.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Змінний електричний струм. Генератор змінного струму" 


План-конспект уроку на тему "Змінний електричний струм. Генератор змінного струму"

Тема уроку: . Змінний електричний струм. Генератор змінного струму.
Мета уроку: Дати дітям поняття вимушених електричних коливань та змінного електричного струму. Розповісти про генератор змінного струму Виховати уважність, розвинути спостережливість.
Тип уроку: пояснення нового матеріалу.
Тривалість: 45 хв.
Хід уроку
І. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюся, перевіряю склад учнів, роздаю учням зошити для контрольних робіт і роздаю варіанти завдань.
ІІ. Пояснення нового матеріалу.
На попередньому уроці ми розглядали власну частоту коливань у коливальному контурі, та формулу Томсона. Сьогодні ми розглянемо тему “Змінний електричний струм. Генератор змінного струму.”
Вільні електромагнітні коливання завжди затухають за той чи інший час і тому дуже рідко застосовуються на прак¬тиці. Незатухаючі коливання, які можуть тривати як завгод¬но довго, навпаки, дістали величезне практичне застосуван¬ня. З одним способом збудження в колі незатухаючих елект-ромагнітних коливань, так званих автоколивань, ви вже ознайомилися. Не менш важливе значення у техніці мають коливання, що виникають під дією зовнішньої ЕРС, яка періодично змінюється.
Такі незатухаючі коливання називаються вимушеними електромагнітними коливаннями.
Прикладом вимушених електромагнітних коливань є звичайний змінний струм, який широко застосовується для освітлення, приведення в рух верстатів, механізмів і машин. Якщо електричне коло під’єднати до джерела змінної ЕРС, на електрони в провіднику діятиме змінна сила, під дією якої вони почнуть переміщатися. При цьому рух електронів точно повторює характер змін ЕРС. Змінний струм — це по суті вимушені коливання електричних зарядів у провіднику під дією прикладеної змінної ЕРС.
Змінний струм за характером змін сили струму може бути найрізноманітнішим. Найбільш важливими є струми, сила яких змінюється за гармонічним законом, тобто за за¬коном синуса чи косинуса. Саме такі змінні струми виробля¬ють генератори на електростанціях, з такими струмами в багатьох випадках доводиться мати справу в радіотехніці. Тому надалі вивчатимемо лише такі змінні струми.
Для одержання в колі змінного струму, сила якого змінюється синусоїдальне, необхідно увімкнути в коло дже¬рело ЕРС, яка періодично змінюється синусоїдальне:  , де   – амплітудне значення ЕРС,   – циклічна частота змінної ЕРС.
Розглянемо звичайний спосіб одержання синусоїдальної ЕРС, який використовується в техніці для вироблення змінного електричного струму. Плоский прямокутний контур (рамка) обертається навколо осі ОО', перпендикулярної до ліній індукції магнітного поля (мал. 1). Нехай магнітне
мал. 1
поле є однорідним: індукція   і контур обертається рівномірно з кутовою швидкістю  . Тоді магнітний потік Ф, який пронизує контур у будь-який момент часу  , дорівнюватиме:
,
де   – площа, обмежена контуром, а   – кут повороту контуру, який відлічується від початкового положення кон¬туру, за якого  .
Під час обертання контуру потік Ф періодично змінює¬ться. У зв'язку з цим у контурі виникає періодично змінна ЕРС індукції, яка, згідно з законом електромагнітної індук¬ції дорівнює:

оскільки 
Максимальне значення цієї ЕРС, яке настає для  , дорівнює  , тому
.
Отже, коли в однорідному магнітному полі рівномірно обертається провідний контур, в ньому збуджується електро¬рушійна сила, яка змінюється за законом синуса. Під час замикання цього контуру на зовнішнє коло, в колі йтиме синусоїдальний змінний струм
,
де   – максимальне значення сили струму в колі,   – активний опір контуру і зовнішньої частини кола,   – зсув фази між коливаннями сили струму і ЕРС. Причини виник¬нення зсуву фаз розглянемо пізніше.
Змінний струм є гармонічним коливанням, тому назви характеристик механічного коливального процесу зберіга¬ються і за характеристиками змінного струму. А саме:   називається амплітудою електрорушійної сили, Іт – амплітудою сили струму,   – коловою (циклічною) частотою,   – фазою струму. Змінний струм характеризується також періодом Т і частотою струму   – причому  .
Розглянутий принцип одержання ЕРС лежить в основі будови більшості технічних індукційних генераторів змінного струму.
ІІІ. Закріплення нового матеріалу.
1    Що називають вимушеними електромагнітними коливаннями.?
2    Для одержання в колі змінного струму, сила якого змінюється синусоїдальне, що необхідно зробити?

IV. Домашнє завдання: $25-26.
Може в кого є питання?
Урок завершено, до побачення.

Студент __________ (Атаманчук О.М)
Вчитель __________ (Чернецький І.С.)

Search:
загрузка...

протосоціальний етап розвитку соціології

Твір-роздум оборона буші

Поняття програми Мова програмування Типи величин

як робити екібани

як робити екібани

як робити екібани

як робити екібани

як робити екібани

turbo pascal Файлы

як робити екібаниУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010