.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
картинки квітки - чорнобривці - картінка квітки 
Фразеологічні одиниці німецької мови з компонентом-частина тіла
Інформаційно-пошукові системи та СУБД
Репресовані культові споруди м. Кам’янця-Подільського другої половини ХVІ – 30-х років ХХ століття
Школа та освіта в Київській Русі у XI-XII ст
Основи соціалізації особистості у процесі родинно-шкільного виховання
Філософія ХХ-го століття
Розвиток витривалості на уроках фізичної культури в учнів V-IX класів
Біохімічний контроль як засіб оптимізації навчально-тренувального процесу (на прикладі боротьби дзюдо)
Задачі фізичного виховання 10-11 класів
Фізико-географічна характеристика Середземного моря
ГЕТЬ ПАЛІННЯ! МИ - ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ
УРОК-ГРА РИНОК ПШЕНИЦІ
Пізнавально-розважальна програма ВАЛЕНТИН і ВАЛЕНТИНА
План-конспект уроку на тему Глобальна мережа Internet
План-конспект уроку на тему Інформація необхідна для під’єднання до мережі Internet
План-конспект уроку на тему Електрона пошта в глобальній мережі Internet
План-конспект уроку на тему Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення
План-конспект уроку на тему Телеконференції в глобальній мережі Internet
План-конспект уроку на тему Робота з телеконференціями
План-конспект уроку на тему Служба роботи з гіпертекстовими сторінками WWW (World Wide Web)
План-конспект уроку на тему Пошук інформації в Internet. Пошукові системи
План-конспект уроку на тему Пошук інформації в мережі Інтернет
План-конспект уроку на тему Програми-браузери. Правила роботи та налагодження
План-конспект уроку на тему Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову HTML
План-конспект уроку на тему Використання графіки у Web-документах
План-конспект уроку на тему Теги оформлення списків даних. Робота з таблицями
План-конспект уроку на тему Засоби створення HTML-документів
Патріархальне господарство східних слов'ян. Економіка Київської Русі (ІХ-ХП от.)
Особливості соціально-економічного розвитку земель Київської Русі у період феодальної роздробленості (ХП-ХІУ ст.)
Україна і світ в період роз-клару феодалізму і генези буржуазного суспільства (XVI— ХУШ ст.)
Україна і світ у період індустріального розвитку: особливості соціально-економічного життя
Господарський розвиток України в період боротьби за державну незалежність (1917-1921 Р)
Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народного господарства (1939-1953 рр.)
Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)
Господарство світу і України в другій половині 60-х — на початку 90-х років XX століття
Специфіка філософського знання і його функції. Основні розділи філосо-фії
Джерела філософського знання. Матеріалізм і ідеалізм – основні напря-мки філософії
Історико-філософський процес. Критерії типологізації
Європейська філософія ХXII-ХXШ ст.
Маркс: діалектико-матеріалістична концепція свідомості
Києво-Могилянська академія і філософія Просвітництва
Виникнення і розвиток некласичних філософських вчень (ХІХ-ХХ ст.)
“Логіка небуття” Нисіда Кітаро, дзен-буддизм Дайсецу Судзуки і буддійська філософія життя Дайсаку Ікеди
Буддизм, дзен-буддизм і Ф.Ніцше
Східна криза та російсько-турецька війна
Виховний захід Гей ви хлопці - славні запорожці
Патологія серцево-судинної системи
Особливості морально-психологічного клімату творчого колективу
Виховний захід на тему "Іван-царевич. Сценарій вечора-конкурса"
Виховний захід на тему "Фізичний брейн-ринг"
Виховний захід на тему "СЛАВНЕ ІМ'Я - КОЗАК"
Мати - берегиня
Виховний захід на тему "Фізичний брейн-ринг"
Задачі для позакласної роботи в 5 – 6-х класах. Математична скарбничка
Виховний захід на тему "Івана-Купала"
Виховний захід на тему "Брейн-ринг"
Виховний захід на тему "Математичний вечір для 6-7-х класів"
Виховний захід на тему "Математичний брейн-ринг (7 клас)"
Виховний захід на тему "Брейн-ринг"
Виховний захід на тему "Зима-чарівниця"
Виховний захід на тему "Фізичний брейн-ринг"
План-конспект уроку на тему "Здоровий спосіб життя та його вплив на професійну діяльність людини"
План-конспект уроку на тему "Забруднення води"
План-конспект уроку на тему "Захист при пожежах"
План-конспект уроку на тему "ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"
План-конспект уроку на тему "Громадянська безпека"
План-конспект уроку на тему "Особливості психології поведінки людини в екстремальних умовах"
План-конспект уроку на тему "Безпека у побуті"
План-конспект уроку на тему "Загальні принципи профілактики інфекцій"
План-конспект уроку на тему "Надзвичайні події, що загрожують безпеці громадянина"
План-конспект уроку на тему "Долікарська допомога потерпілим"
План-конспект уроку на тему "ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"
План-конспект уроку на тему "Надзвичайні ситуації природного походження"
План-конспект уроку на тему "Моє здоров'я"
План-конспект уроку на тему "ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ДІДЬМИ"
План-конспект уроку на тему "Забруднення навколишнього середовища"
План-конспект уроку на тему "Екологічна криза"
План-конспект уроку на тему "Запобігання насильства над жінками"
План-конспект уроку на тему "Пожежа в домі"
План-конспект уроку на тему "Надзвичайні ситуації природнього походження"
План-конспект уроку на тему "Методи визначення якості та обсягу забруднень"
План-конспект уроку на тему "Наркотики і наркоманія"
План-конспект уроку на тему "Інфекційні захворювання людей"
План-конспект уроку на тему "Пожежна безпека"
План-конспект уроку на тему "Я пасажир вантажного автомобіля і мотоцикла"
План-конспект уроку на тему "Подолання стресового стану"
План-конспект уроку на тему "Захист від випромінювань та організація робіт з радіоактивними джерелами"
План-конспект уроку на тему "Основи охорони праці"
План-конспект уроку на тему "Надзвичайні ситуації техногеного походження"
План-конспект уроку на тему "Людина в інформаційному просторі"
План-конспект уроку на тему "Вплив нікотину на організм людини"
План-конспект уроку на тему "Вплив радіації на здоров'я людини"
План-конспект уроку на тему "Користування побутовим газовим обладнанням"
План-конспект уроку на тему "Пожежі в домі. Основні причини виникнення пожеж. Правила пожежної безпеки"
План-конспект уроку на тему "Моє здоров’я"
План-конспект уроку на тему "Правила пожежної безпеки у класах школи"
План-конспект уроку на тему "Пожежна безпека в домі. Основні причини виникнення пожеж. Правила пожежної безпеки"
План-конспект уроку на тему "Пожежна безпека"
План-конспект уроку на тему "Особливості психології поведінки людини в екстремальних умовах"
План-конспект уроку на тему "Надзвичайні ситуації техногенного походження"
План-конспект уроку на тему "Методи визначення якості та обсягу забруднень"
План-конспект уроку на тему "Держава на захисті життя і гідності людини"
План-конспект уроку на тему "Вплив сільськогосподарської діяльності людини на стан навколишнього середовища. Виснаження та забруднення ґрунтів. Вплив забруднення грунтів на здоров’я людини"
План-конспект уроку на тему "Вогненебезпечні речовини та матеріали"
План-конспект уроку на тему "Клас Кісткові риби. Особливості будови і життєдіяльності"
План-конспект уроку на тему "Клас Хрящові риби. Особливості будови і життєдіяльності"
План-конспект уроку на тему "Розмноження та розвиток кісткових риб"
План-конспект уроку на тему "Різноманітність кісткових риб"
План-конспект уроку на тему "Значення кісткових риб та їх охорона"
План-конспект уроку на тему "Надклас риби"
