.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач" 


План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"

Тема уроку:   Розв’язування задач
Мета уроку: Сформувати практичні уміння в учнів при розв’язуванні задач з тем:Потужність електричного струму, кількість теплоти .що виділяється у провіднику зі струмом,Закон Ома для однорідної ділянки кола.
Тип уроку: практичне заняття 

Хід уроку:
1.Перевірка домашнього завдання
2.Повторення вивченого матеріалу
3.Розв’язування задач


1.Перевірити наявність виконаного домашнього завдання.
2 а) Сформулюйте закон Ома?  I=U/R;
б) Закон Джоулля-Ленца?       Q=I*I*R*t
в) Від яких величин залежить потужність сили струму ?
г) Які з наведених на малюмку з’єднань є паралельні , а які послідовні?
(на дошці накреслити декілька схем)

3. Розв’язування задач

Розв’язати задачу №1056

Визнате напругу на кінцях провідника, опір якого 20 Ом, якщо сила струму впро віднику  0.4 А.

Дано:            Сформулюйте   закон Ома.  І=U/R.
R=20 Om      Яким чином з цієї формули можна визначити напругу
I=0,4A           
U= I*R = 0,4A* 20 Om =8В.   
U=?          
Відповідь: напруга U=8В


Розв’язати задачу № 1174

Опір електричного паяльника 440 Ом.
Напруга, при якій він працює , 220В. Визначити потужність струму , що споживає паяльник
Дано:              Запишемо формулу для знаходження потужності.
P=U*I                           
U=220В              Знайдемо І з  закон Ома.  І=U/R.
R=440Om
I = U/R = 220 В/440 Ом =  0,5А
Р=?             
Підставимо значення сили струму І в формулу для   знаходження    
потужності, і отримаєм:

P= U*I= 220В*0,5А = 110 Вт
Відповідь: Потужність Р=110 Вт


Розв’язати задачу № 1297
На яку потужність розрахована електрична лампочка , якщо вона за 1 годину виділяє  540 кДж  теплоти.


Дано:               Запишемо закон Джоуля-Ленца :
Q= I   Rt             Q= I  U/I*t=
Q= 540kДж           =IUt;       
=540000Дж        Оскльки ми знаєм , що UI=P , то               
t=1 год=                  Q=P*t
=3600 с
Звідки Р=Q/t           
Р=?                Підставимо відповідні значення знаходження  ми  
отримаєм:

P=Q/t = 5400000Дж/3600c=150 Вт

Відповідь: Потужність Р=150 Вт

Розв’язати задачу № 1219
Яка кількість теплоти виділиться в спіралі електричної лампи за 20 с, якщо при напрузі 5В сила струму в ній 0,2А? За 5 год?Доно:                              
t1= 20c                        Запишемо закон Джоуля-Ленца :
t2= 5год=18000с         Q= I   Rt ;
U=5В                             Для розв’язку цієї задачі нам необхідно знайти R
І=0,2А

Q-?                                 R=U/I;
Q1=I  U/It= IUt=0,2A* 5В* 20c= 20Дж
Q2=I  U/It= IUt=0,2A* 5В* 1800c= 1800Дж=18кДж
Відповідь: Q1= 20Дж; Q2=18кДж.

Розв’язати задачу № 1098
Визначити масу мідного дроту, довжина якого 2 км  і опір 8,5 Ом.

Дано:
L=2 km =2000m              Запишемо формулу для знаходження маси тіла:
R= 8?5Om                         m=q*V, де V - це об’єм тіла ,а q- густина.
q=8900kg/m                      V=S*L; отже маса m=qLS;
q2=0,017Om*mm/m         З формули R=q*L/S знаходимо S:
S=q*L/R=0,017O**2000/8,5=
m-?                                          4mm   =0,000004m                       

m=qLS=8900*0,0000042000  =71,2kg

Відповідь: m=71,2 kg
Розв’язати задачу (усно)

Домашнє завдання.
Pозв’язати вправи №1161 №1172 № 1214
Повторити параграфи 41,42
Література:
”Фізика 8-й клас”КоршакЄ.В.
Збірник задач з фізики Лукашик В.І.

Search:
загрузка...

реферат"реактивний рух в природі"

ноти до християнських пісень

реферат"реактивний рух в природі"

характеристика максима гудзя

Презентація по художній культурі України - Скачати безкоштовно

українська ментальність у творі кайдашева сімя

Генеза етичних вчень

присливья про людськи якости та вчинки

Хто такий Гектор

особливості художньої структура "ЛЮДСЬКОЇ КОМЕДІЇ"Украинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010