.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект фізичної культури для учнів3 класу 


План-конспект фізичної культури для учнів3 класу
Тема. Закріплення нави­чок і вмінь самострахування під час виконання акробатич­них вправ: перекид уперед, пе­рекид назад у групуванні, стій­ка на лопатках, міст лежачи, а також швидкісно-силових здіб­ностей в рухливих іграх: «Влуч­но в ціль», «Побудуй міст», «Сороконіжки», «Спритність ніг з допомоги ганчірки».

Інвентар. Гімнастичні ма­ти, торбинки з піском, кеглі, прапорці (білі, червоні), свис­ток.

Завдання уроку

1. Сприяти вихованню мо­рально-вольових якостей: ви­тривалості, гуманізму, поваги, взаємодопомоги, справедли­вості, почуття колективізму.

2. Формувати навички і вміння швидко і чітко викону­вати в ігровій формі стройові вправи: повороти ліворуч та праворуч, кругом, перешикування з шеренги по одному в шеренгу по три, а також в іг­ровій формі виконувати шикування в одну шеренгу, в од­ну колону в рухливій грі «До своїх прапорців».

3. Удосконалювати вміння виконувати гімнастичні впра­ви з палицею; розвиток гнуч­кості, спритності, сили, коор­динації рухів, витривалості.

4. Закріплювати навички і вміння самострахування під час виконання акробатичних вправ: перекид уперед, назад у групуванні, стійка на лопат­ках, міст з положення лежачи, а також швидкісно-силових здібностей в рухливих іграх: «Влучно в ціль», «Побудуй міст», «Сороконіжки», «Сприт­ність ніг з допомоги ганчірки».

5. Закріплювати навички і вміння правильно дихати, а та­кож виконувати вправи на ува­гу в рухливих іграх: «Фізкульт — ура!», «У річку — гоп, на бе­рег — гоп!».

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

Avtor: GeorG

Search:
загрузка...

електрична провідність води

Египетські міфи

зображення покріпачення україни у романі панаса мирного "хіба ревуть воли як ясла повні?"

які продукти дають енергію

чiпка борець за правду панас мирний

освітня діяльність руської трійці

Фінансові аспекти функціонування обовязкового медичного страхування

ввічливість по-японськи переказ

зберігання, передавання інформації

твір 'Захар Беркут' біографіяУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010