.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку з інформатики на тему "Системи опрацювання текстів і їх основні функції. Завантаження текстового редактора. Інформаційний рядок. Режим екрану, використання вікон, одержання довідок. Переміщення по тексту." 


План-конспект уроку з інформатики на тему "Системи опрацювання текстів і їх основні функції. Завантаження текстового редактора. Інформаційний рядок. Режим екрану, використання вікон, одержання довідок. Переміщення по тексту."

Тема:     Системи опрацювання текстів і їх основні функції. Завантаження текстового редактора. Інформаційний рядок. Режим екрану, використання вікон, одержання довідок. Переміщення по тексту. Завантаження тексту із зовнішнього носія до ОЗП.
Мета: сформувати в учнів поняття про системи опрацювання текстів, виховати вміння користування текстовим редактором. Навчити дітей користуватись довідками, завантажувати файли з зовнішніх носіїв інформації.
Тип уроку: лекція.
Обладнання: кодоскоп.
Наочність: плівки для кодоскопу.
Тривалість: 45 хвилин.
Література для учнів: Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11”
Література для вчителя: Симонович С. В. “Информатика базовый курс. Учебник для ВУЗов”; Симонович С. В. “Общая информатика 5-9 классы”; Макарова «Информатика 7-8 классы»; Макарова “Информатика 6-7 классы”.
План уроку:
1.    Системи опрацювання текстів і їх основні функції.
2.    Завантаження текстового редактора.
3.    Режим екрану, використання вікон, одержання довідок.
4.    Переміщення по тексту.
5.    Завантаження тексту із зовнішнього носія до ОЗП.
Хід уроку.
I.    Організаційна частина.(4 хв.)
(Заходжу до класу, вітаюсь. Перевіряю відсутніх)
II.    Пояснення нового матеріалу.(40 хв.)

1. Клавіатура комп’ютера дуже схожа на клавіатуру друкарської машинки. Але між цими двома пристроями є істотна відмінність: процес створення документа за допомогою комп’ютера відділений від процесу його друкування. Комп’ютер дає змогу виправляти, перекомпоновувати і вилучати текст у документі без друкування проміжних варіантів. Програми, за допомогою яких можна створювати та змінювати текст, називається текстовими редакторами.
Отже, запишемо:
Текстові редактори (ТР) – програми для підготовки текстових документів. ТР знайшли широке застосування практично у всіх сферах людської діяльності: в діловодстві, редакційно-видавничій діяльності, в побуті та ін.
У тих випадках, коли має значення не тільки зміст тексту, а і його зовнішній вигляд, використовують більш складні текстові редактори, які називають текстовими процесорами
Отже, запишемо знову:
Текстові процесори (ТП) – могутні текстові редактори, що володіють розширеними можливостями по обробці текстових документів.
Майже всі текстові процесори можуть виконувати такі основні функції:
Основні функції текстових процесорів
•    Введення тексту.
•    Редагування тексту (видалення, копіювання, перенесення).
•    Форматування документа (зміна параметрів сторінки, шрифтів, абзаців і т.п)..
•    Обробка декількох документів одночасно.
•    Автоматично роздруковувати номери сторінок у верхній чи нижній часитині кожної сторінки.
•    Формувати та роздруковувати верхній і нижній колонтитули (Колонтитул – спеціальний чи допоміжний текст у верхній чи нижній частині кожної сторінки).
•    Використання графіки (малюнків, діаграм, формул).
•    Зручна робота з таблицями.
•    Перевірка правопису (для різних мов).
•    Попередній перегляд і друк.
•    Макроси (для спрощення роботи).
•    Імпорт даних з інших програм.
•    Збереження документів на диску.
2. Система Widows містить текстовий редактор, що дозволяє створювати текстові файли. Після запуску текстового редактора на екрані з’являється вікно з пунктами меню, зміст яких багато в чому збігається з відповідними пунктами меню графічного редактора.
Текстовий редактор можна завантажити таким способом:
Пуск    Програми    Microsoft Word.
Вікно редактора після завантаження показано на малюнку:

Основну частину екрана в середовищі ТР займає робоче поле (лист), на якому виконується робота з текстовим документом. У верхній частині екрана знаходяться меню команд і панель інструментів, що прискорює виконання поширених команд. Знизу і праворуч від робочого листа розташовані лінійки прокрутки документа.

