.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на заміну даних." 


План-конспект уроку на тему "Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на заміну даних."

Тема: Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на заміну даних.
Мета: сформувати в учнів поняття про запити. Роз’яснити призначення запитів, різницю запитів і фільтрів, створення простих запитів, що таке запити з параметрами, перехресні запити, запити на заміну даних.
Тип уроку: комбінований;
Обладнання: кодоскоп;
Наочність: кодоплівки;
Тривалість: 45 хвилин;
Література для учнів
1. Каймин и др. “Основы информатики и вычислительной техники”.
2. Верлань та ін. “Інформатика”.
Література для вчителя
1. «Информатика. Базовый курс». Симонович С.В. и другие.
2. «Информатика. 7-8 класс». Под редакцией Макаровой Н.В
3. “Персональний комп’ютер”. Степаненко.
4. “Самоучитель работы на персональном компьютере”. Под редакцией Ю.С. Ковтанюка, С.В. Соловьяна.
План уроку
1. Організаційна частина.
2. Актуалізація опорних знань.
3. Пояснення нового матеріалу.
1) Запити та їх призначення.
2) Різниця запитів і фільтрів.
3)  Створення простих запитів.
4) Запити з параметрами.
5) Перехресні запити та запити на заміну даних.
4. Закріплення нового матеріалу.
5. Домашнє завдання.
6. Підсумок уроку.
Хід уроку
1. Організаційна частина.
Заходжу в клас. Вітаюсь з учнями.  Запитую хто черговий. Перевіряю відсутніх.
2. Актуалізація опорних знань.
1. У чому суть зв'язування двох таблиць?
2. Які основні етапи потрібно виконати для зв'язування таблиць?
3. Як можна переконатися у наявності зв'язку між таблицями?
4. Що необхідно зробити для ліквідації зв'язків між таблицями?
3. Пояснення нового матеріалу.
На минулому уроці ми розглядали, разом з вами, зв'язування двох таблиць, тобто створення та зв’язування таблиць. Сьогодні перейдемо до такої теми як “Запити”. Давайте розглянемо план уроку за допомогою кодоплівки (мал.1) та запишемо його в зошит.

(мал.1)
Хто скаже мені для чого призначені запити в Access. Адже це ж теж саме, що й запитати одну чи іншу людину про деяку інформацію. І вона відповість нам на нього. Так само і запити.
Давайте запишемо, що запити у системі Access використовують для пошуку з однієї чи кількох таблиць та видачі на екран даних, які відповідають умові, визначеній користу¬вачем.
Найпростіший спосіб пошуку деяких даних у таблиці ми вже розглядали, коли описували контекстне меню стовпця.
Однак система Access 7.0 має значно ширші можливості з пошуку різних відомостей з бази даних. Розглянемо спочатку спосіб реалізації запитів, який в даній системі називається Простой запрос. Хоч цей спосіб і має назву простого, він, з одного боку, найуживаніший, а з другого — знаючи принципи його реалізації, можна досить легко самостійно розібратися і в інших способах. Цей спосіб реалізується майстром Простой запрос.
Майстер Простой запрос дозволяє із зв'язаних таблиць бази даних отри¬мати нову таблицю, в яку включені окремі поля різних таблиць. Наприклад, із зв'язаних таблиць Список і Консультация можна отримати запит у вигляді таблиці з іменем Сведения, в якій будуть знаходитися поля Фио, 0Предмет, Стаж і Оклад таблиці Список і поле День таблиці Консультация.
Після цього із запиту Сведения можна отримати конкретніші дані.
Для більшої наочності викладення роботи програми будемо розглядати в такій послідовності, яку давайте запишемо.
1. Запускаємо майстра простих запитів. Для цього у вікні база даних необхідно відкрити вкладку Запросы (для цього курсор миші підводиться в значок Запросы і клацається її ліва клавіша), натиснути кнопку Создать, вибирати Простой запрос і клацнути кнопкою ОК. На екрані з'явиться вікно Создание простых запросов, зображене на мал.2.
2. Далі необхідно відкрити список таблиць у вікні таблиці Запросы і виділити ту з них, у якій необхідно вибирати відповідні поля. Потім ці поля потрібно перенести в область вибраних. Аналогічні операції виконують і з іншими таблицями.
Для прикладу, що розглядається, в область вибраних з таблиці Список перено¬сяться поля Фио, Предмет, Стаж і Оклад, а з таблиці Консультация — поле День.

