.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
твір опис картини - порада григорія сковороди переказ 10 
Мовлення
Запозичення спортивних термінів в Українській мові
Літери г та ґ
Звуконаслідування, вигуки, жести
Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові
Профілактика конфліктів
Фразеосемантичне поле «Зовнішність людини» у подільському діалектному мовленні
Експериментальне дослідження психологічного клімату в трудовому колективі
Способи самостійного опрацювання літературних джерел
Структура англійської мови
Фразеологічні одиниці німецької мови з компонентом-частина тіла
Основні галузі застосування ОТ
Історія розвитку ЕОМ
Характеристика різних поколінь ЕОМ
Інформація
Інформаційні процеси
Інформаційна система
Операційні системи
Антівіруси
Архіватори.Архівація файлів
Комп’ютерна графіка
Форматування тексту в OpenOffice.org Writer
Робота з таблицями в OpenOffice
Комп’ютерні презентації
Інформаційно-пошукові системи та СУБД
Комп’ютерні мережі
Інформатика як наука
Інфромація та інформаційні процеси
Структура інформаційної системи
Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристика різних поколінь ЕОМ. Основні галузі застосування ЕОМ
Робота з об’єктами в операційній системі
Поняття про комп’ютерні віруси. Антивірусні програми
Архівація файлів
Комп’ютерна графіка
Графічний редактор “Paint”
Системи опрацювання текстів
Форматування тексту в OpenOffice.org Writer
Написання м'якого знака (ь)
Етнопсихологія як галузь психологічної науки
Предмет психології
Будова, принципи і методи сучасної психології
Розвиток психіки у філогенезі
Діяльність
Спілкування
Мовлення
Особистість
Психологія міжособистісних відносин
Увага
Відчуття та сприймання
Пам’ять
Мислення
Уява
Емоційна сфера людини
Вольова діяльність людини
Темперамент
Характер
Здібності
Коппютерні мережі та Internet
Бази даних
Мораль і етика
Мораль, її структура та функції.
Сузіря
Вплив сонячної активності на магнітосферу, атмосферу, техносферу і біосферу Землі
Фізіолого–гігєнічні основи статевого виховання
Захворювання нирок і сечовивідних шляхів
Інформаційні технології в системі охорони здоров'я: стан, проблеми
Норми синтаксису
Роман „Мальви” Романа Іваничука у контексті сучасних національних проблем
Перша допомога при хімічних опіках
Допомога і порядок транспортування потопаючого
Виверження вулканів і землетруси
Небезпеки природного та техногенного характеру
Засоби індивідуального захисту людей
Здійснення невідкладної допомоги при отруєннях
Інфекційні захворювання. Профілактика інфекційних захворювань
Класифікація способів та засобів пожежогасіння
Небезпеки природного та техногенного характеру
Атестація робочого місця на підприємстві
Охорона праці жінок
Класифікація небезпек і надзвичайних ситуацій
Надзвичайні ситуації природного походження
Природа електричних явищ
Україна в другій світовій війні
Репресовані культові споруди м. Кам’янця-Подільського другої половини ХVІ – 30-х років ХХ століття
Освіта в Польщі
Школа та освіта в Київській Русі у XI-XII ст
Основи соціалізації особистості у процесі родинно-шкільного виховання
Освітня діяльність та педагогічні ідеї А.С.Макаренка
Педагогічні погляди Юрія Альбертовича Федьковича
Педагогічні погляди Пантелеймона Олександровича Куліша
Педагогічні ідеї софії русової
Педагогіка епохи Петра I. Святий Учитель Дмитрій Ростовський
Технологія колективного творчого виховання (за І. П. Івановим)
Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського
Життя та розвиток творчості К.Д. Ушинського
Роль мікробів в утворенні гумусу
Мікроорганізми та вищі рослини
Мікрофлора організму людини, тварин, рослин
Мікроби порожнини рота і горла
Мікрофлора травного каналу
Мікрофлора дихальних шляхів
Патогенні мікроорганізми
Інфекція та імунітет
Інфекційні хвороби людини, рослин та тварин
Види в механізми імунітету
Вакцини. Вакцинопрофілактика і вакцинотерапія
Відношення мікроорганізмів до різних факторів зовнішнього середовища
Гігієнічні основи здоров'я зберігаючої педагогіки
Неопозитивізм в сучасній філософії
Проблема людини в філософї
Позитивізм
Неопозитивізм
Людина
Вчення Платона про істину
Тезис Канта про буття
Наукове пізнання
Пізнання, як наукове осягнення світу
Проблема пізнання
Соціальна філософія
Філософія ХХ-го століття
Філософія неопозитивізму і постпозитивізму
Харчування і здоров’я
Вікові особливості при виховані рухових здібностей
Лікувальна фізична культура
Діагностика та самодіагностика стану організму
Розвиток витривалості на уроках фізичної культури в учнів V-IX класів
Роль вчителя фізичного виховання у формуванні у школярів прагнення до ведення здорового способу життя
Біохімічний контроль як засіб оптимізації навчально-тренувального процесу (на прикладі боротьби дзюдо)
Комплексний підхід до проблеми вивчення і оволодіння технікою гімнастичних вправ
Медичні групи
Туризм як засіб попередження шкідливих звичок
Методика тренувань індивідуальних тактичних дій в захисті
Волейбол
Задачі фізичного виховання 10-11 класів
Виступи українських спортсменок із художньої гімнастики на світовій арені
Основи методики розвитку швидкості
Фізична культура на курортах
Зміст туриської підготовки в Желевського
Планування
Економічні аспекти глобальних проблем
Попит і еластичність попиту
Суть, структура, функції та принципи діяльності
Затрати і доходи підприємства
Фонди підприємства. організація їх відтворення
Історичний досвід України у створенні національних грошей
Особливості та розвиток підприємництва в сільському господарстві
Становлення акціонерних форм підприємництва
Демографічні проблеми України і їх вплив на динаміку ВНП.
Фізико-географічна характеристика Середземного моря
Фізкультура як частина культури
Економічне вчення Ж. Б. Сея
Особливості та еволюція економічного вчення Ж. Ш. Сісмонді
Правові, програмні та нормативні основи системи фізичної культури в Україні
Силова гімнастика
Кір
Вітряна віспа
Соціальне обслуговування інвалідів
Форми існування мови і принципи їх виділення
Розвиток теоретичних основ олігофренопедагогіки
Українські письменники — реформатори української літературної мови
Дзюдо
Холдинг
Основи техніки і практики гри у баскетбол
Гігієна легкої атлетики
Плавання
Гігієна тіла
Українізація
Встановлення, налаштування та дослідження абонентського програмного забезпечення мережі Інтернет
Психологія великих і маленьких груп
Філософські етапи розвитку психології
Популяризація водних видів екстремального туризму
Б. Хмельницький: політик, дипломат, полководець
Голодомор
Діяльнісні програмні середовища
У світі казок (англ)
Hobbies and Pastimes
Holidays in Ukraine
The World of your Hobbies
Підготовка до твору — характеристики улюбленого персонажа з повісті «Мауглі»
Закони Джунглів і світ людей
Головні персонажі казки Мауглі та їх характеристика
Natur und Umwelt
Natur und Umwelt. Landschaften
Інсценізація казки “Froschk?nig”
Природа в художній літературі
Перемога щирих людських взаємин над багатством Снігової королеви. Перешкоди на шляху Герди до Кая, її помічники.
ГЕТЬ ПАЛІННЯ! МИ - ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ
Здоров'я і шкідливі звички
Шкідливі звички: куріння, алкоголізм, наркоманія
УРОК-ГРА РИНОК ПШЕНИЦІ
Пізнавально-розважальна програма ВАЛЕНТИН і ВАЛЕНТИНА
План-конспект уроку на тему Глобальна мережа Internet
План-конспект уроку на тему Інформація необхідна для під’єднання до мережі Internet
План-конспект уроку на тему Електрона пошта в глобальній мережі Internet
План-конспект уроку на тему Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення
План-конспект уроку на тему Телеконференції в глобальній мережі Internet
План-конспект уроку на тему Робота з телеконференціями
План-конспект уроку на тему Служба роботи з гіпертекстовими сторінками WWW (World Wide Web)
План-конспект уроку на тему Пошук інформації в Internet. Пошукові системи
План-конспект уроку на тему Пошук інформації в мережі Інтернет
План-конспект уроку на тему Програми-браузери. Правила роботи та налагодження
План-конспект уроку на тему Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову HTML
План-конспект уроку на тему Використання графіки у Web-документах
План-конспект уроку на тему Теги оформлення списків даних. Робота з таблицями
План-конспект уроку на тему Засоби створення HTML-документів
Проблема творчості у сучасній філософії та психології
Економічне виховання школярів в умовах переходу до ринкової економіки
Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України
Економічний розвиток людської цивілізації в епоху рабовласництва
Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)
Патріархальне господарство східних слов'ян. Економіка Київської Русі (ІХ-ХП от.)
Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХП-ХІУ ст.)
Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.)
Україна і світ в період роз-клару феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХУШ ст.)
Україна і світ у період індустріального розвитку: особливості соціально-економічного життя
Господарство України другої половини XIX ст.
Україна і світ на межі ХIХ— XX століть: особливості господарського життя
Господарський розвиток України в період боротьби за державну незалежність (1917-1921 Р)
Господарство України і світу в період між двома світовими війнами
Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народного господарства (1939-1953 рр.)
Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)
Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття
Головні завдання перехідного періоду
phpinfo
Дофілософські світогляди і картини світу
Філософія як світогляд
Специфіка філософського знання і його функції. Основні розділи філосо-фії
Джерела філософського знання. Матеріалізм і ідеалізм – основні напря-мки філософії
Історико-філософський процес. Критерії типологізації
Давньогрецька філософія
Філософія середньовічної Європи
Філософія епохи Відродження
Європейська філософія ХXII-ХXШ ст.
Європейська філософія XIX ст.
Сучасна західна філософія
Основні напрямки світової філософської думки XX ст.
Екзистенціалізм
Російська філософія XIX – початку XX ст.
Радянська філософія
Життєві корені і філософський зміст проблеми буття: античність
Характеристика буття Парменідом
Проблема буття в західноєвропейській філософії Нового часу
Проблема буття в російській релігійній філософії
XX століття: доля проблеми буття
Зміст проблеми свідомості і труднощі її рішення
Метафора свідомості в космоцентричній культурі античності
Християнство: відкриття внутрішнього духовного світу
Перевідкриття проблеми свідомості в Новий час: ідеалістична філософія
Маркс: діалектико-матеріалістична концепція свідомості
Свідомість і несвідоме: Маркс і Фрейд
Генезис науки Світогляд епохи капіталізму, що народжується – умова виникнення науки
Наукове знання, його специфіка і будова
Методологія наукового пізнання
Роль науки в розвитку техніки
Філософія, її проблеми та функції
Антична філософія
Філософія Середньовіччя, її особливості
Філософські ідеї в культурі Київської Русі
Західноєвропейська філософія епохи Відродження
Західноєвропейська філософія Нового часу
Києво-Могилянська академія і філософія Просвітництва
Німецька класична філософія
Виникнення і розвиток некласичних філософських вчень (ХІХ-ХХ ст.)
Українська філософія XIX — початку XX століть.
Філософське розуміння світу
Діалектика та її альтернативи. Концепція розвитку
Проблема людини в філософії
Практика
Свідомість
Філософське розуміння суспільства
Суспільство як система, що розвивається
Суспільство і особистість
Пізнання
Культура, цінності, творчість
Томізм Е.Жільсона і неотомізм Ж.Марітена
Індивідуальне самоствердження П.Тіллиха і “колективний” еволютивний порятунок Т. де Шардена
Теономна антропологія М.Шелера і М.Бубера
“Логіка небуття” Нисіда Кітаро, дзен-буддизм Дайсецу Судзуки і буддійська філософія життя Дайсаку Ікеди
Буддизм, дзен-буддизм і Ф.Ніцше
М.Хайдеггер і буддизм про буття і ніщо
Буддизм у контексті екзистенціалізму К.Ясперса
1. Пізнання як предмет філософського аналізу
Теорія пізнання як філософська дисципліна
Пізнання і практика
Різноманіття форм знання і пізнавальної діяльності
Істина і омана
Знання й істина
Склад, структура і динаміка знання
Стиснення інформації
Туризм в Україні
Василь Тропінін
Технології утилізації вторинної сировини
Технічні засоби навчання
Теорії капіталу та їх сучасне трактування
Кримінальні покарання та їх види
Людина і суспільство
Теорії грошей
Східна криза та російсько-турецька війна
Виховний захід Гей ви хлопці - славні запорожці
Сценарій виховного заходу Веселі старти
страхові пенсії
Становлення Київської держави
Стан та перспективи української психології 21 ст
Алкоголізм
Препарати, які застосвують при порушенні функцій органів травлення
Педагогічна публіцистика
ВЧЕННЯ ПРО СУДИНИ. КРОВООБІГ
ПРИЗНАЧЕННЯ, КОНСТРУКЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЇВ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМПЮТЕРІВ
Антибіотики та синтетичні антибактеріальні препарати
Профілактика хірургічної інфекції
Ендокринні залози
Патологія сечовидільної системи
Протиаритмічні засоби
Засоби, що впливають на функцію холінергічних нервів
Засоби, що впливають на центральну нервову систему
Пологи. Перший туалет новонародженого
Конструктивна логіка
Антиангінальні засоби. Засоби, які застосовують для лікування інфаркту міокарда
Вітамінні препарати
Знеболювання пологів
Оперативна хірургічна техніка
Патологія серцево-судинної системи
Вплив алкоголю і наркотиків на організм підлітка
Ведення пологів
Ведення послідового періоду
МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ
МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ
Переливання крові. Кровозамінні рідини.
Особливості морально-психологічного клімату творчого колективу
Вимоги до житлового фонду
Небезпеки здоров’ю людини, пов’язані з її неправильною статевою поведінкою
Виховний урок на тему "Ми – туристи"
Виховний урок на тему "Суд над цигаркою"
Виховний захід на тему "Свято Валентина"
Виховний захід на тему "Конкурс веселих і кмітливих"
Виховний захід на тему "Математична подорож"
Виховний захід на тему "Іван-царевич. Сценарій вечора-конкурса"
Виховний захід на тему "Фізичний КВК"
Виховний захід на тему "Фізичний брейн-ринг"
Виховний захід на тему "КОЛЕСО ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ"
Виховний захід на тему "Сім чудес світу"
Виховний захід на тему "Державні символи України"
Виховний захід на тему "колесо історії математики"
Виховний захід на тему "Міс Математика та Містер Математик"
Виховний захід на тему "8 Березня"
Виховний захід на тему "Твій біль, Україно, дзвони Чорнобиля"
Виховний захід на тему "СЛАВНЕ ІМ'Я - КОЗАК"
Сценарiй вечора квiтiв
Мати - берегиня
Виховний захід на тему "Щедрість рідної землі"
Виховний захід на тему "Кохання з першого погляду"
Виховний захід на тему "Квіти — це історія нашого народу"
Виховний захід на тему "ВІДГАДАЙ МЕЛОДІЮ"
Виховний захід на тему "СВІТ НАУКИ"
Виховний захід на тему "Нумо лицарі"
Виховний захід на тему "8 березня"
Виховний захід на тему "Свято вчителя"
Виховний захід на тему "МАТЕМАТИЧНИЙ БРЕЙН – РИНГ"
Литературный вечер “Любовью дорожить умейте”
Конспект виховного заходу Ми — туристи!
Виховний захід на тему "Здоровий образ життя чи ..."
Виховний захід на тему "Профілактика зловживання забороненими речовинами. Наркозалежність"
Виховний захід на тему "ТУРНІР ЮНИХ ЛЕДІ І ДЖЕНТЕЛЬМЕНІВ"
Виховний захід на тему "Вікторина з економіки"
Виховний захід на тему "8 березня – свято весни"
Виховний захід на тему "Фізичний брейн-ринг"
Виховний захід на тему: “У природи нема поганої погоди”
Виховний захід на тему "Володимир Винниченко. Життєвий і творчий шлях. В.Винниченко “Солдатики!”"
Виховний захід на тему "Веселий ярмарок"
Виховний захід на тему "Суд над Опором"
Виховний захід на тему "КУРІННЯ, ПИЯЦТВО АБО ЗДОРОВ’Я – ВИБИРАЙТЕ САМІ!"
Задачі для позакласної роботи в 5 – 6-х класах. Математична скарбничка
Виховний захід на тему "Івана-Купала"
Виховний захід на тему "Брейн-ринг"
Виховний захід на тему "Щасливий випадок"
Виховний захід на тему "Слідство ведуть знатоки"
Виховний захід на тему "Інтелектуальне казино"
Виховний захід на тему "Щасливий випадок"
Чотирикутники. Нетрадиційний урок
Виховний захід на тему "Математичний вечір для 6-7-х класів"
Виховний захід на тему "Математичний карнавал"
Виховний захід на тему "Математичний брейн-ринг (7 клас)"
Виховний захід на тему "Інтелектуальний тир"
Виховний захід на тему "Зоряний час"
Виховний захід на тему "Брейн-ринг"
Виховний захід на тему "Зима-чарівниця"
Виховний захід на тему "Цей цікавий світ бізнесу"
Виховний захід на тему "Фізичний брейн-ринг"
Виховний захід на тему "Щасливий випадок"
Задачі на логіку
Фрагмент календарного плану з ОБЖ
План-конспект уроку на тему "Здоровий спосіб життя та його вплив на професійну діяльність людини"
План-конспект уроку на тему "Забруднення води"
План-конспект уроку на тему "Захист при пожежах"
План-конспект уроку на тему "ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"
План-конспект уроку на тему "Громадянська безпека"
План-конспект уроку на тему "Особливості психології поведінки людини в екстремальних умовах"
План-конспект уроку на тему "Безпека у побуті"
План-конспект уроку на тему "Загальні принципи профілактики інфекцій"
План-конспект уроку на тему "Надзвичайні події, що загрожують безпеці громадянина"
План-конспект уроку на тему "Долікарська допомога потерпілим"
План-конспект уроку на тему "ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"
План-конспект уроку на тему "Надзвичайні ситуації природного походження"
План-конспект уроку на тему "Моє здоров'я"
План-конспект уроку на тему "ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ДІДЬМИ"
План-конспект уроку на тему "Забруднення навколишнього середовища"
План-конспект уроку на тему "Екологічна криза"
План-конспект уроку на тему "Запобігання насильства над жінками"
План-конспект уроку на тему "Пожежа в домі"
План-конспект уроку на тему "Надзвичайні ситуації природнього походження"
План-конспект уроку на тему "Методи визначення якості та обсягу забруднень"
План-конспект уроку на тему "Наркотики і наркоманія"
План-конспект уроку на тему "Інфекційні захворювання людей"
План-конспект уроку на тему "Пожежна безпека"
План-конспект уроку на тему "Я пасажир вантажного автомобіля і мотоцикла"
План-конспект уроку на тему "Подолання стресового стану"
План-конспект уроку на тему "Захист від випромінювань та організація робіт з радіоактивними джерелами"
План-конспект уроку на тему "Основи охорони праці"
План-конспект уроку на тему "Надзвичайні ситуації техногеного походження"
План-конспект уроку на тему "Людина в інформаційному просторі"
План-конспект уроку на тему "Вплив нікотину на організм людини"
План-конспект уроку на тему "Вплив радіації на здоров'я людини"
План-конспект уроку на тему "Користування побутовим газовим обладнанням"
План-конспект уроку на тему "Пожежі в домі. Основні причини виникнення пожеж. Правила пожежної безпеки"
План-конспект уроку на тему "Моє здоров’я"
План-конспект уроку на тему "Правила пожежної безпеки у класах школи"
План-конспект уроку на тему "Пожежна безпека в домі. Основні причини виникнення пожеж. Правила пожежної безпеки"
Небезпеки природного та техногенного характеру
Атестація робочого місця на підприємстві
Антропогенний вплив на навколишнє середовище
Противогаз та його застосування на практиці
Природні заповідники України
План-конспект уроку на тему "Пожежна безпека"
План-конспект уроку на тему "Особливості психології поведінки людини в екстремальних умовах"
Наркотики. Види наркотиків. Небезпека наркоманії
План-конспект уроку на тему "Надзвичайні ситуації техногенного походження"
План-конспект уроку на тему "Методи визначення якості та обсягу забруднень"
Інфекційні захворювання та їх профілактика
Екологія грунтів
План-конспект уроку на тему "Держава на захисті життя і гідності людини"
План-конспект уроку на тему "Вплив сільськогосподарської діяльності людини на стан навколишнього середовища. Виснаження та забруднення ґрунтів. Вплив забруднення грунтів на здоров’я людини"
План-конспект уроку на тему "Вогненебезпечні речовини та матеріали"
Бактереологічна зброя
Основні забруднювачі довкілля
План-конспект уроку на тему "Клас Кісткові риби. Особливості будови і життєдіяльності"
План-конспект уроку на тему "Клас Хрящові риби. Особливості будови і життєдіяльності"
План-конспект уроку на тему "Розмноження та розвиток кісткових риб"
План-конспект уроку на тему "Різноманітність кісткових риб"
План-конспект уроку на тему "Значення кісткових риб та їх охорона"
План-конспект уроку на тему "Надклас риби"
План-конспект уроку на тему "Будова голосових зв’язок і механізм утворення звуків під час розмови, співу, крику. Голосовий апарат і мова"
План-конспект уроку на тему "Номінативна функція слова. Практичні вправи"
План-конспект уроку на тему "Розвиток зв’язного мовлення. Мовне оформлення висловлювання"
План-конспект уроку на тему "Походження назви українських поселень"
План-конспект уроку на тему "Предмет лексикології. Слово як одиниця мови"
План-конспект уроку на тему "Розвиток зв’язного мовлення. Текст. Поділ тексту на абзаци"
План-конспект уроку на тему "Складання усного повідомлення"
План-конспект уроку на тему "Зв’язок між фонемами і значенням слова"
План-конспект уроку на тему "Розвиток зв’язного мовлення. Стилі тексту"
План-конспект уроку на тему "Загальна характеристика звуків сучасної літературної мови"
План-конспект уроку на тему "Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування тексту"
План-конспект уроку на тему "Багатозначність слів у сучасній українській мові"
План-конспект уроку на тему "Урок розвитку зв’язного мовлення. Навчальне редагування тексту"
План-конспект уроку на тему "Правила переносу слів з рядка у рядок"
План-конспект уроку на тему "Значення мови в житті суспільства. Мова – явище суспільне. Природна (звукова) мова і штучна (мова символів)"
План-конспект уроку на тему "Подовження приголосних звуків"
План-конспект уроку на тему "Спрощення у групах приголосних"
План-конспект уроку на тему "Чергування голосних та приголосних звуків"
План-конспект уроку на тему "Слова запозичені з інших мов"
План-конспект уроку на тему "Початкове уявлення про пароніми"
План-конспект уроку на тему "Мандрівка містами України"
План-конспект уроку на тему "Пряме і переносне значення слова"
План-конспект уроку на тему "Походження імен. Краса в імені твоїм"
План-конспект уроку на тему "Предмет лексикографії. Типи словників"
План-конспект уроку на тему "Активна і пасивна лексика в сучасній українській мові"
План-конспект уроку на тему "Розвиток зв’язного мовлення. Правила мовного етикету. Складання діалогу"
План-конспект уроку на тему "Складання діалогу"
План-конспект уроку на тему "Розвиток зв’язного мовлення. Мова як явище комунікації. Вимоги до усного та писемного висловлювання"
План-конспект уроку на тему "Будова тексту. Членування тексту на різні частини"
План-конспект уроку на тему "Розрізнення слів, що однаково звучать, але мають різне значення; добір до кожного зних спільнокореневих"
План-конспект уроку на тему "Творення слів з уживанішими суфіксами, введення їх у речення, текст"
План-конспект уроку на тему "Спостереження за значення м слів з найпоширенішими суфіксами"
План-конспект уроку на тему "Грошовий обіг на території України"
План-конспект уроку на тему "Міжнародні економічні зв’язки"
План-конспект уроку на тему "Управління економікою. Менеджмент"
План-конспект уроку на тему "Архімедова сила"
План-конспект уроку на тему "Причини дії архімедової сили"
План-конспект уроку на тему "Визначення виштовхувальної сили, що діє на занурене в рідину тіло"
План-конспект уроку на тему "Сучасні наземні та орбітальні телескопи"
План-конспект уроку на тему "Умови плавання суден. Повітроплавання"
План-конспект уроку на тему "Архімедова сила"
План-конспект уроку на тему "Механічна робота"
План-конспект уроку на тему "Тиск. Одиниці тиску"
План-конспект уроку на тему "Взаємодія тіл"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "контрольна робота"
План-конспект уроку на тему "Причини дії архімедової сили"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Барометри. Зміна тиску з висотою"
План-конспект уроку на тему "Водний транспорт. Повітроплавання"
План-конспект уроку на тему "Дія рідини і газу на занурене в них тіло"
План-конспект уроку на тему "З’ясуваня умов плавання тіла в рідині"
План-конспект уроку на тему "Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом"
План-конспект уроку на тему "Тиски твердих тіл, рідин і газів. контрольна робота"
План-конспект уроку на тему "Імпульс сили та імпульс тіла. Закон збереження імпульсу"
План-конспект уроку на тему "Плавання тіл"
План-конспект уроку на тему "Послідовне і паралельне з’єднання провідників"
План-конспект уроку на тему "Природа електричних явищ"
План-конспект уроку на тему "Причини дії архімедової сили"
План-конспект уроку на тему "Регулювання сили струму реостатом. Вимірювання опору провідника за допомогою вольтметра і амперметра"
План-конспект уроку на тему "Робота і потужність струму"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Рух під дією сил гравітації, пружності й тертя. Вага тіла"
План-конспект уроку на тему "Насичена і ненасичена пара. Залежність температури кипіння від тиску. Критична температура"
План-конспект уроку на тему "Дослідна перевірка закону Бойля-Маріотта"
План-конспект уроку на тему "Теплові двигуни і їх роль у народному господарстві. Екологічні проблеми використання теплових двигунів"
План-конспект уроку на тему "Випромінювання: приймання та аналіз"
План-конспект уроку на тему "Сучасні наземні та орбітальні телескопи"
План-конспект уроку на тему "Магнітне поле прямого провідника зі струмом та котушки зі струмом"
План-конспект уроку на тему "Електричні явища"
План-конспект уроку на тему "Електричні явища"
План-конспект уроку на тему "Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом"
План-конспект уроку на тему "Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом. Коротке замикання"
План-конспект уроку на тему "Робота і потужність струму"
План-конспект уроку на тему "Робота і потужність струму"
План-конспект уроку на тему "Послідовне і паралельне з’єднання провідників"
План-конспект уроку на тему "Послідовне і паралельне з’єднання провідників"
План-конспект уроку на тему "Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії"
План-конспект уроку на тему "Теплові машини та їх застосування. Охорона навколишнього середовища"
План-конспект уроку на тему "Електровимірювальні прилади"
План-конспект уроку на тему "Дія магнітного поля на провідник зі струмом"
План-конспект уроку на тему "Електромагнітні явища та їх застосування"
План-конспект уроку на тему "Магнітне поле струму"
План-конспект уроку на тему "Контрольна робота та тему закон Ома, паралельне та послідовне зєднаня провідників"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Поширення світла"
План-конспект уроку на тему "Що таке світло"
План-конспект уроку на тему "Залік на тему електромагнітні явища"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом. Застосування теплової дії струму на практиці"
План-конспект уроку на тему "Що вивчає фізика. Фізичні явища"
План-конспект уроку на тему "Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі"
План-конспект уроку на тему "Переміщення при рівноприскореному русі"
План-конспект уроку на тему "Прискорення. Рівноприскорений рух"
План-конспект уроку на тему "Швидкість при нерівномірному прямолінійному русі. Миттєва швидкість"
План-конспект уроку на тему "Сила пружності. Закон Гука"
Тематичне поурочне планування з фізики у 9 класі
План-конспект уроку на тему "Рух під дією сил гравітації, пружності й тертя. Вага тіла"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач на закон збереження імпульсу"
План-конспект уроку на тему "Робота сили, прикладеної до тіла, при зміні швидкості тіла"
План-конспект уроку на тему "Робота сили тяжіння. Потенціальна енергія тіла, на яке діє сила тяжіння"
План-конспект уроку на тему "Робота сили пружності. Потенціальна енергія деформованого тіла"
План-конспект уроку на тему "Реактивний рух. Будова ракети. Розвиток авіації в Україні. Екологічні аспекти розвитку авіації та космонавтики"
План-конспект уроку на тему "Освоєння космосу"
План-конспект уроку на тему "Імпульс сили та імпульс тіла. Закон збереження імпульсу"
План-конспект уроку на тему "Механічна робота"
План-конспект уроку на тему "Кінетична енергія. розв’язування задач. Самостійна робота"
План-конспект уроку на тему "Ізопроцеси в газах. Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Дослідна перевірка закону Бойля-Маріотта"
План-конспект уроку на тему "Залежність температури кипіння від тиску. Критична температура"
План-конспект уроку на тему "Визначення вологості повітря"
План-конспект уроку на тему "Кристалічні і аморфні тіла. Рідкі кристали"
План-конспект уроку на тему "Деформація твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл"
План-конспект уроку на тему "Електричний струм у напівпровідниках"
План-конспект уроку на тему "Електромагнітні хвилі"
План-конспект уроку на тему "Хвилі. Звукові хвилі"
План-конспект уроку на тему "Трансформатор"
План-конспект уроку на тему "Діючі значення напруги і сили струму. Електричний резонанс"
План-конспект уроку на тему "Рівняння гармонічних коливань у контурі. Формула Томсона. Автоколивання. Змінний струм. Генератор змінного струму"
План-конспект уроку на тему "Коливальний контур. Перетворення енергії в коливальному контурі"
План-конспект уроку на тему "Коливальний рух. Вільні і вимушені механічні коливання"
План-конспект уроку на тему "контрольна робота Механічні коливання і хвилі"
План-конспект уроку на тему "Трансформатор"
План-конспект уроку на тему "Змінний електричний струм. Генератор змінного струму"
План-конспект уроку на тему "Луна. Інфразвук та ультразвук"
План-конспект уроку на тему "Генератор вимушених коливань на транзисторі"
План-конспект уроку на тему "Автоколивання"
План-конспект уроку на тему "Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку і висота тону"
План-конспект уроку на тему "Поперечні та поздовжні хвилі. Зв’язок довжини хвилі зі швидкістю її поширення і періодом"
План-конспект уроку на тему "Поширення коливань у пружних середовищах. Довжина хвилі"
План-конспект уроку на тему "Власна частота коливань у коливальному контурі. Формула Томсона"
План-конспект уроку на тему "Перетворення енергії в коливальному контурі"
План-конспект уроку на тему "Вимушені коливання. Резонанс"
План-конспект уроку на тему "Перетворення енергії в коливальному русі. Математичний маятник"
План-конспект уроку на тему "Вільні електромагнітні коливання в контурі"
План-конспект уроку на тему "Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою маятника"
Методика викладання фізики як педагогічна наука. Предмет і методи досліджень. Історія розвитку МВФ в Україні.