3. Під нижньою полосою прокрутки знаходиться інформаційний рядок, а ліворуч біля нижньої полоси прокрутки знаходиться панель режимів екрану. Зміну режиму екрану також можна здійснити за допомогою меню команд, а саме за допомогою команди Вид в якій потрібно вибрати потрібний режим екрану.
Дававйте запишемо які бувають режими екрану: обычный, Web-документ, разметка страницы, структура. Найбільш поширеним є режим разметки.
Отже під нижньою полосою прокрутки є інформаційний рядок. В інформаційному рядку відображається інформація про наш документ. Інформаційний рядок ділиться на 9 частин. В першій відображається інформація на якій сторінці в даний час ми знаходимось, який розділ і скільки сторінок має документ. В другій частині інформаційного рядка знаходиться інформація про те на скільки сантиметрів від краю сторінки в даний час знаходиться курсор, номер стрічки на цій сторінці і на якій позиції в даний момент знаходиться курсор. В третій частині інформаційного рядка знаходиться інформація про макроси (чи є вини чи ні). За допомогою четвертої частини інформаційного рядка можна безпосередньо в документі виправляти помилки, так як наприклад робить вчителька української мови під час перевірки диктанту, якщо там є помилки. Тобто червоним кольором закреслюється певна помилка в слові чи таке інше. П’ятий пункт інформаційного рядка служить для виділення текту. Шляхом клацанням лівої кнопки миші чи клавішами курсору можна виділити ту частину тексту яка знаходиться між курсором та новим поллженням курсору. Шостий пункт інформаційного рядка призначений для того щоб символи в рядку замінювались чи доповнювались. Для цього також служить клавіша Isert. В сьомому пункті інформаційного рядка відображається мова на якій автоматично перевіряється документ. В восьмому пункті інформаційного рядка показується чи перевіряється документ на граматику чи ні. Якщо так то буде присутній знак книги. І в дев’ятому пункті відображаються процеси, які відбуваються в даний час, наприклад збереження документу та ін.
Якщо в нас щось не виходить то ми запитуємо вчителя, але що робити коли вчителя немає або людини, яка моглаб допомогти. Тоді на допомогу приходить довідки самого текстового редактора. Довідку можна отримати за допомогою Помічника (в даному випадку це кішка). Потрібно один раз клацнути по ньому лівою клавішою миші і в з’явившомуся вікні ввести ключове слово за яким потрібно шукати потрібну тему. Автоматично шукається довідка по подібним темам, а якщо вдало задане ключове слово то ми можемо отримати саме ту інформацію яка нам потрібна. Також визвати довідку ми можемо за допомогою пункту меню Сравка    Сравка по Microsoft Word. Або за допомогою функціональної клавіші F1. Після виклику довідки потрібно вибрати потрібний розділ, потрібну тему.
4. Коли у нас вже є текст і ми хочемо його редагувати то нам потрібно переміщатись по ньому. Найпростіше це робити за допомогою клавіш курсору або мишею і полосами прокрутки. Щі методи найпростіші, але не найшвидші.
Для того щоб швидко переміщатись по тексту потрібно застосовувати комбінацій клавіш курсору та різноманітних клавіш.
Наведемо приклади:
ctrl+стрелка влево    на одно слово влево
ctrl+стрелка вправо    на одно слово вправо
ctrl+стрелка вверх    на один абзац вверх
ctrl+стрелка вниз    на один абзац вниз
end    в конец строки
home    в начало строки
alt+ctrl+page up    в начало экрана
alt+ctrl+page down    в конец экрана
page up    на один экран вверх
page down    на один экран вниз
ctrl+page down    в начало следующей страницы
ctrl+page up    в начало предыдущей страницы
ctrl+end    в конец документа
ctrl+home    в начало документа

5. Розглянемо таку ситуацію. У вас є товариш в якого є комп’ютер і він дав вам почитати листа, який прислав йому по електронній почті ваш спільний знайомий. Ваш товариш сказав що він перепасав вам на дискету і ви можете прийти додому і його прочитати. Для цього вам потрібно вставити дискету в дисковад і відкрити того листа у текстовому редакторі. Як це зробити. Насправді це не дуже важко.
В меню Файл потрібно вибрати пункт Открыть, з’явиться діалогове віко: в ньому потрібно вибрати Диск 3,5 (А:), а після цього вибрати потрібний файл і натиснути клавішу Открыть. Щоб не користуватись панеллю меню, можна використати піктограму на панелі інструментів -  . Також можна визвати діалогове вікно відкриття файлу за допомогою комбінації клавіш Ctrl+O.

Також можна безпосередньо завантажити файл з самого зовнішнього носія. Для цього потрібно відкрити зовнішній носій за допомогою Мой компютер і вибрати чи то Диск 3,5 чи якийсь інший зовнішній диск. Потім вибрати відповідний файл і зробити подвійне клацання лівою клавішею миші або виділивши його лівою клавішею миші натиснути Enter.
На цьому сьогодні ми завершимо. Чи є до мене запитання? Якщо запитання відсутні, то запишіть домашнє завдання:
Домашнє завдання.
Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11” ст. 64-69
Макарова «Информатика 7-8 классы» ст. 102-109.
Конспект лекцій.
Висновки: Сьогодні ми з Вами дізнались про такі поняття як: текстові редактори, текстові процесори, інформаційний рядок, полоси прокрутки, режим екрану. Все урок закінчено. До побачення.

Search:
загрузка...

Облога Буші Характеристика персонажів

Причини занепаду рабовласницького системи

порівняння гектора с ахиллесом

транспортна іммобілізація кінцівок

осінні екібани

складові особистої гігієни

людина починається з родини

чому чіпка став пропащою силою

трофімов психологія скачать

І. Кант – засновник німецького класичного ідеалізмуУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010