План-конспект уроку на тему "Будова голосових зв’язок і механізм утворення звуків під час розмови, співу, крику. Голосовий апарат і мова"
План-конспект уроку на тему "Номінативна функція слова. Практичні вправи"
План-конспект уроку на тему "Розвиток зв’язного мовлення. Мовне оформлення висловлювання"
План-конспект уроку на тему "Походження назви українських поселень"
План-конспект уроку на тему "Предмет лексикології. Слово як одиниця мови"
План-конспект уроку на тему "Розвиток зв’язного мовлення. Текст. Поділ тексту на абзаци"
План-конспект уроку на тему "Складання усного повідомлення"
План-конспект уроку на тему "Зв’язок між фонемами і значенням слова"
План-конспект уроку на тему "Розвиток зв’язного мовлення. Стилі тексту"
План-конспект уроку на тему "Загальна характеристика звуків сучасної літературної мови"
План-конспект уроку на тему "Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування тексту"
План-конспект уроку на тему "Багатозначність слів у сучасній українській мові"
План-конспект уроку на тему "Урок розвитку зв’язного мовлення. Навчальне редагування тексту"
План-конспект уроку на тему "Правила переносу слів з рядка у рядок"
План-конспект уроку на тему "Значення мови в житті суспільства. Мова – явище суспільне. Природна (звукова) мова і штучна (мова символів)"
План-конспект уроку на тему "Подовження приголосних звуків"
План-конспект уроку на тему "Спрощення у групах приголосних"
План-конспект уроку на тему "Чергування голосних та приголосних звуків"
План-конспект уроку на тему "Слова запозичені з інших мов"
План-конспект уроку на тему "Початкове уявлення про пароніми"
План-конспект уроку на тему "Мандрівка містами України"
План-конспект уроку на тему "Пряме і переносне значення слова"
План-конспект уроку на тему "Походження імен. Краса в імені твоїм"
План-конспект уроку на тему "Предмет лексикографії. Типи словників"
План-конспект уроку на тему "Активна і пасивна лексика в сучасній українській мові"
План-конспект уроку на тему "Розвиток зв’язного мовлення. Правила мовного етикету. Складання діалогу"
План-конспект уроку на тему "Складання діалогу"
План-конспект уроку на тему "Розвиток зв’язного мовлення. Мова як явище комунікації. Вимоги до усного та писемного висловлювання"
План-конспект уроку на тему "Будова тексту. Членування тексту на різні частини"
План-конспект уроку на тему "Розрізнення слів, що однаково звучать, але мають різне значення; добір до кожного зних спільнокореневих"
План-конспект уроку на тему "Творення слів з уживанішими суфіксами, введення їх у речення, текст"
План-конспект уроку на тему "Спостереження за значення м слів з найпоширенішими суфіксами"
План-конспект уроку на тему "Грошовий обіг на території України"
План-конспект уроку на тему "Міжнародні економічні зв’язки"
План-конспект уроку на тему "Управління економікою. Менеджмент"
План-конспект уроку на тему "Архімедова сила"
План-конспект уроку на тему "Причини дії архімедової сили"
План-конспект уроку на тему "Визначення виштовхувальної сили, що діє на занурене в рідину тіло"
План-конспект уроку на тему "Сучасні наземні та орбітальні телескопи"
План-конспект уроку на тему "Умови плавання суден. Повітроплавання"
План-конспект уроку на тему "Архімедова сила"
План-конспект уроку на тему "Механічна робота"
План-конспект уроку на тему "Тиск. Одиниці тиску"
План-конспект уроку на тему "Взаємодія тіл"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "контрольна робота"
План-конспект уроку на тему "Причини дії архімедової сили"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Барометри. Зміна тиску з висотою"
План-конспект уроку на тему "Водний транспорт. Повітроплавання"
План-конспект уроку на тему "Дія рідини і газу на занурене в них тіло"
План-конспект уроку на тему "З’ясуваня умов плавання тіла в рідині"
План-конспект уроку на тему "Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом"
План-конспект уроку на тему "Тиски твердих тіл, рідин і газів. контрольна робота"
План-конспект уроку на тему "Імпульс сили та імпульс тіла. Закон збереження імпульсу"
План-конспект уроку на тему "Плавання тіл"
План-конспект уроку на тему "Послідовне і паралельне з’єднання провідників"
План-конспект уроку на тему "Природа електричних явищ"
План-конспект уроку на тему "Причини дії архімедової сили"
План-конспект уроку на тему "Регулювання сили струму реостатом. Вимірювання опору провідника за допомогою вольтметра і амперметра"
План-конспект уроку на тему "Робота і потужність струму"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Рух під дією сил гравітації, пружності й тертя. Вага тіла"
План-конспект уроку на тему "Насичена і ненасичена пара. Залежність температури кипіння від тиску. Критична температура"
План-конспект уроку на тему "Дослідна перевірка закону Бойля-Маріотта"
План-конспект уроку на тему "Теплові двигуни і їх роль у народному господарстві. Екологічні проблеми використання теплових двигунів"
План-конспект уроку на тему "Випромінювання: приймання та аналіз"
План-конспект уроку на тему "Сучасні наземні та орбітальні телескопи"
План-конспект уроку на тему "Магнітне поле прямого провідника зі струмом та котушки зі струмом"
План-конспект уроку на тему "Електричні явища"
План-конспект уроку на тему "Електричні явища"
План-конспект уроку на тему "Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом"
План-конспект уроку на тему "Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом. Коротке замикання"
План-конспект уроку на тему "Робота і потужність струму"
План-конспект уроку на тему "Робота і потужність струму"
План-конспект уроку на тему "Послідовне і паралельне з’єднання провідників"
План-конспект уроку на тему "Послідовне і паралельне з’єднання провідників"
План-конспект уроку на тему "Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії"
План-конспект уроку на тему "Теплові машини та їх застосування. Охорона навколишнього середовища"
План-конспект уроку на тему "Електровимірювальні прилади"
План-конспект уроку на тему "Дія магнітного поля на провідник зі струмом"
План-конспект уроку на тему "Електромагнітні явища та їх застосування"
План-конспект уроку на тему "Магнітне поле струму"
План-конспект уроку на тему "Контрольна робота та тему закон Ома, паралельне та послідовне зєднаня провідників"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Поширення світла"
План-конспект уроку на тему "Що таке світло"
План-конспект уроку на тему "Залік на тему електромагнітні явища"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом. Застосування теплової дії струму на практиці"
План-конспект уроку на тему "Що вивчає фізика. Фізичні явища"
План-конспект уроку на тему "Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі"
План-конспект уроку на тему "Переміщення при рівноприскореному русі"
План-конспект уроку на тему "Прискорення. Рівноприскорений рух"
План-конспект уроку на тему "Швидкість при нерівномірному прямолінійному русі. Миттєва швидкість"
План-конспект уроку на тему "Сила пружності. Закон Гука"
План-конспект уроку на тему "Рух під дією сил гравітації, пружності й тертя. Вага тіла"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач на закон збереження імпульсу"
План-конспект уроку на тему "Робота сили, прикладеної до тіла, при зміні швидкості тіла"
План-конспект уроку на тему "Робота сили тяжіння. Потенціальна енергія тіла, на яке діє сила тяжіння"
План-конспект уроку на тему "Робота сили пружності. Потенціальна енергія деформованого тіла"
План-конспект уроку на тему "Реактивний рух. Будова ракети. Розвиток авіації в Україні. Екологічні аспекти розвитку авіації та космонавтики"