Фізика як навчальний предмет. Аналіз можливих систем побудови шкільного курсу фізики
Цілі та завдання навчання фізики. Зміст і структура курсу фізики середній в загальній школі
Форми організації навчальних занять з фізики
Типи уроків з фізики та їх структура
Навчальний фізичний експеримент його структура і завдання. Де6монстраційний експеримент, дидактичні вимоги до нього
Фронтальний фізичний експеримент
Типи фізичний задач і методи їх розв’язування
Контроль знань учнів з фізики. Методи і форми контролю
Письмовий і усний контроль знань учнів
Позакласна робота з фізики та форми її проведення
Зв’язок навчання фізики з викладанням інших предметів
Розвиток мислення учнів на уроках фізики. Активізація пізнавальної діяльності учнів.
Методи навчання фізики та їх класифікація
Краткий обзор актуальных проблем теории и практики обу¬чения физике.
ФИЗИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ. СИСТЕМА ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИКЕ
Методика фізики як педагогічна наука, її зміст і завдання
Фізика як навчальний предмет загальноосвітньої школи
Основні завдання навчання фізики в середній школі
Зв'язок навчання фізики з іншими навчальними предметами
Методи навчання фізики
Демонстраційний фізичний експеримент
Образотворча наочність і ТЗН на уроках фізики
Організація і методика проведення екскурсій
Розв'язування задач з фізики
Лабораторні роботи з фізики
Активізація пізнавальної діяльності учнів
Повторення, перевірка і контроль знань учнів з фізики
Форми організації навчального процесу з фізики
Позаурочна робота з фізики
Формування фізичних понять в учнів середньої школи
Заробітна плата
Зайнятість та безробіття
Лабораторна робота на тему " ТИСК, ТИСК У ГАЗАХ І РІДИНАХ, АТМОСФЕРНИЙ ТИСК (7 КЛАС)"
Лабораторна робота на тему "АРХІМЕДОВА СИЛА, СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ, НАСОСИ, ГІДРАВЛІЧНА МАШИНА (7-КЛАС)"
Лабораторна робота на тему "НАВЧАЛЬНІ ДЕМОНСТРАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ: "РОБОТА, ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГІЯ"(7-й клас)"
Лабораторна робота на тему "НАВЧАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ:"ТЕПЛОВІ ЯВИЩА" (8-й КЛАС)"
Лабораторна робота на тему "ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ АГРЕГАТНИХ СТАНІВ РЕЧОВИНИ (8-й КЛАС)"
Лабораторна робота на тему "НАВЧАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЯВИЩ ТА БУДОВИ АТОМА У 8 КЛАСІ"
Лабораторна робота на тему "ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ У 8 КЛАСІ"
Лабораторна робота на тему "НАВЧАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЯВИЩ У 8-му КЛАСІ"
Лабораторна робота на тему "ВИВЧЕННЯ СВІТЛОВИХ ЯВИЩ У 8-МУ КЛАСІ"
Лабораторна робота на тему "ДОСЛІДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ КІНЕМАТИКИ ТА РІВНОМІРНОГО РУХУ"
Лабораторна робота на тему "ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЯМОЛІНІЙНОГО НЕРІВНОМІРНОГО РУХУ ТА ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ ТІЛ"
Лабораторна робота на тему "ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ КРИВОЛІНІЙНИХ ТА ОБЕРТАЛЬНИХ РУХІВ"
Лабораторна робота на тему "ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ НА ПЕРШИХ УРОКАХ З ДИНАМІКИ. ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА"
Лабораторна робота на тему "ДЕМОНСТРАЦІЇНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ДРУГОГО ЗАКОНУ НЬЮТОНА"
Лабораторна робота на тему "ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ТРЕТЬОГО ЗАКОНУ НЬЮТОНА"
Лабораторна робота на тему "НАВЧАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ РІЗНИХ ВИДІВ СИЛ, ЯКІ ІСНУЮТЬ В ПРИРОДІ"
Лабораторна робота на тему "НАВЧАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ “ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ РУХУ”"
Лабораторна робота на тему "ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАКОНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ ТА РЕАКТИВНОГО РУХУ"
Лабораторна робота на тему "ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ «ЗАКОНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ»"
Лабораторна робота на тему "ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ «РУХУ РІДИН І ГАЗІВ У 9 КЛАСІ»"
План-конспект уроку на тему "Виконання ескізів деталей"
План-конспект уроку на тему "Нанесення розмірів з урахуванням форми предмета"
Перша медична допомога при дії на організм електроструму.
Перша медична допомога при утопленні і повішенні.
Перша медична допомога при відмороженні і замерзанні. Ступені відмороження. Адинамічна, ступорозна і судомна стадії загального замерзання.
Перша медична допомога при термічних опіках І, ІІ, ІІІ i IV ступенів. Оперативні методи визначення площі обпеченої ділянки тіла. ПМД при хімічних опіках.
Перша медична допомога при кровотечах. Характеристика основних способів спинення кровотечі. Особливості носових кровотеч.
Вкажіть на основні види кровотеч. Сутність понять “гематома”, “крововилив”. В чому полягає небезпека значних крововтрат?
Перша медична допомога при пораненнях, зокрема при проникаючих пораненнях грудної клітки і живота.
Перша медична допомога при переломах кісток кінцівок, тазу та хребта.
Що таке травми, травматизм. Перша долікарська допомога при закритих травмах.
Які заходи включає в себе перша медична (долікарська) допомога (ПМД)? Послідовність дій при наданні потерпілому ПМД. При наявності яких ознак стану потерпілого надання ПМД є недоцільним?
Яка причина є основною у виникненні травматизму серед школярів. Складові компоненти профілактики травматизму в умовах школи.
Профілактика захворювань опорно-рухового апарату школярів
5. Гігієнічні вимоги раціонального режиму дня учнів. Домашній режим для школяра.
Гігієнічні основи організації навчальної роботи в школі.
Працездатність втома і перевтома школярів. Засоби відновлення працездатності школярів.
Оцінка фізичного розвитку школярів.
Гігієнічні основи здоров'я зберігаючої педагогіки.
Навчальна програма з футболу для ЗОШ 1-11 класів
Інфекційні захворювання, Причини, ознаки, профілактика
Науково обгрунтований спосіб життя як основа фізичного здоров `я. Основи психічного здоров `я.
стан здоров `я населення України. Вплив на стан здоров `я людини соціальних та екологічних чинників
Пристрої введення і виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплеї, основні характеристики та принцип роботи. Сканер. Пристрої для організації комп’ютерного зв’язку
План-конспект уроку на тему "Робота з фрагментами тексту (виділення, вставлення, переміщення, копіювання, вилучення, пошук і заміна фрагментів тексту). Використання буфера обміну."
План-конспект уроку на тему "Робота з основним меню текстового редактора. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Пошук документа на диску. Створення нового документу."
План-конспект уроку на тему "Поняття фала. Ім’я та розширення імені файла. Каталоги (папки) файлів. Шлях до файла. Специфікація файлів. Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв ПЕОМ. Функції та склад операційної системи. Класифікація оc"
План-конспект уроку на тему "Основні характеристики комп’ютера. Магістрально-модульний принцип будови ПЕОМ. Принципи роботи ЕОМ: їпринцип програмного управління, принцип адресності. Огляд сучасної комп’ютерної техніки. Технічні характеристики комп’ютерів"
План-конспект уроку на тему "Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на заміну даних."
План-конспект уроку на тему "Головне меню ОС Windows 98 – кнопка Пуск. Правила виклику довідкової інформації. Пошук інформації в середовищі ОС Windows 98"
План-конспект уроку на тему "Алгоритм впорядкування табличних величин."
План-конспект уроку на тему "Програма проводник."
План-конспект уроку на тему "Робочий стіл Windows. Основні об’єкти та операції над ними. Контекстне меню"
План-конспект уроку на тему "Віруси"
План-конспект уроку на тему "Зовнішні запам’ятовуючі пристрої."
План-конспект уроку на тему "Пристрої введення виведення."
План-конспект уроку на тему "Обчислювальна система."
План-конспект уроку на тему "Електронно – обчислювальна техніка."
План-конспект уроку на тему "Впорядкування данних, пошук даних за зразком у таблиці. Використання простих фільтрів для пошуку даних у базах даних. Використання розширенного фільтру"
План-конспект уроку на тему "Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову HTML. HTML – файли. Коди (теги) мови HTML. Структурні теги. Оформлення тексту у Web-документі. Теги форматування символів"
План-конспект уроку на тему "Теги, оформлення списків даних, робота з таблицями."
План-конспект уроку на тему "Техніка безпеки під час роботи з ЕОМ. Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи, їх взаємодія. Основні пристрої апаратної складової"
План-конспект уроку на тему "Опис циклічних алгоритмів навчально-алгоритмічною мовою."
План-конспект уроку на тему "Алгоритми впорядкування табличних величин."
План-конспект уроку на тему "Переклад циклічних алгоритмів з НАМ на мову програмування"
План-конспект уроку на тему "Пам’ять ЕОМ. Внутрішня та зовнішня пам’ять комп’ютера. Операційна пам’ять. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принцип роботи"
План-конспект уроку на тему "Проектування БД. Створення структури таблиці реляційної БД. Типи даних, які використовуються в БД. Введення та редагування даних. Різні способи утворення таблиць"
План-конспект уроку на тему "Поняття про телеконференції. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій. Різні групи телеконференцій. Правила організації і проведення телеконференцій. Пошук потрібних груп новин та їх передплата"
План-конспект уроку на тему "Введення формул до електронної таблиці. Робота з аркушами. Опрацювання табличних даних"
План-конспект уроку на тему "Основні характеристики комп’ютера. Магістрально-модульний принцип будови ПЕОМ. Принципи роботи ЕОМ: принцип програмного управління, принцип адресності. Огляд сучасної комп’ютерної техніки"
План-конспект уроку на тему "Інформатика. Поняття інформації і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси."
План-конспект уроку на тему "Пристрої введення виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатури. Дисплей, основні характеристики та принцип роботи. Принтер, основні характеристики та принцип роботи. Сканер. Пристрій для організації комп’ютерного зв’язку"
План-конспект уроку на тему "Вказівки і функції опрацювання рядкових величин та їх опис на НАМ."
План-конспект уроку на тему "Робота з MS-Windows"
План-конспект уроку на тему "Величини. Основні характеристики величин. Алгоритм роботи з величинами"
План-конспект уроку на тему "Електронно – обчислювальна техніка"
План-конспект уроку на тему "Алгоритм впорядкування табличних величин"
План-конспект уроку на тему "Програма проводник"
План-конспект уроку на тему "Робочий стіл Windows. Основні об’єкти та операції над ними. Контекстне меню"
План-конспект уроку на тему "Зовнішні запам’ятовуючі пристрої"
План-конспект уроку на тему "Структура обчислювальної системи. Апаратні ті програмні складдові інформаційної системи і їх взаємодія. "
План-конспект уроку на тему "Основні характеристики комп’ютера. Магістрально-модульний принцип будови ПЕОМ. Принципи роботи ЕОМ: їпринцип програмного управління, принцип адресності"
План-конспект уроку на тему "Поняття фала. Ім’я та розширення імені файла. Каталоги (папки) файлів. Шлях до файла. Специфікація файлів. Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв ПЕОМ"
План-конспект уроку на тему "Головне меню ОС Windows 98 – кнопка Пуск. Правила виклику довідкової інформації. Пошук інформації в середовищі ОС Windows "
План-конспект уроку на тему "Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на заміну даних."
План-конспект уроку на тему "Робота з основним меню текстового редактора. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Пошук документа на диску. Створення нового документу."
План-конспект уроку на тему "Комп’ютер"
План-конспект уроку на тему "Інформатика. Інформація."
План-конспект уроку на тему "Внутрішня та зовнішня пам’ять комп’ютера."
План-конспект уроку на тему "Електронно – обчислювальна техніка"
План-конспект уроку на тему "Інформатика. Поняття інформації і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси"
План-конспект уроку на тему "Інформатика. Інформація."
План-конспект уроку на тему "Поняття файла та каталогу. Ім’я файлу. Шлях до файлу. Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. Поняття операційної системи. Їх типи та характеристики"
План-конспект уроку на тему "Електронно – обчислювальна техніка"
План-конспект уроку на тему "Внутрішня пам’ять комп’ютера"
План-конспект уроку на тему "Інформатика. Інформація."
План-конспект уроку на тему "Робочий стіл Windows"
План-конспект уроку на тему "Техніка безпеки під час роботи з ЕОМ. Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи їх взаємодія. Основні складові апаратної складової"
План-конспект уроку на тему "Зовнішня пам’ять комп’ютера"
План-конспект уроку на тему "Пам’ять ЕОМ. Внутрішня і зовнішня пам’ять комп’ютера. Операційна пам’ять. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики і принципи роботи"
План-конспект уроку на тему "Пристрої введення і виведення"
План-конспект уроку на тему "тематична атестація з теми: Вказівки розгалуження та повторення"
План-конспект уроку на тему "Алфавіт мови програмування. Величини та їх опис мовою програмування. Змінні та константи"
План-конспект уроку на тему "Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів, властивості, способи опису алгоритмів"
План-конспект уроку на тему "Створення структури бази даних, введення та редагування даних"
План-конспект уроку на тему "Ділова графіка. Створення діаграм та графіків в середовищі ЕТ. Друкування діаграм"
План-конспект уроку на тему "Текстовий та графічний редактор"
План-конспект уроку на тему "Створення малюнків та анімацій за допомогою графічного редактора. Вставлення графічних об’єктів та малюнків до тексту"
План-конспект уроку на тему "Вставлення таблиць до текстового документу. Форматування таблиць."
План-конспект уроку на тему "Редагування тексту в середовищі ТР"
План-конспект уроку на тему "Вказівки і функції опрацювання рядкових величин та їх опис на НАМ"
План-конспект уроку на тему "Ділова графіка. Створення діаграм та графіків в ЕТ"
План-конспект уроку на тему "Вказівки розгалуження та їх опис на НАМ"
План-конспект уроку на тему "Опис алгоритмів з розгалуженням на НАМ та мовою програмування"
План-конспект уроку на тему "Метод покрокової деталізації конструювання алгоритмів „з верху до низу”"
План-конспект уроку на тему "Переклад циклічних алгоритмів з НАМ на мову програмування"
План-конспект уроку на тему "Підпрограми. Опис підпрограм мовою програмування. Типи підпрограм. Звернення до підпрограм у програмах"
План-конспект уроку на тему "Опис програм за правилами мови програмування"
План-конспект уроку на тему "Стандартні типи змінних. Опис типів змінних"
План-конспект уроку на тему "Алфавіт мови програмування. Величини та їх опис мовою програмування. Змінні та константи"
План-конспект уроку на тему "Навчальна Алгоритмічна Мова. Правило описання алгоритмів Навчальною Алгоритмічною Мовою"
План-конспект уроку на тему "Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Виконавці алгоритмів. Властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів"
План-конспект уроку на тему "Алгоритми. Властивість алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Виконавець алгоритму."
План-конспект уроку на тему "Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків під час роботи з електронними таблицями"
План-конспект уроку на тему "Створення малюнків та анімацій за допомогою графічного редактора. Вставлення графічних об’єктів та малюнків до тексту"
План-конспект уроку на тему "Основні об’єкти під час роботи з текстовим редактором, контекстне меню, вставлення та заміна"
План-конспект уроку на тему "Системи опрацювання текстів і їх основні функції. Завантаження текстового редактора. Інформаційний рядок. Режим екрану, використання вікон, одержання довідок."
