.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Магнітне поле прямого провідника зі струмом та котушки зі струмом" 


План-конспект уроку на тему "Магнітне поле прямого провідника зі струмом та котушки зі струмом"

Тема уроку: Магнітне поле прямого провідника зі струмом та котушки зі струмом.

Тип уроку: урок-лекція.

Вид уроку: вивчення нового матеріалу.

Мета уроку: Сформувати нові знання і уміння в учнів при вивченні теми: „Магнітне поле прямого провідника зі струмом та котушки зі струмом”.

Хід уроку
І. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюсь з учнями та перевіряю їх готовність до уроку. На попередньому уроці ми з вами писали контрольну роботу, послухайте результати цієї роботи.
(Оголошую учням оцінки за контрольну роботу.)
А зараз ми з вами приступимо до вивчення нового розділу „Електромагнітні явища”. Відкрийте свої зошити і запишіть тему уроку .

ІІ. Пояснення нового матеріалу.
Під час вивчення  дій електричного струму ви вже дізналися, що найважливішою є магнітна дія яку відкрив у 1820р. Датський учений Ерстед. Між собою взаємодіють прямі провідники і котушки зі струмом, провідники зі струмом і постійні магніти. Такі сили називають магнітними. Так, компас має магнітну стрілку, що є постійним магнітом з двома полюсами північним і південним. Лінію, що сполучає полюси магнітної  стрілки називають її віссю. У досліді Ерстеда провідник зі струмом взаємодіє з магнітною стрілкою, що наводить на думку про існування навколо провідника зі струмом як і новколо магнітної стрілки, магнітного поля. Ми можемо зробити висновок, що магнітне поле існує навколо будь-якого провідника зі струмом, як і навколо магнітної стрілки, магнітного поля.
Відомо, що навколо нерухомих  заряджених частинок або тіл існує електричне поле. Якщо ці заряджені частинки чи тіла починають рухатися, виникає як електричний струм так і магнітне поле. Отже струм слід вважати джерелом магнітного поля. Якщо навколо прямого вертикального провідника зі струмом на перпендикулярній до провідника площині розмістити невеликі магнітні стрілочки, то на них діятиме магнітне поле провідника і їхні осі зорієнтуються певним чином, створюючи нібито замкнене коло. При зміні напряму струму в провіднику на протилежний стрілки повертаються на 180.  
Якщо на картон, через який проходить провідник зі струмом, посипати залізні ошурки то вони намагнітяться (стануть ніби маленькими магнітними стрілочками) і утворять концентричні кола. Лінії у здовж яких у магнітному полі розташовуються осі маленьких магнітних стрілочок називають силовими лініями магнітного поля. За напрям силових ліній магнітного поля взятий напрям, що показує північний полюс магнітної стрілки у кожній точці поля. На малюнку 3 показано розташування магнітних стрілок на площині, якщо на неї дивитися зверху. Розглянути мал.3.3 на сторінці 134. Магнітні  стрілочки  показують своїми північними полюсами, що сила яка на них діє напрямлена за годинниковою стрілкою. Коли ж напрям струму змінити на протилежний то струм іде до нас, що позначається кружечком з точкою, і на північні полюси діють сили у напрямі проти руху годинникової стрілки.
Можна зробити висновок який називається правилом свердлика:
Якщо свердлик закручувати у напрямі проходження струму, то напрям обертання його ручки покаже напрям силових ліній магнітного поля.
За будь яких форм провідників зі струмом силові лінії магнітного поля не обов’язково будуть коловими, але обов’язково замкненими кривими.
Магнітні лінії магнітного поля струму – це замкнені криві, які охоплюють провідник. За допомогою магнітних ліній зручно зображати магнітні поля графічно. Оскільки магнітне поле існує в усіх точках простору, що оточує провідник із струмом, то через будь-яку точку можна провести магнітну лінію.
На малюнку в підручнику (92, а) показано розміщення магнітних стрілок навколо провідника із струмом. (Провідник розміщений перпендикулярно до площини креслення, струм у ньому напрямлений від нас, що умовно позначено кружком з хрестиком.) Осі цих стрілок установлюються вздовж магнітних ліній магнітного поля прямого струму. Із зміною напряму струму в провіднику всі магнітні стрілки повертаються на 180° (мал. 92, б; у цьому випадку струм у провіднику напрям¬лений до нас, що умовно позначено кружком з крапкою). З цього досліду можна зробити висновок, що напрям магнітних ліній магнітного поля струму пов'язаний із напрямом струму в провіднику.
Найбільший практичний інтерес становить магнітне поле котушки із струмом. На малюнку 93 зображено котушку, яка складається з багатьох витків проводу, намотаного на дерев'яний каркас. Коли в котушці є струм, залізні предмети притягуються до її кінців, а коли струм вимкнути, то вони відпадають.
Якщо котушку із струмом підвісити на тонких і гнучких довгих провідниках, то вона встановиться так, як магнітна стрілка компаса: один кінець котушки буде повернутий на північ, другий – на південь. Таким чином, котушка із струмом, як і магнітна стрілка, має два магнітні полюси – північний і південний (мал. 94).
Навколо котушки з струмом є магнітне поле і його, як і поле прямого струму, можна виявити за допомогою ошурок (мал. .95). Магнітні лінії магнітного поля котушки з струмом є також замкненими кривими. Вважають, що поза котушкою вони напрямлені від північного полюса котушки до південного (див. мал. 95).

