.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Набір та збереження нового документа" 


План-конспект уроку на тему "Набір та збереження нового документа"

Тема: «Набір та збереження нового документа»
Мета уроку:
освітня: знайомство учнів з текстовим документом Word, навчити учнів створювання, набору та збереження нового документа;
виховна: виховання прагнення до отримання нових знань;
розвиваюча: розширення загальної інформаційної культури учнів;
Тип уроку: пояснення нового матеріалу;
Вид уроку: комбінований урок;
Обладнання: дошка, кодоскоп;
Наочність: плівки до кодоскопу, міні плакати, роздаткові матеріали;
Тривалість: 45 хв.;
Література: Шестопалов Є. А. — Інформатика Базовий курс;
О.Ю. Гаєвський — Інформатика 7-11 клас.

План уроку:
I.    Організаційна частина. (3 хв.)
II.    Актуалізація опорних знань. (7 хв.)
III.    Пояснення нового матеріалу. (20 хв.)
IV.    Закріплення нового матеріалу. (10 хв.)
V.    Підсумки уроку. Домашнє завдання. (5 хв.)Хід уроку:
І. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюсь, перевіряю присутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань.
1)    Вікно програми
2)    Робота з вікнами
3)    Курсор уведення
4)    Панелі інструментів
5)    Координатні лінійки
6)    Рядок стану
7)    Режими відображення документа
8)    Смуги прокручування

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

План
1.    Операції з документами
1.1.    Створення нового документа
1.2.    Відкриття документа
1.3.    Збереження документа
1.4.    Закриття документа

2.    Форматування тексту
2.1.    Зміна параметрів шрифту
2.2.    Зміна інтервалу й положення символів
2.3.    Зміна регістру символів
2.4.    Форматування абзаців
2.5.    Установлення позицій табуляції

Операції з документами
Створення нового документа
Для створення нового документа слід у меню Файл вибрати команду Создать. У діалоговому вікні, що розкрилося, (мал.9) вибрати спочатку укладку, а потім шаблон, на основі якого буде створено документ; після чого натиснути кнопку OK. Шаблони документів Microsoft Word мають розширення dot і значки на мал.8. Звичайні документи створюються на основі шаблону Новый документ. Для створення документа на основі шаблону Новый документ можна натиснути кнопку  .


Мал.9


Мал.10
Відкриття документа
Для відкриття існуючого документа необхідно в меню Файл вибрати команду Открыть або натиснути кнопку  , після чого розкриється діалогове вікно Открытие документа (мал.10). У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, на якому знаходиться потрібний документ. У переліку, що розташований нижче вибрати (подвійним натисканням) папку з документом і сам документ. Документи Microsoft Word мають розширення doc і значки на мал.11.
У верхньому рядку вікна знаходяться 4 кнопки, які дозволяють подати вміст відкритої папки у 4-х виглядах:


– у вигляді переліку файлів і папок;

– у вигляді таблиці з інформацією про файли та папки;

– праворуч буде подано властивості файлу, на який наведено курсор;

– праворуч буде подано фрагмент файлу, на який наведено курсор.

За замовчанням у переліку виводяться тільки файли з документами Microsoft Word. Для виводу інших типів файлів або усіх файлів необхідно вибрати відповідний тип у полі прихованого переліку Тип файлов.
Збереження документа
Для збереження документа необхідно викликати команду Сохранить меню Файл або натиснути кнопку  .


Мал.12
При першому збереженні з'являється діалогове вікно Сохранение документа (мал.12). У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, у переліку, що розташований нижче папку, в якій необхідно зберегти документ. У полі прихованого переліку Тип файла – формат, в якому буде збережено документ. У полі Имя файла – увести ім'я файлу документа й натиснути кнопку Сохранить.
При повторному збереженні діалогове вікно Сохранение документа не виводиться, документ автоматично зберігається в тому ж файлі. Щоб зберегти документ під іншим ім'ям або в іншій папці, слід у меню Файл вибрати команду Сохранить как, після чого з'являється вікно Сохранение документа.
Закриття документа
Для закриття документа необхідно вибрати в меню Файл команду Закрыть або натиснути кнопку  вікна документа.
Форматування тексту
Форматування тексту – процес установлення параметрів фрагменту тексту, що визначають зовнішній вигляд тексту в цьому фрагменті. Перед зміною параметрів фрагменту тексту його слід виділити. Якщо фрагмент тексту не буде виділений, то змінюватися будуть поточні параметри (параметри тексту, що буде уводитися з поточної позиції).
Зміна параметрів шрифту
Для зміни параметрів символів використовується команда Шрифт меню Формат, що викликає діалогове вікно Шрифт (мал.13). Укладка Шрифт використовується для установлення параметрів шрифту.