План-конспект уроку на тему "Форматування тексту"
Архітектура ЕОМ
DOS
План-конспект уроку на тему "КВАДРАТ"
План-конспект уроку на тему "Узагальнення та систематизування знань"
План-конспект уроку на тему "Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої і площини"
План-конспект уроку на тему "Тригонометричні функції числового аргументу. Періодичність тригонометричних функцій"
План-конспект уроку на тему "Властивості паралельних площин"
План-конспект уроку на тему "Тригонометричні функції кута. Радіанна міра кутів і дуг"
План-конспект уроку на тему "Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач+"
План-конспект уроку на тему "Збільшення і зменшення десяткових дробів у 10, 100, 1000 і т.д. раз"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач і вправ. Збільшення і зменшення десяткових дробів"
План-конспект уроку на тему "Ділення на десятковий дріб"
План-конспект уроку на тему "Множення десяткових дробів"
План-конспект уроку на тему "Десятковий дріб як частка від ділення натуральних чисел"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Ділення десяткових дробів на натуральне число"
План-конспект уроку на тему "Десяткові дроби"
План-конспект уроку на тему "Додавання і віднімання десяткових дробів"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Знаходження дробу від числа"
План-конспект уроку на тему "Розміщення прямої і площини у просторі"
План-конспект уроку на тему "Розміщення прямих у просторі"
План-конспект уроку на тему "Паралельне проектування"
План-конспект уроку на тему "Основні поняття стереометрії"
План-конспект уроку на тему "Ознака паралельності прямих"
План-конспект уроку на тему "Аксіоми стереометрії та наслідки з них"
План-конспект уроку на тему "Паралельність прямих. Кути утворені в результаті перетину двох прямих січною"
План-конспект уроку на тему "Наближені значення чисел і величин. Абсолютна і відносна похибка наближення"
План-конспект уроку на тему "Математичне моделювання. Приклади математичного моделювання"
План-конспект уроку на тему "Довжина кола. Число Pi. Радіана міра кута. Довжина дуги кола"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач з теми ”правильні многокутники”"
План-конспект уроку на тему "Тематична контрольна робота по темі “Многокутники”"
Виховний захід на тему "Мати - берегиня"
Виховний захід на тему "Квіти — це історія нашого народу"
Виховний захід на тему "ВІДГАДАЙ МЕЛОДІЮ"
План-конспект уроку на тему "Алгоритми та їх властивості. Форми подання алгоритмів. Виконавець алгоритмів. Метод покрокової деталізації. Конструювання алгоритмів “зверху до низу”. Базові структури алгоритмів. Лінійні алгоритми"
План-конспект уроку на тему "Пошук в таблиці елементів з деякою властивістю"
План-конспект уроку на тему "Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристика різних поколінь ЕОМ. Основні галузі застосування ЕОМ"
План-конспект уроку на тему "Сервісне програмне забезпечення операційної системи. Інсталювання програм"
План-конспект уроку на тему "Поняття файла. Ім’я та розширення файла. Шлях до файла"
План-конспект уроку на тему "Командні файли"
План-конспект уроку на тему "Комп’ютерні мережі. Класифікація комп’ютерних мереж. Можливості комп’ютерного зв’язку"
План-конспект уроку на тему "Пристрої введення-виведення інформації"
План-конспект уроку на тему "Файлова система MS DOS"
План-конспект уроку на тему "Клавіатура. Клавіатурний тренажер"
План-конспект уроку на тему "Структура розгалуження"
План-конспект уроку на тему "Програмне забезпечення, його склад та структура"
План-конспект уроку на тему " КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1"
Лекція: Штучний інтелект. Експертні системи
План-конспект уроку на тему "Роль програмного забезпечення в організації роботи комп'ютера"
План-конспект уроку на тему "Оператори циклу “до” і “доки”"
План-конспект уроку на тему "Масиви"
План-конспект уроку на тему "Лінійні масиви"
План-конспект уроку на тему "Віруси"
План-конспект уроку на тему "Пам’ять комп’ютера"
План-конспект уроку на тему "Пристрої введення-виведення інформації"
План-конспект уроку на тему "Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи"
План-конспект уроку на тему "Комп’ютер"
План-конспект уроку на тему "Інформатика. Інформація"
План-конспект уроку на тему "Зовнішня пам’ять комп’ютера"
План-конспект уроку на тему "Внутрішня пам’ять комп’ютера"
План-конспект уроку на тему "Редагування тексту"
План-конспект уроку на тему "Робота з дисками"
План-конспект уроку на тему "Архівація файлів"
План-конспект уроку на тему "Комп’ютерні віруси"
План-конспект уроку на тему "Основи роботи з дисками"
План-конспект уроку на тему "Пошук інформації в Internet. Пошукові системи"
План-конспект уроку на тему "Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на зміну даних"
План-конспект уроку на тему "Мова програмування"
План-конспект уроку на тему "Алгоритми"
Тематична атестація з теми "Вказівки розгалуження та повторення"
План-конспект уроку на тему "Текстовий та графічний редактор"
План-конспект уроку на тему "Графічний редактор"
План-конспект уроку на тему "Створення структури бази даних. Введення та редагування даних"
План-конспект уроку на тему "Вставлення таблиць до текстового документу. Форматування таблиць"
План-конспект уроку на тему "Ділова графіка у текстовому процесорі Word та табличному процесорі Excel"
План-конспект уроку на тему "Редагування тексту в середовищі текстового редактора Word"
Системне програмне забезпечення
Робота з операційною системою MS-DOS
Робота в MS Word
Методи впорядкування об’єктів та їх реалізація
Архітектура і класифікація навчальних систем. Адаптивні ІНС
Розробка учбової бази даних у ms access та сторінок доступу до неї
Лінійні списки
Конструктори і деструктори
Процедури обробки черг і стеків
Файли в Turbo Pascal
Microsoft EXCEL
СУБД ACCESS
Практичні роботи з Інформатики
Экспертные системы
Графи
Пакет Microsoft Office
Мова запитів SQL
Інформатика і комп’ютерна техніка
Шпаргалка з педагогіки
Шпаргалка з психології
Загальна оцінка фінансового стану підприємства
Загальна оцінка фінансового стану підприємства
Ринок
Аналіз кридотоспроможності підприємства
Аналіз грошових потоків
Класична школа політичної економії
Кредитоспроможність підприємства
Основи теорії виробництва
Розробка тестуючих програм в середовищі Visual Basic
Розробка тестуючої програми з основ логопедії
Можливості Microsoft Excel
Вивчення в навчальних закладах спецкурсу «Microsoft Outlook 2000 і його можливості»
Навчально-контролююча програма Тестер
ЗЧИТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З МЕ-РЕЖІ INTERNET З ДОПОМОГОЮ HTTP
Основи роботи з Internet
Програмна підтримка телефонних зв’язків
Розробка лабораторного практикуму для вивчення програмних засобів пакування даних
Шпаргалки з філософії
Гегель (Неgel) Георг Вільгельм Фрідріх
Політичні та правові вчення середньовіччя
Камю (Сamus) Альбер
Сартр (Sartre) Жан Поль
Фіхте (Fichte) Йоган Готліб
Шеллінг (Schelling) Фрідріх Вільгельм Йозеф
Еммануїл Кант: Трансцендентальна діалектика. Проблема філософії як науки.
Трансцендентальне вчення про метод. “Критика чистого розуму” і наступний розвиток буржуазної філософії.
Сучасна західна філософія
Основні напрямки світової філософської думки XX ст
Шпаргалка з філософії
Видатні соціологи (шпаргалка)
Cоціологія освіти
Соціологія думки
Соціологія культури
Поняття людина, особистість та індивідуальність у соціології
Суспільство як система
Поняття сім'ї та шлюбу
Соціально-філософські погляди Григорія Сковороди
Здоров`я і хвороби
Хвороби органів дихання та системи кровообігу
Профілактика шкірних захворювань
Кров`яні інфекції
Періодизація дитячого віку, догляд за хворими та здоровими дітьми
Дитячі захворювання. Основні принципи профілактики та лікування
Перша допомога при травмах голови, шиї, хребта та грудної клітини
Статеве здоров’я юнаків та чоловіків
Будова нирок та сечовивідних шляхів. Сечоутворення
Дослідження сечі. Фізичне та хімічне дослідження сечі. кетонемія, кетонурія
Пігменти сечі
Мікроскопічне дослідження осаду сечі. Кількісні методи дослідження осаду сечі
Загальні відомості про будову та функції шлунково-кишкового тракту
Дослідження шлункового вмісту. Фізичні властивості. хімічне мікроскопічне дослідження. Внутрішньошлушкова рн-метрія. Беззондові методи дослідження секреції шлунку копрологічне дослідження
Дослідження дуоденального вмісту
Дослідження калових мас
Дослідження мокротиння
Дослідження рідин із серозних порожнин
Дослідження цереброспінальної рідини
Дослідження виділень із статевих органів
Кров – внутрішнє середовище організму
Еритроцитопоез. Морфологічні зміни еритроцитів
Тромбоцитопоез та функції тромбоцитів. Тромбоцитопенія, тромбоцитопатія
Морфологія клітин гранулоцитарного та агранулоцитарного ряду. Функції лейкоцитів. Кількісні зміни лейкоцитів. лейкоцитарна формула. Лейкемоїдні реакції. Дегенеративні зміни лейкоцитів
Анемії. Стисла характеристика та лабораторна діагностика
Лейкози. Стисла характеристика та лабораторна діагностика гострих та хронічних лейкозів, сублейкемічного міелозу, міеломної хвороби
Характеристика апластичних станів. Агранулоцитоз. Лімфогранульоматоз. Променева хвороба
Сучасні уявлення про систему зсідання крові
Геморагічні діатези
Групи крові та резус-фактор
Вентиляції
Виробниче приміщення
СТОМАТОЛОГІЯ
Загальні відомості і класифікації стоматологічних платмас. Методи одержання пластмас. Заводський метод одержання емульсіоного порошку
1. Властивості і примінення керамічних матеріалів; 2. Матеріали для отримання стаматологічного фарфору; 3. Приготування фарфорової маси; 4. Сітали.
Матеріали для омицьовки металокерамічних і пластмасових протезів
Зв'язуючі матеріали
Косметичні препарати з маточним молочком
Препарати з маточним молочком
Використання маточного молочка в медичній практиці
Хімічний склад і властивості маточного молочка
Отримання і зберігання маточного молочка
Вироблення маточного молочка бджолами
Препарати з пилку
Використання пилку як харчового продукту та оздоровчо-лікувального засобу
3аготівля і зберігання пилку
Склад і властивості пилку
Особливості змін білкового складу і морфологічної картини крові лабораторних тварин в умовах екпериментальної імунізації апітоксином і фізичним тренуванням
Препарати з бджолиною отрутою
Лікування бджолиною отрутою
Перша допомога при ужаленнях. Отримання бджолоотрути
Склад і властивості бджолиної отрути
Використання прополісу в якості ад’юванта для отримання антиспермальних і міоцитарних імунних сироваток
Прополіс у косметиці
Препарати з прополісом
Лікування захворювань сечостатевої системи
Лікування захворювань органів чуття (аналізаторних систем)
Лікування захворювань системи кровообігу
Лікування захворювань дихальної системи
Прополіс в лікуванні захворювань органів травлення
Прополіс при лікуванні захворювань шкіри
Використання прополісу при лікуванні захворювань окремих органів і систем організму
Приготування ліків з прополісу
Використання прополісу як лікувального засобу
Склад і властивості прополісу
Значення прополісу для бджіл, його походження і збирання
Косметичні креми і препарати з використанням воску
Застосування воску в домашньому господарстві і для лікування
Склад і властивості бджолиного воску
Вироблення воску бджолами
Алкогольні напої з меду
Напої з меду
Фрукти і овочі з медом
Соуси з меду
Страви з медом
Медівники, кекси, пироги
Печиво з медом
Медові пряники
Тістечка з медом. Різні солодощі
Торти з медом
Медова кулінарія
Медико-біологічні основи лікувального Харчування медом
Препарати з медом
Використання меду для підвищення фізичної працездатності людини
Рецепти засобів догляду за волоссям
Використання меду в косметиці
Лікування з використанням меду
Перевірка якості меду. Зберігання меду
Склад і властивості меду
Технологія виготовлення меду бджолами. Різновиди бджолиних медів
Продукти бджільництва в оздоровленні людини
Історія педагогіки
Виховання в первісному суспільстві
Виховання, школа і зародження педагогічної думки в період рабовласництва
Виховання у східних слов’ян
Народна педагогіка
Шпаргалка з педагогіки
Уроки. Типи уроків
План-конспект уроку на тему "Робота в середовищі програмування. Запуск програми на виконання"
План-конспект уроку на тему "Створення і реалізація найпростіших лінійних програм"
План-конспект уроку на тему "Створення і реалізація найпростіших діалогових програм"
План-конспект уроку на тему "Алгоритми роботи з графічною інформацією. Побудова геометричних фігур на площині і в просторі"
План-конспект уроку на тему "Складання та реалізація програм, що містять звернення до алгоритмів"
План-конспект уроку на тему "Опис і реалізація найпростіших циклічних програм"
План-конспект уроку на тему "Створення та реалізація програм із розгалуженням"
План-конспект уроку на тему "Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин"
План-конспект уроку на тему "Складання та реалізація програм опрацювання рядкових величин"
Тестовая форма контролю на Visual Basiс
Дипломна робота на тему "Visual Basiс"
Курсова робота на тему "Photoshop"
Дипломна робота на тему "Використання Visual Basic для побудови навчально-контролюючих програм з геометрії"
Використання Power Point для створення презентацій
Дипломна робота на тему "adobe photoshop"
Курсова робота на тему "PageMaker"
Робота з графічними об'єктами в Word
Побудова діаграм і графіків в Excel
Перехресні запити в базах даних Access
Характеристика системи управління базами даних
Розробка лабораторного практикуму по вивченню графічних можливостей текстового редактора Word for Windows
ПРИКЛАДНАЯ ПРОГРАММА EXCEL
Побудова діаграм і графіків в Excel
Зовнішні пристрої
Оперативна пам'ять
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА І СЕРВІСНІ ПРОГРАМИ
Page Maker
Розробка лабораторного практикуму по вивченню застосування перехресних запитів в Microsoft Access
Internet
Базова система введення-виведення (BIOS)
Логічні основи функціонування ЕОМ
Електронні адреси. Електронна пошта. Телеконференції та розсилки. Web-магазини
Створення та використання форм
Шпаргалка з Інформатики
Розробка лабораторного практикуму по вивченню функцій для роботи з діапазонами в табличному процесорі Excel
Текстовый процессор MicroSoft Word
Розробка лабораторного практикуму по тему: "Архівація даних у ОС Windows"
Архітектура і класифікація навчальних систем
Виховний захід з інформатики на тему "Брейн Ринг"
Використання відеокомпресорів для розробки учбових відеокадрів
Експертні системи
Створення фігур Ліссажу в середовищі Borland Pascal
Лабораторний практикум по Word 2: авто фігури, графіка, формули
Методи впорядкування об’єктів та їх реалізація
Основи роботи з Internet
Процедури обробки черг і стеків
Розробка учбової бази даних у ms access та сторінок доступу до неї
Файли в Turbo Pascal
Организация Web-доступа к базам данных с использованием SQL-запросов
Структура програми. Стандарні типи даних. Стандартні та означувальні типи. Вирази
Оператори мови Паскаль. Умовний оператор. Повна і скорочена форма запису оператора. Оператор переходу. Оператор варіанту. Оператори циклу. Оператор циклу з передумовою (поки). Оператор циклу з післяумовою (до). Оператор циклу з параметром
Допоміжні алгоритми. Процедури та фукнції. Фактичні та формальні параметри. Глобальні та локальні змінні. Опис їх мовою Паскаль
Масиви. Опис масивів. Алгоритми пошуку та сортування масивів
Рядкові величини
Множини. Опис множин, операції над множинами
Записи. Опис комбінованих типів. Записи з варіантами
ФАЙЛИ
Модулі. Структура модуля
Петро Гулак-Артемовський та його творчість
Афоризми, прислів’я і приказки про здоров’я і здоровий спосіб життя
Методичні матеріали до державного іспиту для студентів стаціонару і заочної форми навчання частина 1. Античність, Середньовіччя, Відродження, XVII-XVIII ст.
Гра
Лідерство
Вивчення рівня домагання дітей у різних видах діяльності
ПСИХОАНАЛІТИЧНА ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ ПО ФРЕЙДОВІ І ЮНГУ
Формування ціннісних орієнтацій
Відповіді на питання державного екзамену з психології
Практичні заняття з психології
Характеристика психології
Загальна характеристика психодіагностичних методик
Темперамент
Предмет педагогічної психології
Методи педагопчної психолопї
3 історії розвитку педагогічної психології
Соціалізація, індивідуалізація та виховання
Загальна характеристика процесу виховання
Формування мотиваційної сфери особистості
Формування моральної свідомості
Соціальнопсихологічні аспекти виховання
Загальна характеристика процесу учіння
Мотивація учіння
Засвоєння навчального матеріалу — центральна ланка навчальної діяльності
Загальна характеристика праці вчителя
Специфіка педагогічного мислення
Педагогічне спілкування. Спілкування як психологічна категорія
Бар'єри педагопчної взаємодії
Педагогічна перцепція
Виховний захід на тему "Батьки"
Шпора з педагогіки
Шпаргалка з правознавства
Словник юридичних термінів
Служба безпеки України: поняття, основні завдання та функції
Міліція в Україні: поняття, основні завдання та функції
Органи внутрішніх справ України
Види адвокатської діяльності
Система органів прокуратури
Прокуратура в Україні: поняття, основні завдання та функції
Нотаріат в Україні: поняття, завдання та функції
Кримінальне судочинство в Україну Кримінально-процесуальний кодекс України
Розгляд господарських спорів в Україні. Арбітражний процесуальний кодекс України
Цивільне судочинство в Україні. , Цивільний процесуальний кодекс України
Конституційний Суд України, його завдання та функції
Принципи здійснення правосуддя
Здійснення правосуддя в Україні: поняття, основні завдання та ознаки
Втягнений неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 208 КК)
Знищення і зруйнування пам'яток історії і культури (ст. 207 КК)
Хуліганство
Майнові злочини
Злочини проти життя, здоров'я, волі та гідності особи
Інші злочини проти держави
Загальна характеристика окремих видів злочину. Злочини проти держави
Амністія та помилування
Примусові заходи виховного характеру
Відстрочення виконання вироку
Умовне засудження
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
Кримінальне покарання та його види
Добровільна відмова від доведення злочину до кінця
Кримінальна відповідальність та її підстави
Співучасть у вчиненні злочину
Стадії вчинення злочину
Обставини, які виключають кримінальну відповідальність
Склад злочину
Злочин: поняття та ознаки
Кримінальний кодекс України: його загальна характеристика
Кримінальне право України: поняття і предмет правового регулювання
Відповідальність за порушення законодавства про податки
Платники податків та об'єкти оподаткування
Види податків
Поняття "податок"
Система оподаткування та її значення
Основи фінансового права україни
Адміністративна відповідальність неповнолітніх
Органи (посадові особи), у уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Адміністративні стягнення: поняття і види
Адміністративна відповідальність: поняття та особливості
Поняття складу адміністративного правопорушення
Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки
Основи адміністративного процесу
Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців
Поняття форм і методів державного управління
Джерела адміністративного права. Кодекс про адміністративні правопорушення
Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання
Особисті й майнові права та обов'язки батьків і дітей
Особисті й майнові права та обов'язки подружжя
Припинення шлюбу
Шлюбний контракт
Умови й порядок одруження
Користування службовими жилими приміщеннями і гуртожитками
Користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду
Договір житлового найму: поняття, значення та відповідальність за його невиконання
Порядок надання житла громадянам, які потребують покращання житлових умов
Право громадян на житло і форми його реалізації
Житлове законодавство України: загальна характеристика. Житловий кодекс України
Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання
Україна в системі міжнародного розподілу праці
Монтаж електропроводок
Двигуни
Штучно забуті імена. Іван Пулюй
Рідкі кристали
Універсальний трибометр
Реферат з фізики
Нестандартний урок
Організація контролю навчальних здобутків учнів з фізики за допомогою еом
Роль і місце фізичного експерименту в навчальному процесі
Пристрій для демонстрації реактивного руху
Вихрове електричне поле. Явище самоіндукції
Електромагнітна індукція
Практичне використання магнетизму
Магнітні властивості речовин
Магнітне поле струму
Електричний струм у напівпровідниках
Електричний струм у розріджених газах та вакуумі
Елетричний струм в газах
Навчальний експеримент при вивченні постійного струму
Демонстрації при вивченні електростатики
Вивчення реактивного руху
Вивчення звукових хвиль
Демонстрації з геометричної оптики за допомогою комплекту оптичного обладнання “свет” (фвп 05)
Вивчення власних коливань струни
Вивчення основних властивостей хвильових явищ
Проведення спостережень за допомогою мікроскопа
Одержання та дослідження поляризованого світла
Одержання зображень за допомогою лінзи та визначення фокусної відстані і оптичної сили
Визначення показника заломлення світла для скла
Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки
Визначення питомого опору провідника
Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта
Вивчення рівноваги тіл під дією декількох сил
Визначення густини твердого тіла методом гідростатичного зважування
Дослідження залежності ККД від кута нахилу похилої площини
Електронний термометр
Нові інформаційні технології при викладанні фізики в середній школі
Пристрій для демонстрації тиску в середині рідини
Пристрій для демонстрації деформації згину
Пристрій для визначення прискорення вільного падіння
Індикатор магнітного поля
Елементи спеціальної теорії відносності
Елементи мультімедія та їх використання у фізиці
Демонстраційні досліди при вивченні теми електричний струм у металах
Похідна в фізиці
ОБЕРТАННЯ ТВЕРДОГО ТІЛА ВІДНОСНО НЕРУХОМОЇ ОСІ
Современные исследования в области психологии и дидактики познавательных интересов
Анализ современного подхода к активизации познавательной деятельности учащихся в литературе по методике физики
Пути побуждения познавательных интересов
Незвичайна подорож
“Цікаві задачі”, - “Порятунок від спраги”
Педагогічний експеримент з використанням нестандартних уроків
Система дидактичних засобів активізації навчання фізики за параметром пристрасності
Нестандартний урок як засіб активізації навчання фізики
Розвиток емоційної сфери учнів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності
Інноваційні технології навчання фізики
Формування умінь розв'язування фізичних задач
Контральні роботи з господарського права України
Адміністративна відповідальність неповнолітніх
Загальна характеристика епохи відродження. Неоплатонізм. Гуманізм
Періодизація розвитку Відродження в Італії
Барокова культура європи
Доба абсолютизму і час просвітництва
Формування світоглядних засад культури Нового часу і доби Просвітництва
Історичні умови виникнення бароко у західноєвропейському мистецтві 17 ст. Кращі зразки мистецтва бароко в архітектурі та живописі Західної Європи
Особливості стилю укарїнського (козацького) бароко і його відміни від західноєвропейського. Видатні будівлі укр. бароко в Києві, Львові
Просвітницька ідеологія, варіанти її поширення, основні художні напрями (класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм)
Досягнення українського малярства в 17-18 ст. Жанр портрету.
Культура європейського середньовіччя
ЗАГАЛЬНІ РИСИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ XIX СТОЛІТТЯ
ОСНОВНІ ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКІ НАПРЯМИ XIX .СТОЛІТТЯ: КЛАСИЦИЗМ, РОМАНТИЗМ, РЕАЛІЗМ
КРИЗА У МИСТЕЦТВІ XIX СТОЛІТТЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДАЛАННЯ(ВІД НАТУРАЛІЗМУ ДО СИМВОЛІЗМУ)
МОДЕРНІЗМ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН XX СТОЛІТТЯ. ЕВОЛЮЦІЯ МОДЕРНІЗМУ: ВІД ЕКСПРЕСІОНІЗМУ . ДО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА. ЇЇ ЗВ’ЯЗКИ ЗХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКИМИ ПРОЦЕСАМИ У СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ
Витоки української культури
Українська культура початку XIV— першої половини ХVІІ століття
Духовна культура українського народу другої половини XVII—кінця XVIII століття
Українська культура кінця XVIII—початку XX століття. Національно-культурне відродження
Феномен рок-культури
Основні напрямки оздоровчої та виховної роботи у літній період
Планування та облік роботи в позашкільних установах під час літнього відпочинку школярів
Дитячі організації та об’єднання на сучасному етапі
Охорона життя, здоров’я дітей, техніка безпеки. Методика організації життя та діяльності дітей
Організаційно-педагогічні умови основи літнього відпочинку дітей
Дослідження основних причин диспепсії у новонароджених телят
Генетика статі людини
Поняття генетики статі у тварин та рослин
Статевий процес у рослин
Генетика статі у рослин
СУТНІСТЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В РОЗВИТКУ ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ “ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ДОПОМІЖНІЙ ШКОЛІ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ З КУРСУ “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО З СПЕЦІАЛЬНОЮ МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ”.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ КУРСУ “МЕТОДИКА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА”
Основи організації інженерної розвідки
Виготовлення виробів тиском
Вільне кування та штампування
Волочіння та пресування
Виготовлення виробів із порошків
Поняття про з'єднання та їх види
Поняття про зварювання
Зварні з’єднання та шви
Класифікація способів зварювання
Термічні способи зварювання
Газове зварювання
Електронно-променеве зварювання
Лазерне зварювання
Плазмове зварювання
Термомеханічні способи зварювання
Ультразвукове зварювання
Зварювання тертям
Зварювання вибухом
Контроль якості зварних з'єднань
Техніка безпеки в процесі виконання зварних робіт
Виготовлення виробів різанням
Різальні інструменти. Схема процесу різання та види стружки.
Верстати
Нові способи різання
Основні характеристики та вимоги до претендентів на управлінські посади в підприємствах
Композиційний аналіз повісті панаса мирного «Лихо давнє й сьогочасне»
Згублене життя. До композиційного вивчення роману «Повія» Панаса Мирного
Використання ЛСК під час вивчення роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Конфлікт між козацьким і селянським світоглядом у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Роль і місце авторської позиції у романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Візьміть правдолюба під варту
ВОЛИ І ЯСЛА. До філософської інтерпретації роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Чи варто виправдовувати чіпку?
Змістові модулі
Реферат
Архаїчна доба Шумеру
Я. А. Мамонтов
Український театр в XIX ст.
Драма, що звалася життям. Театральний урок, присвячений життю і творчості Марії Заньковецької
Тема боротьби за високі ідеали мистецтва в п'єсах драматургів театру корифеїв
Керманич української культури
Соціальна драматургія Михайла Старицького
Ознайомлення десятикласників з історичною драматургією Михайла Старицького
"ДЗЕРКАЛО ЗВИЧАЇВ І ЖИВИЙ ОБРАЗ ІСТИНИ" Матеріали до вивчення комедії Мольєра "Тартюф, або Облудник"
Драми М. Кропивницького "Глитай, або ж павук" і "Доки сонце сходить, роса очі виїсть"
«Кайдашева сім'я» Івана Нечуя-Левицького в контексті національного виховання школярів
Уроки історії – уроки моральності. (І.Нечуй-Левицький. Князь Єремія Вишневецький. Гетьман Іван Виговський)
"Кайдашева сім'я" I. С. Нечуя-Левицького в контексті української прози середини XIX ст.
