.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
Виховний захід на тему "ЖІНКА — ОДВІЧНА ЗАГАДКА ПРИРОДИ"(9-10 клас) 


Виховний захід на тему "ЖІНКА — ОДВІЧНА ЗАГАДКА ПРИРОДИ"(9-10 клас)

Мета. Розкрити поняття жіночності; звернути увагу на місце жінки в суспільстві в різні епохи; під¬креслити її велике призначення на Землі. Виховувати доброту, людяність, почуття відповідальності за те, що ти - - жінка. Ознайомити учнів із захистом прав жінки державою.
Форма проведення: бесіда з елементами вікторини
Обладнання. Пісня «Очарована, околдована» (М. Звєздінський, М. Заболоцький), Конституція Ук¬раїни, «Основи правознавства» (9-й кл.), вислови сла¬ветних людей про жінок, анкета «Жіночність», тест «Який ваш характер, розповість одяг».

Хід бесіди
На фоні музики звучить поетичний калейдоскоп.
Я жінка. Я травинка. Я царівна..,
Лиш Афродіта мені рівня.
***
Держим голову, как королева,
Излучает загадочньт свет.
Зта женщина- -вечнаяЕва,
Затерялась в развалинах лет.
Дьішит время легко й беспечно,
Катет с майских садов молоко.
Зта женщина - - вечное нечто,
Й искусство ее великої
***
Женина  - песня! Женщина - чудо!
Тьі настоящее чудо всегдашнее,
Не заходящее солнце домашнєє... ***
Я не цвіт, не зоря, не сніжинка -
Це прекрасні природи витвори!
Я сильна слабка Жінка —
Саме так - з великої літери.
Учитель. Мабуть, кожен помічав характерну оз¬наку нашого часу. Всі тільки те й роблять, що гово¬рять про численні проблеми: їсти нічого, купити не¬має за що, в гаманці порожньо, взагалі важко, важко, важко. І спадають на думку слова нашого великого Миколи Реріха: «Коли у домі важко, тоді звертаються до жінки. Коли більше не допомагають розрахунки та обчислення, коли ворожнеча та взаємне руйнування сягають межі, тоді приходять до жінки. Коли злі сили беруть гору, тоді кличуть жінку».
І ми сьогодні звертаємося до цієї одвічної загадки природи. Яка вона — жінка-ідеал, яке її місце в сус¬пільстві в різні часи та епохи, на що здатна жінка? Чи захищена вона державою й кого захищає вона?
ЯК ВИНИКЛА ЖІНКА?
Легенда
Після того як до Бога звернувся чоловік і заявив про свою нудьгу, Бог замислився, з чого зробити жінку, якщо весь людський матеріал пішов на чоловіка. Але, не ба¬жаючи відмовити в проханні чоловіку, після нетривалих роздумів став створювати жінку з таких матеріалів: кілька яскравих променів сонця, всі чарівні фарби зір, задумливий смуток місяця, красу лебедя, грайливість кошенят, граційність газелі, ласкаве тепло хутра, при-тягальна сила магніту. Змішав все разом, а потім додав туди холодного мерехтіння зірок, впертості віслюка, в’їдливості мухи, зажерливості акули, ревнивості тиг¬риці, сміливості пантери, кровожерливості п'явки, от¬руйності змії, опіуму, безпощадності стихії. Все це змі¬шав, оформив фігуру і вдихнув у неї життя. Внаслідок, цього вийшла жінка. Цю жінку Бог передав чоловікові й промовив: «Бери її такою, якою вона вийшла, і не на¬магайся її переробити, блаженствуй з нею все життя і терпи муки від неї аж до смерті.
Учитель. Легенда — це жарт, але є тут і доля іс¬тини. Жінка—це вічний біль і вічна втіха. Вона може перетворити життя і на рай,; на пекло. Від неї, від її любові та нелюбові залежить уже багато.
«Всі протилежності сходяться в серці жінки», — сказав Вольтер.
«Всей красоти источник - женщина.
Мьі без нее упали б под ярмо.
Всей доброти источник — Женщина.
Ми без нее б дишали б тьмой й злом», — так про жінок сказав латиський поет Ян Райніс.
Повернімося в минуле і погляньмо, як історично змінювалось уявлення про жіночий ідеал.
Виступ групи соціологів.
1.    Тисячоліттями на жінку дивилися як на істоту другого сорту. На ранньому етапі людського суспіль¬ства роль жінки була керівною. Саме вона збирала плоди для харчування, займалася полюванням, берегла домашнє вогнище, шила одяг. Була вона главою сім'ї та роду. Спорідненість визначили за материнською лінією. Мабуть, з тієї далекої епохи матріархату збе¬реглось уявлення про головний обов'язок жінки бути берегинею домашнього вогнища.
2.    В епоху Відродження чоловіки вклонялися да¬мам, домагалися їхнього кохання, викликали один од¬ного на дуель через жінок, відправлялися в далекі по¬ходи, щоб прославити ім'я своєї коханої. Але жінки, як і раніше, залишалися втіхою чоловіків та їхніми рабинями.