Мал.13
У полі Шрифт вибирається тип шрифту (шрифти типу TrueType виглядають однаково на екрані й на друку, поруч з їхнім ім'ям установлені спеціальні позначки  ).
У полі Начертание вибирається написання шрифту:
Обычный – звичайне написання;
курсив – курсивне написання;
полужирный – жирне написання;
полужирный курсив – жирне курсивне написання.
У полі Размер – розмір шрифту у пунктах (1 пункт = 0,375мм).
У полі Подчеркивание – тип лінії підкреслення.
У полі Цвет – колір символів.
У рамці Эффекты можна установити прапорці:
зачеркнутый – закреслення тексту одинарною лінією;
двойное зачеркивание – закреслення тексту подвійною лінією;
верхний индекс – розмір символів зменшується, текст розташовується вище;
нижний индекс – розмір символів зменшується, текст розташовується нижче;
с тенью – поруч із символами з’являється тінь;
контур – показується лише контур символів;
приподнятый – символи зображуються піднесеними над поверхнею аркушу;
утопленный – символи зображуються утопленими в поверхню аркушу;
малые прописные – малі літери стають великими, але меншого розміру;
все прописные – малі літери стають великими.
скрытый – робить текст прихованим;
У полі Образец показаний фрагмент тексту з обраними параметрами.
Встановити параметри шрифту можна також за допомогою піктографічного меню (мал.14):
1 – стиль форматування;
2 – тип шрифту;
3 – розмір шрифту;
4 – жирне зображення;
5 – курсивне зображення;
6 – підкреслення одинарною лінією.1    2    3    4    5    6
Мал.14
Зміна інтервалу й положення символів
Для зміни інтервалу й положення символів використовується укладка Интервал діалогового вікна Шрифт.
У полі прихованого переліку Масштаб вибирається ступінь розтягування або стулення символів.
У полі Интервал установлюється міжсимвольний інтервал:
Обычный – звичайний інтервал;
Разреженный – відстань між символами збільшується до значення, зазначеного в полі на;
Уплотненный – відстань між символами зменшується до значення, зазначеного в полі на.
У полі Смещение установлюється вертикальне положення символів:
Нет – звичайне положення;
Вверх – символи розташовуються вище базової лінії на розмір, зазначений у полі на;
Вниз – символи розташовуються нижче базової лінії на розмір, зазначений у полі на.
Зміна регістру символів
Для зміни регістру символів у вже набраному тексті необхідно виділити фрагмент тексту й у меню Формат вибрати команду Регистр. У діалоговому вікні, що з'явилося, (мал.15) слід вибрати один з наступних перемикачів:
Как в предложениях – збільшити першу літеру першого слова речення;
все строчные – установити усі літери фрагменту в нижній регістр;
ВСЕ ПРОПИСНЫЕ – установити усі літери фрагменту у верхній регістр;
Начинать С Прописных – установити перші літери кожного слова у верхній регістр;
иЗМЕНИТЬ РЕГИСТР – замінити літери верхнього регістру літерами нижнього регістру і навпаки.
Форматування абзаців
Для установлення параметрів абзацу використовується команда Абзац із меню Формат. Після вибору цієї команди з'являється діалогове вікно Абзац (мал.16). Для установлення абзацних відступів та інтервалів необхідно вибрати укладку Отступы и интервалы.
У полі Выравнивание установлюється спосіб вирівнювання абзацу:
По левому краю – абзац вирівнюється по лівому краю сторінки;
По центру – абзац вирівнюється по центру сторінки;
По правому краю – абзац вирівнюється по правому краю сторінки;
По ширине – абзац вирівнюється по обидва боки.
У полях слева і справа установлюються відстані від лівого й правого поля до меж абзацу.
У полі первая строка – вигляд відступу першого рядку абзацу:
(нет) – відступ відсутній;
Отступ – новий рядок, відстань вказується в полі на;
Выступ – негативний відступ, відстань вказується в полі на.
У полях перед і после – відстані відповідно перед першим рядком абзацу й після останнього рядку абзацу.
У полі междустрочный – інтервал поміж рядками усередині абзацу:
Одинарный – інтервал, стандартний для даного типу шрифту;
Полуторный – інтервал у 1,5 разу більше стандартного;
Двойной – інтервал у 2 рази більше стандартного;

