.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Генератор вимушених коливань на транзисторі" 


План-конспект уроку на тему "Генератор вимушених коливань на транзисторі"

Тема: Генератор вимушених коливань на транзисторі.
Мета: Дати дітям поняття про Генератор вимушених коливань на транзисторі. Виховати уважність, розвинути спостережливість.
Тип уроку: пояснення нового матеріалу.
Тривалість: 45 хв.

План уроку:
1.    Організаційна частина
2.    Пояснення нового матеріалу
3.    Закріплення нового матеріалу
4.    Підведення підсумків

Хід уроку
І. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюсь, перевіряю присутніх.
ІІ. Пояснення нового матеріалу.
Тема сьогоднішнього уроку “Генератор вимушених коливань на транзисторі.”
Електричні автоколивальні системи надзвичайно широко використовуються в сучасній техніці для одержання незатухаючих електромагнітних коливань високої частоти. Принцип дії цих систем значною мірою збігається з принципом дії механічних автоколивальних систем. Електрична автоколи¬вальна система містить коливальний контур, підсилювач коливань і джерело електричної енергії (батарею). Між коли¬вальним контуром і підсилювачем має існувати зворотний зв'язок коливання з контуру передаються у підсилювач, підсилюються за рахунок джерела енергії і повертаються назад у коливальний контур. Дуже важливо, щоб коливання, які передаються від підсилювача в контур, збігалися за фазою з коливаннями у самому контурі.
Існує багато автоколивальних систем як з електронними лампами, так і з транзисторами.
Коливальний контур LС приєднаний до джерела постійної ЕРС послідовно з транзистором. В емітер — базове коло транзистора приєднана котушка L індуктивне пов'язана з коливальним контуром. Цю котушку називають котушкою зворотного зв'язку. Паралельно коливальному контуру увімкнутий електронний осцилограф для спостереження електромагнітних коливань. Генератор живиться від джерела постійної напруги.
Працює автогенератор на транзисторі так. під час вми¬кання джерела живлення через транзистор проходить імпульс струму і, який заряджає конденсатор контуру. В ре¬зультаті в коливальному контурі виникають вільні електро¬магнітні коливання. Змінний струм, проходячи котушкою контуру, індукує на кінцях котушки зворотного зв'язку змінну напругу ие (мал. 47, а). Ця напруга подається на емітерний перехід транзистора. Внаслідок цього через тран¬зистор проходять імпульси сили струму, тривалість яких залежить від режиму роботи транзистора. На малюнку 47, б показані імпульси сили струму, які тривають протягом півперіоду генерованих коливань. У перший півперіод коли¬вання, коли емітерний перехід вмикається в прохідному напрямі, в колекторному колі транзистора йде струм. За напрямом він збігається зі струмом у котушці контуру. В результаті сила струму в котушці наростає і відбувається підзарядка конденсатора, тобто компенсуються втрати енергії в контурі.
У наступний півперіод, коли струм у контурі змінить на¬прям, на емітерний перехід транзистора з котушки зворотно¬го зв'язку подається напруга протилежного знаку. Емітерний перехід вмикається в запірному напрямі, що

призводить
Мал. 47
до зникнення струму в колекторі, тобто до закриття транзи¬стора. Коливальний контур протягом півперіоду від'єд¬нується від джерела напруги.
У наступний півперіод процес повторюється. Таким чи¬ном, роль транзистора зводиться до вмикання і вимикання джерела постійної напруги, за рахунок енергії якого у кон¬турі підтримуються незатухаючі коливання. На малюнку 47, в заштриховані площі пропорційні енергії, яка надхо¬дить у контур за кожен період коливань.
Може здатися, що з кожним періодом амплітуда коли¬вань в контурі зростатиме нескінченно. Так би воно й було, якби сила струму емітера могла безмежно зростати у разі збільшення напруги на емітерному переході. Проте внаслідок насичення в транзисторі амплітуда коливань не може зростати до нескінченності, встановиться цілком певне її значення для даного режиму роботи генератора. Амплітуда автоколивань повністю визначається параметрами автоко¬ливальної системи.
Щоб коливання, які почалися в контурі після замикан¬ня колекторного кола, перетворилися в незатухаючі, не¬обхідно, щоб у колі емітера коливання збігалися за фазою з коливаннями в контурі. Адже вони можуть виявитися і в проти фазі і тоді автоколивання не виникнуть.
Генератори незатухаючих коливань на транзисторах надійні в роботі, мають високий ККД, можуть працювати від малопотужних джерел живлення за надзвичайно низьких напруг на колекторі, дають змогу широко варіювати частоту, інтенсивність і форму коливань.
ІІІ. Закріплення нового матеріалу.
1.    Що називають котушкою зворотного зв'язку?
(В емітер — базове коло транзистора приєднана котушка L індуктивне пов'язана з коливальним контуром. Цю котушку називають котушкою зворотного зв'язку.)
2.    У перший півперіод коли¬вання, коли емітерний перехід вмикається в прохідному напрямі, в колекторному колі транзистора йде струм. За яким напрямом він йде?
(За напрямом він збігається зі струмом у котушці контуру)
3.    А тепер коротко хтось розкаже що відбувається у транзисторі в наступні періоди?
IV. Домашнє завдання:.
Сьогодні на уроці ми розглянули генератор незатухаючих коливань на транзисторі, зясувалищо відбувається підчас його роботи. А тепер якщо у вас немає запитань до мене то урок закінчено.
До побачення .

Студент __________ (Атаманчук О.М)
Вчитель __________ (Чернецький І.С.)

Search:
загрузка...

твір Порада Григорія Сковороди

розробка уроку інформатики на тему будова ПК

Проблема віри і розуму у середньовічній філософії

для чого потрiбно знати прискорення

август конт вікіпедія ієрархія наук, позитивізм, курс позитивної філософії

свідчення слабої долі чіпки

Коні не винні короткий зміст

твір Порада Григорія Сковороди

iгри для розвитку пам ятi дитини шкiльного вiку

українська ментальність в кайдашевій сім’їУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010