.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Пристрої введення і виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплеї, основні характеристики та принцип роботи. Сканер. Пристрої для організації комп’ютерного зв’язку - пристрої введення 


Пристрої введення і виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплеї, основні характеристики та принцип роботи. Сканер. Пристрої для організації комп’ютерного зв’язку

Тема: Пристрої введення і виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплеї, основні характеристики та принцип роботи. Сканер. Пристрої для організації комп’ютерного зв’язку.
Мета: сформувати в учнів поняття про пристрої введення і виведення комп’ютера.
Тип уроку: комбінований
Тривалість: 45 хвилин
Література для учнів
1. Каймин и др. “Основы информатики и вычислительной техники”, параграф 1,2,3 ст. 5-12.
2. Верлань та ін. “Інформатика”.
Література для вчителя
1. «Информатика. Базовый курс». Симонович С.В. и другие.
2. «Информатика. 7-8 класс». Под редакцией Макаровой Н.В
3. “Персональний комп’ютер”. Степаненко.
4. “Правила безпечної роботи за комп’ютером”. Куриленко.
План уроку
1. Організаційна частина
2. Перевірка домашнього завдання.
3. Пояснення нового матеріалу.
4. Закріплення нового матеріалу.
5. Домашнє завдання.
6. Підсумок уроку.
Хід уроку
1. Організаційна частина.
Заходжу в клас. Вітаюсь. Перевіряю відсутніх.
2. Актуалізація опорних знань.
Повторимо матеріал, який вивчали на минулому уроці. (Проводжу фронтальне опитування)
1. Скажіть будь ласка, з чого складається комп’ютер?
Комп’ютер складається з системного блоку, дисплея, клавіатури і мишки.
2. А з чого складається системний блок?
Центральний процесор, зовнішня пам’ять, внутрішня пам’ять.
3. Що таке дисплей?
Дисплей призначений для відображення інформації на екрані електронно-променевої трубки. Він керується відео-контролером, який знаходиться в системному блоці.
4. Що таке клавіатура?
Клавіатура призначена для введення до ПК символьної інформації (літер, цифр, розділових знаків тощо), а також для управління роботою ПК. Для кожного символу виділяється клавіша, натискуючи на яку ми і вводимо код символу в ПК.
5. Що таке миша?
Миша – ручний маніпулятор, призначений для швидкого переміщення курсору в задану точку екрана і для виконання інших дій. Миша – це пристрій з двома або трьома кнопками. 
6. Що таке процесор?
Процесор – це основна мікросхема комп’ютера, в якій проходять всі обчислення.
1. Пояснення нового матеріалу
На сьогоднішньому уроці ми більш детально ознайомимось з пристроями введення і виведення. Отже, запишіть тему “ Пристрої введення і виведення”. (План уроку демонструю на дошці за допомогою кодоплівки мал. 1).
Перейдемо до розгляду нашого першого питання комп’ютер як і людина, має органи з допомогою яких він може сприймати інформацію. Такими органами є пристрої введення та виведення. Пристрої введення перетворюють різні види інформації в електричні сигнали, які мають два значення, тобто перекладання на мову комп’ютера. Різноманітні пристрої введення визначаються видами інформації, яку необхідно вивести.
Давайте запишемо:
Пристрої введення – це пристрої перетворення інформації з форми зрозумілої людині, в форму зрозумілу комп’ютеру.
Клавіатура – це клавішний пристрій управління персональним комп’ютером. Служить для введення алфавітно-цифрових знакових даних, а також команд управління.
Комбінація монітора і клавіатури забезпечує простий інтерфейс користувача. З допомогою клавіатури управляють комп’ютерною системою, а з допомогою монітора одержують від неї відзив. Місце введення  інформації на екрані одержують спеціальним значком, який називається курсор. Вигляд курсору може бути різноманітним, частіше всього це рисочка або прямокутник.
