.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Робота сили пружності. Потенціальна енергія деформованого тіла" 


План-конспект уроку на тему "Робота сили пружності. Потенціальна енергія деформованого тіла"

Тема уроку: Робота сили пружності. Потенціальна енергія деформованого тіла.
Мета уроку: Дати учням поняття про роботу сили пружності та потенціальну енергію деформованого тіла. Виховати в них уважність і акуратність.
Обладнання: підручник з фізики, збірник задач з фізики.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.Хід уроку.

1.    Організаційна частина.
Заходжу в клас вітаюся. Запитую хто черговий і хто відсутній. Записую на дошці тему: “Робота сили пружності. Потенціальна деформованого тіла”.

2.    Актуалізація опорних знань.
Запитання:
1. Від чого залежить робота сили тяжіння?
2. Чому робота сили тяжіння під час руху по замкнутій траєкторії дорівнює нулю?
3. Яка енергія називається потенціальною?
4. Який зв'язок між роботою сили тяжіння і потенціальною енер¬гією тіла?

3.    Пояснення нового матеріалу.
Під час розрахунків роботи сили тя¬жіння вважалося, що значення сили по¬мітно не змінюється. А от розрахунок сили пружності ускладнюється, оскільки значен¬ня сили пружності у процесі виконання роботи змінюється. Цього можна уникну¬ти, якщо вважати, що сила пружності пропорційна видовженню, а тому її зміна відбувається лінійно.
За таких умов користуються середнім значенням сили:

де F1 і F2 – значення сили пружності на початку та в кінці процесу.
При розрахунку роботи сили пружності користуються серед¬нім значенням сили.
Якщо врахувати, що сила пружності за законом Гука
Fпр = –kx.
то

Для випадку, коли α = 0, тобто сила пружності діє вздовж прямої, якою відбу¬вається переміщення, дістанемо вираз для обчислення роботи сили пружності:

де x1 і х2 – видовження, що характеризу¬ють відповідно початкову і кінцеву дефор¬мації.
Виконаємо множення і дістанемо


або

Останній запис схожий на формулу ро¬боти сили тяжіння. Тому можна вважати, що пружно деформоване тіло має потен¬ціальну енергію

Як і для випадку роботи сили тяжіння, робота сили пружності залежить не від форми траєкторії, а лише від початкової і кін¬цевої деформацій тіла.
Збільшення потенціальної енер¬гії пружно деформованого тіла відбувається під час виконання роботи зовнішньої сили
Робота сили пружності дорівнює зміні по¬тенціальної енергії пружно деформованого ті¬ла, взятій з протилежним знаком.


4.    Закріплення  нового матеріалу.
Запитання:
1.    Чому під час розрахунків роботи сили пружності можна вико-ристовувати її середнє значення?
2.    Як розраховують потенціальну енергію деформованого тіла?
3.    Який зв'язок роботи сили пружності з потенціальною енергією деформованого тіла?
4.    Чи може мати потенціальну енергію тіло, на яке не діють жодні сили?


5.    Домашнє завдання
Запишіть  завдання до дому:
Вивчити параграфи 47.
Вправа 26 (1,3).

6.    Висновки уроку.
На цьому уроці ми з вами познайомились з роботою сили пружності та потенціальною деформованого тіла. Дякую за увагу. До побачення. Можете йти на перерву.

Література:
1.    І. К. Кікоїн, А. К. Кікоїн “Фізика 9 клас”.
2.    А. П. Римкевич “Збірник задач з фізики 9 –11 клас”.


Підпис студента: ___________

Підпис вчителя: ____________Search:
загрузка...

проблема життевого вибору героїв роману

маршрут подорожі Одіссея

вибір потужності кабелів та переріз

імпульс тіла

сфери використання і перспективи розвитку

чого навчає Мольєр

Мікрофлора людини і тварини

твір про осінь в художньому стилі

твір про осінь в художньому стилі

автофігури у вордУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010