(мал.2)
Потім необхідно натиснути кнопку Далее. У результаті вміст вікна Со¬здание простых запросов зміниться і набере вигляду, показаного на мал.3.
3. З двох перемикачів Подробный і Итоговый включаємо Подробный і натискуємо кнопку Далее. З'явиться вікно, показане на Мал..4.
4. Введемо ім'я запиту Сведения і натуснемо кнопку Готово. У результаті на екрані з'явиться запит з іменем Сведения, показаний на мал.5.
Зверніть увагу, що у цю таблицю введені саме ті поля двох перших таблиць, які ми зазначили вище.
Тепер з отриманої таблиці зробимо конкретний вибір, а саме — запит про вибір інформатиків, які консультують у середу.
Для цього закриємо таблицю, зображену на мал.5.
З’явиться вікно База данных. У ньому виділимо Сведения і натиснемо кнопку Конструктор. На екрані з'явиться вікно Запрос на выборку, зображене на мал.6.


У рядку Условие отбора у полі Предмет введемо — Математика, а у цьому самому рядку в полі День — Вторник. Після цього на панелі інструментів натиснемо кнопку зі знаком оклику. На екрані з'явиться таблиця, показана на мал. 16.37.
 
Мал. 16.37
 
Мал. 16.38 269
Спробуйте тепер самостійно виконати такі завдання. Знищіть таблицю Сведения і створіть "й знову, тобто отримайте ту таблицю, яка зображена на мал. 16.35. Запустіть Конструктор та введіть у рядку Условие отбора у полі Оклад число 250 зі знаком менше (<250), а в полі Стаж — число більше за 7 (>7). Якщо ви виконали все правильно, то отримаєте таблицю, зображену на мал. 16.38.
 
Нагадаємо, що розглянута методика виконання простого запиту здійсню¬валась з урахуванням того, що на мал. 16.33 був ввімкнений перемикач Пробный. Розглянемо тепер порядок створення запиту при увімкненому пере¬микачі Итоговый ....
Створення підсумкового запиту буде розглядатися на прикладі бази даних з іменем ВазаЗ, у якому зберігається наступна таблиця з іменем Сессия:
№п/п
 Фио
 Предмет
 Оценка
 Дата

1
 Вахно А.А.
 Математика
 3
 14.07.97

2
 Бирюзов И.И.
 Математика
 5
 14.07.97

3
 Вахно А.А.
 Физика
 3
 20.07.07

4
 Березко Б. Б.
 Математика
 5
 14.07.97

5
 Березко Б.Б.
 Химия
 4
 25.07.97

6
 Вахно А.А.
 Химия
 3
 25.07.97

Створимо запит Сессия 1 , у який включимо поля Фио, Оценка.
Процес створення запиту починаємо так само, як це робили раніше. Коли з'явиться вікно, зображене на мал. 16.33, вмикаємо перемикач Итоговый, потім натискуємо кнопку Итоги .... У результаті з'явиться вікно, зображене на мал. 16.39.
 
 
Мал. 16.39
 
 
Зверніть увагу, що в цьому вікні показано тільки числове поле. Необхідно ввімкнути прапорці для тих полів, для яких необхідно отримати підсумкові значення. Вмикаємо, наприклад, для поля Оценка прапорець у колонці Sum. Після цього натискуємо кнопку ОК. З'явиться знову вікно, зображене на мал. 16.33, у якому необхідно натиснути кнопку Далее.
У вікні, яке відкривається, введемо ім'я запиту Сессияі і натиснемо кнопку Готово. З'явиться вікно (мал. 16.40), у якому зображена ця таблиця-запит.
270
 
Закриємо тепер таблицю-запит Сессия 1, виділимо її у вікні бази даних і натиснемо кнопку Конструктор. З'явиться вікно, зображене на мал. 16.41.
 
Мал. 16.40
Це вікно дозволяє сформувати новий запит. У цьому вікні на відміну від вікна, яке показано на мал. 16.36, є ще рядок Групповая операция. Під груповою операцією розуміємо обробку значень даного поля за допомогою певної операції.
 
