.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Створення і реалізація найпростіших лінійних програм" 


План-конспект уроку на тему "Створення і реалізація найпростіших лінійних програм"

Зміст: Робота на ПЕОМ в режимі прямих команд. Переклад алгоритмів з алгоритмічної мови на мову Бейсік. Введення, редагування, тестування і виконання лінійних програм на ПЕОМ.
Мета: 1. Формування навичок роботи з клавіатурою ЕОМ.
2. Формування навичок і вмінь по складанню лінійних алгоритмів на мові програмування Бейсік.
3. Формування навичок і вмінь по введенню, редагуванню, тестуванню  і виконанню на ЕОМ лінійних алгоритмів.

Лабораторне завдання.
1.    Вивчити короткий теоретичний матеріал.
2.    Відповісти на контрольні запитання.
3.    В режимі прямих команд ПЕОМ обчислити значення виразу. Номер варіанту відповідає номеру учня в списку класу.
4.    Скласти схему розв’язку задачі. Записати цей алгоритм на навчальній алгоритмічній мові.
5.    Перевести алгоритм з алгоритмічної мови на мову програмування Бейсік.
6.    Ввести програму, відредагувати, протестувати, провірити її правильність і виконати на ЕОМ.


Короткий теоретичний матеріал.
При записі програми на мові програмування Бейсік використовують символи:
-    великі і малі латинські букви;
-    арабські цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
-    знаки арифметичних операцій: + (додавання), - (віднімання), * (множення), / (ділення), ^ (піднесення до степення);
-    знаки відношень: < (менше), > (більше), >= (не менше), <= (не більше),  = (дорівнює), <> (не рівно);
-    розділові знаки: , . ; : “ та інші.
Якщо величина в процесі виконання алгоритму може приймати різні значення, то вона називається змінною, інакше сталою. Змінним величинам присвоюються імена.
Імена змінних, константи і функції, які об’єднані знаками операцій і круглими дужками, утворюють вирази. Значення одного або декількох виразів можна обчислити командою PRINT A, B, C …, де А, В, С – вирази певного типу (числові або літерні).
Вирази числового типу можуть включати стандартні функції SIN(x), COS(x), TAN(x) (аргумент обов’язково в дужках і задається в радіанах), ATN(x) (результат в радіанах), SQR(x),( , x0), LOG(x) (натуральний логарифм х, х>0), EXP(x) ( , х - довільне), ABS(x) ( ) і інші.
При введені інформації з клавіатури вона відображається на екрані дисплея. При цьому в одному рядку екрана може вміщатися різне число символів в залежності від типу ПЕОМ і режиму роботи дисплея.
Один рядок екрана називають фізичним рядком. Один або декілька рядків, які вводяться як один блок, утворюють логічний рядок. Довжина логічного рядка не перевищує 255 символів. Якщо в одному рядку записується декілька команд, їх розділяють двокрапкою.
Якщо в ПЕОМ вводиться рядок команд без номера, то команди даного рядка виконуються зразу після її вводу і в пам’яті ЕОМ цей рядок команд не зберігається, такий рядок команд називається прямим. Якщо рядок команд має номер, то після його введення команди даного рядка не виконуються, а запам’ятовуються в пам’яті ПЕОМ. Для їх виконання необхідно ввести команду RUN. Пронумеровані рядки команд називаються непрямими.

Контрольні запитання.
1.    Які форми представлення чисел використовують на мові Бейсік?
2.    Як визначається порядок дій в арифметичних виразах, записаних на мові Бейсік?
3.    Які службові слова використовуються на алгоритмічній мові для запису лінійних алгоритмів?
4.    Які рядки команд розрізняють на мові Бейсік?
5.    Як записується і виконується команда введення на мові Бейсік?
6.    Чим відрізняються команди LET і INPUT?
7.    Як записується на мові Бейсік команда кінця програми?
8.    Чи можна записати в одному рядку декілька команд мови Бейсік?
9.    Для чого використовується команда STOP?
10.    За допомогою якої команди можна вивести дані на бумагу через друкуючий пристрій?
Приклади виконання завдань.
Завдання 1. В режимі прямих команд обчислити значення виразу  , при а=12,3; b=1; c=4,51•10-4.
Програма на мові Бейсік в режимі прямих команд для розв’язування даного виразу може бути подана слідуючим чином:
А=12.3: В=1: С=4.51Е-4:
PRINT SQR (2*A-B)/(A+C)^2
Після введення в пам’ять комп’ютера даної послідовності команд на екрані дисплея з’являться результати обчислень і повідомлення: Ок, яке показує готовність системи до прийому нових команд.
Завдання 2. Скласти схему алгоритму обчислення значення виразу
.
Записати цей алгоритм на навчальній алгоритмічній мові. Перекласти алгоритм на мову програмування Бейсік.
алг завдання (дійсн а, в, с, у)
арг а, в, с
рез у
поч
у:=(в2+а5•сos b)/(( )+c2
кін
Програма на мові Бейсік.
10 REM завдання
20 INPUT “Введіть значення початкових даних А, В, С”; А, В, С
30 Y=(B^2+A^5*COS(B))/(SQR((A*B)+LOG((A+B)4)3)+C2
40 PRINT “При А=”;А;”, В=”;В;”,С=”;С;” значення У=”;У
50 END

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ.
Обчислити значення виразу в режимі прямих команд. Скласти алгоритм обчислення значення заданого виразу і написати програму на мові Бейсік.
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.    y=a2+b2cos2c+d    при a=14; b=7,75; c=0,8; d=-3,65
8.    y=a2+d2+c+3d    при a=6; b=1,5; c=0,85; d=0,75
9.    y=cos(b/a)+2ad+(c-1)2    при a=0,75; b=7,7; c=-2,83; d=45
10.    y=3d2+bsin(2/(c-d))    при a=2,89; b=18; c=3,75; d=-0,29

Search:
загрузка...

Українська література Чіпка - борець за справедливість чи злочинець? твір

Проблема батьків і дітей у творі "Кайдашева сім я"

твір роздум чіпка борець за справедливість - чи злочинець

приклад діалогу

фізика сценарії

характеристики основних правил класицизму

конференція оон з науки и розвитку

який музичний прлад іздає самий гучний звук

гобсек вислови

Справжні життеві цінності в повісті "Гопсек"Украинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010