.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
Організаційно-педагогічні умови основи літнього відпочинку дітей 


Організаційно-педагогічні умови основи літнього відпочинку дітей

Дитячий оздоровчий табір є позашкільним виховним закладом, що створюється з метою зміцнення здоров'я, організації активного відпочинку, задоволення інтересів і духовних потреб дітей та підлітків.
Виховна робота в таборі включає в себе розумне поєднання відпочинку, праці, спорту з пізнавальною, естетичною, екологічною, оздоровчою діяльністю. Зміст, форми та методи роботи визначаються Статутом, педагогічним колективом і будуються на принципах ініціативи й самодіяльності дітей та учнівської молоді, демократії і гуманізму, розвитку національних і культурно-історичних традицій, пріоритетності загальнолюдських духовних досягнень і цінностей.
Виховна робота має ряд специфічних особливостей у порівнянні з виховним процесом школи.
По-перше, виховний процес у літньому оздоровчому таборі планується і здійснюється з урахуванням того, що діти повністю відірвані від сім'ї, батьківського піклування і захисту. Тому на педагогічний колектив табору покладається завдання забезпечити повноцінне життя дітей.
По-друге, всі види виховної діяльності здійснюються в тимчасових різновікових дитячих колективах з різним соціальним досвідом дітей, умовами життя і виховання, з сільської або міської місцевості, з певним оздоровчим режимом дня.
По-третє, виховна робота будується на принципах добровільної участі дітей в різних справах, у вільному виборі ними занять. Це передбачає створення вихователями варіативних програм діяльності.
По-четверте, короткотривалий період існування табірного колективу вимагає чіткого початку і завершення табірної зміни, обов'язкової оцінки діяльності кожної дитини, надання дітям можливості бачити і розуміти результати своєї праці.
По-п'яте, значні виховні можливості має й сам тимчасовий дитячий колектив табору. У новому оточенні, під час активного спілкування інтенсивніше, повніше розкривається особистість дитини, інколи в таких умовах швидше можна помітити те, що в школі залишається прихованим, тобто, краще вивчити і зрозуміти дитячу психологію.
Моральна атмосфера оздоровчого табору, доброзичливе ставлення однолітків і вихователів до кожної дитини сприяє самоствердженню і тим дітям, які іноді в шкільному житті вважались важковиховуваними.
У таборі діти самостійніші, ніж вдома. Тут значно менше регламентацій, менше людей, що стримують прагнення до самостійності, і більше умов, які стимулюють творчий розвиток, , ініціативу, кмітливість, активність дитини.
Шосте, у виховному процесі літнього оздоровчого табору беруть участь як професійні педагоги, так і представники інтелігенції, робітників, студентів, які будують свої стосунки з дітьми часто на основі педагогічної інтуїції та власного досвіду.
Сьоме, виховний процес в дитячому оздоровчому таборі здійснюється в сприятливих умовах природного середовища і соціального оточення. Все, що розкинулось навколо, може стати зоною дитячої турботи, загонової дії. Табір і його околиці -нове, незнайоме для дитини оточення. Воно, звісно, приваблює дитину, і треба їй допомогти проникнути в нього. Що тут було раніше - багато віків тому назад, під час минулої війни? Елементи народної культури, звичаї, розвиток життя протягом століть - дітям на все це треба відкрити очі.
В той же час необхідно постійно дбати про безпеку життя дитини у природному і соціальному мікро- і макросередовищі.
Восьме, виховна робота з дітьми повинна забезпечити дотримання ними режиму дня, порядку і чистоти спальних приміщень, чистоти білизни, виконання дітьми санітарно-гігієнічних вимог. Особливо уважно треба організовувати виховну роботу по збереженню стану здоров'я дітей, профілактиці захворювань, створення порядку та затишку в спальних приміщеннях, ігрових кімнатах, кінозалах, місцях відпочинку. Значне місце у виховній роботі з дітьми відводиться культурі харчування.
Дев'яте, особливістю виховної роботи в дитячому оздоровчому таборі є оздоровлення дітей з використанням рік, озер, моря, лісу, транспортних екскурсій. Саме тут повинна бути чітка виховна робота по самозбереженню життя дітей і вихователів, попередженню можливого травматизму і захворювань.
Врахування педагогічним колективом табору зазначених нами особливостей виховної роботи в літньому оздоровчому таборі є передумовою створення у таборі життєрадісної атмосфери і забезпечення повноцінного відпочинку і розвитку дітей.
Немаловажна роль відводиться при відпочинку дітей і вожатим загонів.
Організація праці вожатого – це оволодіння прогресивними способами та прийомами праці, організація діяльності колективу загону. Організація праці вожатого включає в себе раціональне використання:
-    робочого часу;
-    професійних та особистих якостей;
-    особливостей дитячого колективу;
-    індивідуальних особливостей кожної дитини;
-    відбір оптимальних методів виховання та організаторської роботи.
В умовах табору організацію праці вожатого можна розглядати в трьох аспектах:
- Осмислення підготовки вожатого до зміни.
- Вміле педагогічне керівництво загоновою роботою під час зміни.
- Об'єктивний аналіз роботи за зміну.
Починаючи роботу, вожатий повинен врахувати:
- специфіку зміни, її характер;
- особливості зміни;
- традиційні доручення загону;
- особисті зацікавлення, захоплення;
- матеріально-технічну базу;
- можливості взаємодіючих сил.
Важливим моментом в організації праці вожатого є складання ним робочого плану-сітки, який повинен бути направлений на організаційне та методичне забезпечення цієї діяльності.
Цей робочий план може включати в себе:
а) участь вожатого в творчих групах;
б) самоосвіту;
в) організацію співпраці з вожатими інших загонів, радою табору;
г) суспільну роботу.
В робочому плані повинні знайти відображення і педагогічне керівництво дитячим самоврядуванням.
Важливим моментом в організації праці вожатого є аналіз діяльності, який дозволяє найбільш оптимально визначити ефективність зробленого.
Щоденний аналіз своєї педагогічної праці вожатий реалізує через педагогічний щоденник. Це документ, в який вноситься список дітей, адміністративний розпорядок, графіки тощо.
Педагогічний щоденник - це результат творчості та майстерності вожатого. Він вчить не тільки організовувати час, а й роздумувати, аналізувати. Щоденник - це ще й робочий документ, в якому планується організаторська і педагогічна діяльність, робляться висновки, продумуються перспективи.
Здійснює контроль та надає допомогу в веденні щоденника старший вожатий та методист табору.

Search:
загрузка...

Образна система Чіпки і Грицька.добрати до них цитаты

що таке панель задач

влада золота у творі "Гопсек"

діалоги з української мови на різні теми

прискорення прямолінійного рівноприскореного руху

Проблематика драми Старицького „не судилось

декоративне мистецтво та живопис галицько-волинського князівства

Перша медична допомого при забиття,вивихах,закритому та відкритому переломі кісток

характер грицька Хіба ревуть воли, як ясла повні поки ясла повні

Головні герої з роману "Хіба ревуть воли як ясла повні"Украинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010