.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач" 


План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"

Тема уроку: Розв’язування задач
Мета уроку: Сформувати практичні уміння в учнів при розв’язуванні задач з тем: Послідовне та паралельне з’єднаня провідників, кількість теплоти .що виділяється у провіднику зі струмом,Закон Ома для однорідної ділянки кола,потужність електричного струму.

Тип уроку: практичне заняття 
Хід уроку:
1.Перевірка домашнього завдання
2.Повторення вивченого матеріалу
3.Розв’язування задач


1.Перевірити наявність виконаного домашнього завдання.
2 а) Сформулюйте закон Ома?  I=U/R;
б) Закон Джоулля-Ленца?       Q=I*I*R*t
в) Від яких величин залежить потужність сили струму ?
г) Які з наведених на малюмку з’єднань є паралельні , а які послідовні?
(на дошці накреслити декілька схем)

3. Розв’язування задач

Розв’язати задачу
У мережі 220 В послідовно ввімкнені дві лампи . яка напруга припадає на кожну лампу , якщо опір першої лампи в 3 рази більший  , ніж опір другої?

Дано:                      
U=220                          
R1=3R2                            

Запишемо напругу наобох лампах U=U1+ U2;     
U1-?, U2-?               Знаючи що при послідовному з’єднані сила струму однакова на обох лампах,
прирівняємо її на обох лампах відповідно виразивши

I1=U1/R1;   I2=U2/R2;
I1=I2;              U1/R1=U2/R2;
Підставляєм R1  в отриману формулу , ми одержим

3R2U2=U1R2;
3U2=U1;
U1=U-U2;               
3U2=U-U2= 220-U2
3U2+U2=220
U2*(3+1)=220;

U2=220B/4=55B;
U1= U-U2=220B-55B=165B

Відповідь: U1=165B; U2= 55B

Розв’язати задачу
Визначте,  на скільки градусів нагріється 100г води, якщо на нагрівання їх використано всю кількість теплоти .що виділилась при протіканні струму 5А по провіднику з опором 10 Ом на протязі 2 хв.
Дано:
m=100gr=0,1kg            Запишем кількість теплоти ,що потрібна для нагрівання води
I=5A    Q1=cmt
t=120c    Запишем кількість теплоти ,що виділяється нагрівачем
c=4200Дж/kg*c    Q2=I    Rt
Якщо вся енергія струму йде на нагрівання води , то
t-?
Q1=Q2                      I    Rt=cmt

t=I     Rt/cm= 5A*10Om*120c/4200*0,1kg=30000/420=71,4c
Відповідь: t=71,4c

Розв’язати задачу  №1171
Яка з двох електричних ламп споживає більшу потужність  та ,що розрахована на напругу 24В і силу струму 0,7 А, або та, яка розрахована на напругу 120В і силу струму 0,2А.


Дано:
U1=24B        Визначим потужність , що виділяє перша лампа   P1=U1*I1
I1=0,7A    Визначим потужність , що виділяє  друга лампа P2=U2*I2
U2=120B
I2=0,2A          Р1=24В*0.7А=16,8Вт
Р2=120В*0,2А=24Вт 
P1-?,
P2-?                   Р2>P1


Відповідь:  Р2>P1

Розв’язати задачу  №1173
Опір нагрівального елемента електричного чайника 24 Ом. Знайдіть потужність струму , що живить чайник ,при напрузі 120 В.

Дано:              Запишем формулу для знаходження потужності   P=U*I      
R=24Om         З закону Ома знайдемо силу струму I=U/R;
U=120B          Отримаєм 

P=U*U/R=120B*120B/5A= 600Bт
P-?Відповідь:  P= 600Bт


Розв’язати задачу  №1214
Яку кількість теплоти виділяє за 5 с константановий провідник опором 25 Ом , якщо сила струму  у колі 2А.


Дано:              Запишем формулу для знаходження  кількості теплоти ,що виділяє провідник      
t=5c
R=25Om        зі струмом
I=2A                                       Q=I  Rt= 4A*25Om*5c=500Дж

Q=?
Відповідь:  500 Дж


Розв’язати задачу  №1253
Напруга живлення радіоприймача 127В потужність 50Вт. При якому додатковому опорі момна увімкнути радіоприймач у коло з напругою 220В?

Дано:
U1=127B       
P=50Вт   
U2=220B
Щоб знайти додатковий опір, нам потрібно знайти силу струму і напругу на
R-?                         ньому .
U=U2-U1=220B-127B=93B - напруга ,що має бути на додатковому опорі      
При  послідовному з’єднані  І1=І2
Знаючи потужність приймача і напругу на яку він розрахований знайдемо силу струму


I=P/U1=50/127B= 0,394A


R=U/I=93B/0,394=236,04 Om


Відповідь:  R=236,04Om

Розв’язати задачу  №1320
Скільки часу потрібно для нагрівання води масою 2 кг від температури 10с до кипіння у електричному чайнику з нагрівачем потужністю 1 кВт?

Дано:              Запишем формулу для знаходження  кількості теплоти ,що виділяє провідн      
T1=10c
m=2kg        зі струмом
P=1кВт                                      Q=I  Rt= Pt;
T2=100c              Q=cm(T2-T1);                                              Pt=cm(T2-T1)
С=4200Дж/     
кг*c
t= Cm(T2-T1)/P=4200*2*90/1000=756c=12,6хв
t-?


Відповідь:t=12,6хв

Домашнє завдання.
Pозв’язати вправи №1177,1216
Повторити параграфи  35 ...39   
Література:
”Фізика 8-й клас”КоршакЄ.В.
Збірник задач з фізики Лукашик В.І.

Search:
загрузка...

основні етапи розвитку світової філософії

стандартні пункти головного меню ОС Windows

Мовний етикет в україні та світі

будова мовного апарату

що таке миша

будова мовного апарату

образи та характеристики гали и христи

будова мовного апарату

рисунок вулиць олівцем

Слово як одиниця мовиУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010