.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Електричні явища" 


План-конспект уроку на тему "Електричні явища"

Тема уроку: Електричні явища.

Тип уроку: урок систематизації і узагальнення знань.

Вид уроку: розв’язування задач і вправ.

Мета уроку: Повторити та закріпити уміння розв’язувати задачі з розділу: „Електричні явища.”
Хід уроку
І. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюсь з учнями та перевіряю їх готовність до уроку.

ІІ. Розв’язування задач.
На попередньому уроці вашим домашнім завданням було повторити весь матеріал розділу „Електричні явища”. Я надіюсь що ви повторили цей матеріал, а зараз ми з вами приступимо до розв’язування задач.

Задача 1.
Яку кількість теплоти виділить за 30 хв дротяна спіраль опором 20 Ом при силі струму 5 А?
Дано:
Для розв’язку даної задачі скористаємося законом  
Джоуля–Ленца  , маємо
.

Відповідь: 900 кДж.

Задача 2.
Яку кількість теплоти виділяє за 5 с константановий провідник опором 25 Ом, якщо сила струму в колі 2 А?
Дано:
З формули   маємо


Відповідь: 500 Дж.
Задача 3.
Яку кількість теплоти виділить за 10 хв спіраль з дроту опором 15 Ом. Якщо сила струму в колі 2 А?
Дано:
Застосуємо відому нам формулу   з неї


Відповідь: 36 кДж.

Задача 4.
В обмотці електричного двигуна, опір якої 0,75 Ом, сила струму 20 А. Яку кількість теплоти виділяє ця обмотка за 1 хв?
Дано:
Застосуємо відому нам формулу   з неї


Відповідь: 18 кДж.


Задача 5.
Спіраль з дроту, опір якої 55 Ом, увімкнено в мережу напругою 110 В. Яку кількість теплоти виділяє ця спіраль за 1 хв? 0,5 год?
Дано:
Ми вже маємо формулу  , з закону Ома
виводимо  . Обчислимо І
, підставимо це значення в
формулу, маємо


Відповідь:  .

Задача 6.
Яка кількість теплоти виділяється за 10 с в спіралі електричної лампи опором 25 Ом, якщо сила струму в ній 0,2 А? За 10 хв? За 0,5 год? За 2 год?
Дано:
Ми уже маємо формулу  , підставимо
значення і підрахуємо


Відповідь: 10 Дж; 600 Дж; 1,8 кДж; 7,2 кДж

Задача 7.
Яка кількість теплоти виділиться в спіралі електричної лампи за 20 с, якщо при напрузі 5 В сила струму в ній 0,2 А? За 1 хв? За 0,5 год? За 5 год?
Дано:
Ми уже маємо формулу  , підставимо
знайдемо з закону Ома  :   і підрахуємо
отже, 

Відповідь: 20 кДж; 60 Дж; 1,8 кДж; 18 кДж.

Задача 8.
Електричний чайник увімкнено в мережу напругою 110 В. Визначте: а) яка кількість теплоти виділяється в чайнику за кожну секунду, якщо опір нагрівального елемента чайника 55 Ом; потужність струму що споживається чайником.
Дано:
З формули  , з закону Ома  , обрахуємо І
, виходячи з цього
. З формули потужності   
.
Відповідь: 220 Дж; 220 Вт.

Задача 9.
Коло складається з двох послідовно з’єднаних провідників, опір яких 4 і 6 Ом. Сила струму в колі 0,2 А. Знайдіть напругу на кожному з провідників та загальну напругу.

Дано:
При послідовному з’єднанні провідників  . Із закону
Ома  , отже   і  .
Знайдемо  . Аналогічно знайдемо
.
Загальна напруга  .

Відповідь:  .

Задача 10.
Електричне коло складається з джерела струму – батареї акумуляторів, яка створює в колі напругу 6 В, лампочки від кишенькового ліхтарика опором 13,5 Ом, двох спіралей опором 3 і 2 Ом, ключа і з’єднувальних проводів. Усі деталі кола з’єднані послідовно. Накресліть схему кола. Визначте силу струму в колі, напругу на кінцях кожного з споживачів струму.

Дано:
Знайдемо загальний опір кола

З закону Ома сила струму 
Знайдемо напругу для кожного приладу
Відповідь:  ,  ,  ,  .