План-конспект уроку на тему "Освоєння космосу"
План-конспект уроку на тему "Імпульс сили та імпульс тіла. Закон збереження імпульсу"
План-конспект уроку на тему "Механічна робота"
План-конспект уроку на тему "Кінетична енергія. розв’язування задач. Самостійна робота"
План-конспект уроку на тему "Ізопроцеси в газах. Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Дослідна перевірка закону Бойля-Маріотта"
План-конспект уроку на тему "Залежність температури кипіння від тиску. Критична температура"
План-конспект уроку на тему "Визначення вологості повітря"
План-конспект уроку на тему "Кристалічні і аморфні тіла. Рідкі кристали"
План-конспект уроку на тему "Деформація твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл"
План-конспект уроку на тему "Електричний струм у напівпровідниках"
План-конспект уроку на тему "Електромагнітні хвилі"
План-конспект уроку на тему "Хвилі. Звукові хвилі"
План-конспект уроку на тему "Трансформатор"
План-конспект уроку на тему "Діючі значення напруги і сили струму. Електричний резонанс"
План-конспект уроку на тему "Рівняння гармонічних коливань у контурі. Формула Томсона. Автоколивання. Змінний струм. Генератор змінного струму"
План-конспект уроку на тему "Коливальний контур. Перетворення енергії в коливальному контурі"
План-конспект уроку на тему "Коливальний рух. Вільні і вимушені механічні коливання"
План-конспект уроку на тему "контрольна робота Механічні коливання і хвилі"
План-конспект уроку на тему "Трансформатор"
План-конспект уроку на тему "Змінний електричний струм. Генератор змінного струму"
План-конспект уроку на тему "Луна. Інфразвук та ультразвук"
План-конспект уроку на тему "Генератор вимушених коливань на транзисторі"
План-конспект уроку на тему "Автоколивання"
План-конспект уроку на тему "Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку і висота тону"
План-конспект уроку на тему "Поперечні та поздовжні хвилі. Зв’язок довжини хвилі зі швидкістю її поширення і періодом"
План-конспект уроку на тему "Поширення коливань у пружних середовищах. Довжина хвилі"
План-конспект уроку на тему "Власна частота коливань у коливальному контурі. Формула Томсона"
План-конспект уроку на тему "Перетворення енергії в коливальному контурі"
План-конспект уроку на тему "Вимушені коливання. Резонанс"
План-конспект уроку на тему "Перетворення енергії в коливальному русі. Математичний маятник"
План-конспект уроку на тему "Вільні електромагнітні коливання в контурі"
План-конспект уроку на тему "Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою маятника"
Лабораторна робота на тему "АРХІМЕДОВА СИЛА, СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ, НАСОСИ, ГІДРАВЛІЧНА МАШИНА (7-КЛАС)"
Лабораторна робота на тему "НАВЧАЛЬНІ ДЕМОНСТРАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ: "РОБОТА, ПОТУЖНІСТЬ, ЕНЕРГІЯ"(7-й клас)"
Лабораторна робота на тему "НАВЧАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ:"ТЕПЛОВІ ЯВИЩА" (8-й КЛАС)"
Лабораторна робота на тему "ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ АГРЕГАТНИХ СТАНІВ РЕЧОВИНИ (8-й КЛАС)"
Лабораторна робота на тему "НАВЧАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЯВИЩ У 8-му КЛАСІ"
Лабораторна робота на тему "ВИВЧЕННЯ СВІТЛОВИХ ЯВИЩ У 8-МУ КЛАСІ"
План-конспект уроку на тему "Виконання ескізів деталей"
План-конспект уроку на тему "Нанесення розмірів з урахуванням форми предмета"
Профілактика захворювань опорно-рухового апарату школярів
Навчальна програма з футболу для ЗОШ 1-11 класів
План-конспект уроку на тему "Робота з фрагментами тексту (виділення, вставлення, переміщення, копіювання, вилучення, пошук і заміна фрагментів тексту). Використання буфера обміну."
План-конспект уроку на тему "Робота з основним меню текстового редактора. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Пошук документа на диску. Створення нового документу."
План-конспект уроку на тему "Поняття фала. Ім’я та розширення імені файла. Каталоги (папки) файлів. Шлях до файла. Специфікація файлів. Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв ПЕОМ. Функції та склад операційної системи. Класифікація оc"
План-конспект уроку на тему "Основні характеристики комп’ютера. Магістрально-модульний принцип будови ПЕОМ. Принципи роботи ЕОМ: їпринцип програмного управління, принцип адресності. Огляд сучасної комп’ютерної техніки. Технічні характеристики комп’ютерів"
План-конспект уроку на тему "Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на заміну даних."
План-конспект уроку на тему "Головне меню ОС Windows 98 – кнопка Пуск. Правила виклику довідкової інформації. Пошук інформації в середовищі ОС Windows 98"
План-конспект уроку на тему "Алгоритм впорядкування табличних величин."
План-конспект уроку на тему "Програма проводник."
План-конспект уроку на тему "Робочий стіл Windows. Основні об’єкти та операції над ними. Контекстне меню"
План-конспект уроку на тему "Віруси"
План-конспект уроку на тему "Зовнішні запам’ятовуючі пристрої."
План-конспект уроку на тему "Пристрої введення виведення."
План-конспект уроку на тему "Обчислювальна система."
План-конспект уроку на тему "Електронно – обчислювальна техніка."
План-конспект уроку на тему "Впорядкування данних, пошук даних за зразком у таблиці. Використання простих фільтрів для пошуку даних у базах даних. Використання розширенного фільтру"
План-конспект уроку на тему "Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову HTML. HTML – файли. Коди (теги) мови HTML. Структурні теги. Оформлення тексту у Web-документі. Теги форматування символів"
План-конспект уроку на тему "Теги, оформлення списків даних, робота з таблицями."
План-конспект уроку на тему "Техніка безпеки під час роботи з ЕОМ. Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи, їх взаємодія. Основні пристрої апаратної складової"
План-конспект уроку на тему "Опис циклічних алгоритмів навчально-алгоритмічною мовою."
План-конспект уроку на тему "Алгоритми впорядкування табличних величин."
План-конспект уроку на тему "Переклад циклічних алгоритмів з НАМ на мову програмування"
План-конспект уроку на тему "Пам’ять ЕОМ. Внутрішня та зовнішня пам’ять комп’ютера. Операційна пам’ять. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принцип роботи"
План-конспект уроку на тему "Проектування БД. Створення структури таблиці реляційної БД. Типи даних, які використовуються в БД. Введення та редагування даних. Різні способи утворення таблиць"
План-конспект уроку на тему "Поняття про телеконференції. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій. Різні групи телеконференцій. Правила організації і проведення телеконференцій. Пошук потрібних груп новин та їх передплата"
План-конспект уроку на тему "Введення формул до електронної таблиці. Робота з аркушами. Опрацювання табличних даних"
План-конспект уроку на тему "Основні характеристики комп’ютера. Магістрально-модульний принцип будови ПЕОМ. Принципи роботи ЕОМ: принцип програмного управління, принцип адресності. Огляд сучасної комп’ютерної техніки"
План-конспект уроку на тему "Інформатика. Поняття інформації і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси."
План-конспект уроку на тему "Пристрої введення виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатури. Дисплей, основні характеристики та принцип роботи. Принтер, основні характеристики та принцип роботи. Сканер. Пристрій для організації комп’ютерного зв’язку"
План-конспект уроку на тему "Вказівки і функції опрацювання рядкових величин та їх опис на НАМ."
