.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом" 


План-конспект уроку на тему "Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом"

Тема уроку: Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом. Практичне використання теплової дії  струму. Коротке замикання і запобіжники.
Мета уроку: Дати поняття про теплову дію струму. Розвивати розуміння закону збереження і перетворення енергії на прикладі перетворення електричної енергії в внутрішню. На прикладі енергетичних перетворень показати зв’язок між теорією і практикою, врахування практичного застосування закономірностей теплової дії струму в техніці і побуті.
Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.
Вид: урок-бесіда.
Тривалість: 45 хвилин.
Хід уроку.
1. Організаційна частина – 1 хвилина.
- Добрий день, діти, сідайте!
- Хто сьогодні черговий?
- Хто відсутній?
- Хто сьогодні не готовий до уроку?
2. Активізація опорних знань.
І так учні ми з вами будемо зараз писати невелику фізичний диктант. Прошу роздати  листочки і записати кожен свій варіант. І так перше питання першого варіанту:
 Чому дорівнює загальний  опір при послідовному з’єднанні?
Другий варіант перше запитання:
 По якій формулі можна знайти опір в паралельному з’єднанні провідників?
Друге питання першого варіанту:
Чому дорівнює робота електричного струму на ділянці кола?
Друге запитання другого варіанту:
 Чому дорівнює електричний заряд?
Третє запитання першого варіанту:
Якими одиницями вимірюється робота?
Третє запитання другого варіанту: В яких одиницях вимірюється потужність?
Четверте запитання першого варіанту:
Якою буквою позначається потужність?
Четверте запитання другого варіанту:
Запишіть формулу потужності?
П’яте запитання для першого варіанту:
Запишіть закон Ома для ділянки кола?
 П’яте запитання для другого варіанту:
Якими приладами вимірюється потужність?
3. Пояснення нового матеріалу. 
Вам добре відомий той факт, що електричний струм нагріває провідник. Пояснюється це тим. Що вільні електрони переміщуючись під впливом електричного поля. Взаємодіють з атомами речовини й передають їм свою енергію. Внаслідок роботи електричного струму внутрішня енергія провідника збільшується.
Нагрітий провідник віддає здобуту енергію навколишнім тілам, але вже в наслідок теплопередачі.
Отже, кількість теплоти, яку виділяє що виділяє провідник, по якому йде струм, дорівнює роботі струму.
Ми знаємо що роботу струму визначають за формулою: А=U*I*t.
Позначимо кількість теплоти буквою Q. Згідно зі сказаним вище Q=A, або Q=U*I*t.
Зробимо деякі перетворення і одержимо формулу:
Q=I *R*t.
Кількість теплоти, яку виділяє провідник зі струмом, дорівнює квадрата сили струму, опору провідника і часу.
До цього висновку, але на основі дослідів. Уперше прийшли незалежна один від одного англійський вчений Джоуль і російський вчений Ленц. Тому сформульований вище висновок називається  законом Джоуля – Ленца.
Так, цю частину матеріалу всі зрозуміли. Запитання є. Тоді перейдемо до іншого запитання.
Основна частина сучасної лампи розжарювання – спіраль з тонкого вольфрамового дроту. Щоб ви знали вольфрам тугоплавкий метал, його температура плавлення 3387 С. У лампі розжарювання вольфрамова спіраль нагрівається до 3000 С. При такій температурі вона досягає білого жару й світиться яскравим світлом. Спіраль вміщують у скляну колбу, з якої викачують насосом повітря, щоб спіраль не перегоряла. Щоб запобігти швидкому випаровуванню вольфраму, сучасні лампи наповнюють азотом, іноді інертним газом – криптоном або агроном. Молекули газу не перешкоджають виходу частинок вольфраму з нитки, тобто руйнуванню розжареної нитки. Щоб увімкнути лампу у мережу, її вкручують у патрон.
Щоб ви знали, промисловість випускає лампи розжарювання на напругу 220 В і 127 В (для освітлюваної мережі), 50 В (для залізничних вагонів), 12 і 6 В (для автомобілів), 3,5 і 2,5 В (для кишенькових ліхтариків).
Піонери електричного освітлення – російський інженер Лодигін та американський винахідник Едісон.
Надіюсь це ви зрозуміли. Так чи ні.
Так як ви всі знаєте теплову дію струму використовують у різних електронагрівальних приладах та установках. У домашніх умовах широко застосовують електричні плитки, праски, чайники, кип’ятильники. У промисловості теплову дію струму використовують для виплавлення спеціальних сортів сталі й багатьох інших металів, для електрозварювання.
У С/Х за допомогою електричного струму обігрівають теплиці, кормозапарники, інкубатори,  а також сушать зерно, готують силос.
Основна частина будь якого нагрівального електричного приладу нагрівальний елемент. Нагрівальний елемент – це провідник з великим питомим опором, здатний, крім того, витримувати, не руйнуючись, нагрівання до високої температури (1000-1200 С).  Найчастіше для виготовлення нагрівального елемента використовують ніхром. Великий опір ніхрому дає дає можливість виготовляти з нього дуже зручні – малі за розміром нагрівальні елементи.
У нагрівальному елементі провідник у вигляді дроту або стрічки намотується на пластину з жаростійкого матеріалу: слюди, кераміки. Так, наприклад, нагрівальним елементом в електричній прасці є ніхромова стрічка, від якої нагрівається нижня частина праски.
Так, всі зрозуміли. Якщо зрозуміли, переходимо до наступного запитання.
Електричні кола завжди розраховані на певну силу струму.
Якщо з тієї чи іншої причини сила струму в колі стає більшою від допустимої, то проводи можуть дуже нагрітися, а ізоляція, що її вкриває ,- спалахнути.
Причиною значного збільшення сили струму в мережі може бути або одночасне вмикання потужних споживачів струму, або наприклад електричних плиток, або коротке замикання.  
Коротким замиканням називають з’єднання кінців ділянки кола провідником, опір якого дуже малий порівняно з опором ділянки кола.    
Коротке замикання може виникнути, наприклад, під час ремонту проводки під струмом або при випадковому зіткненні оголених проводів.
Опір кола при короткому замиканні незначний, тому в колі виникає велика сила струму, проводи при цьому можуть дуже розжаритись і спричинити пожежу. Щоб уникнути цього, в мережу вмикають запобіжники.
Призначення запобіжників – відразу вимкнути лінію, якщо сила струму раптом стане більшою від допустимої норми. Давайте з вами розглянемо, учні, будову запобіжників, які застосовують у квартирній проводці.
Головна частина запобіжника - дротина з легко плавного металу, що проходить усередині фарфорової пробки. Пробка має гвинтову нарізку  і центральний контакт. Нарізку з’єднано з центральним контактом свинцевою дротиною. Пробку вкручують у патрон, який міститься всередині фарфорової коробки.
Таким чином, учні, свинцева дротина становить частину загального кола. Товщина свинцевих дротин розрахована так, що вони утримують певну силу струму, наприклад 5, 10 А. Якщо сила струму перевищить допустиме значення, то свинцева дротина розплавиться і коло розімкнеться.
Запобіжники з провідником, що плавиться, називають плавкими запобіжниками.  
Запобіжники розміщують на спеціальному щитку, який встановлюють біля самого вводу проводів у квартиру. У кожний провід послідовно вмикають окремий запобіжник.
Також є запобіжники які ґрунтуються не на плавлені, а на тепловому розширенні тіл під час нагрівання.
Так, у когось є якісь запитання.
Давайте з вами порозв'язуємо задачі.
І так записуємо першу задачу по книжці Лукашик.
Задача№1214.
Яку кількість теплоти виділяє за п’ять секунд константановий провідник опором 25 Ом, якщо сила струму у колі 2 А?
Дано:
R=25 Ом      Q=U * I * t                      Q=4 A * 25 Ом * 5c =500 Дж.                  
I=2 A             Q=I * R * t
T=5c