Мал.16
Минимум – інтервал не менше, ніж у полі значение;
Точно – інтервал, рівний значенню в полі значение;
Множитель – інтервал, рівний стандартному, помноженому на значення в полі значение;
Установлювати спосіб вирівнювання можна також за допомогою кнопок (мал.17).


Мал.17


Мал.18

На горизонтальній координатній лінійці (мал.18) знаходяться: маркер першого рядку (1), маркер лівої (2) і правої (3) меж абзацу. Пересуваючи їх за допомогою миші, можна змінювати відповідні параметри абзацу.
Установлення позицій табуляції
Табуляція використовується для точного вирівнювання колонок тексту або чисел (мал.19). Якщо установити позиції табуляції, то при кожному натисканні клавіші Tab курсор буде пересуватися праворуч до найближчої позиції табуляції.
Для установлення позицій табуляції використовується команда Табуляция із меню Формат, що викликає діалогове вікно Табуляция (мал.20).
по левому краю – текст вирівнюється по лівому краю;
по центру – текст вирівнюється по центру щодо позиції табуляції;Мал.19


Мал.20
по правому краю – текст вирівнюється по правому краю щодо позиції табуляції;
по разделителю – числа вирівнюються по десятковій крапці, текст вирівнюється по правому краю;
с чертой – під позиціями табуляції з’являються вертикальні риски.
Для заповнення порожнього місця, що залишається ліворуч від знаку табуляції, можна використовувати ланцюжок символів, які можна вибрати в рамці Заполнитель.
Установивши усі необхідні параметри для однієї позиції, слід натиснути кнопку Установить і нова позиція буде внесена в перелік Позиции табуляции, що містить усі установлені позиції табуляції. Щоб змінити тип вже установленої позиції табуляції, досить вибрати потрібну позицію з переліку Позиции табуляции і установити нові значення режимів.
Для видалення позиції табуляції слід вибрати її в переліку Позиции табуляции і натиснути на кнопку Удалить. Усі наявні позиції табуляції можна видалити натисканням кнопки Удалить все.
Установити позицію табуляції можна також натисканням миші на горизонтальній координатній лінійці. Тип позиції табуляції зазначений усередині квадрату в лівому кінці горизонтальної координатної лінійки. Якщо натиснути мишею на цьому квадраті, то тип позиції табуляції зміниться. По черзі можна вибрати такі типи табуляції:


– вирівнювання по лівому краю;

– вирівнювання по центру;

– вирівнювання по правому краю;

– вирівнювання по десятковому  знаку.

Якщо виділити фрагмент тексту, вирівняного по позиції табуляції, й пересунути мишею символ табуляції в нове місце, то текст пересунеться разом із символом табуляції. Щоб видалити позицію табуляції, досить стягти з координатної лінійки символ табуляції.
IV. Закріплення нового матеріалу
    Як створити новий документ?
    Як відкрити документ?
    Як зберегти документ?
    Як закрити документ?
    Як відбувається зміна параметрів шрифту?
    Як відбувається зміна інтервалу й положення символів?
    Як відбувається зміна регістру символів?
    Як відбувається форматування абзаців?
    Як відбувається установлення позицій табуляції?


V. Підсумки уроку.
На даному уроці ми вивчали з вами створювання, набір та збереження нового документа в текстовому редакторі Word.
Кожний з вас мав можливість самостійно створити документ в своєму комп’ютері.
Учнів, які активно працювали на уроці я оцінив позитивними оцінками: 

Домашнє завдання. Вив. §5.8; виконати впр.6 цього параграфа.


Search:
загрузка...

Українська мова та відображена в ніЙ культура

Зміни у побуті та звичаях українців.

таблиця sin та cos

засоби гумористичного зображення в "Кайдашевій сімї"

прислівя про поведінку

поети доби просвітництва

мультимедійні дані реферат

характеристика структури особистості за Юнгом

вибір життєвого шляху героями роману

варення з айвиУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010