Романи І. Нечуя-Левицького з життя інтелігенції
«Мета ясна й проста – народ й україна» (Інтелігент-демократ у творах І. Нечуя-Левицького)
І. С. Нечуй-Левицький – перекладач Біблії
«Микола Джеря», повість Івана Нечуя
Ювілей Івана Левицького (Нечуя)
План-конспект уроку на тему "Призначення електронних таблиць. Введення та редагування числової, текстової та формульної інформації в середовищі табличного процесора"
План-конспект уроку на тему "Створення малюнків"
План-конспект уроку на тему "Побудова графічних об'єктів"
План-конспект уроку на тему "Історія розвитку комп'ютерів"
План-конспект уроку на тему "Засоби збереження і опрацювання інформації"
План-конспект уроку на тему "Вивчення можливостей растрового графічного редактора Paint"
Текстовий редактор WORD
План-конспект уроку на тему "Структура інформаційної системи. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері"
План-конспект уроку на тему "Створення списків"
План-конспект уроку на тему "Доступ до інформації в базі даних. Створення запитів"
План-конспект уроку на тему "Створення запитів, форм і звітів"
План-конспект уроку на тему "Робота з об’єктами в операційній системі"
План-конспект уроку на тему "Робота з об’єктами в операційній системі"
План-конспект уроку на тему "Робота з об’єктами в операційній системі"
План-конспект уроку на тему "Проектування бази даних"
План-конспект уроку на тему "Ехсеl. Інструмент «Зведена таблиця»"
План-конспект уроку на тему "Пошук, упорядкування та фільтрування даних. Відображення збереженої інформації в системах управління базами даних, формування звітів"
План-конспект уроку на тему "Поняття про БД та їх види"
План-конспект уроку на тему "Пам’ять комп’ютера"
План-конспект уроку на тему "Основні поняття БД. Типи даних, що зберігаються в БД"
План-конспект уроку на тему "Операційна система Windows"
План-конспект уроку на тему "Операції з кольором"
План-конспект уроку на тему "Носії інформації"
План-конспект уроку на тему "Набір та збереження нового документа"
План-конспект уроку на тему "Прості текстові документи"
План-конспект уроку на тему "Редагування текстів "
Тематична робота «Бази даних. СУБД»
Комп'ютерний вірус
План-конспект уроку на тему "Поняття про комп’ютерні віруси. Антивірусні програми"
План-конспект уроку на тему "Інформаційно-пошукові системи та СУБД, їх призначення та функції"
План-конспект уроку на тему "Інформаційні процеси"
Атестація з інформатики по темі "Глобальна мережа Інтернет.”
План-конспект уроку з інформатики на тему "Тематичне оцінювання знань учнів з теми Інтернет"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Проблеми безпеки та захисту інформації в глобальній мережі Інтернет"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення Web-документів"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Практична робота “Створення Web-документів”."
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення та оздоблення найпростішої Web-сторінки"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Включення графіки та таблиць до Web-сторінки"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Теги управління зовнішнім виглядом HTML-документа"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Оформлення тексту в Web-документі. Засоби створення HTML-документа"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Поняття про мову розмітки гіпертексту HTML. Теги мови HTML"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Служба World Wide Web. Робота з WWW, гіпертекст. Адреса Web-сторінки. Програми-броузери. Файлові ресурси в Internet. Пошук інформації в Інтернет, пошукові системи"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Поняття про телеконференції. Групи телеконференцій. Органі¬зація і прове-дення телеконференцій. Пошук потрібних новин та підписка на них"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Електронна пошта в Інтернет. Електронна адреса. Створення та відправ-лення повідомлень. Адресна книга"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Як під’єднатися до Інтернет. Провайдери. Способи під’єднання комп’ютерів. Основні послуги Інтернет. Програмне забезпечення для ро-боти в Інтернет"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Заг.хар.теми. Глобальна мережа Інтернет. Сервер та робоча станція. Апа-ратні складові та програмне забезпечення для роботи в Інтернет. Ресурси Інтернет. Адресація в Інтернет. Протоколи передачі даних."
Методика вивчення теми “Глобальна мережа Інтернет.” в школі
Атестація з інформатики по темі "Робота з табличними та рядковими величинами”
Тематичне оцінювання знань учнів з теми "Робота з табличними та рядковими величинами”
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення та реалiзацiя програм опрацювання рядкових величин"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Складання та реалiзацiя програм опрацювання рядкових величин"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення та реалiзацiя на ЕОМ програм опрацю¬вання рядкових величин"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Вказiвки i функцiї опрацювання рядкових величин та їх опис НАМ i мовою програмування"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення та реалiзацiя програм впорядкування таблиць"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Інструмент "Пошук розв'язку""
знайомство Microsoft Word
Практична робота по темі: «Графічний редактор Paint»
План-конспект уроку з інформатики на тему "Засоби збереження і опрацювання інформації"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Табличні об’єкти в текстовому редакторі OpenOffice.org Writer"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Графічний редактор"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Графічний редактор “Paint”"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Види програмного забезпечення інформаційної системи. Операційна система"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Введення та редагування даних. Робота з таблицями, використання форм"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Архівація файлів"
План-конспект уроку з інформатики на тему "комп’ютерна графіка"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Архівація файлів"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Виды графики"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Текстовий редактор Word. Дії з об’єктами WordArt"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Набір та збереження нового документа"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Системи опрацювання текстів і їх основні функції. Завантаження текстового редактора. Інформаційний рядок. Режим екрану, використання вікон, одержання довідок. Переміщення по тексту."
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення зображення"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення малюнків"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Робота з основним меню текстового редактора. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Пошук документа на диску. Створення нового документу"
План-конспект уроку з інформатики на тему "комп’ютерна графіка"
Система автоматизованого перекладу
Загальні відомості про Internet
Тривимірна графіка
Векторна графіка
Комп'ютерна графіка Растрова графіка
Комп'ютерний вірус
Стиснення даних
Стилі
Програмне забезпечення
Панелі iнструментів
Створення таблиць
Периферійні пристрої вводу-виводу
Персональний комп. Стандартні пристрої вводи-виводи
Зноски
Персональний комп'ютер. Зовнішня пам'ять.
Верхній і нижній колонтитули. Нумерація сторінок.
Пошук і заміна текстового фрагменту
Персональний комп'ютер. Системна плата.Персональний комп'ютер. Системна плата.
Поля, табуляція і міжрядковий інтервал
Архітектура обчислювальної системи. Класифікація комп'ютерів
Системи числення
Предмет та основні поняття інформатики
Робота з текстом
План-конспект уроку з інформатики на тему "Використання циклу з передумовою для розв'язування задач"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Табличні величини та їх опис мовою програмування"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Поняття інформаційної моделі"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи описування алгоритмів"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Вказівка розгалуження та її опис мовою програмування. Опис умов"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Використання циклу з післяумовою для розв'язування задач"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Базові структури алгоритмів"
PowerPoint
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення структури бази даних"
Методика вивчення теми "Табличні та рядкові величини" в школі
Методика вивчення теми "ЗВЕРНЕННЯ ДО ФУНКЦІЙ І ПІДПРОГРАМ. ГРАФІКА" в школі
Методика вивчення теми "Вказівки повторення та розгалуження" в школі
Методика вивчення теми "Програма. Мова програмування" в школі
Методика вивчення теми "Інформаційна модель. Алгоритми" в школі
Методика вивчення теми "Прикладні програми навчального призначення" в школі
Методика вивчення теми "Системи управління базами даних (СУБД)" в школі
Методика вивчення теми "Електронні таблиці" в школі
Методика вивчення теми "Графічний редактор" в школі
Методика вивчення теми "Текстовий редактор" в школі
Методика вивчення теми "Основи роботи з дисками" в школі
Методика вивчення теми "Операційні системи" в школі
Методика вивчення теми "Інформація та інформаційні процеси. Обчислювальна система" в школі
соціальна допомога непрацездатним
психологія тренінгу
Організація інноваційного процесу
Ввічлива людина
Організація і проведення зльотів
Роман та час в античній літературі
Особенности организации туристических слетов
Допомога при переломах, вивихах та інших ушкодженнях
БАТЬКИ І ДІТИ
Біохімічні процеси та енергетика трудової діяльності
Дисциплінарна відповідальність
Роздільне харчування
Модернізм, як сучасне політичне вчення заходу
етикет моди
Психологічна думка 17 ст, Гобсс, Ламетрі, Гізель
Моральні цінності надлюдини в Ніцше
Звітність підприємств
Перспективи розвитку ком’ютерів та інформаційних технологій
методи запису прочитаного
Виноградов В.В.
Роман Іваничук
Використання інноваційних технологій при підготовці мовних фахівців
Застосування проблемного навчання на уроках математики у молодших класах
Міські транспортні перевезення
САМБО (самозахист без зброї)
Володимир Вернадський
Довідково-інформаційні документи
Педагогічна психологія
Маркування вантажів
Римське право
Олександр Опанасович Потебня
Інновації в сучасній українській мові
науковий період Дарвіна і Спенсера
Навантаження, втома і відновлення
Кореспонденція: Характерні риси і тенденції у сучасній пресі (за матеріалами газети «Україна молода»)
Походження українців та мови
Поняття душі в міфології і філософії
пасажирські перевезення
Обмін речовин, характеристика основних видів харчових речовин
ПОЕТИКИ І РИТОРИКИ XVII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. І ПИТАННЯ СТИЛЮ БАРОККО
Проблемне навчання на уроках математики
Проблематика мораторію на смертну кару в Україні
особливості використання звукотехнічної апаратури
соціально-політичні конфлікти. війна
Психолого-медико-педагогічні консультації
Оратори давнини
Економічні інтереси
соціальне обслуговування інвалідів
Сонце і його значення для Сонячної системи
Радіація навколишнього середовища
Підгототовка і професійне ставлення педагога
Мова як духовно-національний феномен
Краса української мови у вітчизняних поетів
Концепція персоналізації людини
Історична хронологія КПДУ
Давньописемна традиція української мови
Особенности организации лыжного путешествия
Т.Гоббс
мовлення і мислення
МАК (Петрова) Ольга Нилівна
Основні періоди становлення та розвитку радянського партизанського руху 1941-44 рр
Велосипедный туризм
Специфіка використання інтернет ресурсів
План-конспект Революції 1848-1849 рр. у Європі
Витоки філософії політики
Бюджет та освіта
Методика пошуку необхідної літератури
Література як феномен культури
Бази даних
Перспективи розвитку компютерів
Організація малого і середнього бізнесу
Правові аспекти охорони гідросфери
Класифікація цінних паперів
Загальні методи виховання. Виховання особистості в колективі
Економічні погляди Ф. Кене
психологія особистості
Організація правил стрибків у довжину
Кримінальний злочин та відповідальність
Симоненко, Патріотич лірика
Проблеми розвитку дітей
Історія порівняльно-історичного мовознавства XX – початку XX століття
Генеалогічна класифікація мов
Порівняльний аналіз думок
Охорона праці неповнолітніх
Політика Бісмарка направлена на завершення об’єднання Німеччини
отруйні речовини
Прокопович
Логіка
концепція походження філософії
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування
Новгород в 12-13 веке
Нац доктрина розвитку освіти (21 століття)
Кордоцентризм
Виникнення і розвиток дидактики. Зміст освіти
Булаховський Л.А.
РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Політичне рішення
Особливості роботи фізреабілітолога з пацієнтами та їх рідними
Принцип природовідповідності Я.А.Коменського
Степан Васильович Панасенко
Морфологічна адаптація
Метафори
Контроль у процесі навчання
Експерсія і художня образність реклами
Соціальна психологія. Спілкування
Контракт – особлива форма трудового договору
Процес навчання. Принципи навчання
Параолімпіади
Предмет педагогіки та її категорії
Поняття та принципи виконання зобовязань
Позакласні форми фізичного виховання школярів
Методи навчання
Особистіть учня та її розвиток
Нове Єгипетське царство
Джон Стюарт Міль
Семінар туризм
Охорона флори і фауни
діагностика особливості професійної кар'єри працівників
Планування спортивного тренування
Мова та стиль публічного виступу
Єдина спортивна класифікація та її значення для розвітку виду спорту
Вплив забруднення води і грунтів на людину
British Roal famyli
Мотивація учіння
Менінгококова інфекція
ЄС-шляхи співпраці
Позитивізм як напрям в історії політичних та правових вчень
Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення
Природоохоронна справа
Вікові особливості функціонування залоз внутрішньої секреції
Рефлекси головного мозку
патопсихологічні дослідження при шизофренії
Вимоги пожежної безпеки для вибухонебезпечних об’єктів
Бальзак Людська комедія
матеріальної відповідальності працівників
Наукові дослідження
Дем’ян Многогрішний
Походження української мови
ЕВОЛЮЦІЯ, СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
Педагогiчний процес
Маргінальні верстви і середній клас країни
Діалог, Монолог
Освітня діяльність «Руської трійці»
Принципи кримінального процесу
Пчілка-Л.Українка
Винниченко, дитяча література
Духовна і національна культура українців
Безробіття
Сенкевич Генріх
Реферат не тему
підозрюваний у кримінальному процесі
Модернізація як політичний розвиток
ОУН
М. Зеров
Російсько-українські відносини
П. К. Сагайдачний
Культура американця
Журналистика репортаж-feature
Глобальні проблеми сучасності. Глобалізація
Соціологія як наука
світове господарство
Реліг і міфи Китаю
Вплив соціалізації на розвиток
релігія Греції
Інтермедії
Кредит
Культура дохристиянської Київськ Русі
Естетичні погляди Плєханова в світлі його загальних політичних і філософських поглядів
Джером Дейвід Селінджер
Ревуцький
Лікування, профілактика та прогнози при олігофренії
Кредити
Психологічний клімат
Педагогічні технології навчання фізики
Перукарні
Неологізми Зої Кучерявої
Злочин .Співучасть
Соціальна структура
Грошова система та її елементи
Социальна-революція 1900-1920
Політичні еліти і лідерство
Олігофренія повязана з переднатальною паталогією
Напрями психологічного консультування
РОЛЬ РОМАНУ А. СВИДНИЦЬКОГО „ЛЮБОРАЦЬКІ” У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
Правове регулювання підприємницької діяльності
Навчання монологічного мовлення
Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Шевченка
Класична школа політичної економіки
Історія та особистість в творчості Л. Костенко
Реліктові види флори
Психолого-педагогічна тактика
Прибуток
Вишенський Іван
Підприємства і структури
Загальні відомості про інформацію та інформатику
Політика Юстиніана І
Методичні рекомендації щодо вивчення української (рідної) мови у навчальному році
Підприємництво - сутність, види та роль у ринку
Безробіття
Нейропатологія
Платіжний баланс країни та його регулювання
Зникаючі рослини
Київська держава за Володимира Великого
Екологічний моніторинг забруднення грунту в с.Пліщин Шепетівського району Хмельницької області
Депутатська діяльність у ВР
Винниченко В
Доходи населення та суспільні фонди споживання
Захист прав неповнолітніх
Етапи психологічного консультування
Зимова орнітофауна України
Прогнозування розвитку підприємництва
Готельне господарство в Україні та його управління
Надходження, зберігання та витрати грошових коштів підприємства
Світобачення Стародавнього Єгипту
Позитивізм як напрям в історії політичних та правових вчень
Типи, структура, закони функціонування і трансформації міжнародних систем
Романтична Молода Пані
Глобалізація і фрагментація Стародавнього світу
Типи, структура, закони функціонування і трансформації міжнародних систем реферат
Зміст поняття „світовий розвиток”
Загальна концепція міжнародних відносин як окремої форми суспільних відносин всього людства
Міжнародні відносини як предмет дослідження окремих наук
Типи і структури міжнародних систем
Теми контрольних робіт світова економіка
Теми курсових робіт світова економіка
Теорія економічного розвитку Ростоу
Теми доповідей на самостійну роботу "Світова економіка"
Міжнародний ринок товарів та послуг
Економічні аспекти безпеки світової економіки
Інтеграція – вища форма міжнародної координації економічної політики
Здійснення міжнародної економічної політики через структуру ГАТТ/СОТ
Координація міжнародної політики в системі ООН
Взаємозалежність суб'єктів світової економіки — об'єктивна передумова координації економічної політики
Зовнішньоекономічна політика
Моделі ринкової трансформації
Теоретичні основи економічної політики
Особливості економічних стратегій деяких найбільш розвинутих країн
Зовнішньоекономічні стратегії розвинутих країн
Узгоджене формування зовнішньоекономічної політики
Зовнішньоекономічні зв'язки
Структура економіки
Соціально-економічна структура
Головні риси країн, що розвиваються, та їхнє місце у світовій економіці
Інфраструктури галузі у світовому господарстві
Тенденції розвитку галузевої структури світової економіки
Міжнародний фінансовий ринок
Ринок міжнародних інвестицій
Міжнародний ринок товарів та послуг
Економічний розвиток у світовому контексті
Світова економічна система на межі II і III тисячоліть
Основні поняття та категорії світової економіки
Фінансова і кредитна політика держави
Фінансовий контроль і його основна роль в забезпеченні фінансової дисципліни
Естетичне виховання
Основні напрямки критики класичної школи
Класифікація та види пам’яті
Підприємництво. сутність, види, роль у ринку
Правове регулювання праці жінок та молоді
Фінансова система
Корпорація
Грошова маса
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
Позитивна економіка
Види і типи конкуреції
Товарне виробництво
Банківська система та її функції
ЯК Я УЯВЛЯЮ СВОЮ МАЙБУТНЮ ПРОФЕСІЮ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА
Основні напрямки реформування АПК України
Особливості макроекономічної ситуації в Україні
Інвестиції в україні
Введення в курс “Основи економічної теорії”
Економічне вчення А. Сміта
ВСЕСВІТНІЙ ПОШТОВИЙ СОЮЗ
Реферат на тему
Страховий ринок на сучасному етапі
Економічна конкуренція
Безготівкові розрахунки
Безготівкові розрахунки реферат
ЦІНА-ЇЇ СУТЬ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ КРАЇНИ
ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
Інтегральна ефективність діяльності підприємства
Управління підприємством в умовах перехідного періоду
Головні аспекти інвестування в сучасних умовах
Державне регулювання зайнятості
Характеристика підприємства чи організації
Економічна характеристика господарств області
Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку
Реформування економіки України. Іноземні інвестиції. Холдингові системи.
Укладання трудового контракту з працівником іноземної компанії
Фінансова стратегія діяльності підприємства
Економічна сутність податку на додану вартість, його роль і значення як основного джерела формування державного бюджету
СУТНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Громадське харчування
Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку» на прикладі Центру ‘’Торгпреса‘
Основи економічної теорії . Основні поняття і категорії
Розвиток менеджменту реклами в Україні
Особливості банківського маркетингу в Німеччині
Аналіз господарської діяльності підприємств
Основи організації фінансів підприємств
Теорія Джона Лока про владу
ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА: СКУТІ ОДНИМ ЛАНЦЮГОМ
ФІНАНСОВА ПОЛІТИІКА І ДОХОДИ УКРАЇНИ
Структура та інфраструктура ринку
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КРЕДИТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУСПІЛЬНОМУ ВІДТВОРЕННІ
Реферат не тему
Податки та податкова система України
СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Економічні зв’язки України з розвинутими країнами світу
Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА
Програмування розвитку регіонів
Інфляція
Інфляція в Україні та шляхи її усунення
Ринок
Монополії
Ринкова пропозиція та її еластичність
Інфляційні процеси в Україні
ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
Затрати виробництва, ціна і прибуток
Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні
Фінансовий аналіз за допомогою інформаційних систем
Генезис меркантилізму
Діагностична модель служби управління персоналом
Організаційно-правові форми турфірми
Організаційні структури управління
Інформаційне забезпечення в процесі управління
ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІННОВАЦІЙНИХ ФОНДІВ
Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
Менеджмент
Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів
Реферат на тему
Мотивація...