3.    У перше про необхідність рівноправності чо¬ловіків та жінок заговорили у XVIII ст. Але ще досить тривалий час жінка відчувала на собі подвійне гноб¬лення: хазяїна, на якого працювала, і свого чоловіка.
Не маючи ніяких прав у суспільстві і сім'ї, жінка по¬винна була жити за законом «Домострою» -  - «Хай убоїться жінка чоловіка свого». І що нижчим був за¬гальний рівень культури суспільства, то нестерпнішими
ставали умови існування жінки. Рабиня, річ, яку можна купити і продати, в'ючна тварина, істота без права і го¬лосу, зацькована і завжди готова до боротьби за своє визволення - - таким постає жіночий образ минулої епохи.
Учитель. Минув час, здійснилася мрія жінок про рівноправність із чоловіком. Жінка набула економіч¬ної незалежності, чоловік втратив роль єдиного году¬вальника, рівність прав чоловіка і жінки закріплено в Основному Законі України.
ВІКТОРИНА
Завдання. Знайти в Конституції відповіді на запи¬тання. Один бал команді, яка це зробить першою.
1.    У якій статті затверджено рівність прав чоловіка і жінки? (КУ, р. II, ст. 24.)
2.    Громадянка Н. вирушила погостювати в рідних, що мешкають у Німеччині. Під час повернення додому її затримали і позбавили права повертатися в Україну. Яка стаття Конституції захищає права громадянки Н.?
(Ст. 33.)
3.    Інна К. дуже різко покритикувала роботу голови райдержадміністрації, і, хоча сказане нею було прав¬дою, її звільнили з роботи, не пояснивши, за що. По¬чалися переслідування місцевою владою. Яку статтю Конституції порушено? (Ст. 34.)
4.    Чи має жінка право на підприємницьку діяль¬ність, яка не заборонена законом? (Ст. 42.)
5.    Яка стаття Конституції України забороняє ви¬користання праці жінок на небезпечних для їхнього здоров'я ділянках? (Ст. 43.)
6.    Чи може жінка побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду? (Ст. 47.)
7.    Хто має більше прав у шлюбі: чоловік чи жінка?(Ст.51.)
8.    Якщо жінка відмовляється в суді давати пока¬зання проти свого чоловіка, чи несе вона за це відпові¬дальність? (Ст. 63.)
9.    Чи може жінка бути Президентом України? За яких умов? (Ст. 103.)
10.    Чи може жінка зачитувати Присягу перед від¬криттям першої сесії новообраної Верховної Ради Ук¬раїни? В якому разі? (Ст. 79.)
Учитель. Ми з'ясували, що Конституція України гарантує рівноправність жінки і чоловіка. Але ніяка рівноправність, ніякий суспільний лад, ніякий розвиток цивілізації не приведуть до того, що дітей на світ на¬роджуватимуть чоловіки. Жінка, ким би вона не стала за фахом, крім того, ще дружина, мати. І в цьому її най¬важливіше призначення.
«Кожна родина — це частина держави» — так сказав мудрий Аристотель.
Проблемі захисту прав жінок присвячено окрему Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації жі¬нок, ухвалену Генеральною Асамблеєю ООН18 грудня 1979 року. Для України вона набула чинності З вере¬сня 1981 року.
Найважливішим нормативним актом сімейного за¬конодавства є кодекс про шлюб та сім'ю України, який є основою сімейного законодавства.
Важливим кроком у справі допомоги сім'ї став За¬кон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року. Цим Законом передба¬чено такі види державної допомоги: допомога по ва-гітності та пологах; одноразова допомога з народжен¬ням дитини; допомога на догляд за дитиною; грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років тощо (всього 11 видів допомоги).
Для здійснення державної політики в цій галузі 1996 року було створено Міністерство України у спра¬вах сім'ї та молоді.
Учитель. Ви — старшокласники. Незабаром почнете самостійний життєвий шлях. Чи готові ви до нього?

Search:
загрузка...

особливості мистецтва і науки ренесансу

латинські цифри

твір на тему "порівняльна характеристика чіпки і грицька"

фотографии польового горобця

1 клас уроки

1 клас уроки

Фото Прометей-герой міфів Древньої Греції

і прислівя про спорт

неопозитивізм та постпозитивізм реферат

Г.Квітка-Основ'яненко, І.Срезневський,Г.Калиновський.Украинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010