План-конспект уроку на тему "Робота з MS-Windows"
План-конспект уроку на тему "Величини. Основні характеристики величин. Алгоритм роботи з величинами"
План-конспект уроку на тему "Електронно – обчислювальна техніка"
План-конспект уроку на тему "Алгоритм впорядкування табличних величин"
План-конспект уроку на тему "Програма проводник"
План-конспект уроку на тему "Робочий стіл Windows. Основні об’єкти та операції над ними. Контекстне меню"
План-конспект уроку на тему "Зовнішні запам’ятовуючі пристрої"
План-конспект уроку на тему "Структура обчислювальної системи. Апаратні ті програмні складдові інформаційної системи і їх взаємодія. "
План-конспект уроку на тему "Основні характеристики комп’ютера. Магістрально-модульний принцип будови ПЕОМ. Принципи роботи ЕОМ: їпринцип програмного управління, принцип адресності"
План-конспект уроку на тему "Поняття фала. Ім’я та розширення імені файла. Каталоги (папки) файлів. Шлях до файла. Специфікація файлів. Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв ПЕОМ"
План-конспект уроку на тему "Головне меню ОС Windows 98 – кнопка Пуск. Правила виклику довідкової інформації. Пошук інформації в середовищі ОС Windows "
План-конспект уроку на тему "Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на заміну даних."
План-конспект уроку на тему "Робота з основним меню текстового редактора. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Пошук документа на диску. Створення нового документу."
План-конспект уроку на тему "Комп’ютер"
План-конспект уроку на тему "Інформатика. Інформація."
План-конспект уроку на тему "Внутрішня та зовнішня пам’ять комп’ютера."
План-конспект уроку на тему "Електронно – обчислювальна техніка"
План-конспект уроку на тему "Інформатика. Поняття інформації і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси"
План-конспект уроку на тему "Інформатика. Інформація."
План-конспект уроку на тему "Поняття файла та каталогу. Ім’я файлу. Шлях до файлу. Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. Поняття операційної системи. Їх типи та характеристики"
План-конспект уроку на тему "Електронно – обчислювальна техніка"
План-конспект уроку на тему "Внутрішня пам’ять комп’ютера"
План-конспект уроку на тему "Інформатика. Інформація."
План-конспект уроку на тему "Робочий стіл Windows"
План-конспект уроку на тему "Техніка безпеки під час роботи з ЕОМ. Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи їх взаємодія. Основні складові апаратної складової"
План-конспект уроку на тему "Зовнішня пам’ять комп’ютера"
План-конспект уроку на тему "Пам’ять ЕОМ. Внутрішня і зовнішня пам’ять комп’ютера. Операційна пам’ять. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики і принципи роботи"
План-конспект уроку на тему "Пристрої введення і виведення"
План-конспект уроку на тему "тематична атестація з теми: Вказівки розгалуження та повторення"
План-конспект уроку на тему "Алфавіт мови програмування. Величини та їх опис мовою програмування. Змінні та константи"
План-конспект уроку на тему "Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів, властивості, способи опису алгоритмів"
План-конспект уроку на тему "Створення структури бази даних, введення та редагування даних"
План-конспект уроку на тему "Ділова графіка. Створення діаграм та графіків в середовищі ЕТ. Друкування діаграм"
План-конспект уроку на тему "Текстовий та графічний редактор"
План-конспект уроку на тему "Створення малюнків та анімацій за допомогою графічного редактора. Вставлення графічних об’єктів та малюнків до тексту"
План-конспект уроку на тему "Вставлення таблиць до текстового документу. Форматування таблиць."
План-конспект уроку на тему "Редагування тексту в середовищі ТР"
План-конспект уроку на тему "Вказівки і функції опрацювання рядкових величин та їх опис на НАМ"
План-конспект уроку на тему "Ділова графіка. Створення діаграм та графіків в ЕТ"
План-конспект уроку на тему "Вказівки розгалуження та їх опис на НАМ"
План-конспект уроку на тему "Опис алгоритмів з розгалуженням на НАМ та мовою програмування"
План-конспект уроку на тему "Метод покрокової деталізації конструювання алгоритмів „з верху до низу”"
План-конспект уроку на тему "Переклад циклічних алгоритмів з НАМ на мову програмування"
План-конспект уроку на тему "Підпрограми. Опис підпрограм мовою програмування. Типи підпрограм. Звернення до підпрограм у програмах"
План-конспект уроку на тему "Опис програм за правилами мови програмування"
План-конспект уроку на тему "Стандартні типи змінних. Опис типів змінних"
План-конспект уроку на тему "Алфавіт мови програмування. Величини та їх опис мовою програмування. Змінні та константи"
План-конспект уроку на тему "Навчальна Алгоритмічна Мова. Правило описання алгоритмів Навчальною Алгоритмічною Мовою"
План-конспект уроку на тему "Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Виконавці алгоритмів. Властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів"
План-конспект уроку на тему "Алгоритми. Властивість алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Виконавець алгоритму."
План-конспект уроку на тему "Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків під час роботи з електронними таблицями"
План-конспект уроку на тему "Створення малюнків та анімацій за допомогою графічного редактора. Вставлення графічних об’єктів та малюнків до тексту"
План-конспект уроку на тему "Основні об’єкти під час роботи з текстовим редактором, контекстне меню, вставлення та заміна"
План-конспект уроку на тему "Системи опрацювання текстів і їх основні функції. Завантаження текстового редактора. Інформаційний рядок. Режим екрану, використання вікон, одержання довідок."
План-конспект уроку на тему "Форматування тексту"
План-конспект уроку на тему "КВАДРАТ"
План-конспект уроку на тему "Узагальнення та систематизування знань"
План-конспект уроку на тему "Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої і площини"
План-конспект уроку на тему "Тригонометричні функції числового аргументу. Періодичність тригонометричних функцій"
План-конспект уроку на тему "Властивості паралельних площин"
План-конспект уроку на тему "Тригонометричні функції кута. Радіанна міра кутів і дуг"
План-конспект уроку на тему "Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач+"
План-конспект уроку на тему "Збільшення і зменшення десяткових дробів у 10, 100, 1000 і т.д. раз"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач і вправ. Збільшення і зменшення десяткових дробів"
План-конспект уроку на тему "Ділення на десятковий дріб"
План-конспект уроку на тему "Множення десяткових дробів"
План-конспект уроку на тему "Десятковий дріб як частка від ділення натуральних чисел"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Ділення десяткових дробів на натуральне число"
План-конспект уроку на тему "Десяткові дроби"
План-конспект уроку на тему "Додавання і віднімання десяткових дробів"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач"
План-конспект уроку на тему "Знаходження дробу від числа"
План-конспект уроку на тему "Розміщення прямої і площини у просторі"
План-конспект уроку на тему "Розміщення прямих у просторі"
План-конспект уроку на тему "Паралельне проектування"
План-конспект уроку на тему "Основні поняття стереометрії"
План-конспект уроку на тему "Ознака паралельності прямих"
План-конспект уроку на тему "Аксіоми стереометрії та наслідки з них"
План-конспект уроку на тему "Паралельність прямих. Кути утворені в результаті перетину двох прямих січною"
План-конспект уроку на тему "Наближені значення чисел і величин. Абсолютна і відносна похибка наближення"
План-конспект уроку на тему "Математичне моделювання. Приклади математичного моделювання"
План-конспект уроку на тему "Довжина кола. Число Pi. Радіана міра кута. Довжина дуги кола"
План-конспект уроку на тему "Розв’язування задач з теми ”правильні многокутники”"
План-конспект уроку на тему "Тематична контрольна робота по темі “Многокутники”"
Виховний захід на тему "Мати - берегиня"
План-конспект уроку на тему "Алгоритми та їх властивості. Форми подання алгоритмів. Виконавець алгоритмів. Метод покрокової деталізації. Конструювання алгоритмів “зверху до низу”. Базові структури алгоритмів. Лінійні алгоритми"
План-конспект уроку на тему "Пошук в таблиці елементів з деякою властивістю"
План-конспект уроку на тему "Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристика різних поколінь ЕОМ. Основні галузі застосування ЕОМ"