Сутність лідерства
МІЖНАРОДНИЙ ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Міжнародні валютні та фінансово-кредитні відносини
Економіка України
Міжекономічні відносини
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ ООН
Міжнародна фінансова система
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ВНУТРІШНЬОЮ ТА ЗОВНІШНЬОЮ ПОЛІТИКОЮ
ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНИХ КОНТРАКТІВ
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Організація зовнішнього валютного ринку
Міжекономічні відносини
Система S. W. I. F. T.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Основні поняття міжнародної інформації
Інформація --- глобальна проблема сучасності
Міжекономічні відносини книга
Інформаційна безпека в сучасному світі
2. Розділ 4 “Economic Change” Всесвітньої доповіді ЮНЕСКО з комунікації
ЮНЕСКО
Перехід Європи до інформаційного суспільства
Основні терміни міжнародної інформації
Характеристика діяльності інформаційного агенства
Основні положення та принципи програми ЮНЕСКО "Інформаційне суспільство для всіх
Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи
Україна та Європейський Союз
Україна у міжнародних відносинах
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Міжнародний поділ праці та світова торгівля
СИСТЕМА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства
Розробка плана маркетингу у складі бізнес-плана банку
Організація реклами в Інтернеті
Складання рекламних листів
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБРАННІ СТРАТЕГІЇ ОХОПЛЕННЯ РИНКУ
Інформація
Маркетингова політика комунікацій
Інноваційна політика маркетингу
Ціноутворення на промислові товари
Теоретичні основи організації реклами в Інтернет
Особливості організації реклами в Internet
Особливості маркетингової стратегії при виведені нового товару на ринок
Маркетинг та його специфіка в банківській сфері
Світовий ринок
Державний бюджет України
Суть, форми і причини інфляції
Міжнародні економічні відносини
Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
2.3. Іноземні інвестиції в економіці України
Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні
Прийняття рішень по інвестиційним проектам
Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури
Українська Фондова Біржа
Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні
Політика відкритого ринку
Потреба комерційного банку в ліквідних коштах
Основні номінали грошового обігу України X-XX століть
Облік операцій з недержавними цінними паперами в КБ
Проблеми кредитування та оцінки кредитоспромож-ності клієнтів банку
Комерційний банк
Банківська сиcтема
БАНКІВСЬКА І СТРАХОВА СПРАВА
Доход, видатки та прибуток комерційного банку
Кредитна політика комерційного банку в сучасних умовах
Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
Міжнародні банківські розрахунки
Роль пасивів у діяльності комерційного банку
Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету
значення банків для функціонування економіки
Аналітичні можливості балансу комерційного банку
Контрольно-ревізійні функції Національного банку України
ВИНИКНЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Облік заробітної плати
Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці
ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАТРАТ ЗАГАЛЬНЇ ВІДОМОСТІ
Фінансовий аудит
основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність
Аналіз оборотних коштів на підприємстві
Сутність фінансового аудиту
Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні
Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом
Бюджетна система України
Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Митний контроль
1. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах
Доходи бюджетів
ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Податковий менеджмент
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Використання нейромережевих технологій при створенні систем підтримки прийняття рішень (СППР)
Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
Основні макроекономічні показники
Сукупний попит
Попит та пропозиція
Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція
Продуктивні сили
Особливості державної підтримки аграрного сектора в Україні
Стан транспортного комплексу України
Проблеми входження України в світове господарство
Зовнішнє економічне оточення України
Відповіді на іспит з Еконіміки України
ХТО Є ХТО НА РИНКУ ПЕЙДЖЕРІВ
ДЕРЖАВНИЙ ЛАД
Економіка Європейського регіону
Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи
Економічне вчення Д. Рікардо
Спеціалізація сільгосподарських районів України
Історичні умови формування національної економіки США
Винекнення фабричних господарств у першій половині ХІХ століття
Початок промислового перевороту в Україні
Ділова кореспонденція та документи зовнішньоекономічної діяльності
Чому проблема умов міжнародної торгівлі не розглядалась в класичній теорії
Міжнародні розрахунки
Теорія специфічних факторів виробництва
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ
Менеджмент
Поняття, принципи і система безготівкових розрахунків
Організація суспільного харчування
Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької діяльності
Харчова промисловість України
Лізинг
Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
Конкурентоспроможність підприємства
Поняття та сутність фінансової стратегії діяльності підприємства
Економічні основи виникнення монополій та їх форми
Санація підприємств
Рентабельність ремонтної майстерні
Джерела галузі
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Історія будь-якої науки в тому числі і криміналістики - окрема галузь знань
Гражданское право
Аграрное право как отрасль юридической науки
Адвокатура України
Адміністративне право
Загальне поняття інституту власності. Приватна власність
Контрольна робота з господарчого права
Контрольна робота з підприємницького права
Загальна характеристика права власності в Україні. Господарські Об`єднання
Державна символіка України
Вищі органи демократичної держави (порівняльний аналіз)
Закон України про міліцію
Контрольна робота з екологічного права
Екологічні правопорушення, та відповідальність за них
Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
Акти державного управління
Держава Скіфів
Волосне управління і волосний суд у буржуазних реформах 60-х років 10-го століття
Держава і право Стародавньої Індії
Закони Хамурапі
Магдебурзьке право України
Конституція США та реальні права громадян
Джерела галузі
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Історія будь-якої науки в тому числі і криміналістики - окрема галузь знань
Гражданское право
Аграрное право как отрасль юридической науки
Адвокатура України
Адміністративне право
Загальне поняття інституту власності. Приватна власність
Контрольна робота з господарчого права
Контрольна робота з підприємницького права
Загальна характеристика права власності в Україні. Господарські Об`єднання
Державна символіка України
Вищі органи демократичної держави (порівняльний аналіз)
Закон України про міліцію
Контрольна робота з екологічного права
Екологічні правопорушення, та відповідальність за них
Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
Акти державного управління
Держава Скіфів
Волосне управління і волосний суд у буржуазних реформах 60-х років 10-го століття
Держава і право Стародавньої Індії
Закони Хамурапі
Магдебурзьке право України
Конституція США та реальні права громадян
Джерела галузі
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Історія будь-якої науки в тому числі і криміналістики - окрема галузь знань
Гражданское право
Аграрное право как отрасль юридической науки
Адвокатура України
Адміністративне право
Загальне поняття інституту власності. Приватна власність
Контрольна робота з підприємницького права
Загальна характеристика права власності в Україні. Господарські Об`єднання
Державна символіка України
Вищі органи демократичної держави (порівняльний аналіз)
Закон України про міліцію
Контрольна робота з екологічного права
Екологічні правопорушення, та відповідальність за них
Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
Акти державного управління
Держава Скіфів
Волосне управління і волосний суд у буржуазних реформах 60-х років 10-го століття
Держава і право Стародавньої Індії
Закони Хамурапі
Магдебурзьке право України
Конституція США та реальні права громадян
Джерела галузі конституційного права
Конституційний Суд України: досвід і проблеми
Конституція України 1996 року: суспільно-політичне значення
Конституційний контроль за виборами і референдумами
Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави
Конституційні права і свободи людини громадянина
Виникнення і розвиток криміналістики в світі і в Україні
Злочини при полюванні
Контрольна робота з кримінального права
Контрольна робота з кримінального права
Види виправно-трудових установ
Контрольна робота з кримінально-процесуального права
Контрольна робота з криміналістики
Кримінальні процеси у сфері приватизації та заходи протидії їм
Аналіз криміногенної ситуації в Україні за 2001 рік та прогноз на 2002 рік
Конспект лекцій з міжнародного приватного права
Комерційна діяльність страховика
Джерела галузі
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Історія будь-якої науки в тому числі і криміналістики - окрема галузь знань
Гражданское право
Аграрное право как отрасль юридической науки
Адвокатура України
Адміністративне право
Загальне поняття інституту власності. Приватна власність
Контрольна робота з господарчого права
Контрольна робота з підприємницького права
Загальна характеристика права власності в Україні. Господарські Об`єднання
Державна символіка України
Вищі органи демократичної держави (порівняльний аналіз)
Закон України про міліцію
Контрольна робота з екологічного права
Екологічні правопорушення, та відповідальність за них
Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
Акти державного управління
Держава Скіфів
Волосне управління і волосний суд у буржуазних реформах 60-х років 10-го століття
Держава і право Стародавньої Індії
Закони Хамурапі
Магдебурзьке право України
Конституція США та реальні права громадян
Джерела галузі конституційного права
Конституційний Суд України: досвід і проблеми
Конституція України 1996 року: суспільно-політичне значення
Конституційний контроль за виборами і референдумами
Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави
Конституційні права і свободи людини громадянина
Виникнення і розвиток криміналістики в світі і в Україні
Злочини при полюванні
Контрольна робота з кримінального права
Контрольна робота з кримінального права
Види виправно-трудових установ
Контрольна робота з кримінально-процесуального права
Контрольна робота з криміналістики
Кримінальні процеси у сфері приватизації та заходи протидії їм
Аналіз криміногенної ситуації в Україні за 2001 рік та прогноз на 2002 рік
Конспект лекцій з міжнародного приватного права
Комерційна діяльність страховика
Субъективное право
Функції державних органів влади
Українське право, 1997, число 1, с
Українська державна символіка
Уголовное право
Уголовное право
Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД
Функціонування приватного нотаріату в Україні
УМОВИ ДІЙСНОСТІ УГОД
Умови укладання і дотримання договору поставки
Українська державна символіка
Форми державного правління
Функції державних органів влади
Шляхи формування правової держави в Україні
Теорії походження держави і права
Сутність та завдання юридичної служби
Теорія держави і права
Субъективное право
Функції державних органів влади
Українське право, 1997, число 1, с
Українська державна символіка
Уголовное право
Уголовное право
Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД
Функціонування приватного нотаріату в Україні
УМОВИ ДІЙСНОСТІ УГОД
Умови укладання і дотримання договору поставки
Українська державна символіка
Форми державного правління
Функції державних органів влади
Шляхи формування правової держави в Україні
Теорії походження держави і права
Сутність та завдання юридичної служби
Теорія держави і права
Механізми протиправного ведення діяльності фінансовими посередниками на ринку приватизаційних паперів України
Правове регулювання договору поставки
Правове регулювання земельних та сільськогосподарських відносин
Правове регулювання договору поставки
Правове становище господарських об’єднань
Правові основи діяльності міліції
Природа правомірної поведінки
Правові аспекти бізнесу в Internet
Президент у механізмі здійснення державної влади
Призначення покарання і звільнення від покарання
Примусове лікування
Правове регулювання зайнятості населення в Україні
Принципи цивільного процесуального права
Предмет и метод трудового права
Поняття та ознаки держави
Правова держава
Правове забезпечення екологічної безпеки
Право як різновид соціальних норм
Право: сутність та класифікація
Правова інформатика
Право на винаходи
Повноваження Верховної Ради
Правова регламентація організації та діяльності судових органів України
Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року
Правова держава, її ознаки
Податкова система України
Поняття і причини трудових спорівПоняття і причини трудових спорів
Поняття угод та їх види
Право приватної власності
Селянське (фермерське) господарство. Правові та організаційні аспекти
Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Особисті немайнові права особи
Організаційно-правові форми підприємств
Основи теорії виникнення держави і права
Ознаки та принципи правової держави
Органи спеціального державного управління в галузі екології
Норми права та нормативні акти
Оволодіння правовими знаннями - основа формування професії юриста
Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України
Огляд конституцій України 1919, 1929, 1937 та 1978 року
Органи внутрішніх справ. Правова регламентація та концепція реформування
Особа злочинця. Кримоналогічна характеристика економічної злочинності
Кримінально – правові заходи щодо затримання злочинців у діяльності ОВС
ООН - суб`єкт міжнародного права
Світовий досвід антимонопольного законодавства
Про систему оподаткування в Україні
Міжгалузеві та галузеві приинципи трудового права
Податкова система України
Комерційна діяльність страховика
Державна символіка України
Правовая работа в народном хозяйстве Украины
Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
КОНСТИТУЦІЯ США ТА РЕАЛЬНІ ПРАВА ГРОМАДЯН
ТРАГЕДІЯ І ПОДВИГ НАРОДУ У ВІЙНІ 1941—1945 рр
ЛІГА НАЦИЙ, міжнародна організація (заснована в 1919), що мала на меті розвиток співпраці між народами і гарантію миру та безпеки
Походження і вихідне значення слова “Рус”
Революція 1905-07 року
План-конспект Донбас в роки другої світової війни
АНТРОПОЛОГІЧНІ ТИПИ УКРАЇНЦІВ
ЕТНІЧНІ ТА ГEОГРАФІЧНІ НАЗВИ
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО EТНОСУ
Сургутский государственный университет
Хочемо ми цього чи ні, інтерес до історії того скажімо, три-зуба або
Українська державна будивельна корпорація
Проблема походження трипільської культури
Розглядаючи розвиток образотворчого мистецтва і архітектури на Україні в XVI – XVIII ст
Співаємо, — писав автор «Велесової криги», — адже ми руси — про славні дня, і маємо співи ті про отців наших, про красне життя в степах і про славу отців»
Метафора
Цетральна рада
Тема: “Виникнення і розвиток Давньоруської держави”
Історія державно-правового розвитку на території су-часної України бере свій початок від середини І тис
ТЯЖКЕ СТАНОВИЩЕ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ ПІД ВЛАДОЮ КРИМСЬКОГО ХАНА
Контрольна робота з історії України
УКООПСПІКА
Хомяков Є
Луганський коледж культури та мистецтв
Культурне життя в Україні було невід’ємою частиною повоєнного ваідродження
Виведення нової породи коня
Революція 1905 року в Росії
Держава скіфів
Відбудова та розвиток промисловості України у 50-х-60-х роках
Держава і право стародавньої Індії
Конрольна робота(Історичний розвиток Київської русі)
Запорізьке козацтво
Економічне життя Київської Русі
Березневі статті Богдана Хмельницького
Історія засновання та розвитку Київа
Соціально-політичний розвиток і національний рух в українських землях в першій половині XIX ст.
УПА в роки Великої Вiттчизняної Вiйни
Трагедія голоду 1933
Створення Організації Об’єднаних Націй
Радянсько-американські відносини на заключному етапі “холодної війни”
Історія виникнення Києво-Могилянськой академії
Тргедія і подвиг народу у війні 1941—1945 рр.
Формування державності у східних слов‘ян.
Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.
Дореформені та після реформені судові установи та установи прокуратури ХІХ сторіччя.
Економічне життя України у складі Речі Посполитої (друга половина XVI-перша половина XVII ст.)
Підготовка й початок повстання. Богдан Хмельницький.
Біографія М.С. Грушевського
Створення та діяльність ОУН
Трипільська культура
Ліга націй
Походження і значення слова “Русь”
Революція 1905-07 року Передумови, причини й початок 1ї буржуазно-демократичної революції Росії.
Визволення України від фашистсько-німецької окупації (1943-1944)
Антропологічні типи українців
Етнічні та географічні назви української землі
Формування українського етносу
М.Туллій Ціцерон – вершина римського красномовства
Запровадження християнства на Русі
Наука - як основна галузь Української культури
Мазепа та зростання авторитету гетьманської влади
Люблінська унія та її наслідки для України
Діяльність УПА
Михайло Грушевський - видатна українська постать
Петро Сагайдачний
Історична спадщина Гуго Гроція
Розвиток мистецтва та архітектури на Україні у XVI – XVIII ст.
Україна в другій половині ХVІІ століття
Громадянська війна 1918-1920 років. Бойові дії
Організація козацького війська
Формування української народності. Походження та поширення назви «Україна»
Стародавній Єгипет
Епікур видатний грецький філосов
Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
Михайло Грушевський
Розпалення вогнища війни у Європі та на Далекому Сході
Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України
Велика Вітчизняна Війна (1941 – 1945)(хронографія)
Березневі Статті
Конституції України
Порівняня планів двох військово-політичних блоків: Антанти та Троїстого союзу, щодо України напередодні І світової війни. Розкриття перебігу воєнних дій на території України
Білети з історії України
Народно-визвольна війна 1648-1654 р.р. та історичні передумови входження України до складу Російської держави
Створення Організації Об’єднаних Націй
Істоки Холодної Війни
Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ - ХІV ст
Давньоруська держава
Вавілонське царство
Ассірійська держава
Деколонізація
Розгром Японії
Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945
ІІІ період ВВВ
Етнографічне районування України
Політичні партії на прикінці грамодянськой війни
Гетьман І. Мазепа та зростання авторитету гетьманської влади
Густав І Адольф і перехід до армії
Державотворчість І. Мазепи. Міфи і реалії
Трагедія голоду 1933
Дії УПА в роки ВВВ
Олександр II
Економічне становище на українських землях під час козацької доби
Голод 1946-1947 років в Україні
ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ
Перші державні утворення на території сучасної України
Соціальні відносини у Давньоруській Державі
Литовські статути – пам’ятки національного законодавства
Іван Мазепа та його епоха
Історичний портрет Олекси Довбуша
Українська вишивка
Протягом всієъ ысторії український народ не мав іншої інституції, яка б справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури ніж києво-Могилянська академіяю
ТРАГЕДІЯ І ПОДВИГ НАРОДУ У ВІЙНІ 1941—1945 рр
ЛІГА НАЦИЙ, міжнародна організація (заснована в 1919), що мала на меті розвиток співпраці між народами і гарантію миру та безпеки
Походження і вихідне значення слова “Рус”
Революція 1905-07 року
План-конспект Донбас в роки другої світової війни
АНТРОПОЛОГІЧНІ ТИПИ УКРАЇНЦІВ
ЕТНІЧНІ ТА ГEОГРАФІЧНІ НАЗВИ
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО EТНОСУ
Сургутский государственный университет
Хочемо ми цього чи ні, інтерес до історії того скажімо, три-зуба або
Українська державна будивельна корпорація
Проблема походження трипільської культури
Розглядаючи розвиток образотворчого мистецтва і архітектури на Україні в XVI – XVIII ст
Співаємо, — писав автор «Велесової криги», — адже ми руси — про славні дня, і маємо співи ті про отців наших, про красне життя в степах і про славу отців»
Метафора
Цетральна рада
Тема: “Виникнення і розвиток Давньоруської держави”
Історія державно-правового розвитку на території су-часної України бере свій початок від середини І тис
ТЯЖКЕ СТАНОВИЩЕ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ ПІД ВЛАДОЮ КРИМСЬКОГО ХАНА
Контрольна робота з історії України
УКООПСПІКА
Хомяков Є
Луганський коледж культури та мистецтв
Культурне життя в Україні було невід’ємою частиною повоєнного ваідродження
Виведення нової породи коня
Революція 1905 року в Росії
Держава скіфів
Відбудова та розвиток промисловості України у 50-х-60-х роках
Держава і право стародавньої Індії
Конрольна робота(Історичний розвиток Київської русі)
Запорізьке козацтво
Економічне життя Київської Русі
Березневі статті Богдана Хмельницького
Історія засновання та розвитку Київа
Соціально-політичний розвиток і національний рух в українських землях в першій половині XIX ст.
УПА в роки Великої Вiттчизняної Вiйни
Трагедія голоду 1933
Створення Організації Об’єднаних Націй
Радянсько-американські відносини на заключному етапі “холодної війни”
Історія виникнення Києво-Могилянськой академії
Тргедія і подвиг народу у війні 1941—1945 рр.
Формування державності у східних слов‘ян.
Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.
Дореформені та після реформені судові установи та установи прокуратури ХІХ сторіччя.
Економічне життя України у складі Речі Посполитої (друга половина XVI-перша половина XVII ст.)
Підготовка й початок повстання. Богдан Хмельницький.
Біографія М.С. Грушевського
Створення та діяльність ОУН
Трипільська культура
Ліга націй
Походження і значення слова “Русь”
Революція 1905-07 року Передумови, причини й початок 1ї буржуазно-демократичної революції Росії.
Визволення України від фашистсько-німецької окупації (1943-1944)
Антропологічні типи українців
Етнічні та географічні назви української землі
Формування українського етносу
М.Туллій Ціцерон – вершина римського красномовства
Запровадження християнства на Русі
Наука - як основна галузь Української культури
Мазепа та зростання авторитету гетьманської влади
Люблінська унія та її наслідки для України
Діяльність УПА
Михайло Грушевський - видатна українська постать
Петро Сагайдачний
Історична спадщина Гуго Гроція
Розвиток мистецтва та архітектури на Україні у XVI – XVIII ст.
Україна в другій половині ХVІІ століття
Громадянська війна 1918-1920 років. Бойові дії
Організація козацького війська
Формування української народності. Походження та поширення назви «Україна»
Стародавній Єгипет
Епікур видатний грецький філосов
Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
Михайло Грушевський
Розпалення вогнища війни у Європі та на Далекому Сході
Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України
Велика Вітчизняна Війна (1941 – 1945)(хронографія)
Березневі Статті
Конституції України
Порівняня планів двох військово-політичних блоків: Антанти та Троїстого союзу, щодо України напередодні І світової війни. Розкриття перебігу воєнних дій на території України
Білети з історії України
Народно-визвольна війна 1648-1654 р.р. та історичні передумови входження України до складу Російської держави
Створення Організації Об’єднаних Націй
Істоки Холодної Війни
Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ - ХІV ст
Давньоруська держава
Вавілонське царство
Ассірійська держава
Деколонізація
Розгром Японії
Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945
ІІІ період ВВВ
Етнографічне районування України
Політичні партії на прикінці грамодянськой війни
Гетьман І. Мазепа та зростання авторитету гетьманської влади
Густав І Адольф і перехід до армії
Державотворчість І. Мазепи. Міфи і реалії
Трагедія голоду 1933
Дії УПА в роки ВВВ
Олександр II
Економічне становище на українських землях під час козацької доби
Голод 1946-1947 років в Україні
ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ
Перші державні утворення на території сучасної України
Соціальні відносини у Давньоруській Державі
Литовські статути – пам’ятки національного законодавства
Іван Мазепа та його епоха
Історичний портрет Олекси Довбуша
Олександр II 0855-1881), молодий, ліберальних поглядів вихованець поета В
Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького
Кирило-Мефодіївське товариство
Київ постав на правому березі Дніпра, на кручах, які високо здіймаються над річкою
Історія збройних сил України.
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРШИІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ
Формування української народності. Походження та поширення назви «Україна»
Маючи перед собою цiль розкрити питання "УПА в роки Великої Вiттчизняної Вiйни" я притримувався таких правил:
Зусилля Радянського Союєу в створенні системи колективної безпеки напередодні Другої Світової Війни. Радянсько-Німецькі договори 1939 року, та їх сучасні оцінки
Виникнення і розвиток Давньоруської держави
Сільське господарство України у 50-х-60-х роках
Життя і політична діяльність Петра Кононовича Сагайдачного
Війна українського народу за незалежність
Сербський край Косово і Метохія: історія та сучасність
Історія збройних сил України.Їх участь у Великій Вітчизняній війні
Становлення Української Православної Церкви
Розгром Японії підчас другої світової війни
Михайло Старицький - видатний письменник України
Німецька національна меншина південної України у 20-ті–30-ті роки ХХ ст.: історіографія питання
Гетьманщина
Галицько-Волинське Князівство
Створення Організації Об’єднаних Націй
Істоки Холодної Війни
Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ - ХІV ст
Давньоруська держава
Вавілонське царство
Ассірійська держава
Деколонізація
Розгром Японії
Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945
ІІІ період ВВВ
Етнографічне районування України
Політичні партії на прикінці грамодянськой війни
Гетьман І. Мазепа та зростання авторитету гетьманської влади
Густав І Адольф і перехід до армії
Державотворчість І. Мазепи. Міфи і реалії
Трагедія голоду 1933
Дії УПА в роки ВВВ
Олександр II
Економічне становище на українських землях під час козацької доби
Голод 1946-1947 років в Україні
ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ
Перші державні утворення на території сучасної України
Соціальні відносини у Давньоруській Державі
Литовські статути – пам’ятки національного законодавства
Іван Мазепа та його епоха
Історичний портрет Олекси Довбуша
Олександр II 0855-1881), молодий, ліберальних поглядів вихованець поета В
Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького
Кирило-Мефодіївське товариство
Київ постав на правому березі Дніпра, на кручах, які високо здіймаються над річкою
Історія збройних сил України.
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРШИІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ
Формування української народності. Походження та поширення назви «Україна»
Маючи перед собою цiль розкрити питання "УПА в роки Великої Вiттчизняної Вiйни" я притримувався таких правил:
Зусилля Радянського Союєу в створенні системи колективної безпеки напередодні Другої Світової Війни. Радянсько-Німецькі договори 1939 року, та їх сучасні оцінки
Виникнення і розвиток Давньоруської держави
Сільське господарство України у 50-х-60-х роках
Життя і політична діяльність Петра Кононовича Сагайдачного
Війна українського народу за незалежність
Сербський край Косово і Метохія: історія та сучасність
Історія збройних сил України.Їх участь у Великій Вітчизняній війні
Становлення Української Православної Церкви
Розгром Японії підчас другої світової війни
Михайло Старицький - видатний письменник України
Німецька національна меншина південної України у 20-ті–30-ті роки ХХ ст.: історіографія питання
Гетьманщина
Галицько-Волинське Князівство
Люблінська унія 1569 р. та її наслідки для України. Брестська унія та посилення національного гніту
Симон Петлюра
Неокласицизм та класицизм
Життєвий і творчий шлях В. Булаєнка
Формування державності у східних слов‘ян.
Дореформені та після реформені судові установи та установи прокуратури ХІХ сторіччя
Економічне життя України у складі Речі Посполитої
Підготовка й початок повстання. Богдан Хмельницький.
Біографія М.С. Грушевського
Життя і діяльність родини Корнелюків
Запровадження християнства на Русі
ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У 50-Х – 60-Х
СІЛЬСКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАІНИ У 50-Х - 60Х РОКАХ
ФІНАНСИ, КРЕДИТ, ДОБРОБУТ УКРАЇНИ У 50-Х – 60-Х РОКАХ ХХ
Економічне життя Київської Русі
Негативні петлі зворотнього зв’язку : затримка і коливання
Регуляція активності ферментів
Родина Магнолієві
Ростові фактори та їх клінічне застосування
Раціон та життєдіяльність людини
Чарльз Дарвін
Уроджені пороки розвитку на прикладі ущелин губи і піднебіння
Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних
Опис рослини Тису ягідного
Ряд Страусоподібні
Суть і значення травлення
Вірусологія і проблеми практики
Виведення нової породи коня
Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології
Віруси та їх місце у біосфері
Гіпобіоз: особливості обміну речовин
Механізми інаквації потенціал-залежних к+ каналів
Венеричні захворювання
Біосфера і біоритми людини.
Загальна характеристика обміну речовин. Енергетичний обмін та його етапи. Синтез АТФ
Мікроеволюція. Фактори еволюції. Видоутворення. Природний добір. Макроеволюція, її напрямки.
