.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Створення і реалізація найпростіших діалогових програм" 


План-конспект уроку на тему "Створення і реалізація найпростіших діалогових програм"

Зміст: Складання і реалізація найпростіших діалогових програм. Виведення, редагування, виконанння діалогових програм на ПЕОМ. Складання найпростіших контролюючих програм на мові Бейсік.
Мета: Формування практичних навичок складання схем, запису на мові програмування Бейсік діалогових програм з наступною їх реалізацією на ПЕОМ.

Лабораторне завдання.
1.    Вивчити короткий теоретичний матеріал.
2.    Дати відповідь на контрольні запитання.
3.    Описати на мові Бейсік діалогову програму по будь-якому навчальному предмету. Варіанти завдань наведені в тексті. Номер варіанта відповідає номеру учня в списку класу.
4.    Ввести програму, відредагувати, протестувати і виконати її на ПЕОМ.
5.    Оформити звіт по практичній роботі, який повинен містити: мету роботи, постановку задачі, схему програми, хід виконання програми, результати.

Короткий теоретичний матеріал.
Одним з призначень мови Бейсік є створення простих діалогових програм для ПЕОМ, моделюючих і навчаючих програм, діалогових довідників, ігор, тощо.
Вибір варіантів функцій та інших можливостей у діалогових програмах звичайно організовуються у вигляді меню.
У створенні діалогових програм є важливим підбір найбільш простих правил і команд керування роботою ЕОМ. У найбільш вдалих програмах команди визначаються окремими символами або знаками, що є на клавіатурі.
З цією метою у мову Бейсік включено три простих функції. Перша з них – функція описування клавішів, що написані на клавіатурі.
Ця функція у мові Бейсік позначається символом INKEY $. Друга функція визначає код символів ASC. Аргументом цієї функції може бути символ або символьна зміна, а значенням – числовий код цього символа в ЕОМ. Третя функція – CHR $(k) – обернена функція по відношенню до ASC. Аргументом функції може бути будь-яке число від 0 до 255, а значенням символ, який має заданий код.
Приклади виконання завдань.
Скласти програму для підрахунку кількості правильно переведених на рідну мову англійських слів із раніше заданих п’яти. У випадку неправильної відповіді програма повинна підказати правильну.
5 REM Простіша контролююча пограма
7 CLS
10 PRINT “Переведення на укр. мову з англійської”
20 PRINT “IF”, перше англійське слово
30 INPUT A$: K=0 ‘зміна К призначена для підрахунку правильних відповідей
40 IF A$=”якщо” OR A$=”Якщо” OR A$=”ЯКЩО” THEN ”Правильно”: K=K+1 ELSE PRINT “Неправильно”: PRINT “Слово IF переводиться як якщо”
50 PRINT “А тепер переведіть з англійської мови слово NEXT”
60 INPUT A$
70 IF A$=”наступний” OR A$=”Наступний” OR A$=”НАСТУПНИЙ” THEN ”Правильно”: K=K+1 ELSE PRINT “Неправильно”: PRINT “Слово NEXT переводиться як Нступний”
80 INPUT “Переведіть з англійського слово CIRCLE”; A$’третє слово
90 IF A$=”коло” OR A$=”Коло” OR A$=”КОЛО” THEN ”Правильно”: K=K+1 ELSE PRINT “Неправильно”: PRINT “Слово CIRCLE переводиться як Коло”
100 INPUT “Переведіть з англійського слово READ”; A$’четверте слово
110 IF A$=”читати” OR A$=”Читати” OR A$=”ЧИТАТИ” THEN ”Правильно”: K=K+1 ELSE PRINT “Неправильно”: PRINT “Слово CIRCLE переводиться як Читати”
100 INPUT “Переведіть з англійського останнє слово PRINT”; A$
110 IF A$=”друкувати” OR A$=”Друкувати” OR A$=”ДРУКУВАТИ” THEN ”Правильно”: K=K+1 ELSE PRINT “Неправильно”: PRINT “Слово CIRCLE переводиться як Друкувати”
140 CLS
150 PRINT “Вам пропонувалось перевести з англійської мови 5 слів. З них ви правильно перевели”;К
160 IF K=5 THEN PRINT “- слів”: GOTO 180
170 IF K=1 THEN PRINT “- слово” ELSE PRINT “- слова”
180 B$=”Ваша оцінка - ”
190 IF K=5 THEN PRINT B$: “Відмінно! Молодець!”: GOTO 230
200 IF K=4 THEN PRINT B$: “Добре”: GOTO 230
210 IF K= 3 THEN PRINT B$: “Задовільно”: GOTO 230
190 IF K=2 OR K=1 OR K=0 THEN PRINT B$: “Не задовільно. Ви не засвоїли новий матеріал”: GOTO 230

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ.
Скласти контролюючу програму по таких темах.
1.    Для перевірки знань таблиці первісних.
2.    Для перевірки знань таблиці похідних.
3.    Для перевірки знань таблиці інтегралів.
4.    Для перевірки правила визначення парності і непарності функції.
5.    Для перевірки знань основних клавіш комп’ютера.
6.    Для перевірки знань формул знаходження площ плоских фігур.
7.    Для перевірки знань формул знаходження площ поверхонь і об’ємів многокутників.
8.    Для перевірки знань формул скороченого множення.

Search:
загрузка...

панас мирний хіба ревуть воли як ясла повні характеристика чіпки

логічна структура уроку

ранньо-грецька філософія

тести за твором Гобсек

Мина Мазайло-цитатна характеристика Мини Мазайло

моє щасливе дитинство

Твір на тему:"Зображення покріпачення українців в романі "Хіба ревуть воли...""

який показник шалькових терезів

"Одісей символ краси і сили людського характеру

хронологічна таблиця змісту визвольної війни середини 17ст.Украинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010