План-конспект уроку на тему "Сервісне програмне забезпечення операційної системи. Інсталювання програм"
План-конспект уроку на тему "Поняття файла. Ім’я та розширення файла. Шлях до файла"
План-конспект уроку на тему "Командні файли"
План-конспект уроку на тему "Комп’ютерні мережі. Класифікація комп’ютерних мереж. Можливості комп’ютерного зв’язку"
План-конспект уроку на тему "Пристрої введення-виведення інформації"
План-конспект уроку на тему "Файлова система MS DOS"
План-конспект уроку на тему "Клавіатура. Клавіатурний тренажер"
План-конспект уроку на тему "Структура розгалуження"
План-конспект уроку на тему "Програмне забезпечення, його склад та структура"
План-конспект уроку на тему " КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1"
План-конспект уроку на тему "Роль програмного забезпечення в організації роботи комп'ютера"
План-конспект уроку на тему "Оператори циклу “до” і “доки”"
План-конспект уроку на тему "Масиви"
План-конспект уроку на тему "Лінійні масиви"
План-конспект уроку на тему "Віруси"
План-конспект уроку на тему "Пам’ять комп’ютера"
План-конспект уроку на тему "Пристрої введення-виведення інформації"
План-конспект уроку на тему "Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи"
План-конспект уроку на тему "Комп’ютер"
План-конспект уроку на тему "Інформатика. Інформація"
План-конспект уроку на тему "Зовнішня пам’ять комп’ютера"
План-конспект уроку на тему "Внутрішня пам’ять комп’ютера"
План-конспект уроку на тему "Редагування тексту"
План-конспект уроку на тему "Робота з дисками"
План-конспект уроку на тему "Архівація файлів"
План-конспект уроку на тему "Комп’ютерні віруси"
План-конспект уроку на тему "Основи роботи з дисками"
План-конспект уроку на тему "Пошук інформації в Internet. Пошукові системи"
План-конспект уроку на тему "Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на зміну даних"
План-конспект уроку на тему "Мова програмування"
План-конспект уроку на тему "Алгоритми"
План-конспект уроку на тему "Текстовий та графічний редактор"
План-конспект уроку на тему "Графічний редактор"
План-конспект уроку на тему "Створення структури бази даних. Введення та редагування даних"
План-конспект уроку на тему "Вставлення таблиць до текстового документу. Форматування таблиць"
План-конспект уроку на тему "Ділова графіка у текстовому процесорі Word та табличному процесорі Excel"
План-конспект уроку на тему "Редагування тексту в середовищі текстового редактора Word"
Робота з операційною системою MS-DOS
Навчально-контролююча програма Тестер
ЗЧИТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З МЕ-РЕЖІ INTERNET З ДОПОМОГОЮ HTTP
Соціально-філософські погляди Григорія Сковороди
Загальні відомості про будову та функції шлунково-кишкового тракту
Дослідження шлункового вмісту. Фізичні властивості. хімічне мікроскопічне дослідження. Внутрішньошлушкова рн-метрія. Беззондові методи дослідження секреції шлунку копрологічне дослідження
Групи крові та резус-фактор
Використання пилку як харчового продукту та оздоровчо-лікувального засобу
Медико-біологічні основи лікувального Харчування медом
План-конспект уроку на тему "Робота в середовищі програмування. Запуск програми на виконання"
План-конспект уроку на тему "Створення і реалізація найпростіших лінійних програм"
План-конспект уроку на тему "Створення і реалізація найпростіших діалогових програм"
План-конспект уроку на тему "Алгоритми роботи з графічною інформацією. Побудова геометричних фігур на площині і в просторі"
План-конспект уроку на тему "Складання та реалізація програм, що містять звернення до алгоритмів"
План-конспект уроку на тему "Опис і реалізація найпростіших циклічних програм"
План-конспект уроку на тему "Створення та реалізація програм із розгалуженням"
План-конспект уроку на тему "Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин"
План-конспект уроку на тему "Складання та реалізація програм опрацювання рядкових величин"
Дипломна робота на тему "Використання Visual Basic для побудови навчально-контролюючих програм з геометрії"
Базова система введення-виведення (BIOS)
Електронні адреси. Електронна пошта. Телеконференції та розсилки. Web-магазини
Организация Web-доступа к базам данных с использованием SQL-запросов
Петро Гулак-Артемовський та його творчість
Методичні матеріали до державного іспиту для студентів стаціонару і заочної форми навчання частина 1. Античність, Середньовіччя, Відродження, XVII-XVIII ст.
Кримінальне судочинство в Україну Кримінально-процесуальний кодекс України
Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта
“Цікаві задачі”, - “Порятунок від спраги”
Розвиток емоційної сфери учнів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності
Досягнення українського малярства в 17-18 ст. Жанр портрету.
ОСНОВНІ ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКІ НАПРЯМИ XIX .СТОЛІТТЯ: КЛАСИЦИЗМ, РОМАНТИЗМ, РЕАЛІЗМ
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА. ЇЇ ЗВ’ЯЗКИ ЗХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКИМИ ПРОЦЕСАМИ У СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ
Українська культура кінця XVIII—початку XX століття. Національно-культурне відродження
Феномен рок-культури
Організаційно-педагогічні умови основи літнього відпочинку дітей
СУТНІСТЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В РОЗВИТКУ ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ “ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО”
Електронно-променеве зварювання
«Кайдашева сім'я» Івана Нечуя-Левицького в контексті національного виховання школярів
Уроки історії – уроки моральності. (І.Нечуй-Левицький. Князь Єремія Вишневецький. Гетьман Іван Виговський)
"Кайдашева сім'я" I. С. Нечуя-Левицького в контексті української прози середини XIX ст.
Романи І. Нечуя-Левицького з життя інтелігенції
«Мета ясна й проста – народ й україна» (Інтелігент-демократ у творах І. Нечуя-Левицького)
І. С. Нечуй-Левицький – перекладач Біблії
План-конспект уроку на тему "Призначення електронних таблиць. Введення та редагування числової, текстової та формульної інформації в середовищі табличного процесора"
План-конспект уроку на тему "Створення малюнків"
План-конспект уроку на тему "Побудова графічних об'єктів"
План-конспект уроку на тему "Історія розвитку комп'ютерів"
План-конспект уроку на тему "Засоби збереження і опрацювання інформації"
План-конспект уроку на тему "Вивчення можливостей растрового графічного редактора Paint"
План-конспект уроку на тему "Структура інформаційної системи. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері"
План-конспект уроку на тему "Створення списків"
План-конспект уроку на тему "Доступ до інформації в базі даних. Створення запитів"
План-конспект уроку на тему "Створення запитів, форм і звітів"
План-конспект уроку на тему "Робота з об’єктами в операційній системі"
План-конспект уроку на тему "Робота з об’єктами в операційній системі"
План-конспект уроку на тему "Робота з об’єктами в операційній системі"
План-конспект уроку на тему "Проектування бази даних"
План-конспект уроку на тему "Ехсеl. Інструмент «Зведена таблиця»"
План-конспект уроку на тему "Пошук, упорядкування та фільтрування даних. Відображення збереженої інформації в системах управління базами даних, формування звітів"
План-конспект уроку на тему "Поняття про БД та їх види"
План-конспект уроку на тему "Пам’ять комп’ютера"
План-конспект уроку на тему "Основні поняття БД. Типи даних, що зберігаються в БД"
План-конспект уроку на тему "Операційна система Windows"
План-конспект уроку на тему "Операції з кольором"
План-конспект уроку на тему "Носії інформації"
План-конспект уроку на тему "Набір та збереження нового документа"
План-конспект уроку на тему "Прості текстові документи"
План-конспект уроку на тему "Редагування текстів "
План-конспект уроку на тему "Поняття про комп’ютерні віруси. Антивірусні програми"
План-конспект уроку на тему "Інформаційно-пошукові системи та СУБД, їх призначення та функції"
План-конспект уроку на тему "Інформаційні процеси"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Тематичне оцінювання знань учнів з теми Інтернет"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Проблеми безпеки та захисту інформації в глобальній мережі Інтернет"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення Web-документів"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Практична робота “Створення Web-документів”."