Комахи з повним перетворенням
Історичні нариси розвитку мікробіології
Видатні мікробіологи
Мікроморфологія нервового апарату язика і гортані чорноморського дельфіна-афаліни (Tursiops truncatus)
Життя кожного індивіду потребує ряду необхідних для нього умов
Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології
Негативні петлі зворотнього зв’язку : затримка і коливання
Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних
РЕГУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ ферментів
Венеричні захворювання
Передовсім, зазначає Дж
Передовсім, зазначає Дж
Формування філософських поглядів
Передовсім, зазначає Дж
Передовсім, зазначає Дж
Формування філософських поглядів
Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв
Якушечкіна Юлія
Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі
Психолого-педагогічні аспекти викладання інформатики
Приклад звіту про педагогічну практику
Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу в початковій школі
Психологічна компетенція викладача як чинник гуманізації педагогічної освіти
Формування естетичного світосприйняття у школярів через роботу дитячих художніх шкіл
Психолого-педагогічні умови соціалізації дітей молодшого шкільного віку
Розвиток розумових здібностей та психологічних особливостей учнів молодших класів у процесі впровадження курсу процесі впровадження курсу “Розвиваючі ігри”
Формування в учнів трудової культури засобами народознавства
Поради школярам (урок)
Професійна підготовка вчителів у країнах Західної Європи: різноманітність і спільність
Проблеми форм організації навчання
Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів
Розвивальні ігри в навчально-виховному процесі молодшого школяра
Проблеми вихованя
Професійно-рольова ідентифікація майбутнього вчителя у взаєминах його з викладачами
Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально - виховних установ
Педагогічний процес в позашкільних закладах
Система вищої освіти України
Фольклор як засіб морально-етичного виховання молодших школярів
Поради молодим викладачам
Принципи виробничого навчання
Подорож до країни вічливості та доброти (урок)
Розвиток техніки мовчазного читання
Розвиток моральних якостей особистості в процесі естетичного виховання в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського
Українська календарна обрядовість літнього циклу у системі національного виховання сучасної початкової школи
Система освіти в країнах Західної Європи
Особливості навчання усного монологічного мовлення ліцеїстів старших класів
Методика формування навичок та вмінь писемного мовлення із застосуванням психолінгвістичної моделі висловлювання
Математичні розваги (завдання для початкових класів)
Конспект уроку з фізичного виховання
Виховання – як батьківський обов’язок
Елементи педагогічної майтерності
Анотація на уроки та позакласні заходи вчителя української мови і літератури
Виховання обдарованої дитини
Анотація досвіду роботи учительки української мови і літератури
Конспект уроку: Створення ескізу композиції на основі писанкових елементів (Батік)
Народна педагогіка як прародителька й першоджерело українського національного виховання
Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку
Врахування особливостей підліткового віку в роботі класного керівника
Використання роздаткового матеріалу на уроках спеціальних дисциплін
Вивчення української мови
Виховання поваги до батьків, жінки-матері
Захист фахових інтересів педагогів – основне завдання товариства “Взаємна поміч українських вчителів”
Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти
Дошкільнята і природа
Навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання
Виховання в дитсадку
Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв
Якушечкіна Юлія
Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі
Психолого-педагогічні аспекти викладання інформатики
Приклад звіту про педагогічну практику
Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу в початковій школі
Психологічна компетенція викладача як чинник гуманізації педагогічної освіти
Формування естетичного світосприйняття у школярів через роботу дитячих художніх шкіл
Психолого-педагогічні умови соціалізації дітей молодшого шкільного віку
Розвиток розумових здібностей та психологічних особливостей учнів молодших класів у процесі впровадження курсу процесі впровадження курсу “Розвиваючі ігри”
Формування в учнів трудової культури засобами народознавства
Поради школярам (урок)
Професійна підготовка вчителів у країнах Західної Європи: різноманітність і спільність
Проблеми форм організації навчання
Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів
Розвивальні ігри в навчально-виховному процесі молодшого школяра
Проблеми вихованя
Професійно-рольова ідентифікація майбутнього вчителя у взаєминах його з викладачами
Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально - виховних установ
Педагогічний процес в позашкільних закладах
Система вищої освіти України
Фольклор як засіб морально-етичного виховання молодших школярів
Поради молодим викладачам
Принципи виробничого навчання
Подорож до країни вічливості та доброти (урок)
Розвиток техніки мовчазного читання
Розвиток моральних якостей особистості в процесі естетичного виховання в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського
Українська календарна обрядовість літнього циклу у системі національного виховання сучасної початкової школи
Система освіти в країнах Західної Європи
Особливості навчання усного монологічного мовлення ліцеїстів старших класів
Методика формування навичок та вмінь писемного мовлення із застосуванням психолінгвістичної моделі висловлювання
Математичні розваги (завдання для початкових класів)
Конспект уроку з фізичного виховання
Виховання – як батьківський обов’язок
Елементи педагогічної майтерності
Анотація на уроки та позакласні заходи вчителя української мови і літератури
Виховання обдарованої дитини
Анотація досвіду роботи учительки української мови і літератури
Конспект уроку: Створення ескізу композиції на основі писанкових елементів (Батік)
Народна педагогіка як прародителька й першоджерело українського національного виховання
Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку
Врахування особливостей підліткового віку в роботі класного керівника
Використання роздаткового матеріалу на уроках спеціальних дисциплін
Вивчення української мови
Виховання поваги до батьків, жінки-матері
Захист фахових інтересів педагогів – основне завдання товариства “Взаємна поміч українських вчителів”
Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти
Дошкільнята і природа
Навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання
Виховання в дитсадку
Особливості виховного процесу в Україні
Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом новатором
Активні форми та методи навчання на уроках ТКМ
Організація самостійної роботи учнів
Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів
Характеристика методики викладання в певній віковій групі навчання
Особливості навчання усного монологічного мовлення ліцеїстів старших класів.
Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв
Методика формування навичок та вмінь писемного мовлення із застосуванням психолінгвістичної моделі висловлювання
Методи виховання
Гра…Наука…Мистецтво
Учбова програма з курсу “Основи економіки”
Педагогіка (семінарські заняття, самостійна робота студентів)
Особливості взаємозв’язку стилю управлінської діяльності та типу поведінки при розв’язанні конфлікту
“Коли людина хоче дізнатись -
Психологічний аналіз правосвідомості працівників правоохороних органів
Методи та форми організації навчання в працях Ш.О. Амонашвілі
Педагогічні ідеї Януша Корчака
Творче мислення і сучасні методи його формування у школярів за досвідом С.Н.Лисенкової
Способи та форми виховання творчого мислення на прикладі досвіду педагога-новатора Бориса Нікітіна
Творче мислення і сучасні методи його формування у школярів за досвідом
Способи та методи формування творчого мислення у дітей шкільного віку на прикладі досвіду педагога-новатора Є.Н.Ільіна
Старовойтенко Н
Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії
Творче мислення і сучасні методи його формування у школярів за досвідом Шалви Амонашвілі
Засоби розвитку психіки (схема)
Дерево сміху
Агресія та її зовнішні детермінанти
Особливості спілкування в залежності від типу акцентуації характеру
Діагностика психологічної готовності до освоєння нового у професійній діяльності (тест)
Діагностичні Малі Рольові ігри
Види пам’яті
Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом новатором
Природа колективу, особливоті його виникнення та існування
Мова жестів
Психологія сучасної людини
Способи та форми вихованняя творчого мислення на прикладі досвіду педагога-новатора Лисенкової С. Н.
Віра у себе з точки зору сучасної психології
Психологічні вправи. Зосередження
Особливості пам’яті та уваги у дітей молодшого шкільного віку.
Особливості спілкування молодших школярів
Комунікативна атака
Розвиток розумових здібностей та психологічних особливостей учнів молодших класів у процесі впровадження курсу “Розвиваючі ігри”
Способи та форми вихованняя творчого мислення на прикладі досвіду батька-новатора Нікітіна Б. П.
Про психологію управління
Поняття і проблеми соціальних груп
Темперамент у структурі особистості
Галузі психологічної науки
Психологія як наука, що вивчає психіку людини
Міждисциплінарна інтеграція як засіб математичного розвитку дошкільників
Культура в системі суспільства
Соціально- психологічна природа релігій «Нового віку»
РИНОК ПРАЦІ
Проблема особистості – одна з найважливіших у сучасній соціологіі
Macro Carrier
Програма соціологічного дослідження "Формування престижу деяких професій"
Програма соціального дослідження
Проблеми розвитку спорту в Україні
Сім’я – це об’єднання людей, зв’язаних спільністю побуту та взаємною відповідальністю, об’єднання, що грунтується на шлюбі або кровній спорідненості
ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Значення сім”ї для суспільства.
Шлюбно-сімейне законодавство України та країн Східної Європи
Культура в системі суспільства
Ринок праці, проблеми ринку праці в Україні
Автобіографія (соціологічний аналіз)
Програма соціологічного дослідження на тему "Поширення наркоманії серед молоді"
Програма соціологічного дослідження на тему "Формування престижу деяких професій"
Програма соціологічного дослідження на тему "Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність"
Програма соціологічного дослідження на тему "Проблеми розвитку спорту в Україні"
Культура в системі суспільства
Соціально- психологічна природа релігій «Нового віку»
РИНОК ПРАЦІ
Проблема особистості – одна з найважливіших у сучасній соціологіі
Macro Carrier
Програма соціологічного дослідження "Формування престижу деяких професій"
Програма соціального дослідження
Проблеми розвитку спорту в Україні
ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Значення сім”ї для суспільства.
Шлюбно-сімейне законодавство України та країн Східної Європи
Культура в системі суспільства
Ринок праці, проблеми ринку праці в Україні
Автобіографія (соціологічний аналіз)
Програма соціологічного дослідження на тему "Поширення наркоманії серед молоді"
Програма соціологічного дослідження на тему "Формування престижу деяких професій"
Програма соціологічного дослідження на тему "Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність"
Програма соціологічного дослідження на тему "Проблеми розвитку спорту в Україні"
Культура в системі суспільства
Соціально- психологічна природа релігій «Нового віку»
РИНОК ПРАЦІ
Проблема особистості – одна з найважливіших у сучасній соціологіі
Macro Carrier
Програма соціологічного дослідження "Формування престижу деяких професій"
Програма соціального дослідження
Проблеми розвитку спорту в Україні
ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Значення сім”ї для суспільства.
Шлюбно-сімейне законодавство України та країн Східної Європи
Культура в системі суспільства
Ринок праці, проблеми ринку праці в Україні
Автобіографія (соціологічний аналіз)
Програма соціологічного дослідження на тему "Поширення наркоманії серед молоді"
Програма соціологічного дослідження на тему "Формування престижу деяких професій"
Програма соціологічного дослідження на тему "Ставлення населення до реклами на телебаченні та її ефективність"
Програма соціологічного дослідження на тему "Проблеми розвитку спорту в Україні"
Програма соціологічного дослідження на тему "Необхідність користування Інтернет в м. Києві"
Розлучення
Програма соціологічного дослідження на тему "Вплив глобальної мережі Internet на учбовий процес студентів"
Шлях до соціальної роботи
Соціологічна доктрина Гоббса
Критика індустріального суспільства Г. Маркузе
Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу
Макс Вебер
Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
Соціологізм" як теоретико-методологічна концепція Еміля Дюркгейма
Михайло Грушевський та соціологія в Україні
Сучасні культурні ситуації України. Соціологія культури
Анкетне опитування "Наскільки я емоційний у відносинах з батьками"
Дослідження рівня етнічної свідомості та культури
Завдання з соціології
Соцальні спільноти та їх природа
Перетворення і збереження природного середовища мешкання людини
Проблема "Батьки і діти" з точки зору соціології
Соціально-економічні і фізіологічні особливості сприйняття радіореклами
Соціологія конфлікту (на прикладі Російської Федерації)
Структура особистості і поведінкові типи
Рольова теорія особистості
Фемінізм
Ставлення населення до соціальних інститутів
Ставлення молоді до органів державної влади, правосуддя, ЗМІ, профспілок та інших соціальних інститутів.
Передовсім, зазначає Дж
Передовсім, зазначає Дж
Формування філософських поглядів
Передовсім, зазначає Дж
Передовсім, зазначає Дж
Формування філософських поглядів
Формування філософських поглядів
функції філософії
Вчення Ф.Бекона про "ІДОЛИ" та метод пізнання
Поняття ідеального
Поняття і структура умовиводів за аналогією
ФІЛОСОФІЯ XX СТОЛІТТЯ
Соціологічна доктрина Гоббса
ПРОБЛЕМА МЕТОДУ ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ
Форми і методи наукового пізнання:
Філософія інформаційного суспільства
Філософія Августіна: метафізика внутрішнього досвіду
Томмазо Кампанелла і його утопія
ЧАСТИНА І ЦІЛЕ
ПРОБЛЕМА ПОЄДНАННЯ ІНТЕРЕСІВ СУСПІЛЬСТВА Й ОСОБИСТОСТІ
Вступ до філософії
МЕТАФІЗИКА СВОБОДИ
ЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ І. КАНТА
Джон Локк
Філософія XX століття
Етичні погляди Канта
Соціологічна доктрина Гоббса
Системний підхід як метод пізнання світу
Філософія інформаційного суспільства
Проблема поєднання інтересів суспільства і особистості
Формування філософських поглядів Зигмунда Фрейда
Етичні погляди Канта
Соціологічна доктрина Гоббса
Системний підхід як метод пізнання світу
Філософія інформаційного суспільства
Проблема поєднання інтересів суспільства і особистості
Формування філософських поглядів Зигмунда Фрейда
ЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ І. КАНТА
Джон Локк
Філософія XX століття
Етичні погляди Канта
Соціологічна доктрина Гоббса
Системний підхід як метод пізнання світу
Філософія інформаційного суспільства
Проблема поєднання інтересів суспільства і особистості
Формування філософських поглядів Зигмунда Фрейда
Функції філософії
Вчення Ф.Бекона про "ІДОЛИ" та метод пізнання
Аналогія. Поняття і структура виводів за аналогією
Метафізика свободи
Філософські аспекти взаємовідносин людини і природи в умовах глобльної екологічної кризи
Левіфіан Томаса Гоббса
Людиномiрнiсть предмета фiлософii
Категорії діалектики і загально-наукові поняття
Проблеми розвитку теоретичного знання (у цілому і в окремих науках)
Філософські погляди Г. С. Сковороди
Поняття елементів та структури системи
Томмазо Кампанелла і його утопія
Людиномірність предмета філософії
Деловая хроника 27
Невідкладні стани в неврології
Про зовнішній вигляд медичної сестри лікувально-профілактичного закладу
Комбіновані препарати в лікуванні гіпертонічної хвороби
Негативні впливи шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю і наркотиків) на організм людини і боротьба з ними
Ліки від простуди
Наркоманія. Наркотичні речовини, їх дія на людину і класифікація
Органи чуттів: шкіра
Заболотний Д.К. - український мікробіолог, епідеміолог, Президент АН України
Здоров’я людини - здоров’я нації
Алкоголізм
Наркотики
Сестринська справа як наука
Диспазія тазобедрених суглобів немовлят
Мистецтво масажу
Вірусний гепатит А
Родові травми
Історія хвороби
Анатомія людини
Вітаміни та їх синтетичні препарати
Вітамінні препарати
Динаміка біохімічних показників крові, розподіл хворих за віком і статтю в залежності від форми гемобластозу
Диспазія тазобедрених суглобів немовлят
Нетрадиційні методи лікування - мистецтво массажу
Вірус грипа
Роль акушерки у виконанні завдань жіночої консультації. Права та обов’язки акушерки
Властивості ферментів як біологічних каталізаторів
Анатомофізіологічний аспект ВНД (псих)
Методи усунення болю при пологах
Гепатити
Юхим Ілліч Демиховський
Обмін речовин і енергії
Зміни в статевих органах, молочних залозах, в обміні речовин жінки під час вагітності
Обмін речовин і енергії
Бронхоктатична хвороба
Догляд за хворими туберкульозом
Бронхоктатична хвороба
Хронічний абструктивний бронхіт
Плодоруйнівні операції
Рак легенів
Догляд за хворими з хронічною серцевою недостатністю
Реформи Петра І і їх призначення. Відкриття власних аптек. Аптекарський приказ
Здобутки медицини в період середньовіччя
Розвиток медичних знань в Україні в період Середньовіччя
Історія розвитку сестринської справи в Україні. Організація шпиталів у Запорізькій Січі. Догляд за хворими, пораненими в монастирях. Андрій Крупинський засновник медичної освіти в Україні. Положення про медичну освіту. Система підготовки медичних сестер
Основні фізіологічні праці
Фізіологія судинної системи
Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу
Феофіл Гаврилович Яновський – видатний вчений-медик
Шкідливість алкоголю
Електрорефлексопунктура при лікуванні діарей у телят
Вірусний гепатит в Коломийському районі Івано-Франківської області
Гігієна шкіри. Перша допомога при обмороженнях і опіках
Профілактика новоутворень та захворювань гортані та горла
М.Ф.Гамалія. Його вклад в розвиток інфекційних захворювань
Макроелементи P, K, S, Cl, Ca, Mg, Na, Fe
Осип Осипович Мочутковський і його героїчні заслуги
Основна тканина
Луї Пастер
Переломи та їх наслідки
Перша допомога при опіках
Покровський Валентин Іванович
Основні правила експлуатації рентгенівських установок медичного призначення
Клінічна смерть
Правила і прийоми загартування
Таємниці народної медицини
Грип
Вірусний гепатит А. Профілактика
Характеристика методів мікробіологічної діагностики стафілококових інфекцій. Тести для визначення патогенності стафілококів. Встановлення джерел інфекції при внутрішньолікарняних спалахах стафілококової інфекції та харчових отруєннях
Вплив алкоголю на організм людини
Відмороження. Ступені відмороження
Стаціонар-поліклініка: маркетингові проблеми співвідношення
До питання класифікації станів і характеристик елементів у моделі маркетингової системи медичних послуг
Концептуальний метод системного підходу до експертизи якості медичної допомоги
Ситуаційне моделювання, як перспективний метод прогнозування якості медичної допомоги
Шлях реформ: від фондів ОМС до фондів соціального страхування
ОМС: міський фонд чи міжлікарняна каса?
Медична послуга: експертиза економічності
Маркетингова сутність профілактичної медичної діяльності
Медицина як виробництво: до питання про оцінку ефективності системи ОМС
Проблеми задоволення попиту на ринку медичних послуг (хвороба як елемент маркетингової системи)
Сегментація ринку медичних послуг, як ступінь
Захворюваність на шигельоз по Коломийському району
Демографічна ситуація в Україні і проблеми медико-генетичної служби
Особиста гігієна
Засоби догляду за новонародженими
Тестові завдання з травматології
Дизентерія
Грип
Вітряна віспа
Історія системи харчування українців
Стражеско Микола Дмитрович (1876-1952) терапевт
Тестові завдання
Невідкладна допомога при відмороженнях
Причини дефіциту фінансових ресурсів на фармацевтичному ринку
Ефективність цитологічного методу дослідження в діагностиці передраку і раку шийки матки
Примусові заходи медичного характеру
Шкідливі звички
Втрати, смерть та горе. Роль медсестри
Вчений Данило Заболотний
Дизентерія (Dysenteria)
Рівень захворюваності на грип по Тисменицькому районі Івано-Франківської області
Хвороби поведінки
Кір як гостра інфекційна хвороба
Краснуха
Лептоспіроз - хвороба Васильєва-Вейля - водна гарячка - гостра інфекційна хвороба
Історія дослідження дизентерії
Масаж при травмах і захворювання нервової системи
Наркотики як зло, що переслідує суспільство з давніх давен
Жиророзчинні вітаміни
Луі Пастер та його внески у розвиток медицини
Переношена вагітність
Фізіотерапія при захворюваннях нервової системи
Значення генетики в житті суспільства
Реабілітація осіб похилого віку
Реабілітація в гінекології і акушерстві
Алкоголізм - руйнівник зростаючого організму
ЛФК при ліктьових і плечових травмах
Анатомо-фізіологічні аспекти вищої нервової системи
Невідкладна допомга при травмах ока і допоміжного апарату
Консервативні методи лікування в гінекології
Лікарська рослинна сировина, що містить флавоноїди
Тетрацикліни: їх природа і значення
Перша домедична допомога в умовах надзвичайних ситуаціях: при опіках, обмороженні, удушенні
Історія виникнення алкоголю
Богомолець Олександр Олександрович – відомий український патофізіолог
Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутриматкових втручань під час пологів і в ранньому місляпологовому періоді
Білки, їх роль в діяльності організму. Раціональне меню
Харчування дітей
Медики стародавнього світу
Венеричні захворювання
Холера
Висипний тиф
Набута хронічна прогресуюча гідроцефалія (історія хвороби)
Культура особистої гігієни
Вірус грипа, щеплення.
Микола Іванович Пирогов
Шкідливі звички: тютюнопаління
Медицина як виробництво: до питання про оцінку ефективності системи ОМС
Лікування методами народної медицини
Становлення фармацевтики України як галузі в сучасних ринкових умовах
Визначення показань і строків до релапаротомії при операціях на органах черевної порожнини
Джерела фтору та вплив фтору на людський організм
Використання мережі інтернет для розповсюдження інформації про лікарські препарати
Гостра гнійна інфекція. Остеомієліт. Бурсит. Гнійний артрит
Міжпредметна інтеграція на заняттях з терапії.
Ідеї Мечникова та розвиток сучасної медичини та біології
Філатов Володимир Петрович (1875-1956) офтальмолог, хірург
Головний мозок
Короткий нарис з історії хірургії
Статевий диморфізм нейрогормональної адаптації плода новонародженого
Перинатальна патологія у новонароджених на сучасному етапі
Офтальмологія
Микола Іванович Пирогов - засновник вітчизняної оперативної хірургії і топографічної анатомії
М.І.Пирогов - засновник воєнно-польової хірургії
Лекции по БЖД
Вплив нейролінгвістичного програмування на безпеку життєдіяльності людини
Холера – особливе інфекційне захворювання, викликуване холерними вібріонами і їхніми токсинами , що проникають через рот у тра
Висипний тиф
Холера
Вплив нейролінгвістичного програмування на безпеку життєдіяльності людини
Хімічна зброя це отруйні речовини та засоби їх застосування на полі бою
Бактеріологічна зброя
Охорона водного середовища
Перша допомога при ураженні електричним струмом
Надання першої медичної допомоги
ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів
Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення
Небезпеки природного та техногенного характеру
Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
Ядерна зброя
Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ
Виникнення людини
Вплив іонизуючого опромінення на тварин
Геоморфологічна будова Київської області
Основні етапи реалізації основних напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
Екологічні проблеми Карпатського регіону
Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектора економіки
Альтернативні джерела енергії
Забруднення вод світового океану
Забруднення атмосфери
Кислород
Значення атмосфери
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДН СУСПІЛЬСТВА ТА ПРИРОДИ
Основні джерела прісної води на території України
Гідросфера землі та її значення для людського суспільства
Діяльність уряду України в галузі екології
Джерела фтору та вплив фтору на людський організм
Екологічне право
Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
Знищення озонного шару Землі
Людина і біосфера
Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря
Негативні наслідки діяльності людини і основні фактори виробничого середовища
Негативні петлі зворотнього зв’язку : затримка і коливання
Как организовать общественный экологический мониторинг
Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
Особливості ландшафтних територіальних структур в межах урбанізованих територій
Охорона виробничих стічних вод і утилізація
Охорона водного середовища
Охорона грунтів
Охорона фауни
Охорона флори і фауни заповідна справа
Перетворення і збереження природного середовища існування людини
Природні кофлікти через стан навколишнього середовища
Природні стихії та їх екологічні наслідки
Природні стихії та їх екологічне значення
Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці (ХФВ) та їх вплив на озоновий шар
Радiоекологiя чорнобильської зони вiдчуження
Радіоекологія з основами радіобіології
Роль Геоінформаційних систем (ГІС)
Охорона та раціональне використання тваринних і рослинних ресурсів; заповідники
Структура, основні поняття і закони екології
Канцерогенез, індукований генотоксичними факторами, являє собою багатостадійний процес, що включає транспорт та метаболізм речовини, взаємодія з головною молекулою мішенню (напрклад, ДНК), репарацію ДНК та реплікацію порушення, а також прогресивний розвит
Утилізація та знешкодження відходів
ХІМІЧНІ БОЙОВІ ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ
Харчові добавки природні і синтезовані хімічні сполуки, призначені для введення в харчові продукти з метою прискорення або поліпшення їх технологічної обробки, збільшення термінів зберігання, консервування, а також зберігання або придання готовим проду
Ядерна загроза
Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості
Фізична підготовка іноземних армій
Тактика дій танкових підрозділів іноземних армій у локальних конфліктах
Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) — як особлива спецслужба США
Статути збройних сил України
Стройова підготовка
Стройові прийоми зі зброєю
Строї відділення
Українське військо періоду козаччини
Прийоми та правила стрільби з малокаліберної гвинтівки
Чищення, змащення та зберігання автомата
Способи визначення дальності стрільби і застосування формули тисячної
Ручні осколкові гранати
Прикладна фізична підготовка
Цивільна оборона
Характеристика осередків ураження, що виникають внаслідок аварій (катастроф), стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження
Укриття населення в захисних спорудах
Психологічна характеристика військової служби та військового колективу
Способи та методики вивчення власної психологічної готовності до військової служби
Характеристики озброєння армій країн НАТО
Соціальний захист, пільги, державне забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей
Права застосування заохочень до солдатів і сержантів
Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ
Пістолети
Історія ВПС України
Надзвичайні ситуації воєнного часу
Класифікація засобів повітряного нападу
Дотримання військовослужбовцями статутних стосунків. Правила військової ввічливості
Військова дисципліна
Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброї
Малокаліберна гвинтівка
Автомат Калашникова
Будова патрона
Постріл
Основи загальновійськового бою
Озброєння та екіпіровка солдата
Дії солдата в бою
Збройні сили України в період Національно-визвільної війни 1917-1920 рр
Дії солдата в бою у складі мотострілецького відділення
Основи військової топографії та туризму
Основи туризму
Гімнастика
Медико-санітарна підготовка
Зброя
Збройні Сили та інші військові формування України на сучасному етапі
Захист населення у надзвичайних ситуаціях
Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час
Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час
Захист сільськогосподарських тварин і рослин від ураження
Засоби індивідуального захисту
Евакуація населення
Завдання Цивільної оборони України
Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії
Військово-навчальні заклади України
Військова присяга та військова символіка України
Законодавство України про військову службу
Фізична підготовка
5 родів війск ВПС України
Структурна схема компютера. Призначення і функції основних пристроїв. Поняття про мікропроцесор.
