введіть номер потрібного запису і натисніть клавішу ENTER
– за допомогою фільтра можна тимчасово ізолювати і переглянути конкретний набір записів для роботи з ним при відображенні на екрані відкритої форми або таблиці (цей випадок, використання фільтра, ми розглянемо далі на прикладі простого и розширеного фільтра) (диктую це для запису)
• Пошук конкретних входжень зразка в поле:
Для цього випливає:
1. Натиснути кнопку Знайти  на панелі інструментів Режим форми або Таблиця в режимі таблиці.
2. Введіть у поле Зразок значення, яке потрібно знайти. Якщо точне значення для пошуку невідомо, можна використовувати в поле Зразок подстановочные знаки.
3. Установите в діалоговому вікні Пошук і заміна всі інші потрібні параметри.
4. Натисніть кнопку Знайти далі
Давайте розглянемо це на прикладі таблиці “типи”
(показую кодопленку2)
 
Запишіть:
Для Пошук конкретних входжень зразка в поле потрібно:
1. Натиснути кнопку Знайти  на панелі інструментів Режим форми або Таблиця в режимі таблиці.
2. Введіть у поле Зразок значення, яке потрібно знайти. Якщо точне значення для пошуку невідомо, можна використовувати в поле Зразок подстановочные знаки.
3. Установите в діалоговому вікні Пошук і заміна всі інші потрібні параметри. Натисніть кнопку Знайти далі.
3. За допомогою фільтра можна тимчасово ізолювати і переглянути конкретний набір записів для роботи з ним при відображенні на екрані відкритої форми або таблиці.
У формі або в таблиці існую різні способи застосування фільтрів: фільтр по виділеному, фільтр за формою і поле «Фільтр для».
Розглянемо випадки, коли доцільно застосовувати фільтри:
• Якщо вдається легко знайти і виділити значення, що повинні містити записи, що відбираються, варто використовувати фільтр по виділеному.
• Фільтр за формою (звичайний фільтр) використовується для вибору шуканих значень зі списку без перегляду всіх записів або при вказівці декількох умов добору одночасно.
• Поле «Фільтр для» використовується, якщо фокус уведення знаходиться в поле і потрібно ввести конкретне шукане значення або вираження, результат якого буде використовуватися як умову добору.
Для створення складних фільтрів варто використовувати вікно розширеного фільтра.
• Пошук записів, що задовольняють декільком умовам.
• Пошук записів, що задовольняють хоча б одній з умов.
• Уведення виражень як умови.

Примітка. Після визначення звичайного фільтра, фільтра по виділеному фрагменту або через поле «Фільтр для» перехід у вікно розширеного фільтра дозволяє побачити, як зазначені значення перетворяться у вираження в умовах добору в бланку запиту.

Ми з вами розглянемо використання звичайного і розширеного фільтрів.
1. Добір записів шляхом уведення значень у порожню форму або таблицю (звичайний фільтр):
1. Відкрийте форму в режимі форми або таблицю, запит або форму в режимі таблиці.
Щоб відібрати запису в підтаблиці, відкрийте цю підтаблицю, клацнувши її індикатор розгортання.
2. Натисніть кнопку Змінити фільтр  на панелі інструментів, щоб переключитися у вікно звичайного фільтра.
Можна задати умови добору для форми, підлеглої форми, головної таблиці або будь-якої підлеглої таблиці, що відображені на екрані. Фільтр кожної підлеглої форми або підтаблиці має свої вкладки Знайти й Або.
3. Виберіть поле для завдання умови добору, якому повинні задовольняти запису, що включаються в результуючий набір записів.
4. Введіть умову добору, вибравши шукане значення в списку значень, що розкривається, полючи (якщо список містить значення полів), або введіть у поле значення з клавіатури.(диктую це для запису в зошит).
 
