.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Дитячі організації та об’єднання на сучасному етапі - дитячі організації 


Дитячі організації та об’єднання на сучасному етапі

Сучасні дитячі та юнацькі організації створюються на основі добровільності, самоврядування, рівноправності їх членів як в межах школи, так , і поза нею. Україна, як держава, що підтримує прийняту ООН (1989 р.) Конвенцію про права дитини, зобов’язується захищати права дітей на життя, захист від насилля, освіту, охорону здоров’я, відпочинок, на свободу думки, совісті, релігії, на свою індивідуальність тощо.
Найбільш поширені в Україні дитячі організації – це СПОУ (Спілка піонерських організацій України) та УСО „Пласт” (Українська скаутська організація „Пласт”), громадські об’єднання дітей, підлітків і дорослих.
СПОУ виникала в 1992 році, коли ХІ республіканський піонерський зліт в місті Одеса, (піонерський табір „Молода гвардія”) затвердив Статут і Програму Спілки піонерських організацій України.
Нова піонерська організація побудована на гуманістичних і демократичних основах, відкинула політизацію дитячого життя, виступає на захист прав і інтересів дітей, за розвиток  їхніх здібностей і  творчих можливостей.
Діяльність у спілці гарантує піонерам права:
1)    На захист його інтересів;
2)    Добровільно входити і виходити з Спілки, вибирати загін за власним бажанням;
3)    Брати участь у піонерських дискусіях у виборі всіх органів самоуправління;
4)    Вибирати і оцінювати роботу вожатих;
5)    Користуватися матеріальною базою і засобами Спілки;
6)    Входити до складу інших організацій.
„Пласт” – це скаутська організація в Україні, яка відродилась в 1992 році. В її основі – патріотичне виховання дітей та молоді. Сучасний скаутський рух згуртований у найбільшу всесвітню організацію, яка охоплює сто тридцять шість країн. Дані про обидві організації, поміщені в таблицю, представлену в кінці, дають можливість порівняти мету, закони, структуру, зміст і форми діяльності.

Таблиця.
Порівняльна характеристика СПОУ і УСО „Пласт”
Громадська організація     СПОУ    УСО „Пласт”
Мета (девіз)    „За Батьківщину, добро, добро і справедливість!”     „Будь готовий сповнити свій обов’язок!”
Структура     1) Групи-супутники (7-9 років);
2) Піонерські об’єднання (10-15 років) ланки, бригади, загони, дружини та інші.
3) Вожаті (від 15 років)
Піонерські об’єднання: сільська (міська) організація, районна організація, обласна організація.    1) УП Новацтва (8-11 років): рої, гнізда
2) УП Юнацтва (12-18 років): гуртки, курені
3) УП Старшинства (від 25 років) Пласт-сприят (батьки)
Пластівські об’єднання: кіш, станиця, крайова організація.
Зміст діяльності     Програма „Я – родина – Батьківщині”
Основні напрямки діяльності:
Краєзнавство;
Організаторська діяльність;
Народознавство і підготовка до сімейного життя;
Екологічна діяльність;
Милосердя;
Суспільно корисна фізична праця;
Фізична праця;
Спорт і туризм;
Гра-програма „Подорож Барвінка у Веселковій країні”.    Програми: жовтодзьобі, юні орлята, орлята, учасники, розвідники, скоби (вірлиці)
Основні напрямки роботи:
Українознавство;
Релігієзнавство;
Природознавство;
Мистецтво;
Таборознавство;
Спорт;
Техніка.
Форми роботи    Експедиції, свята,   колективні творчі справи, ігри, акції милосерді, доручення, музейна робота, трудові справи, рейди, змагання, походи та ін.    Мандрівки, гурткова робота, змагання, ігри, різдвяна свічечка, свято Святого Юрія, свято державності, пластові табори та ін.
Позиція педагога (вчителя)    Співробітництво вчителя і осередку дитячого об’єднання – це певний якісний рівень соціальної взаємодії, що є системою діалектичних взаємозв’язків, які утворені на сонові загального і специфічного у виховній діяльності школи і громадської організації. У співробітництві вчитель здійснює педагогічну допомогу окремим дітям, дитячим об’єднанням, органам самоврядування, вожатим.

Крім названих вище в Україні функціонують такі дитячо-юнацькі організації як СМОУ (спілка молодіжних організацій України), УКР. (українська козацька республіка), „Січ”, „Сузір’я”, „Сокіл”, Спілка Української молоді та інші. Для них характерна різноманітність напрямів діяльності, що сприяє розвитку індивідуальних здібностей і всебічному вихованню школярів, та мало чисельність. На жаль. Багато дітей і молоді залишаються поза всякими організаціями сам на сам з „вулицею” та її негативними наслідками.

Search:
????????...

Чи є екзистенційна філософія гуманістичною

прочитати казку мауглі

лабораторні по Word

матеріальні системи в природі

філософські вислови за досягнення

прислівя про слово

ринкок праці, тести з відповідями

форма мови

Причини I этапи феодальноi роздробленостi

конспект - уроку розвитку зв'язного мовлення?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010