Семантико-синтаксична модель автоматичного перекладу
DELPHI
Синтаксичний аналіз у системах автоматичного перекладу: концепції та алгоритми
Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI
Технологія ATM та алгоритм RED
Розвиток освіти в Україні
Соті , фарси та містерії, як явище культури середньовіччя
Ставлення до етносів та релігій в Римській імперії
Поєднання дидактичних і автобіографічних елементів у “Поученії” Володимира Мономаха
Становище Української журналістики в 20-х роках
Розвиток українського харчування
Художня система драматургії Шекспіра
Публій Овідій Назон, наскільки нам це відомо з його автобіографії, народився 20 березня 43 р
Поняття гуманізму, як суспільного явища, вперше з’явилось в епоху Відродження
Атлантида
Братство Прерафаелітів
Культура України
Камінна поема, втілена в скульптурній композиції “Зустріч Марії з Єлизаветою” собору в Реймсі
Знищення озонного шару Землі
Архітектор М. В. Риков
Архітектура і мистецтво Київської Русі
Гравюра стародруків
Культура стародавнього сходу
Епоха відродження
ОСНОВНІ РИСИ
Антична культура: Давній Рим
Первісна культура
ВИТОКИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЇ ТА ЇПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ З ІНШИМИ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИМИ СИСТЕМАМИ СВІТОГЛЯДУ
Культура Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю
Давньогрецька культура
Мистецтво Відродження
ЕСТЕТИЧНА СВІДОМІСТЬ
дисидентського руху
Національний характер українців
Зародження фінансів, грошового обігу і кредиту у період феодалізму в Західній Європі
Культура та побут населення України.
Українська вишивка
Образ Чiпки
Сюжет та історія створення роману Панаса Мирного
А.А. Потебня. Теоретична поетика
Надзвичайно популярними обрядовими піснями були в народі колядки і щедрівки
Життєвий і творчий шлях В. Булаєнка
МИХАЙЛО ДРАЙ-ХМАРА
Роман "Тигролови"
Джером Девид Селінджер
Біографія Григорія Сковороди
А.Рембо
1. Українська культура довоєного періоду
НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР ВЕСНЯНОГО ЦИКЛУ
П.Куліш і Я.Головацький:
Література епохи Просвітництва , її представники
Тарас Шевченко
Мистецтво Сандро Ботічеллі
Період трьох літ - так називають проміжок часу між 1843-1847 роком в творчості видатного українського поета, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка
Засудження егоїзму і бездуховності у повісті Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”
Кінець ХVIII –XIX століття були надзвичайно важливим етапом у розвитку української культури
Перші кроки знайомства українського читача з творчістю Генріха Гейне
Роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні
Мовні реалії та проблеми їх перекладу
Критичний аналіз перекладу вірша В. Маяковського "А вы могли бы?"
Мовні універсалії
"Руська трійця"
Драматургія В.Винниченка та її роль у становленні українського модерного театру
Біографія Євгена Маланюка
Мова як історична категорія
"Чекаючи на Годо" Семюеля Беккета
Поезія Емми Андієвської
Синкретизм поганських та християнських вірувань в українському фольклорі
Ефект очуження в драматургії Бертольда Брехта
Я ЄСТЬ ЛЮДИНА, СИН СВОГО НАРОДУ…
Сонет 66 В.Шекспіра та два його переклади
Історія порівняльно-історичного мовознавства XIX - початку XX століття
Функціонування слів-термінів іншомовного походження (економічна лексика; літера Ф).
Життя Тараса Григоровича Шевченка
Український романтизм. Микола Васильович Гоголь
Образ Чiпки
Поети “Молодої музи”
Біографія Миколи Хвильового
Біографія Лесі Українки
Трагедія українського села 20-30-их в творчості В. Барки і У. Самчука
Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна
НОВАТОРСТВО В ПОЕЗІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ
Переклад як форма літературних взаємин
Історія порівняльно-історичного мовознавства X|X – початку XX століття
Сюрреалізм - це спосіб цілковитого звільнення духу і всього, що на нього подібне
Переклад тексту У.Теннеси та аналіз цього перекладу
Переклад прийменникових конструкцій з англійської на українську мову
Темпeратура та застосування її в науці
Загальна характеристика атмосферного пилу та аерозолю. Основні фізичні механізми його формування
Поняття температури
Температурні явища
Пароутворення. Вологість
Електростатистика. Електризація. Закон Кулона
Питання до екзамену з фізики
Лабораторна робота - Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників (опорів)
Природа світла
Випромінювання і спектри
Пулюй Іван Павлович (1845-1918) фізик і електротехнiк
МКТ газів
Пильчиков Микола Дмитрович (1857-1908) фізик
Вивчення пізнавальних інтересів та формування творчої активності на уроках фізики
Електричний струм в напівпровідниках
Загальна характеристика атмосферного пилу та аерозолю. Основні фізичні механізми його формування
Характеристика твердого стану речовини
Лабораторна робота - Дослідження закону збереження імпульсу
Склад повітря
Вивчення руху тіла кинутого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту
Розробка приводу з циліндрично – конічно – циліндричним редуктором
Механіка від Аристотеля до Ньютона
Основні задачі математичної фізики
Концепции классической термодинамики
Інфляційні процеси в Україні
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Податкова система Канади
Дефіцит державного бюджету, економічна характеристика та шляхи скорочення
ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ
МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
Аналіз оборотних коштів на підприємстві
Фінанси акціонерних товариств
процес економічних реформ
Фінансові ресурси підприємств
Бюджетний устрій та бюджетна система України
РЕЛІГІЇ ТИХОГО ОКЕАНУ
"Виникнення ісламу
ЦЕРКОВНЕ ХРИСТИЯНСТВО
Коран і Сунна – Святе письмо та Святий переказ мусульман
Українська греко-католицька церква
Іудаїзм
Буддизм
Графічний редактор “Paint”
АКТ ВИБУТТЯ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ
Акт звіряння розрахунків
АКТ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НАЯВНОСТІ КОШТІВ
Акт інкасації (обліку) жетонів (інших замінників гривні)
АКТ контрольної перевірки інвентаризації цінностей
Гранулометричний склад грунтів
Проблеми золотоносності надр України
ІНТРУЗИВНИЙ МАГМАТИЗМ
Українські Карпати
Наука культура народів світу в ХХ столітті
Гранулометричний склад грунтів
Проблеми золотоносності надр України
Інтрузивний магматизм
Українські Карпати
“Видатні” мінерали та породи
Загальна характеристика митного контролю
Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах
Доходи бюджетів
Бюджетна система України і принципи її побудови
Повноваження органів влади
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ,
COOLIO - BIO
Contemporary Musicians
Warren G
На їх мовах, як на дріжджах, підіймалося нове покоління розслаблених, не бажаючих воювати і працювати (абсолютно аморальних, з точки зору стрeйт) покоління хіппі
COOLIO - BIO (English)
Молодіжні течії: ХІППІ. А що там за дверми?
Викладання гри на скрипці
Методична розробка - Ансамблеве музикування - одна із складових комплексного розвитку учня - піаніста
Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку
Творчі завдання з методики музичного виховання в школі
Історія створення пісні “Лелеченьки”. Композитор О .І. Білаш, слова Дмитра Павличка
Ricky Martin (англійською)
Тестові запитання з музичного викладання
Виховання навиків педалізації в процесі навчання гри на фортепіано в ДМШ (методична розробка)
Robert Matthew Van Winkle
Станіслав Пилипович Людкевич
Твір “Ой у полі жито”
Твір “Чи ми ще зійдемося знову”
Леонтович Микола Дмитрович (1877—1921) композитор, хоровий диригент, громадський діяч, педагог
Лисенко Микола Віталійович – видатний музичний та громадський діяч України
Бортнянський Дмитро Степанович український композитор і диригент
Солов’яненко Анатолій Борисович (1932-1999) співак (тенор)
В периодической системе алюминий находится в третьем периоде, в главной подгруппе третьей группы. Электронное строение атома 1s22s22p63s23p1. Наиболее характерная степень окисления +3.Отрицательная степень окисления проявляется редко.
Алкани як паливо. Октанове та цетанове число.
Альдегіди
Алюміній
Сванте АРРЕНІУС (Arrhenius)
Охорона водного середовища
Фосфати. Фосфатні добрива
Чому "Дві великі різниці"? (метали і неметали)
Нітрати. Азотні добрива
Основні джерела прісної води на території України
Оксиди
Сванте Арреніус (шведський фізіохімік)
Залізо
Основні напрями хімізації виробництва сільського господарства
Алюміній
Неорганічні кислоти, луги, солі
Електролітична дисоціація солей та лугів
Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології
Технологічний регламент виробництва спирту етилового ректифікованого із меляси в суміші з крохмалистою сировиною на Підгайчицькому спиртзаводі
Алкани як паливо. Октанове та цетанове число
Склад повітря
Виховні заходи по лінії "Ціннісне ставлення до себе"
Правильне харчування та здоровий сон – запорука міцного здоров’я
Що маю знати, щоб зберегти своє здоров’я
Твій режим дня
Пізнай себе
Трудова біографія моєї родини
Моє здоров’я (психологічний бумеранг)
Година спілкування: «Розкажи мені про себе»
Година спілкування «Світ твоїх захоплень»
Класна година: «Алкоголь та куріння, його наслідки»
класна година « Екологія душі»
Бесіда «Яскраві події мого життя»
Бесіда «Країна моїх мрій»
Виховна година «Права дитини – мої права»
Година спілкування «Здоров’я – головне багатство»
Конкурс «Господарочка»
Про культуру почуттів
Виховна година. Бережи честь з молоду
Виховна година «Пізнай себе – і ти пізнаєш світ»
Година спілкування «Мої життєві принципи»
Здоров я - скарб
Година спілкування "Подбай про своє здоровя"
Година спілкування "Люби Україну твою рідну землю"
Диспут "Людина народжується для вічності"
MICROSOFT EXCEL. РОБОТА З ЛИСТАМИ. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦІ.
Microsoft Excel. Робота з листами. Створення таблиці.
Запуск програми. Створення нового документу.
Microsoft Excel. Форматування комірок.
Ієрархічна структура таблиці. Примітки. Захист комірок і листів.
ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО РОБОЧОМУ ЛИСТКУ.
Перенесення і копіювання комірок та діапазонів комірок. Переміщення по робочому листку.
Автосума. Формули. Зсилки.
Використання функцій.
Робота зі списками. Сортування.
Форми даних. Фільтрування даних.
Підведення проміжних підсумків.
Консолідація даних.
Підбір параметру. Таблиця підстановки.
Побудова діаграм та графіків
Підведення проміжних підсумків.
Консолідація даних.
Підбір параметру. Таблиця підстановки.
Форматування діаграм та графіків
Сфери використання комп’ютерів.
Робота з розвиваючими програмами. Інформатизація в Україні
Робота з фрагментами тексту. Самостійна робота.
Складання та виконання алгоритмів з циклами. Самостійна робота.
Складання та виконання алгоритмів з циклами.
Створення нового документу. Створення документа з малюнками.
Тематична атестація з теми «Алгоритми і алгоритмічні структури»
Тематична атестація з теми «Текстовий редактор WordPad».
Тестовий редактор WordPad. Ведення, редагування і форматування тексту..
Тестовий редактор WordPad. Ведення, редагування і форматування тексту..
Підпрограми функції. Реалізація програм на використання функцій.
Техніка безпеки під час роботи з комп’ютером і правила поведінки у комп’ютерному класі
СЦЕНАРІЙ АНТИВІРУСНОЇ КАМПАНІЇ ЧИ «ВСЕСИЛЬНА МАФІЯ
Створення та реалізація програм опрацювання масивів. Самостійна робота.
Обчислення в електронних таблицях засобами MS Excel.
Брейн-ринг. Інформатика і спорт
Алгоритм і виконавці. Способи запису алгоритму. Лінійні алгоритми і алгоритми з розгалуженням.
Арифметичні вирази в мові програмуваня. Складання лінійних програм.
Вікно Мій комп’ютер. Диски, види дисків. Локальні і мережеві диски, їх імена. Файли, ім’я файлу. Папки, ім’я папки
Виконавець черепашка., його система команд. Робота з виконавцем у безпосередньому режимі з використанням кутів 90 і 180 . Команда Color.
Алгоритми впорядкування табличних величин
Графічний редактор Paint. Інструменти і палітра
Двохвимірні масиви.
Масиви. Опис, заповнення та вивід масивів.
Копіювання і переміщення файлів та папок. Самостійна робота
Копіювання і переміщення файлів та папок
Кути повороту.
Лінійні алгоритми та алгоритми з циклами..
Налагодження екрана..
Одновирні масиви.
Бази даних в електронних таблицях. Фільтрація й пошук даних
Оператори циклу
ОС Windows.Вікна, їх елементи
Перетворення малюнків
Табличні величини в мові програмування Паскаль
Лінійні програми. Складання найпростіших лінійних програм. Поняття змінної. Типи величин
Пошук в масиві елементів з деякою властивістю
Практична робота «Аналіз даних у середовищі табличного процесора»
Алгоритми і програми роботи з лінійними таблицями
Робота з фрагментами малюнка
Симетричні фігури
Складання і виконання лінійних алгоритмів для виконавця Черепашка.
Створення і знищення папок і файлів за допомогою контекстного меню. Скасування останньої операції
Тематична атестація з теми «»Графічний редактор Paint
Тематична атестація по темі «Електронні таблиці»
Тематична атестація № 3 Загальні відомості про ОС
Зміна розмірів і розташування вікон, смуги прокрутки. Переключення вікон.
ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД. СЦЕНАРІЙ ВЕЧОРА ПОСВЯЧЕННЯ В ПРОГРАМІСТИ
Використання вбудованих формул і функцій у середовищі табличного процесора. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації. Практична робота «Робота з формулами. Використання вбудованих математичних та логічних функції»
Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Друкування діаграм Практична робота «Побудова діаграм і графіків у середовищі електронних таблиць»
Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Системи опрацювання електронних таблиць, їх основні функції. Координати комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації. Робота з файлами електронних таблиць (книгами). Опрацювання та
Практична робота „Використання логічних функцій”
Робота зі списками
ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ НА ТЕМУ „ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ”.
Застосування графів при моделюванні
Неорієнтовані графи
Орієнтовані графи
РЕКУРСІЯ І ІТЕРАЦІЯ
Жадібні алгоритми
Рекурсія
Виховний захід на тему «Здоровий спосіб життя чи …»
Виховний захід на тему «Подорож океаном компютерних знань»
Виховний захід на тему «Державні символи України»
Виховний захід на тему «Сім чудес світу»
Виховний захід на тему «Заглянь у природу»
Виховний захід на тему «Куріння велике лихо»
Виховний захід на тему «Ми діти твої, Україно!»
Поняття бази даних
Система управління базами даних (СУБД)
Етапи створення бази даних у середовищі Microsoft Access
Індекс
Маска вводу
Копіювання даних з Access до Excel
Компютерна графіка
Поняття про компютерну графіку та її види
Векторна графіка і програмні засоби для її створення
Растрові редактори
Використання інструментів Paint
Використання інструментів виділення
Фільтри
Маскування
Фрактальна графіка
Тривимірна графіка
Математичні основи векторної графіки
Тонове і колірне коригування
Стирання та послаблення в графічних редакторах. Типи заливання. Прозорість та напівпрозорість.
Апаратні засоби захисту
Антивірусна програма (антивірус)
Криптографія
WEB-документи: поняття, засоби створення, публікація
Різні підходи до проблеми моделювання штуного інтелекту
Нейромережні технології
Експертні системи
Розпізнавання образів
Базисні типи і стандартні функції мови SML
Екзаменаційні питання по курсу «Теорія програмування»
Використання операційної системи Linux при створенні локальних мереж
мова логічного програмування Прологмова логічного програмування Пролог
Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників для фахівців з документознавства
ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ: Текстовий процесор Microsoft Word
Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
Антивірусні системи
Виховний захід на тему "Про що розповів сімейний альбом?"(5 клас)
Виховний захід на тему "Ні шкідливим звичкам"(6 клас)
Виховний захід на тему "Мій справжній друг"(7 клас)
Виховний захід на тему "Дотримання шкільної етики. Урок чемності"(5 клас)
Виховний захід. Година спілкування на тему "Доля людини"(7 клас)
Виховний захід на тему "Дружбою дорожити вмійте!"(5 клас)
Виховний захід. Година спілкування на тему "Закон і ми"(7 клас)
Виховний захід на тему "Доброта - ознака сили, а не слабкості"(5 клас)
Виховний захід. Година спілкування на тему "Їх подвиги в пам’яті вічні"(7 клас)
Виховний захід на тему "Спілкуємося та діємо. ( День варення, або як приймати гостей та ходити в гості.)"(5 клас)
Виховний захід на тему "Норма власної поведінки, і еталон поведінки"(6 клас)
Виховний захід на тему "Не потрап у тенета"(7 клас)
Виховний захід на тему "Я зичу вам доброго дня"(6 клас)
Виховний захід на тему "Еталон поведінки мого однолітка"(6 клас)
Виховний захід на тему "Мій родовід"(6 клас)
Виховний захід на тему "Умій бути вдячним"(8 клас)
Виховний захід на тему "Чи нормально дружити через Інтернет"(8 клас)
Виховний захід на тему "Дисципліна – свобода чи необхідність?"(8 клас)
Виховна година на тему "Чому буває самотньо"(8 клас)
Виховний захід на тему "Що означає бути підлітком?"(8 клас)
Виховний захід.Родинне свято на тему: "Відкрийте чарівні двері добра і довіри"(9 клас)
Виховний захід. Година спілкування на тему: "Любов’ю дорожити вмійте"(9 клас)
Виховний захід. Родинний міст на тему: "Цінності моєї родини"(9 клас)
Виховний захід. Година класного керівника на тему: "Молодь проти насильства"(9 клас)
Виховний захід. Година спілкування на тему: "Культура користування мобільним зв’язком"(9 клас)
Виховний захід. Інформаційний тренінг на тему: «Твоя інформаційна безпека»(9 клас)
Виховний захід на тему "Культура поведінки закоханих"(10 клас)
Виховний захід на тему "Мистецтво жити гідно"(10 клас)
Виховний захід на тему "Про віру, культуру, освіту"(10 клас)
Виховний захід на тему "Милосердя в нашому житті"(10 клас)
Виховний захід на тему "Моральні основи сім'ї. Еволюція сімейних відносин"(10 клас)
Виховний захід на тему "Державна символіка"(5 клас)
Виховний захід на тему "Україна - держава європейська"(5 клас)
Виховний захід на тему "ЯК ТЕБЕ НЕ ЛЮБИТИ, КИЄВЕ МІЙ?!"(5 клас)
Виховний захід на тему "ЛЮБОВЕ МОЯ – ВКРАЇНО!"(5 клас)
Виховний захід на тему "З КОЗАКІВ ВІЗЬМЕМО ПРИКЛАД!"(5 клас)
Виховний захід на тему "НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ"(6 клас)
Виховний захід на тему "ВИКОНУЙ ОБОВ'ЯЗКИ, ПОВАЖАЙ ПРАВОПОРЯДОК І ЗАКОН" (6 клас)
Виховний захід на тему "КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ"(6 клас)
Виховний захід на тему "НА КОЛІНАХ СТОЮ ПЕРЕД ВАМИ, СПОВІДАЮ ЖАЛОБУ СУМНУ"(6 клас)
Виховний захід на тему "КОЛИСКА РОДУ -УКРАЇНСЬКА ХАТА"(6 клас)
Виховний захід на тему "НАШІ ПРАВА - ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО"(7 клас)
Виховний захід на тему "КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – ОСНОВНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ."(7 клас)
Виховний захід на тему "УКРАЇНА — МІЙ РІДНИЙ ДІМ"(7 клас)
Виховний захід на тему "МИ КОЗАЦЬКОГО РОДУ НАЩАДКИ!"(7 клас)
Виховний захід на тему "ДИВОКОЛО УКРАЇНСЬКОГО ВІНОЧКА" (7 клас)
Виховний захід на тему "ПІДЛІТКИ МАЮТЬ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА"(8 клас)
Виховний захід на тему "ВІКТОРИНА ДЛЯ ЗНАВЦІВ УКРАЇНСЬКИХ СТРАВ І УКРАЇНСЬКОГО ОДЯГУ"(8 клас)
Виховний захід на тему "ЧИ ЗНАЄШ ТИ СВІЙ КРАЙ"(8 клас)
Виховний захід на тему "Я - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ"(8 клас)
Виховний захід на тему "КОЗАЦТВО ЯК ВТІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ"(8 клас)
Виховний захід на тему "ДІТИ ТА ЇХНІ ПРАВА"(9-10 клас)
Виховний захід на тему "МИ НАРОДЖЕНІ, ЩОБ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖИТТЯ, ІСТИНУ, ЛЮБОВ..."(9-10 клас)
Виховний захід на тему "ЖІНКА — ОДВІЧНА ЗАГАДКА ПРИРОДИ"(9-10 клас)
Виховний захід на тему "У ПАМ'ЯТЬ ПРО СКОРБОТНИЙ ТРИДЦЯТЬ ТРЕТІЙ. ГОЛОД 1932-1933 років"(9-10 клас)
Виховний захід на тему "ГОЛОД 1932-1933 років. ГОЛГОФА ГОЛОДНОЇ СМЕРТІ"(9-10 клас)
Виховний захід на тему "ГОЛОД 1932-1933 років. УКРАЇНСЬКА НІЧ 1933 РОКУ"(9-10 клас)
Виховний захід на тему "ДЕНЬ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ"(9-10 клас)
Виховний захід на тему "Люди, які працюють поруч"(5 клас)
Виховний захід. Відверта розмова на тему "Даруйте людям радість"(5 клас)
Виховний захід на тему: "Моя майбутня професія" (5 клас)
Виховний захід на тему "Це потрібно знати, щоб стати професіоналом"(5 клас)
Виховний захід на тему "професії від а до я"(5 клас)
Виховний захід на тему "Ціннісне ставлення до праці"(5 клас)
Виховний захід. КВК на тему "Всі професії важливі – вибирай на смак"(6 клас)
Виховний захід. Вгостях у друзів на тему "Господарочка"(6 клас)
Виховний захід на тему "Наші захоплення"(6 клас)
Виховний захід на тему "Професії наших батьків"(6 клас)
Виховний захід. Мандрівка по ярмарку професій на тему "Скільки у світі професій"(6 клас)
Виховний захід на тему "У країні ЗробиСам"(6 клас)
Виховний захід на тему "Освіта - шлях до майбутньої професії"(8 клас)
Виховний захід на тему "Країна потребує професіоналів. Як ним стати?"(8 клас)
Виховний захід на тему "Можу+хочу+треба"(8 клас)
Виховний захід на тему "Подорож у світ професій"(8 клас)
Виховний захід. Засідання круглого столу на тему "Мої здібності. Як обрати професію?"(8 клас)
Виховний захід. Тести до теми "Вибір професії"(8 клас)
Виховний захід на тему "Європа - наш спільний дім"(10 клас)
Виховний захід на тему "Краса навколо нас" (10 клас)
Виховний захід на тему "Смітникам - ні. Чистоті - так" (10 клас)
Виховний захід. Круглий стіл на тему "Бути економним - вимога часу" (10 клас)
Виховний захід на тему "Бабусин рушник в сучасній оселі"
Виховний захід на тему: " Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні "
Виховний захід на тему "Професія нашого часу"
Виховний захід на тему "Що я маю знати про майбутню професію"
Виховний захід на тему "У світі професій"
Виховний захід на тему "Портрет у мистецтві"(5 клас)
Виховний захід на тему "Творчість моєї родини"(5 клас)
Виховний захід. Розважальна програма на тему "Панна школи 20хх"(5 клас)
Виховний захід. Вертепне свято "Христос родився"(5 клас)
Виховний захід на тему "Українська співаночка"(5 клас)
Виховний захід на тему "Без калини нема України"(5 клас)
Виховний захід на тему "Естетика побуту"(5 клас)
Виховний захід.Лялькова вистава «Червона Шапочка» (6 клас)
Виховний захід. Театр – експромт Вистава «Нарцис» (6 клас)
Виховний захід.Культура поведінки: ідемо до театру Колективне ігрове спілкування (6 клас)
Виховний захід. Школа юного актора Інсценування казки «Як брати по розум ходили» (6 клас)
Виховний захід на тему "Культура мовлення" (7 клас)
Виховний захід на тему "Люблю я пісню українську"
Виховний захід. Диспут на тему "Культурна людина. Яка вона?" (7 клас)
Виховний захід. усний журнал на тему "Поняття святкового і звичайного буденного"(8 клас)
Виховний захід. Турнір знавців на тему "Країна мистецтв. Музи"(8 клас)
Виховний захід на тему "А на тім рушникові" (8 клас)
Виховний захід на тему "Натюрморт у мистецтві"(8 клас)
Виховний захід на тему "Новорічна зустріч друзів" (8 клас)
Виховний захід на тему "Музичний калейдоскоп" (9 клас)
Виховний захід на тему "Україна моя вишиванна" (9 клас)
Виховний захід на тему "Осінній дивогар" (9 клас)
Виховний захід. Родинне свято на тему "Музична вітальня" (9 клас)
Виховний захід. Вечір лірики на тему "Поезія кохання"
Виховний захід на тему "культура телефонної розмови"
Виховний захід на тему "Обрядова культура України"
Виховний захід на тему "Краса рідної мови"
Виховний захід на тему "У моїй мові – краса й неповторність."