Q-?

Задача№1215.
Яку кількість теплоти виділить за 10хв спіраль з дроту опором 15 Ом, якщо сила струму в колі 2А?
Дано:
R= 15м          Q=U * I * t                      Q=4 A * 15 Ом * 600c =36000Дж.                  
I=2 A             Q=I * R * t
T=5c

Q-?

Задача№1216.
Спіраль з дроту, опір якої у нагрітому стані становить 55 Ом, увімкнено в мережу напругою 110 В. Яку кількість теплоти виділяє ця спіраль за 1 хвилину? 0,5 год?
Дано:
    R=55 Ом      Q=U * I * t                      I=2A                                                 
    U=110 В                                             Q =4 A * 55 Ом * 60c =13,2кДж.                  
      T =60c     Q=I * R * t                     Q =4 A * 55Ом * 1800c =396кДж.
 t  =1800c     I= 
Q-?

Задача№1217.
Сила струму в електрозварювальному апараті в момент зварювання 7500 А при напрузі 3 В. Стальні листи мають під час зварювання опір 0.0004 Ом. Яка кількість теплоти  виділяється під час зварювання за 2 хв?
Дано:
R=0.0004 Ом         Q=U * I * t               Q=3 B * 7500 A * 12c =2700кДж.      
U=3 В                                                                      
T =120c                                    
               
    Q-?

Задача№1218.
Яка кількість теплоти виділиться за 10 с в спіралі електричної лампи опором 25 Ом, якщо сила струму в ній 0,2 А?
Дано:
R=25 Ом              Q=I * R * t               Q=0,04 А * 25 Ом * 10c =10Дж.       t=10с
I=0,2 A                                                                    

          Q-?
 
   

 

Якщо нема то перейдемо до домашнього матеріалу.
4. Домашня робота.
Повторити за книжкою Пьоришкін “Фізика 8” дану тему на сторінці 99 – 101.
В кого книжка Кікоїн “Фізика ” то повторити за нею цю тему.
Також  за книжкою Лукашик В. І “збірник запитань і завдань з фізики 7-8”
розв’язати задачі, починаючи з 1191 по 1195.
5. Висновок:
На даному, уроці, ми розглянули поняття потужність і робота електричного струму. Також, ми навчилися встановлювати зв’язок між явищами і процесами.
Література:
1.Методика преподавания физики в 6-7 классах средней школы. Под ред. В. П. Орехова и А. В. Усовой.  Изд. 3-е, перераб. М., «Просвещение», 1976.
2. Гороновская В. Т., Самсонова А. В. Уроки физики в 8 классе: Пособие для учителя. – К.: Рад. шк., 1989.
3. Фізика: Підрч. Для 8 кл. серед. шк..: - 11 вид., перероб. і доп. – К.:
1990р. – 192 с.: іл.. 
  
        

Search:
загрузка...

Людина починається з родини за повістю Кайдашева сімя Івана Нечуя-Левицького і роману Хіба ревуть воли як ясла повні Панаса Мирного

казка про жоржину

інтелектуальна поведінка тварин

приклад рівноприскореного руху

словниковий диктант

усний перека на тему садок вишневий коло хати

Зображення покріпачення України в романі П Мирного Хіба

словниковий диктант

сукупний попит на товари

прямолінійний рівноприскорений рухУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010