Котушки з струмом широко використовують у техніці як магніти. Вони зручні тим, що їх можна вмикати і вимикати, коли це потрібно, змінювати (підсилювати або ослаблювати) І» широких межах їх магнітну дію. Розглянемо способи, за допомогою яких можна змінювати дію магнітного noля котушки з струмом.
На малюнку 93 зображено установку досліду, під час якого спостерігають дію магнітного поля котушки з струмом. Якщо котушку в цьому досліді замінити котушкою з більшою кількістю витків дроту, то вона притягне більше залізних предметів, утримає більший вантаж. Отже, магнітна дія котушки зі струмом тим сильніша, чим більше в ній витків.
Увімкнемо в коло, яке містить котушку, реостат (мал. 96) і за допомогою нього змінюватимемо силу струму в котушці. Зі збільшенням сили струму дія магнітного поля котушки зі струмом підсилюється, із зменшенням – ослаблюється.
Проте магнітну дію котушки з струмом можна також значно підсилити, не змінюючи числа її витків і сили струму в ній. Для цього треба ввести всередину котушки залізний стержень (осердя). Залізо, введене всередину котушки, підсилює магнітну дію котушки (мал. 97).
Котушку із залізним осердям усередині називають електромагнітом.
Про електромагніти ми з вами поговоримо на наступному уроці.

ІІІ. Закріплення нового матеріалу.
Закріпимо вивчений матеріал. Дайте відповіді на такі запитання:
1. Чому для вивчення магнітного поля можна використати залізні ошурки?
2. Як розміщуються ошурки в магнітному полі прямого струму?
3. Що називають магнітною лінією магнітного поля?
4. Для чого вводять поняття магнітної лінії поля?
5. Як показати на досліді, що напрям магнітних ліній пов'язаний з напрямом струму?
6. У якому напрямі встановиться котушка з струмом, підвішена на довгих тонких провідниках? Чому вона встановиться саме таким чином?
7.    Що називається електромагнітом?
8.    Що треба зробити, щоб змінити магнітні полюси котушки на протилежні?

Задача (Усно)
Стальний корпус морських суден намагнічується в магнітному полі Землі. Міни які плавають в морі , вибухають коли до них наближається таке судно .Щоб зберегти корабель від мін, його корпус оббивають кабелем із струмом . У чому суть такого способу захисту судна.

Відповідь:
Магнітне поле струму в кабелі діє на міни на великій відстані міни вибухають, а судно залишається неушкодженим .

IV. Підсумок уроку і домашнє завдання.
Молодці, ви сьогодні добре попрацювали. За це я виставлю вам позитивні оцінки у журнал. А зараз запишіть в щоденники домашнє завдання. Параграф 56, 57 і 58 3 з підручника О.В.Пьоришкіна. завдання 12 (1) і (2).
Урок закінчено. До побачення.Підпис студента ________________

Підпис вчителя _________________Search:
загрузка...

слово про похід ігорів критика

основні класифікація сканерів

складним кресленням називають

робота з інтерфейсом користувача операційної системи

"Хіба ревуть воли, як ясла повні" картинки

розмови про загартовування

новоком головна

відносна вартість - це

розвиток ринку акцій в україні

екскурсія-похід з метою ознайомлення з природою рідного краюУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010