.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Перетворення енергії в коливальному контурі" 


План-конспект уроку на тему "Перетворення енергії в коливальному контурі"

Тема уроку: Перетворення енергії  в коливальному контурі.
Мета уроку: Дати дітям поняття про перетворення енергії в коливальному контурі. Виховати уважність, розвинути спостережливість.
Тип уроку: пояснення нового матеріалу.
Тривалість: 45 хв.

Хід уроку
І. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюся, перевіряю склад учнів, роздаю учням зошити для контрольних робіт і роздаю варіанти завдань.
ІІ. Пояснення нового матеріалу.
На сьогоднішньому уроці ми розглянемо таке питання як перетворення енергії в коливальному контурі
Розглянемо механізм виникнення коливань у контурі. Щоб отримати вільні коливання в механічній коливальній системі, необхідно надати цій системі енергії від побічного джерела. У процесі коливань ця енергія періодично перетворюється з потенціальної енергії в кінетичну і навпаки. Щоб коливальний контур вивести зі стану електричної рівноваги, також необхідно цій коливальній системі надати певної енергії. Найпростіше це зробити, зарядивши конденсатор. Зарядження конденсатора аналогічне відхиленню маятника від положення рівноваги, а енергія електричного поля зарядженого конденсатора аналогічна потенціальній енергії деформованої пружини або піднятого тягарця маятника.
Припустимо, що активний опір контуру дуже малий і ним можна знехтувати (ідеальний контур). Для наочності будемо порівнювати процеси в контурі з коливаннями тягарця на пружині.
Якщо конденсатор заряджено до різниці потенціалів  , то його заряд дорівнює  . У цьому стані енергія електричного поля максимальна і дорівнює  , сила струму в контурі дорівнює нулю, магнітне поле в котушці індуктивності відсутнє (енергія магнітного поля дорівнює нулю). Цей стан (в книжці мал. 45, а) еквівалентний стану пружинного маятника, коли ми розтягнули пружину на  , надали механічній коливальній системі потенціальної енергії  , але тримаємо тягарець рукою, не даючи йому можливості рухатися.
Зрозуміло, що такий електричний стан в коливальному контурі не може залишатися не змінним, подібно тому, як пружина не може залишатися в деформованому стані після припинення дії зовнішньої сили. Конденсатор почне розряджатися і в коло потече струм. При цьому в котушці виникне потік магнітної індукції. Зростання потоку спричинить появу електрорушійної сили самоіндукції  , яка дорівнює різниці потенціалів на пластинах конденсатора. Енергія електричного поля зарядженого конденсатора зменшується, а енергія магнітного поля котушки зростає. Цей процес аналогічний перетворенню потенціальної енергії деформованої пружини в кінетичну енергію руху тягарця.
Коли потенціали пластин зрівноважуються (мал. 45, б), сила струму в котушці матиме максимальне значення, тому що немає причин для подальшого її зростання. З цього моменту сила струму зменшується. До того ж зменшується і магнітний потік, а тому в котушці виникає електрорушійна сила самоіндукції, яка прагне перешкодити зменшенню потоку індукції і сили струму. Таким чином, хоча конденсатор розрядився, струм у колі йде, заряджаючи конденсатор у зворотному напрямі. При цьому енергія магнітного поля котушки перетворюється в енергію електричного поля конденсатора. Так само й тягарець у положенні рівноваги має максимальну швидкість і за інерцією продовжує рухатися, стискаючи пружину; кінетична енергія руху тягарця перетворюється в потенціальну енергію пружини.
Коли сила струму зменшиться до нуля, конденсатор виявиться перезарядиться. На верхній пластині виникне негативний заряд, а на нижній – позитивний. Якщо втрат енергії в контурі не має, різниця потенціалів і заряд конденсатора дорівнюватимуть початковим, але з протилежним знаком. Електричний стан контуру в цей момент показано на малюнку 45, в. Під час коливань тягарця цьому моменту відповідає зупинка його в крайньому верхньому положенні, коли потенціальна енергія максимальна.
Далі конденсатор знову починає розряджатися і в контурі виникає струм зворотного напряму, енергія електричного поля зарядженого поля зменшується, а магнітного в котушці – зростає. В певний момент часу конденсатор розрядиться, сила струму досягне максимального значення і енергія магнітного поля буде максимальною (в книжці мал.. 45, г). Це відповідає проходженню тягарцем положення рівноваги. Потім струм самоіндукції буде заряджати конденсатор, і коливальна система повернеться у вихідне положення. Далі весь процес повторюватиметься і в колі відбуватимуться електромагнітні коливання.
Потрібно сказати, що максимальна енергія  , нагромаджена в конденсаторі, у процесі коливань перетворюється в енергію магнітного поля в котушці  . Остання набуває максимального значення через чверть періоду, тобто в момент, коли сила струму в колі максимальна. За наступну чверть періоду під час зменшення сили струму ця енергія поступово перетворюється в енергію електричного поля. Процес перетворення одного виду енергії в інший повторюватиметься доти, поки в колі відбуватимуться коливання.
ІІІ. Закріплення нового матеріалу.
1.    Як відбувається перетворення енергії в коливальному контурі?
2.    До якого часу відбуватиметься перетворення одного виду енергії в інший?
3.    коливальній системі . Як найпростіше надати певної енергії коливальній системі?

IV. Домашнє завдання: $21.
Може в кого є питання?
Урок закінчено, до побачення.Студент __________ (Атаманчук О.М)
Вчитель __________ (Чернецький І.С.)

Search:
загрузка...

Характеристика Христі та Галі Хіба ревуть воли як ясла повні

Чи можна вважати Чіпку позитивним героем?За твором Панаса Мирного

приказки про енергii

філософія мистецтва Шеллінга

Михайло Старицький Не судилось історія написання

аудіозапис твору старицького оборона буші

Роман хіба ревуть воли як ясла повні скорочено

Драма Не Судилось скорочено

гектор характеристика

печиво з горіхамиУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010