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення та оздоблення найпростішої Web-сторінки"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Включення графіки та таблиць до Web-сторінки"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Теги управління зовнішнім виглядом HTML-документа"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Оформлення тексту в Web-документі. Засоби створення HTML-документа"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Поняття про мову розмітки гіпертексту HTML. Теги мови HTML"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Служба World Wide Web. Робота з WWW, гіпертекст. Адреса Web-сторінки. Програми-броузери. Файлові ресурси в Internet. Пошук інформації в Інтернет, пошукові системи"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Поняття про телеконференції. Групи телеконференцій. Органі¬зація і прове-дення телеконференцій. Пошук потрібних новин та підписка на них"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Електронна пошта в Інтернет. Електронна адреса. Створення та відправ-лення повідомлень. Адресна книга"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Як під’єднатися до Інтернет. Провайдери. Способи під’єднання комп’ютерів. Основні послуги Інтернет. Програмне забезпечення для ро-боти в Інтернет"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Заг.хар.теми. Глобальна мережа Інтернет. Сервер та робоча станція. Апа-ратні складові та програмне забезпечення для роботи в Інтернет. Ресурси Інтернет. Адресація в Інтернет. Протоколи передачі даних."
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення та реалiзацiя програм опрацювання рядкових величин"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Складання та реалiзацiя програм опрацювання рядкових величин"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення та реалiзацiя на ЕОМ програм опрацю¬вання рядкових величин"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Вказiвки i функцiї опрацювання рядкових величин та їх опис НАМ i мовою програмування"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення та реалiзацiя програм впорядкування таблиць"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Інструмент "Пошук розв'язку""
План-конспект уроку з інформатики на тему "Засоби збереження і опрацювання інформації"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Табличні об’єкти в текстовому редакторі OpenOffice.org Writer"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Графічний редактор"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Графічний редактор “Paint”"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Види програмного забезпечення інформаційної системи. Операційна система"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Введення та редагування даних. Робота з таблицями, використання форм"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Архівація файлів"
План-конспект уроку з інформатики на тему "комп’ютерна графіка"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Архівація файлів"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Виды графики"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Текстовий редактор Word. Дії з об’єктами WordArt"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Набір та збереження нового документа"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Системи опрацювання текстів і їх основні функції. Завантаження текстового редактора. Інформаційний рядок. Режим екрану, використання вікон, одержання довідок. Переміщення по тексту."
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення зображення"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення малюнків"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Робота з основним меню текстового редактора. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Пошук документа на диску. Створення нового документу"
План-конспект уроку з інформатики на тему "комп’ютерна графіка"
Периферійні пристрої вводу-виводу
Персональний комп. Стандартні пристрої вводи-виводи
План-конспект уроку з інформатики на тему "Використання циклу з передумовою для розв'язування задач"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Табличні величини та їх опис мовою програмування"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Поняття інформаційної моделі"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи описування алгоритмів"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Вказівка розгалуження та її опис мовою програмування. Опис умов"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Використання циклу з післяумовою для розв'язування задач"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Базові структури алгоритмів"
План-конспект уроку з інформатики на тему "Створення структури бази даних"
Довідково-інформаційні документи
соціально-політичні конфлікти. війна
Психолого-медико-педагогічні консультації
Мова як духовно-національний феномен
Основні періоди становлення та розвитку радянського партизанського руху 1941-44 рр
План-конспект Революції 1848-1849 рр. у Європі
Історія порівняльно-історичного мовознавства XX – початку XX століття
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування
Новгород в 12-13 веке
ЄС-шляхи співпраці
Пчілка-Л.Українка
Російсько-українські відносини
Журналистика репортаж-feature
Социальна-революція 1900-1920
Психолого-педагогічна тактика
Підприємництво - сутність, види та роль у ринку
Соціально-економічна структура
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
ЦІНА-ЇЇ СУТЬ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ КРАЇНИ
СУТНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні
Організаційно-правові форми турфірми
Міжнародні валютні та фінансово-кредитні відносини
ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНИХ КОНТРАКТІВ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Інформація --- глобальна проблема сучасності
Розробка плана маркетингу у складі бізнес-плана банку
Основні номінали грошового обігу України X-XX століть
Проблеми кредитування та оцінки кредитоспромож-ності клієнтів банку
Контрольно-ревізійні функції Національного банку України
основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність
Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні
1. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах
Історія будь-якої науки в тому числі і криміналістики - окрема галузь знань
Волосне управління і волосний суд у буржуазних реформах 60-х років 10-го століття
Історія будь-якої науки в тому числі і криміналістики - окрема галузь знань
Волосне управління і волосний суд у буржуазних реформах 60-х років 10-го століття
Історія будь-якої науки в тому числі і криміналістики - окрема галузь знань
Волосне управління і волосний суд у буржуазних реформах 60-х років 10-го століття
Конституція України 1996 року: суспільно-політичне значення
Види виправно-трудових установ
Контрольна робота з кримінально-процесуального права
Історія будь-якої науки в тому числі і криміналістики - окрема галузь знань
Волосне управління і волосний суд у буржуазних реформах 60-х років 10-го століття
Конституція України 1996 року: суспільно-політичне значення
Види виправно-трудових установ
Контрольна робота з кримінально-процесуального права
Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД
Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД
Організаційно-правові форми підприємств
Оволодіння правовими знаннями - основа формування професії юриста
ООН - суб`єкт міжнародного права
Революція 1905-07 року
План-конспект Донбас в роки другої світової війни
Хочемо ми цього чи ні, інтерес до історії того скажімо, три-зуба або
Історія державно-правового розвитку на території су-часної України бере свій початок від середини І тис
Відбудова та розвиток промисловості України у 50-х-60-х роках
Соціально-політичний розвиток і національний рух в українських землях в першій половині XIX ст.
Радянсько-американські відносини на заключному етапі “холодної війни”
Історія виникнення Києво-Могилянськой академії
Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.
Економічне життя України у складі Речі Посполитої (друга половина XVI-перша половина XVII ст.)
Революція 1905-07 року Передумови, причини й початок 1ї буржуазно-демократичної революції Росії.
Визволення України від фашистсько-німецької окупації (1943-1944)
Наука - як основна галузь Української культури
Михайло Грушевський - видатна українська постать
Громадянська війна 1918-1920 років. Бойові дії
Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
Порівняня планів двох військово-політичних блоків: Антанти та Троїстого союзу, щодо України напередодні І світової війни. Розкриття перебігу воєнних дій на території України
Народно-визвольна війна 1648-1654 р.р. та історичні передумови входження України до складу Російської держави
Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ - ХІV ст
Голод 1946-1947 років в Україні
Протягом всієъ ысторії український народ не мав іншої інституції, яка б справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури ніж києво-Могилянська академіяю
Революція 1905-07 року
План-конспект Донбас в роки другої світової війни
Хочемо ми цього чи ні, інтерес до історії того скажімо, три-зуба або
Історія державно-правового розвитку на території су-часної України бере свій початок від середини І тис
Відбудова та розвиток промисловості України у 50-х-60-х роках
Соціально-політичний розвиток і національний рух в українських землях в першій половині XIX ст.