 Принцип дії. Клавіатура відноситься до стандартних засобів ПК. Її основні функції потребують підтримки спеціальних системних програм (драйверів). Необхідне ПЗ для початку роботи з комп’ютером вже є в мікросхемі. ПЗП в складі базової системи введення – виведення  (BIOS), і тому комп’ютер реагує на натиснення клавіш зразу після ввімкнення.
Склад клавіатури. Стандартна клавіатура має більш 100 клавіш, функціонально розділених на декілька груп.
1. Група алфавітно-цифрових клавіш – призначена для знакової інформації і команд, набираючи по буквам. Кожна клавіші може працювати в декількох режимах(регістрах) і відповідно, може використовуватися для введення декількох символів. Для різних мов існують різні схеми закріплення символів національних алфавітів за конкретними алфавітно-цифровими клавішами. Такі схеми називаються розкладками клавіатури.
2. Група функціональних клавіш включає в себе 12 клавіш (від F1 до F2), розміщені в верхній частині клавіатури. Їх призначення залежить від використовуючого середовища.
3. Службові клавіші. Розміщені рядом з клавішами алфавітно-цифрової групи. Давайте запишемо призначення для деяких клавіш: Enter – введення набраної команди, Esc – відміна деякої дії, Tab – встановлення курсору на визначену позицію, Caps Lock – фіксація режимів введення прописних букв, Shift, Ctrl, Alt – самостійно дії не мають, діють при одночасному натисканні з буквами або управляючими клавішами, Backspace – знищення символу з ліва від курсору, Delete – знищення даного символу, Ins – включення режиму вставки або зміни символів, Num Lock – переключення режиму роботи малої цифри клавіатури, Print Screen – друк екрану.
4. Поле шляхом управління курсором. – для переміщення курсору на екрані монітора.
5. Поле клавіш малої цифрової клавіатури може робити в двох режимах, в залежності від стану індикатора Num Lock який включається клавішею (Num Lock). При включені індикатора Num Lock забезпечується бистре і зручне введення цифр, а також дублюється функціонування поля управління курсором і поля курсорних клавіш.
“Миша” – це пристрій введення, який заміняє багато функцій клавіш.
Переміщення миші викликає відповідні переміщення курсору на екрані дисплея. Переміщення миші по рівній поверхні приводить до обертання в середині неї шарика, що викликає відповідне переміщення курсору на екрані монітора.
Маніпулятор “миша” змонтований в 1964 р., зараз має декілька різновидностей.
Оптично механічна миша – найбільш поширений вид цього маніпулятора. Вона має механічний контакт з поверхнею спеціального килимка на столі завдяки тяжкому обумовленому шарику, який притискується до поверхні рамками. Рамки мають осі обертання по взаємно перпендикулярних площинах.
Оптична миша – не використовує механічного контакту з поверхнею, а ставиться на спеціальний планшет. Поверхня якого окрита дуже мілкою сіткою перпендикулярних ліній, нанесених на світло відбиваючу поверхню.
Безпровідкова миша приєднується до комп’ютера через інтегрований приймач і від традиційної миші не відрізняється.
Трекбол, або шариковий маніпулятор – нагадує перевернуту мишу. Трекбол – це пристрій введення, виконує функції, аналогічні миші, на відміну від якої в русі знаходиться не корпус, а тільки його шарик. В трекболі шарик рухають рукою.
Джостик, або ручне управління, був розроблений спеціально для ігор. Так як миша і трекбол, він дозволяє переміщуватись курсору або графічному об’єкту по екрану монітора. Джостик представляє собою рукоятку, яка відхиляється в усі сторони, декілька планок на великій панелі для виконання простих дій. Давайте запишемо.
Миша, трекбол і джостик називають ручними маніпуляторами.
До пристроїв введення також відносять світлове перо, яке схоже на звичайний олівець. Якщо переміщувати по екрану саме перо, можна малювати або писати на екрані, як листку паперу. Світове перо використовується для введення інформації в самих маленьких ПК.