Задача 11.
Два провідники опорами 10 і 15 Ом з’єднані паралельно і під’єднані до напруги 12 В. Визначте силу струму в кожному провіднику і силу струму до розгалуження.

Дано:
R1=10Ом      З закону Ома  , отже  .
R2=15 Ом      Аналогічно  . Так як провідники
U=12 В     з’єднані паралельно, то сила струму до розгалуження

І–?
І1–?
І2–?

Відповідь:  ,  ,  .

Задач 12
Електричні лампи опорами 360 Ом і 240 Ом з’єднані паралельно. Обчислити напругу на лампах, якщо відомо, що сила струму в першій з них 0,35 А.
Дано:
Оскільки лампи з’єднані паралельно, то напруга на
кожній з них буде однаковою, тобто 
Загальний опір  ,
і 
Відповідь:          .


Задача 13.
Три споживачі опором 20, 40 і 24 Ом з’єднанні паралельно. Напруга на кінцях цієї ділянки кола 24 В. Визначте силу струму в кожному споживачі, загальну силу струму в ділянці кола і опір ділянки кола.
Дано:
Виходячи з закону Ома маємо  , знайдемо силу
струму для кожного провідника:   
;  ;
.
Загальна сила струму в колі  ,
знайдемо   .
.

Відповідь:  ,  ,  ,  ,  .
Задача 14.
Два опори величиною 10 Ом і 20 Ом з’єднали паралельно. Визначити їх загальний опір.
Дано:
Скористаємося формулою для знаходження опору
при паралельному з’єднанні провідників:
.Виразимо звідси  .
.
Відповідь: Загальний опір  .
Задача 15.
Яку кількість теплоти виділить за 30 хв дротяна спіраль опором 20 Ом при силі струму 5 А?
Дано:
Для розв’язку даної задачі скористаємося законом  
Джоуля–Ленца  , маємо
.

Відповідь: 900 кДж.

Задача 16.
Яку роботу виконає електричний струм в електродвигуні за 30 ха, якщо сила струму в колі 0,5 А, а напруга на клемах двигуна 12 В?
Дано:
З відомої нам формули роботи  , 
Отже  , обрахуємо


Відповідь:  .

Задача 17.
Напруга на спіралі лампочки кишенькового ліхтарика 3,5 В, опір спіралі 14 Ом. Яку роботу виконає струм у лампочці за 5 хв?
Дано:
Робота рівна  , з закону Ома  , отже
. Тепер знайдемо роботу
.

Відповідь: 262,5 Дж.

Задача 18.
У коло з напругою 127 В увімкнено електричну лампу, сила струму в якій 0,6 А. Знайдіть потужність струму у лампі.
Дано:
У нас є потрібна нам формула  , звідси
.

Відповідь:  .

Задача 19.
Електроплитка розрахована на напругу 220 В і силу струму 3 А. Визначте потужність струму в плитці.
Дано:
Аналогічно до попередньої задачі  , звідси
.
Відповідь: 6,6 гВт

Задача 20.
Користуючись даними таблиці потужностей, обчисліть, яку роботу виконує за 1 год електричний струм у лампочці кишенькового ліхтарика, освітлювальній лампі потужністю 200Вт, лампі в зірці Кремля.
Дано:
Виразимо формулу потужності  . З цієї
формули  , знайдемо потрібну нам роботу


.
Відповідь: 3,6 Дж; 0,72 Мдж; 18Мдж.
IV. Підсумок уроку і домашнє завдання.
Молодці, ви сьогодні добре попрацювали. За це я виставлю вам позитивні оцінки у журнал. А зараз запишіть в щоденники домашнє завдання. Підготуватися з підручника О.В.Пьоришкіна до тематичної атестації по темі „Електричні явища”.

Урок закінчено. До побачення.

Підпис студента ________________

Підпис вчителя _________________

Search:
загрузка...

крилаті вислови з твору Гобсек

проблема людини в епоху відродження

пла методики подання теми

Бичко Основы философских знань

акселерація та ретардація

Колір, як природна сутність

поняття та завдання нотаріату в сучасних умовах

Чіпка - борець за справедливість чи злочинець?

поль елюар вірші на українській мові

Чіпка - борець за справедливість чи злочинець?Украинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010