Мал. 16.41
Цей рядок використовують для виклику списка доступних операцій для кожного поля і для вибирання з нього необхідного. Для цього курсор миші
271
 
встановлюють у рядок Групповая операция в колонку відповідного поля і клацають клавішею миші.
Припустимо, що необхідно підрахувати — скільки разів зустрічається кожне прізвище у таблиці Сессия 1. Для цього потрібно створити у вікні, зображеному на мал. 16.41, ще одне поле з іменем Фио та вибрати для нього групову операцію Count (підрахунок). Після цього на панелі інструментів потрібно натиснути кнопку зі знаком оклику і на екрані з'явиться бланк-запит, зображений на мал. 16.42.
 
Мал. 16.42
У системі Access є також можливість пошуку інформації, використовуючи логічні вирази. Створення цих виразів здійснюється за допомогою програми, яку називають Построитель выражений. Ця програма створює нову таблицю, зміст якої відповідає заданому виразу.
Роботу програми Построитель выражений будемо розглядати на прикладі таблиці-запиту Сведения. Для запуску програми необхідно викликати контек¬стне меню рядка Условия выбора (див. мал. 16.36). У цьому меню потрібно виконати команду Построить .... У результаті з'явиться вікно Построитель выражений, зображене на мал. 16.43.
Це вікно складається з чотирьох частин. Верхню частину використовують для введення логічного виразу. Тут розташовані також кнопки управління вікном, кнопки зі знаком математичних та логічних операцій. Ці знаки переносяться у вираз, який створюється, клацанням на них клавішею миші.
Троє нижніх вікон використовують для вибору елементів, які у них знаходяться. Ліворуч розташовані об'єкти бази даних: таблиці, запити та ін., а також функції, константи і оператори, які можуть бути використані у виразі.
У середній частині перераховані елементи вибраного об'єкта ліворуч. Наприклад, якщо ліворуч виділено ім'я таблиці-запиту, то у середній частині буде переліковано імена її полів. Для переносу їх в вираз необхідно два рази клацнути клавішею миші на відповідному імені.
Праву нижню частину вікна використовують для вибору конкретних зна¬чень тих об'єктів, які вказані в середній частині.
272
 
У разі конструювання логічних виразів потрібно дотримуватися певних правил. Основні з них: ім'я об'єкта бази даних (наприклад, ім'я таблиці) відокремлюється від імені поля знаком оклику; імена беруться у квадратні дужки; дані символьного типу беруться у лапки. При цьому, якщо ви не самі набираєте вказані об'єкти та значення, а вибираєте їх з тих, які показані у вікні, то Access сама дотримується правил синтаксису.
 
 
Мал. 16.43
 
 
Приступимо тепер до конструювання виразів (див. мал. 16.43). Введемо такий вираз:
[Предмет] = Математика And [День] = Вторник
Коли набрали весь вираз, натискуємо кнопку ОК. З'явиться вікно запиту (див. мал. 16.37). Його необхідно закрити і підтвердити необхідність збережен¬ня структури. У результаті з'явиться вікно бази даних. Відкрийте таблицю-запит Сведения і ви переконаєтесь, що на екрані буде та сама інформація, яка показана на мал. 16.37.
Створіть тепер ще раз таблицю-запит Сведения в її початковому вигляді і викличте вікно Построитель выражений (див. мал. 16.43). Після цього введіть такий логічний вираз:
[Оклад] <250 And [Стаж] >7
Звертаємо вашу увагу на те, що після математичних знаків (у даному випадку після знаків більше чи менше) не повинно бути пропусків. Інакше числові константи будуть сприйматися як текстові.
Якщо ви не допустили помилок, то на екрані отримаєте ту саму інформацію, яка наведена на мал. 16.38.
Окрім розглянутих способів пошуку інформації в базі даних може викорис¬товуватися Мастер перекресных запросов для побудови таблиць з підра¬хованими підсумковими значеннями і Мастер повторяющихся записей для групування записів з однаковими значеннями полів. При бажанні ці способи можуть бути засвоєні самостійно.
 
 

 

Search:
загрузка...

якості гектора

взірці службових бланків для установ. приклади

розповідь про осень

гетьман іван виговськийскорочено

Злет і падіння Жульєна Сореля

цитати до образу Марусі Богуславки

Документування за часів Київської Русі

зображення графіків

Осінь твір

освітні заклади для людей похилого вікуУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010