.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин" 


План-конспект уроку на тему "Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин"

Зміст: Скласти алгоритм по опрацюванню інформації, поданій в таблиці. Переклад алгоритму з алгоритмічної мови на мову програмування. Введення, редагування, тестування програми.
Мета: 1. Формування навичок роботи з ПЕОМ.
2. Формування навичок і вмінь складання алгоритмів по опрацюванню інформації, поданої в таблиці на навчальній алгоритмічній мові і мові програмування Бейсік.
3. Формування навичок і вмінь введення, редагування, тестування і виконання на ПЕОМ складник алгоритмів і програм.

Лабораторне завдання.

1.    Скласти схему алгоритму.
2.    Записати алгоритм на алгоритмічній мові.
3.    Перевести алгоритм з алгоритмічної мови на мову програмування Бейсік.
4.    Ввести програму, відредагувати, тестувати і виконати на ПЕОМ.
5.    Оформити звіт по лабораторній роботі.

Короткий теоретичний матеріал.
При розв’язуванні задач людина дуже часто користується таблицями: для запису вихідних даних, одержання довідкової інформації. Таблицям обов’язково надають імена, а кожен елемент має свій номер (індекс). Тому будь-які дані можна знайти в таблиці, лише знаючи її ім’я і індекси шуканих елементів.
Таблиці з одним індексом називаються лінійними. Значення розташо-вуються у вигляді стрічки або стовпця. Кожному значенню, або елементу таблиці, відповідає його порядковий номер, і навпаки: варто задати порядковий номер, і відразу зрозуміло, про який елемент йдеться.
Таблиця – це впорядкована послідовність змінних одного типу, яким надано спільне ім’я.
Елементи таблиці містяться в послідовно розташованих комірках. Нумерувати елементи таблиці можна з будь-якого цілого числа.
Лінійні таблиці іменують одномірними масивами, а прямокутні – двовимірними.
У мові Бейсік для опису одновимірних масивів використовують оператор DIM, в якому вказують ім’я масиву і в круглих дужках максимальне значення індексів.
Контрольні запитання.
1.    Як записуються лінійні таблиці на навчальній алгоритмічній мові?
2.    Які операції можна виконувати над елементами лінійних і прямокутних таблиць?
3.    Які існують способи переривання циклічного перебору елементів таблиці?
4.    Поясніть основну ідею знаходження в таблиці елементів (його номера), який володіє даними властивостями.
5.    Поясніть основну ідею алгоритму впорядкування елементів таблиці по зростанню.
6.    Для чого призначенні команди READ і DATA?
7.    Як можна організувати зчитування елементів масиву?

Приклади виконання завдань.

Знайти мінімальний елемент в кожному рядку заданої матриці і відняти його від всіх елементів цього рядка, крім лругого елемента. Скласти схему алгоритму, записати алгоритм на алгоритмічній мові і мові програмування Бейсік.
алг Матриця (ціл Н, К, дійсн таб А [1:Н, 1:К]
арг Н, К, А
рез А
поч ціл і,  дійсн мін
для і від 1 до Н
пц
мін:=А[і, 1]
для  j від 2 до К
пц
якщо мін>A[i, j]
то мін:=А[i, j]
все
кц
для j від 1 до К
пц
якщо j<>2
то А[i, j]:=А[i, j]–мін
все
кц
кц
кін

Програма на мові Бейсік.
10    REM
20    CLS
30    INPUT “Кількість рядків в матриці”; N
40    INPUT “ Кількість стовпців в матриці ”; K
50    DIM A(N,K)
60    FOR I=1 TO N
70    FOR J=1 TO K
80    READ A(I,J)
90    NEXT J
100    NEXT I
110    FOR I=1 TO N
120    MIN=A(I,1)
130    FOR J=2 TO K
140    IF MIN>A(I,J) THEN MIN=A(I,J)
150    NEXT J
160    FOR J=1 TO K
170    IF J<>2 THEN A(I,J)=A(I,J)-MIN
180    NEXT J
190    NEXT I
200    FOR I=1 TO N
210    FOR J=1 TO K
220    PRINT A(I,J);
230    NEXT J
240    PRINT
250    NEXT I
260    DATA   ’ ввести через кому елементи 1-го рядка
270    DATA   ’ ввести через кому елементи 2-го рядка
280    DATA   ’ ввести через кому елементи 3-го рядка

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ.

1.    Перший рядок таблиці містить 30 прізвищ учнів 9-го класу, друга – їх імена, третя – по-батькові. Потрібно перемістити імена в перший рядок, по-батькові – у другу, прізвища в третю.
2.    Поміняти місцями елементи першого рядка і третього стовпця прямокутної матриці.
3.    Дана таблиця успішності 30 учнів класу. Скласти програму, за якою визначається кількість учнів, які навчаються на “5” по інформатиці і кількість “хорошистів” по географії.
4.    Задана таблиця успішності учнів класу. Скласти алгоритм, за яким визначається кількість учнів, які мають хоча б одну “2” і скласти їх список.
5.    Знайти середнє арифметичне в кожному рядку матриці А і визначивши мінімальне, додати його до елементів того рядка, в якому воно виявилось.
6.    Задана таблиця успішності 26 учнів класу. Скласти алгоритм, за яким визначаються кількість учнів класу, які навчаються тільки на “3”.

Search:
загрузка...

які проблеми порушуе Нечуй Левицький в повісті Кайдашева сім'я

сценарій інтелектуальної гри

Чіпка у романі "Хіба оевуть воли,як ясла повні?"бунтар,правдошукач чи злодій,вбивця?"

акселерація у розвитку дітей

дитячі організації

питання брейн ринг

Скачати музичну фізкультхвилинку

умови для активного мулу

образ Маруси Боруля

твір на тему чіпка борець за справедливість чи злочинецьУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010