Сканер призначений для введення в монітор графічної або текстової інформації з листка паперу, зі сторінки журналу чи книжки. Він дуже швидко створює електрону копію тексту або картинки, перетворюючи ввідну інформацію в форму, зручну комп’ютеру.
Мікрофон. З допомогою мікрофона людина вводить в комп’ютер безпосередньо звукову інформацію, звільняючись від стомлюючого ручного введення. Говорити легше і скоріше, ніж набирати текст на клавіатурі. Так, наприклад, звукова інформація може бути перетворена в друкуючий текст і збережена на диску.
Розглянемо друге питання нашого плану.
2. Пристрої виведення.
До пристроїв виведення належать пристрої перетворення вихідної інформації з форми зрозумілої комп’ютеру, в форму, зрозумілу людині.
З допомогою пристроїв введення інформації користувач ПК контролює і введення даних, і результатів обробки інформації. Розглянемо найбільш поширені пристрої виведення.
Монітор – пристрій візуального представлення даних.
Монітор – необхідна частина для будь-якого комп’ютера і є головним пристроєм виведення. Його основними параметрами є: розмір, максимальна частота регенерації зображення, класу захисту.
На екрані сучасного дисплея відображається текстова і графічна інформація, анімаційні і відеофільми. Сучасні монітори мають багатокольорову палітру. На зображення тексту, малюнків, креслення на екрані монітора не є документами, їх не можна взяти в руки і покласти в папку, тому їх називають – не документовані копії.
Принтер -  друкуючий пристрій, призначений для виведення текстової інформації на папір, тобто для одержання документованої копії.
більшість принтерів  дозволяють роздруковувати чорно-білі малюнки і графіки, а деякі з них кольорові. Існують різні принтери, які відрізняються один від одного якістю друку, продуктивністю, і, відповідно, вартістю. Давайте запишемо розглянемо їх на слайді (мал.2).
По принципу дії розрізняють матричні, лазерні, світло-діодні, струменеві.
Матричні принтери – дані виводяться на папір в вигляді відтиску, який утворюється через фарбуючи стрічку. Якість друку напряму залежить від кількості голок в друкуючій головці. Найбільш поширені 9 – головкові 1 24 – головкові матричні принтери.
Лазерні принтери. Вони відрізняються великою швидкістю друку. Як і в матричних принтерах, результуюче зображення формується з окремих точок. Основна перевага лазерних принтерів заклечається в можливості одержання високоякісного друку.
Світло діодні принтери. Різниця – джерелом світла є не лазерна головка, а лінійка світло діодів. Оскільки ця лінійка розміщена по всій ширині друкуючої сторінки, відпадає необхідність в механізмі формування горизонтальної розкрути і вся конструкція одержує простіше, надійніша і дешевша.
Струйні принтери. Зображення на папері формується з п’ятен, які утворюються при попаданні капель фарби на папір. Виведення капель фарби проходить під тиском, який утворюється в друкуючій головці при пароутворенні. Якість друку зображення багато в чому залежить від форми каплі її розміру, а також від характеру всмоктування швидкого барвника поверхневого паперу. В сьогоднішній час, струменеві принтери найшли дуже широке застосування в кольоровому друці.
Плотер виводить на папір графічні дані – виконує якісні кольорові друкуючі копії складних схем, графіків, креслення, географічних і геодезичних норм, архітектурних проектів.
Пристрої звукового виведення. Динаміка полоски, наушники забезпечують виведення І передачі звукової інформації. Пристрої призначенні для передачі даних.
Модем – пристрій, призначений для перетворення і передачі інформації між віддаленими комп’ютерами.
Пристрої введення-виведення і передачі інформації, пристрої організації зовнішньої пам’яті прийнято називати периферійними.
3. І останнє, дуже важливе, питання – це техніка безпеки при роботі з ПК. Ви повинні знати ці правила і вони обов’язкові для виконання. Після ознайомлення ви розпишетесь в журналі.