Вплив шкідливих звичок на організм людини
Організаційні структури управління інновац. д-стю
Оперативне управління інновац. д-стю
Стратегічне планування інновац. д-сті
Інновац. д-сть як об'єкт управління
Правові аспекти охорони інтелектуальної власності
Вітчизняний досвід підтримки інновац. д-сті
Сутність і завдання держ. інновац. політики
Основні показники економ. ефективності І.П
Принципи оцінювання і показники ефективності інновац. політики.
Моніторинг іновацій і формування інновац. політики.
Види і джерела фінансування інновац. д-сті.
Організаційні форми інтеграції науки та в-ва.
Ринкові суб’єкти інновац. д-сті.
Інноваційні під-ва та інфраструктура інновац. д-сті
Відтворення і вдосконалення техніко-технологічної бази під-ва
Техніка і технологія як складові техніко-технолог. бази під-ва
Технічний розвиток і показники технічного рівня під-ва.
Іноваційний потенціал підпр. як основа і результат його інновац. політики.
Сутність і завдання інновац. політики під-ва.
Види попиту. Чинники що впливають на нього
Планування і орг-ція створення нового товару.
Інновац. тип розвитку як мета економ. політики держави.
Класифікація інновацій
Етапи, стадії і моделі інновац. процесу.
Материнська плата та системи розташовані на ній
Реформи спартанського царя Лікурга
Римська династія імператорів Юліїв ¬– Клавдіїв
Психологія і характер Йосипа Сталіна
Релігія Месопотамії
Реформи Солона
Петро І, його звичаї та характер
План ГОЕЛРО
Піраміда Хеопса
Олександр Македонський
Римський філософ Епікур
Розкол християнської церкви 1054 року
Роль Адольфа Гітлера у світовій історії
Рональд Рейган. Політичний портрет до обрання президентом США
Російський цар Микола ІІ
Російський цар Михайло Романов
Російський цар Олександр ІІ
Стародавній Єгипет
Вітовт - Великий князь
В'єтнамська війна
Болгарія
Рене Декарт – засновник сучасної науки
Програмні документи Селянської війни в Німеччині як проекти перетворення суспільного життя в країні
Зародження державності у східних слов'ян
“Солідарність” у Польщі – історія створення та сучасні проблеми
Фашизм в Італії
Столітня війна (1337-1453)
Революційний період в Україні 1905-1907рр
Вавілонське царство
Войцех Ярузельский
Вашингтонська демонстрація 1963 року та її наслідки
Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов
Вчення Платона про ідеальну державу
Китай після другої світової війни
Л. Мартович - талант могутній, невмирущий
Олівер Кромвель
Олександр Македонський
Піраміда Хеопса
Структура і функції соціології, соціологія громадської думки
Соціальне_прогнозува
Я і діти вулиці
Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах
Структурний функціоналізм
Роль сім’ї і молоді в національній школі
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ КІНЦЯ XX СТОЛІТТЯ
Протосоціологія (стародавній світ)
диференційоване інформування споживачів інформації
Книга_і_інформаційне
Роль інформаційних засобів в організації театрального процесу
Ідеальні_типи
СОЦІАЛЬНА ДУМКА, СОЦІАЛЬНІ НАУКИ ТА СОЦIОЛОГIЯ
РЕЛІГІЙНІСТЬ ЯК РИСА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ
Молодіжні течії: ХІППІ.
Програма соціологічного дослідження
Наука як соціальне явище
Соціальна структура суспільства і тенденції її розвитку
Соціологія шлюбу і сім'ї
Особисті_немайнові_права
Соціологічне опитування
Поняття особистості
Мас-медіа як джерело агресивних спонукань
СИСТЕМА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Партії _партійні_системi
Збережи те, що любиш
Призначення_та_склад_продуктивні сили
ПРОСТІР І ЧАС — ФОРМИ РУХУ МАТЕРІЇ
Методи соціально-педагогічної діяльності
Соціально-педагогічна реабілітація дітей-інвалідів як умова їх адаптації
Спостереження як метод збирання соціологічної інформації і його різновиди і сфери застосування
Соціометрія Використання в соціологічних дослідженнях елементів точних наук
Соціологія_-_ наука про суспільство
СОЦІАЛЬНІ І КУЛЬТУРНІ ЗМІНИ І СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
Статистика населення
Соціолінгвістичний стереотип українця у свідомості польської молоді
Політична структура суспільства
Соціологія конфлікту
Вибори та їх роль в політичному житті
Цивільна процесуальна дієздатність іноземців як умова реалізації права на звернення до суду в Україні
Кредитні спілки в Україні: історія і сучасність
Порядок і умови поновлення майнових прав реабілітованих громадян
Особливості застави цінних паперів
Функції договору у підприємництві
Договір як підстава виникнення заставних зобов’язань
Завдаток як вид забезпечення виконання зобов’язань
Свобода вибору контрагента за цивільно-правовим договором
Поняття та правова природа давності в цивільних правовідносинах
Суб’єктивне право на рекламу
Поняття і сутність юридичної особи в сучасних умовах
Тлумачення й кваліфікація норм права та кваліфікація правовідносин у міжнародному приватному праві
Поняття і правова природа неподаткових доходів
Співвідношення принципів диспозитивності та публічності цивільного процесуального права України
Структуру фінансово-правових інститутів
Предмет фінансового права
Співвідношення понять Адміністративний процес і Адміністративне провадження
Деякі організаційно-правові та адміністративні аспекти діяльності структурних підрозділів органів внутрішніх справ
Адміністративна відповідальність юридичних осіб в Україні
Адміністративно-правовий захист: окремі питання прав, свобод та законних інтересів громадян
Основи адміністративно-правового статусу посадової особи
Роль адміністративно-правових норм в адаптації апарату управління відповідно до змін змісту управлінських завдань
Оподаткування в період непу
Конституційно-правові засади охорони національної культурної спадщини в східноєвропейських державах
Статут територіальної громади – як джерело муніципального права
Юридичний статут територіальної громади
Участь негромадських суб’єктів у здійсненні конституційних завдань держави на прикладі вищого шкільництва
Демократичні засади виборчих правовідносин
Уповноважений верховної ради України з прав людини: статус і функціонування
Правовий статус виконавчих органів міських рад
Визначення характеру і розміру майнової шкоди, заподіяної злочином, і розкриття злочину
Поняття та систему правової охорони конституції
Періодизація розвитку та еволюція змісту конституційно-правових доктрин в Україні до постановки проблеми
Реалізація суверенітету державної влади у князівській державі та гетьманщині
Дипломатична діяльність М. Лозинського
Соціальне поняття права в правовій концепції С. Дністрянського
Правовий режим майна, що використовується фермерським господарством
Поняття допомоги у праві соціального забезпечення
Концепція розподілу влад Володимира Старосольського
Історія української правової та політичної думки особливості розвитку української правової думки у Галичині в ХІХ ст
Холецистит
Холестероз жовчного міхура
Холестероз жовчного міхура у практиці сімейного лікаря
Холерні вібріони та захворювання спричинені ними
Холерний вібріон
Холера (cholera)
Хламідіоз
Хірургічний кабінет (відділення) поліклініки лікувально-діагностична робота хірургічного кабінету (відділення) поліклініки
Хімічні та радіаційні опіки
Хвощ польовий
Хвороби, що передаються статевим шляхом
Хвороби спричинені стрептококами
Хвороби сімейного генезу з віддаленим несприятливим прогнозом
Хвороби серцево-судинної системи
Хвороби серцево-судинної системи природжені пороки серця і судин
Хвороби нирок та сечовивідних шляхів
Хвороби поведінки
Хвороби дихальної системи
Хвороби надниркових і статевих залоз
Хвороби внутрішніх органів
Хвороби бешиха та гідраденіт
Хвороби, які передаються статевим шляхом ?
Хвороба (синдром) Шегрена
Хвороба Фабрі
Хвороба Уїпла
Хвороба рейтера. (уретроокулосиновіальний синдром, синдром Фісенже-Леруа)
Хвороба Сімондса, синдром Шиєна
Хвороба Крона
Хвороба Верльгофа, Гемофілія
Хвороба Бехтєрєва
Харчування людини
Харчування і проблема довголіття. Праця і здоров'я
Харчування жінок у різні строки вагітності
Харчування дітей віком від одного до трьох років
Харчування вагітних
Харчування вагітних жінок та матерів-годувальниць
Харчування в системі підготовки спортсменів
Харчування в екстремальних ситуаціях (радіозахисне)
Харчові токсикоінфекції
Харчові отруєння та їх профілактика
ПРОБЛЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Основні макроекономічні показники
Безробіття
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
Інфляція: сутність, різновидності. Макроекономічна модель інфляції
Економічна суть ринку праці
Проблеми економіки країн, що розвиваються
БОРГОВА СТАБІЛЬНІСТЬ ГРИВНІ
Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр.
Інфляція: суть, види, джерела, наслідки, зв‘язок з безробіттям
Монополія і досконала конкуренція
Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні
Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва
Програма демонополізації економіки та розвитку конкуренції в Україні
Сукупний попит та сукупна пропозиція
Банки та їх роль в економіці
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В МОДЕЛЯХ ЗРОСТАННЯ
Механізми захисту та підтримки конкуренції
МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА ТА ЇЇ ПОХІДНІ
Соціально-економічні наслідки інфляції
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ
Макрорегулювання економіки України
Інфляція в Україні та шляхи її усунення
Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес
Економіка України в 2002 році: підсумкові та прогнозні макропоказники
Поняття та особливості формування ринку праці
Макроекономіка
Банки та їх роль в економіці
Глосарій з макроекономіки
Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах
Інфляцiя
Суть, форми і причини інфляції
Категорii iнфляцii
Категорii макроекономiкi
Категорii макроекономiкi (шпора)
Макроекономiка
Макроекономiка (тест)
бюджетная система
Світовий ринок
Основні МЕ показники
Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі. Капітал як чинник виробництва. Рівновага на ринку капіталів. Позичковий процент і дисконтова на вартість
ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ
Предмет і метод мікроекономічного аналізу, фірма в умовах досконалої конкуренції
ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ
РИНОК ЧИСТОЇ МОНОПОЛІЇ
СУТЬ “ПЕРЕХРЕСНОЇ” ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ
ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ
ОЛІГОПОЛІЯ
СУСПІЛЬНІ БЛАГА
Довести неможливість перетину кривих байдужості
Еластичність попиту та пропозиції
Теорія витрат
Вибір в умовах невизначеності та ризику
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
Виробництво як процес примноження корисності благ і формування їхньої вартості (нові підходи)
Теоретичні основи аналізу попиту та пропозиції
ДІЯЛЬНІСТЬ КОНКУРУЮЧОЇ ФІРМИ В ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ
ПЕРЕВАГИ ТА УПОДОБАННЯ СПОЖИВАЧІВ. БЮДЖЕТНЕ ОБМЕЖЕННЯ
Цінова еластичність пропозиції
Теорія виробництва
РИНОК КАПІТАЛУ. ПОТОЧНА ЦІННІСТЬ МАЙБУТНІХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
Фірма в умовах монополії
РИНОК КАПІТАЛУ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ІНВЕСТУВАННЯ
РИНОК ПРАЦІ
НЕСПРОМОЖНІСТЬ РИНКУ. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ
ЕФЕКТИВНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА ДЕРЖАВНА ВЛАДА
РИНКИ ЗЕМЛІ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
РИНКОВИЙ ПОПИТ НА РЕСУРС
Ціноутворення в сфері зовнішньоекономічної діяльності
ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
Інфляційні процеси в Україні
Стримування iнфляцiйних процесiв в економiцi
Причини появи й існування монополій
Конкуренція і монополії
Суть iнфляцii та ii причини
Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні
Програмування розвитку регіонів
Питання.Крива Лоренца
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ_Попит,пропозиція, їх взаємодія
Категорії з курсу Мікроекономіка
Мале підприємництво: організація і проблеми становлення
Класифікація торгових вагівниць та вимоги до них
Лісове бджільництво
Системний підхід — основа управління діяльністю підприємств
Сутність та роль факторингу в сучасних умовах
Про деякі проблеми економічної безпеки підприємництва
Роль конкурентної розвідки у запобіганні рейдерській атаці та здійсненні поглинання
Бізнес-план як складова функціонування підприємства
Поняття оцінки бізнесу
Характеристика цінових мультиплікаторів. Формування підсумкової величини вартості
Основні принципи відбору підприємств - аналогів
Методика оцінки
Доходний підхід до оцінки бізнесу
Поточна вартість одиничного аннуітету. Внесок на амортизацію грошової одиниці (періодичний внесок на погашення кредиту). Майбутня вартість аннуітету (накопичення одиниці за період). Періодичний внесок до фонду накопичення (фактор фонду відшкодування)
Сутність вартості грошей у часі. Складний відсоток (майбутня вартість одиниці). Поточна вартість одиниці
Підходи і методи, які використовуються для оцінки бізнесу
Види вартості, які визначаються при оцінці. Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу
Особливості бізнесу як об'єкту оцінки. Необхідність і цілі оцінки бізнесу
Оцінка вартості звичайних акцій підприємства. Оцінка дебіторської заборгованості. Оцінка кредиторської заборгованості. Метод ліквідаційної вартості
Оцінка фінансових вкладень. Оцінка вартості облігацій
Роздрібна торгівля промисловими товарами
Організаційно-правові форми функціонування торгових підприємств. Комерційні ризики і способи їх зменшення
Бізнес-план у ринковій системі господарювання
Підготовча стадія розробки бізнес-плану
Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану
Продукт (послуги) та ринок. Продукт (вид послуг) бізнесу
Маркетинг-план. Мета і логіка розробки маркетинг-плану
Виробничий план
Організаційний план
Оцінка ризиків
Фінансовий план
Презентація бізнес-плану
Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Види конкуренції
Поняття і суть підприємництва
Електронні контрольно-касові апарати (ЕККА) та їх використання
Підприємства як суб'єкти господарського права
Об’єднання суб’єктів підприємництва
Підприємницька діяльність суб'єктів господарювання
Політичні відносини і політична діяльність
Політика як суспільне явище
Основні види виборчих систем
Організація і проведення передвиборної агітації
Неолібералізм
Неоконсерватизм. Соціальна демократія. Соціалізм
Метолологічні принципи політології
Менеджмент правлячої команди
Менеджмент виборчої кампанії
Лібералізм
Консерватизм
Керівні групи суспільства. Політична і правляча еліта
Держава як форма організації суспільства
Депутатська діяльність
Громадянське суспільство
Ісламська політична думка
Інформаційна влада. Засоби масової комунікації
Політичні еліти і політичне лідерство
Двоїстий характер праці, втіленої в товар
Авторитарний режим
Політика та ідеологія
Становлення багатопартійності в сучасній Україні
БИТВА НА КОСОВОМУ ПОЛІ
Болгарія: економічне і політичне становище 1918-1923 рр
Українсько-російські відносини
Типологія політичних еліт
Тероризм у світовому масштабі і проблеми дотримання прав людини
Соціальна політика, як відображення інтересів соціальних груп
Політологія і політичні вчення доби Відродження та Просвітництва
Політична думка Київської Русі
Охарактеризувати спільну аграрну політику країн ЄС. Місце України в процесах світової економічної інтеграції
Національна політика і формування суверенної держави
Націоналізм як принцип самовизначення нації
Народний Рух України
Конфлікти
Африканський вектор зовнішньоекономічної політики України
Засоби масової інформації: поняття, риси, функції, маніпулювання
Зміст, особливості та завдання української політології
Політична система суспільства
Сучасні політичні партії в Україні
ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ ОЛЕКСИ ДОВБУША
Біографія ПЕТРА ДОРОШЕНКА
Друкарська справа на Україні
Біографія ЄВСТАФІЯ ГОГОЛЯ – козацького полковника
ТАРАС ФЕДОРОВИЧ (ТРЯСИЛО) - перший гетьман нереєстрових козаків Запорозької Січі
ТРУДОВА ІММІГРАЦІЯ (В’ЇЗД) В УКРАЇНУ І ПОЛІТИКА РОСІИСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЩОДО ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛІЕТНІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КАНАДИ
УКРАЇНЦІ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ЕТНІЧНА МЕЖА І СУЧАСНІ КОРДОНИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ
Михайло Грушевський та соціологія в Україні
УКРАЇНА І ДІАСПОРА – ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ “СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА”
Концепція української державності в Україні історико-політичній науці міжвоєнної доби
ФАКТИ РУСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Біографія ІВАНА ГОНТИ - ватажка народно-визвольного гайдамацького повстання 1768-1769 рр. на Правобережній Україні
УКРАЇНОЗНАВСТВО ЯК ПОЛIТИКА ТА ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Українська хата
Святкування народного свята – Різдва Христового
Нашого цвіту по всьому світу. Українська діаспора в Австралії
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ
Володимир Вернадський
ІВАН БОГУН – козацький полководець
ПОЛІТИЧНІ ТА ГРОМАДСЬКІ ІДЕЇ М. ДРАГОМАНОВА – ЯК ПОШТОВХ ДО ЗАРОДЖЕННЯ ЛІБЕРАЛІЗМУ В УКРАНІ
Біографія гетьмана БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Григорій Сковорода та його спадщина
ЕТНОГРАФІЯ СЛОВ'ЯНО-УКРАЇНСЬКОЇ СТАРОДАВНОСТІ
ФАШИЗМ І УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ (1920-30-ті рр.)
Мазепа Іван Степанович – славний гетьман України
Видинів
СВЯТО ІВАНА КУПАЛА
Максимович Михайло Олександрович – невтомний український вчений-дослідник
Роль вишитого рушника в очах українського суспільства
ОПИС ОБРЯДУ ПАСХИ
Опис обряду Пасхи
Могила Петро – визначна історична постать України
Життя та діяльність Костянтина і Мефодія
Скарби скіфських курганів
Роль жінки матері в українській родині
СЕРГІЙ ЄФРЕМОВ - ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
ПОЛЯКИ ОЧИМА УКРАЇНЦЯ XVII-XVIII СТОЛІТЬ
МАКСИМ КРИВОНІС – славетний козацький ватажок 17 століття
Печери Тернопілля і їх туристичне використання
Національний природний парк „Сколівські Бескиди”
Над­сянський регіональний ландшафтний парк
Менеджмент міжнародного туризму (на прикладі автономної республіки Крим)
Історія туризму
Буковель як один з прикладів розвитку і використання рекреаційних ресурсів Карпат
Дозвілля в Німеччині
Дозвілля у Болгарії
Класифікація рекреаційної діяльності за напрямками
Особливості поточної і довготривалої туристичної політики держави
Проблеми і перспективи розвитку туристичної індустрії
Розвиток туризму на Прикарпатті
Прикарпаття – край туризму
Перудумови і напрями формування туристичного ринку в Україні
Туризм
Аналіз туристичної політики Індії
Туристичні можливості малих історичних міст України
Туризм – як форма природокористування
Туризм і світогляд людини
Про деякі проблеми розвитку туристсько - краєзнавчої діяльності у вищих навчальних закладах
Заповідники, парки, резервати Закарпатської області
Стан, проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні
Заповідники, заказники, парки, резервати Івано-Франківської області
Принципи міжнародної та європейської туристичної політики
Правові засади туристичної діяльності в Російській Федерації
Туристично - краєзнавчий рух у Галичині (1832 - 1939 рр.)
Сучасний стан готельного господарства в Україні
Планування розвитку туризму на національному рівні
Стан, проблеми й перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні
Стан, проблеми і перспективи туристичної галузі в Україні
Стан, проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії
Туризм: спорядження, гігієна, харчування, обладнання, поради
Організація готельного господарства та туризму
Організація залізничних перевезень туристів (на прикладі ТЦ “Карпати”)
Перспективи туризму в регіонах України
Підготовка спеціалістів для підприємств індустрії гостинності
Туризм – основи, значення, навички, техніка безпеки
Інформаційне забезпечення туристичної діяльності
СПАДОК АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО В КИЄВІ
Стан, проблеми і перспективи розвитку української туристичної індустрії
Порядок проведення вимірювань
Порядок розробки і впровадження технічних умов на продукції (ТУУ) та інших стандартів
Сертифікація продукції
Оздоблення поверхні рельєфними валиками
Майстерня
Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв
Обслуговування та ремонт силового електрообладнання універсального токарно-гвинторізного станка 163
Ергономіка та дизайн у приладобудуванні
Патентування винаходів
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ
ВВЕДЕННЯ ДО КУРСУ "СИСТЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
Загальні відомості про промисли і ремесла
БІОТЕХНОЛОГІЯ
Робоча навчальна програма з дисципліни “Основи метрології і технічні вимірювання”
Клейові сполуки для шпалер, лінкрусту і плівок
Технологічний регламент виробництва спирту етилового ректифікованого із меляси в суміші з крохмалистою сировиною на Підгайчицькому спиртзаводі
Технологічний процес виготовлення віконних рам
Визначення інвентарного парку і потреби в деповському (заводському) ремонті грузових (пасажирських) вагонів по заданим розмірам руху
„Електронний спуск смуг” в поліграфії
Застосування холоду в молочній промисловості
Світовий ринок продукції енергетичного машинобудування та особливості розміщення галузі
СВІТОВИЙ РИНОК НАФТИ І УКРАЇНА
Практика регулювання конкурентних відносин в розвинутих країнах (США і Україна). Світовий ринок металу: стан та перспективи для України.
Випробовувальні лабораторії та вимоги до них. Акредитація випробовувальних лабораторій в системі СЕПРО
Природній і супутній нафтові гази
Новітні технології по відновленню нафтових свердловин і підвищення видобутку нафти
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ПЛЯШОК
Структурна схема та принцип роботи ЗУСКТ
Корозія металів
ГЕОМЕТРИЧНА СТРУКТУРА ФОРМИ ОДЯГУ. СИЛУЕТ В ОДЯЗІ
Сучасні моделі зачісок і сучасні технології в перукарській справі
ПРОЕКТУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ГКС
Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельно-кадастрових робіт
ЗМІСТ І ПОРЯДОК РОЗВІДКИ БОЛОТ
Основні теорії вибору, функціонування та моделювання РВК
Діагностика трансформаторного обладнання
Проект відділення вторинної механічної обробки по виготовленню шафи книжкової
Скляні роботи
Пиво
Методи підготовки речовини для проведення дослідів в експериментальній геохімії і петрології
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛИКС
ЕКОНОМІКА ІНТЕНСИВНОГО ГУСІВНИЦТВА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Живлення_рослин
АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ КАПУСТИ БРОКОЛІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗМІШАНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДБОРУ ВИСОКОБІЛКОВИХ КОМПОНЕНТІВ І ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВДЕННОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ ТИМ'ЯНА ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА НОВОГО ВИДУ ДОБРИВА НА ОСНОВІ БУРОГО ВУГІЛЛЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ НА ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ ҐРУНТІ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСНО-СТИМУЛЮЮЧИХ СУМІШЕЙ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ ВЕРМИКУЛЬТИВУВАННЯ НА ТЕМНО – СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Азотофіксація і продуктивність сої
Народногосподарське значення агропромислового комплексу України
СУТЬ_АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛИКСА
Страхування у сільському господарстві
Податкове регулювання в аграрному секторі економіки
Інвестування в аграрній сфері
Загальні основи аграрної політики
Зміст і структура аграрної політики
Реформування економічних відносин і перебудова організаційно-виробничої структури АПК
Аграрні ринки і ціна
Організація фінансів і кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
Цукровий буряк