2. Добір записів за допомогою вікна розширеного фільтра
1. Відкрийте форму в режимі форми або таблицю, запит або форму в режимі таблиці.
2. Виберіть форму, підлеглу форму, таблицю або підтаблицю, до якої потрібно застосувати фільтр.
3. Виберіть команду Фільтр у меню Запису, а потім команду Розширений фільтр.(показую кодоплівку 3)

 

4. Додайте в бланк полючи, для яких будуть задані шукані значення або інші умови, використовувані у фільтрі для добору записів.
5. Щоб указати порядок сортування, виберіть осередок Сортування (Sort) потрібного поля, клацніть стрільцю і виберіть порядок сортування.
У Microsoft Access записи сортуються спочатку по самому лівому полю, потім по полю, розташованому в наступному стовпці праворуч і т.д.
6. В осередку Умова добору (Criteria) полів, включених у бланк, укажіть шукане значення або уведіть вираження.
7. Щоб застосувати фільтр, натисніть кнопку Застосування фільтра  на панелі інструментів(обьясняю по кодопленке )
 
.(диктую це для запису в зошит)
4. Закріплення нового матеріалу

1. Скільки в БД існує методів сортування і які?
(існує 2 методи сортування:
• Просте сортування всі записи полючи сортуються по зростанню або по убуванню (але не в тім і іншому порядку сортування одночасно).
• Складне сортування. Це означає, що по деяких полях допускається сортування по зростанню, а по інших полях сортування по убуванню)

2. Як здійснити пошук конкретних входжень зразка в поле:
1. Натиснути кнопку Знайти  на панелі інструментів Режим форми або Таблиця в режимі таблиці.
2. Введіть у поле Зразок значення, яке потрібно знайти. Якщо точне значення для пошуку невідомо, можна використовувати в поле Зразок подстановочные знаки.
3. Установите в діалоговому вікні Пошук і заміна всі інші потрібні параметри.
4. Натисніть кнопку Знайти далі.

3. Для чого призначений фільтр?
(За допомогою фільтра можна тимчасово ізолювати і переглянути конкретний набір записів для роботи з ним при відображенні на екрані відкритої форми або таблиці.)
4. Як здійснити добір записів шляхом уведення значень у порожню форму або таблицю (звичайний фільтр):
(Потрібно:
1. Відкрити форму в режимі форми або таблицю, запит або форму в режимі таблиці.
2. Щоб відібрати запису в підтаблиці, відкрийте цю підтаблицю, клацнувши її індикатор розгортання.
3. Натисніть кнопку Змінити фільтр  на панелі інструментів, щоб переключитися у вікно звичайного фільтра.
4. Можна задати умови добору для форми, підлеглої форми, головної таблиці або будь-якої підлеглої таблиці, що відображені на екрані. Фільтр кожної підлеглої форми або підтаблиці має свої вкладки Знайти й Або.
5. Виберіть поле для завдання умови добору, якому повинні задовольняти запису, що включаються в результуючий набір записів.
6. Введіть умову добору, вибравши шукане значення в списку значень, що розкривається, полючи (якщо список містить значення полів), або введіть у поле значення з клавіатури.(диктую це для запису в зошит)
5. Як здійснити добір записів за допомогою вікна розширеного фільтра
(Для цього:
1. Відкрийте форму в режимі форми або таблицю, запит або форму в режимі таблиці.
2. Виберіть форму, підлеглу форму, таблицю підтаблицю, до якої потрібно застосувати фільтр.
3. Виберіть команду Фільтр у меню Запису, а потім команду Розширений фільтр.
4. Додайте в бланк полючи, для яких будуть задані шукані значення або інші умови, використовувані у фільтрі для добору записів.
5. Щоб указати порядок сортування, виберіть осередок Сортування (Sort) потрібного поля, клацніть стрільцю і виберіть порядок сортування.
У Microsoft Access записи сортуються спочатку по самому лівому полю, потім по полю, розташованому в наступному стовпці праворуч і т.д.
6. В осередку Умова добору (Criteria) полів, включених у бланк, укажіть шукане значення або уведіть вираження.
7. Щоб застосувати фільтр, натисніть кнопку Застосування фільтра на панелі інструментів).

4. Домашнє завдання.
Прочитаєте дану тему в підручнику. Також користуйтесь своїми конспектами.

5. Підсумок уроку.

Сьогодні ми з Вами дізнались про Впорядкування данних, пошук даних за зразком у таблиці. Використання простих фільтрів для пошуку даних у базах даних. Використання розширенного фільтру.
На цьому наш урок закінченою Є у когось до мене запитання? Якщо запитань немає урок завершено.
Дякую за увагу.
До побачення!

Search:
загрузка...

духовний потенціал народу хіба ревуть воли як ясла повні

цитатна характеристика Гобсека

Що таке конспект?

кампанії 1915-1916 років

Генезис та специфіка філософського світогляду

хиба ревуть воли як ясла повни головни герои

статеві розлади у чоловіків

моє ставлення до чипки

Типи уроків українська мова

образ Мотрі - цитати до образу МотріУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010