Дії, що забороняються:
1. Самостійно змінювати орієнтацію робочого місця відносно вікон чи світильників, що може призвести до появи прямих та відбитих променів, порушення норм щодо розташування сумісних місць.
2. Відключати захисні пристрої, родити зміни в конструкції системи, її абстрактне забезпечення.
3. Самостійно здійснювати ремонт апаратури чи її технічного налагодження, такі види робіт виконують тільки спеціалісти з технічного обслуговування комп’ютерів.
4. Класти будь-які предмети, напої, малюнки на клавіатуру, апаратуру.
5. зберігати на робочому столі папір, дискети, інші носії інформації, запасні блоки, деталі, тощо, якщо вони не використовуються при виконанні поточної роботи.
Вимоги перед початком роботи:
1. Оглянути загальний стан апаратури.
2. при виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати, повідомленням про це керівника.
Вимоги під час виконання роботи:
1. Необхідно надійно розташувати клавіатуру на робочому столі, не допускаючи її кидання. Встановити її в зручному положенні та відрегулювати кут нахилу.
2. Не дозволяються сторонні розмови, подразнюючі шуми.
Дії, які забороняються:
1. Працювати на засобах обчислювальної техніки (ОТ), що мають порушення цілісності корпусу або ізоляції дротів живлення.
2. Працювати на засадах ОТ мокрими руками або у вологому одязі.
3. Залишати без нагляду включене обладнання
4. Вставати і ходити по лабораторії, входити і виходити з лабораторії без дозволу керівника незалежно від часу.
5. Працювати без належного освітлення.
6. Працювати з дисплеєм, у якого під час роботи з’являються не характерні сигнали, нестабільне зображення на екранні.
7. Доступом до роботи на обладнанні осіб без дозволу керівника.
Вимоги безпеки після завершення роботи:
1. Записати у пам’ять комп’ютера файл, що знаходиться в роботі. Вийти з програмної оболонки.
2. Прибрати робоче місце.
Правила безпеки в аварійних ситуаціях:
1. При раптовому припиненні подачі електроенергії вимкнути систему в такій послідовності: системний блок, дисплей периферійні пристрої.
2. При виявленні ознак горіння вимкнути апаратуру, знайти джерело займання, вжити заходи, що до його ліквідації.
3. У разі виникнення пожежі негайно повідомити пожежну частину, вжити необхідні заходи для евакуації людей і приступити до гасіння пожежі засобами пожежо гасіння.
4. При ураженні людини електричним струмом, необхідно швидко вимкнути струм і звільнити потерпілого від дротів.
5. У випадку зупинки дихання у потерпілого, терміново викликати лікаря і негайно приступити до здійснення штучного дихання.
4. Закріплення матеріалу.
1. Давайте пригадаємо, які є групи клавіш? (Алфавітно цифрові, функціональні, службові, управління курсором, клавіші малої цифрової клавіатури.)
2. Що таке миша? Мишка – це пристрій введення, який заміняє багато функцій клавіш.
3. Що ми відносимо до ручних маніпуляторів? Миша, трекбол і джостик.
4. Які є типи принтерів? (Матричні, лазерні, світлодіодні, струменеві.)
5. Давайте згадаємо основні правила безпеки?
5. Завдання додому.
Опрацювати дану тему за підручником. Вивчити основні поняття.
Підсумок уроку.
Отже, на цьому уроці ми з вами дізналися, про пристрої введення та виведення.
Можливо. Вам щось було незрозуміло, то задавайте питання.
Якщо запитань немає, тоді дякую за увагу.
Урок завершено. До побачення.

 

 

Search:
????????...

твір болото

деференціація клітин за функціями

книги "Рибалка Панас Круть, Нечуя Левицького

постулати енштейна

план до образу жульєна

план-конспект виховної справи

Що потрiбно зробити щоб не стати кайдашами

історія упа органи управління

вірш про мистецтво

Лабораторна робота №4 Вимірювання опору провідника за допомогою вольтметра і амперметра.?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010