Радянсько-американські відносини на заключному етапі “холодної війни”
Історія виникнення Києво-Могилянськой академії
Становлення державності незалежної України і конституційний процес: історико-правовий аспект.
Економічне життя України у складі Речі Посполитої (друга половина XVI-перша половина XVII ст.)
Революція 1905-07 року Передумови, причини й початок 1ї буржуазно-демократичної революції Росії.
Визволення України від фашистсько-німецької окупації (1943-1944)
Наука - як основна галузь Української культури
Михайло Грушевський - видатна українська постать
Громадянська війна 1918-1920 років. Бойові дії
Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
Порівняня планів двох військово-політичних блоків: Антанти та Троїстого союзу, щодо України напередодні І світової війни. Розкриття перебігу воєнних дій на території України
Народно-визвольна війна 1648-1654 р.р. та історичні передумови входження України до складу Російської держави
Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ - ХІV ст
Голод 1946-1947 років в Україні
Олександр II 0855-1881), молодий, ліберальних поглядів вихованець поета В
Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького
Кирило-Мефодіївське товариство
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРШИІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ
Зусилля Радянського Союєу в створенні системи колективної безпеки напередодні Другої Світової Війни. Радянсько-Німецькі договори 1939 року, та їх сучасні оцінки
Сільське господарство України у 50-х-60-х роках
Михайло Старицький - видатний письменник України
Німецька національна меншина південної України у 20-ті–30-ті роки ХХ ст.: історіографія питання
Галицько-Волинське Князівство
Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ - ХІV ст
Голод 1946-1947 років в Україні
Олександр II 0855-1881), молодий, ліберальних поглядів вихованець поета В
Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького
Кирило-Мефодіївське товариство
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРШИІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ
Зусилля Радянського Союєу в створенні системи колективної безпеки напередодні Другої Світової Війни. Радянсько-Німецькі договори 1939 року, та їх сучасні оцінки
Сільське господарство України у 50-х-60-х роках
Михайло Старицький - видатний письменник України
Німецька національна меншина південної України у 20-ті–30-ті роки ХХ ст.: історіографія питання
Галицько-Волинське Князівство
ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У 50-Х – 60-Х
СІЛЬСКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАІНИ У 50-Х - 60Х РОКАХ
ФІНАНСИ, КРЕДИТ, ДОБРОБУТ УКРАЇНИ У 50-Х – 60-Х РОКАХ ХХ
Механізми інаквації потенціал-залежних к+ каналів
Мікроморфологія нервового апарату язика і гортані чорноморського дельфіна-афаліни (Tursiops truncatus)
Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі
Психолого-педагогічні аспекти викладання інформатики
Психолого-педагогічні умови соціалізації дітей молодшого шкільного віку
Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів
Розвивальні ігри в навчально-виховному процесі молодшого школяра
Професійно-рольова ідентифікація майбутнього вчителя у взаєминах його з викладачами
Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально - виховних установ
Фольклор як засіб морально-етичного виховання молодших школярів
Виховання поваги до батьків, жінки-матері
Навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання
Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі
Психолого-педагогічні аспекти викладання інформатики
Психолого-педагогічні умови соціалізації дітей молодшого шкільного віку
Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів
Розвивальні ігри в навчально-виховному процесі молодшого школяра
Професійно-рольова ідентифікація майбутнього вчителя у взаєминах його з викладачами
Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально - виховних установ
Фольклор як засіб морально-етичного виховання молодших школярів
Виховання поваги до батьків, жінки-матері
Навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання
“Коли людина хоче дізнатись -
Способи та форми виховання творчого мислення на прикладі досвіду педагога-новатора Бориса Нікітіна
Способи та методи формування творчого мислення у дітей шкільного віку на прикладі досвіду педагога-новатора Є.Н.Ільіна
Способи та форми вихованняя творчого мислення на прикладі досвіду педагога-новатора Лисенкової С. Н.
Способи та форми вихованняя творчого мислення на прикладі досвіду батька-новатора Нікітіна Б. П.
Соціально- психологічна природа релігій «Нового віку»
Шлюбно-сімейне законодавство України та країн Східної Європи
Соціально- психологічна природа релігій «Нового віку»
Шлюбно-сімейне законодавство України та країн Східної Європи
Соціально- психологічна природа релігій «Нового віку»
Шлюбно-сімейне законодавство України та країн Східної Європи
Соціологізм" як теоретико-методологічна концепція Еміля Дюркгейма
Соціально-економічні і фізіологічні особливості сприйняття радіореклами
Категорії діалектики і загально-наукові поняття
Про зовнішній вигляд медичної сестри лікувально-профілактичного закладу
Заболотний Д.К. - український мікробіолог, епідеміолог, Президент АН України
Здоров’я людини - здоров’я нації
Нетрадиційні методи лікування - мистецтво массажу
Феофіл Гаврилович Яновський – видатний вчений-медик
Вірусний гепатит в Коломийському районі Івано-Франківської області
Стаціонар-поліклініка: маркетингові проблеми співвідношення
Демографічна ситуація в Україні і проблеми медико-генетичної служби
Стражеско Микола Дмитрович (1876-1952) терапевт
Рівень захворюваності на грип по Тисменицькому районі Івано-Франківської області
Лептоспіроз - хвороба Васильєва-Вейля - водна гарячка - гостра інфекційна хвороба
Алкоголізм - руйнівник зростаючого організму
Анатомо-фізіологічні аспекти вищої нервової системи
Філатов Володимир Петрович (1875-1956) офтальмолог, хірург
Микола Іванович Пирогов - засновник вітчизняної оперативної хірургії і топографічної анатомії
М.І.Пирогов - засновник воєнно-польової хірургії
Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
Міжнародно-правові акти по запобіганню забруднення моря
Збройні сили України в період Національно-визвільної війни 1917-1920 рр
Медико-санітарна підготовка
Військово-навчальні заклади України
Семантико-синтаксична модель автоматичного перекладу
Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI
Становище Української журналістики в 20-х роках
МИХАЙЛО ДРАЙ-ХМАРА
Період трьох літ - так називають проміжок часу між 1843-1847 роком в творчості видатного українського поета, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка
Засудження егоїзму і бездуховності у повісті Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”
Історія порівняльно-історичного мовознавства XIX - початку XX століття
Функціонування слів-термінів іншомовного походження (економічна лексика; літера Ф).
Трагедія українського села 20-30-их в творчості В. Барки і У. Самчука
Історія порівняльно-історичного мовознавства X|X – початку XX століття
Сюрреалізм - це спосіб цілковитого звільнення духу і всього, що на нього подібне
Лабораторна робота - Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників (опорів)
Пулюй Іван Павлович (1845-1918) фізик і електротехнiк
Пильчиков Микола Дмитрович (1857-1908) фізик
Лабораторна робота - Дослідження закону збереження імпульсу
Українська греко-католицька церква
Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах
COOLIO - BIO
COOLIO - BIO (English)
Методична розробка - Ансамблеве музикування - одна із складових комплексного розвитку учня - піаніста
Солов’яненко Анатолій Борисович (1932-1999) співак (тенор)
Здоров я - скарб
Брейн-ринг. Інформатика і спорт
WEB-документи: поняття, засоби створення, публікація
Виховний захід на тему "Доброта - ознака сили, а не слабкості"(5 клас)
Виховний захід на тему "Україна - держава європейська"(5 клас)
Виховний захід на тему "КОЛИСКА РОДУ -УКРАЇНСЬКА ХАТА"(6 клас)
Виховний захід на тему "НАШІ ПРАВА - ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО"(7 клас)
Виховний захід на тему "Я - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ"(8 клас)
Виховний захід на тему "ДІТИ ТА ЇХНІ ПРАВА"(9-10 клас)
Виховний захід на тему "МИ НАРОДЖЕНІ, ЩОБ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖИТТЯ, ІСТИНУ, ЛЮБОВ..."(9-10 клас)
Виховний захід на тему "ЖІНКА — ОДВІЧНА ЗАГАДКА ПРИРОДИ"(9-10 клас)
Виховний захід на тему "У ПАМ'ЯТЬ ПРО СКОРБОТНИЙ ТРИДЦЯТЬ ТРЕТІЙ. ГОЛОД 1932-1933 років"(9-10 клас)
Виховний захід на тему "ГОЛОД 1932-1933 років. ГОЛГОФА ГОЛОДНОЇ СМЕРТІ"(9-10 клас)
Виховний захід на тему "ГОЛОД 1932-1933 років. УКРАЇНСЬКА НІЧ 1933 РОКУ"(9-10 клас)
Виховний захід на тему "ДЕНЬ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ"(9-10 клас)
Виховний захід на тему "Освіта - шлях до майбутньої професії"(8 клас)
Виховний захід на тему "Європа - наш спільний дім"(10 клас)
Виховний захід на тему "Смітникам - ні. Чистоті - так" (10 клас)
Виховний захід. Круглий стіл на тему "Бути економним - вимога часу" (10 клас)
Організаційні структури управління інновац. д-стю
Оперативне управління інновац. д-стю
Стратегічне планування інновац. д-сті
Інновац. д-сть як об'єкт управління
Вітчизняний досвід підтримки інновац. д-сті
Види і джерела фінансування інновац. д-сті.
Організаційні форми інтеграції науки та в-ва.
Ринкові суб’єкти інновац. д-сті.
Інноваційні під-ва та інфраструктура інновац. д-сті
Відтворення і вдосконалення техніко-технологічної бази під-ва
Техніка і технологія як складові техніко-технолог. бази під-ва
Технічний розвиток і показники технічного рівня під-ва.
Сутність і завдання інновац. політики під-ва.
Планування і орг-ція створення нового товару.
Вітовт - Великий князь
Столітня війна (1337-1453)
Революційний період в Україні 1905-1907рр
Л. Мартович - талант могутній, невмирущий
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ КІНЦЯ XX СТОЛІТТЯ
Мас-медіа як джерело агресивних спонукань
Методи соціально-педагогічної діяльності
Соціально-педагогічна реабілітація дітей-інвалідів як умова їх адаптації
Соціологія_-_ наука про суспільство
Свобода вибору контрагента за цивільно-правовим договором
Структуру фінансово-правових інститутів
Деякі організаційно-правові та адміністративні аспекти діяльності структурних підрозділів органів внутрішніх справ
Адміністративно-правовий захист: окремі питання прав, свобод та законних інтересів громадян
Основи адміністративно-правового статусу посадової особи
Роль адміністративно-правових норм в адаптації апарату управління відповідно до змін змісту управлінських завдань
Конституційно-правові засади охорони національної культурної спадщини в східноєвропейських державах
Періодизація розвитку та еволюція змісту конституційно-правових доктрин в Україні до постановки проблеми
Хірургічний кабінет (відділення) поліклініки лікувально-діагностична робота хірургічного кабінету (відділення) поліклініки
Хвороби серцево-судинної системи
Хвороби серцево-судинної системи природжені пороки серця і судин
Хвороба рейтера. (уретроокулосиновіальний синдром, синдром Фісенже-Леруа)
Харчування вагітних жінок та матерів-годувальниць
Особливості макроекономічної ситуації в Україні 1998-2000 рр.
Соціально-економічні наслідки інфляції
Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес
Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні
Бізнес-план як складова функціонування підприємства
Основні принципи відбору підприємств - аналогів
Організаційно-правові форми функціонування торгових підприємств. Комерційні ризики і способи їх зменшення
Бізнес-план у ринковій системі господарювання
Підготовча стадія розробки бізнес-плану
Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану
Маркетинг-план. Мета і логіка розробки маркетинг-плану
Презентація бізнес-плану
Електронні контрольно-касові апарати (ЕККА) та їх використання
Болгарія: економічне і політичне становище 1918-1923 рр
Українсько-російські відносини
ТАРАС ФЕДОРОВИЧ (ТРЯСИЛО) - перший гетьман нереєстрових козаків Запорозької Січі
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛІЕТНІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КАНАДИ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ЕТНІЧНА МЕЖА І СУЧАСНІ КОРДОНИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ
Концепція української державності в Україні історико-політичній науці міжвоєнної доби
Біографія ІВАНА ГОНТИ - ватажка народно-визвольного гайдамацького повстання 1768-1769 рр. на Правобережній Україні
ЕТНОГРАФІЯ СЛОВ'ЯНО-УКРАЇНСЬКОЇ СТАРОДАВНОСТІ
ФАШИЗМ І УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ (1920-30-ті рр.)
Максимович Михайло Олександрович – невтомний український вчений-дослідник
СЕРГІЙ ЄФРЕМОВ - ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
ПОЛЯКИ ОЧИМА УКРАЇНЦЯ XVII-XVIII СТОЛІТЬ
Про деякі проблеми розвитку туристсько - краєзнавчої діяльності у вищих навчальних закладах
Заповідники, заказники, парки, резервати Івано-Франківської області
Туристично - краєзнавчий рух у Галичині (1832 - 1939 рр.)
Обслуговування та ремонт силового електрообладнання універсального токарно-гвинторізного станка 163
Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельно-кадастрових робіт
АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА НОВОГО ВИДУ ДОБРИВА НА ОСНОВІ БУРОГО ВУГІЛЛЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ НА ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ ҐРУНТІ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСНО-СТИМУЛЮЮЧИХ СУМІШЕЙ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Реформування економічних відносин і перебудова організаційно-виробничої структури АПК
Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист
Поет-лірик Олександр Олесь
Поезії Богдана Лепкого 20-30-х років
І.Франко - творчість
Літературно-філософські особливості Києво-Печерського Патерика
Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля. Інтервал і радіус збіжності степеневого ряду. Степеневі ряди за степенями (x-a)
Науково-термінологічна, виробничо-професійна лексика, її роль і місце у текстах ділової української мови. Синоніми та пароніми в діловому мовленні.
Сер Чарльз Спенсер Чаплін (16.04.1889 - 25.12.1977), американський актор, режисер, сценарист, продюсер, композитор.
Теоретичні передумови професійної підготовки студентів-філологів до майбутньої діяльності вчителя іноземної мови
Способи та форми вихованняя творчого мислення на прикладі досвіду педагога-новатора Лисенкової С. Н.
Навчання студентів-філологів проведення уроків домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ - ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ І ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ
КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ ШКОЛА - РОДИНА
План-конспект фізичної культури для учнів3 класу
Невідомі і маловідомі українські вчені-фізики
Маловідомі вчені-фізики
Фізика і науково-технічний прогрес
ІВАН ПУЛЮЙ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ-ФІЗИК
Інтонація. Інтонаційно-виразні засоби мовлення
Риторика 19 - 20 століть
Риторика в українських навчальних закладах ХVIIІ ст. Києво-Могилянська академія
Агітаційна промова - як політичне красномовство
Анрі Бергсон 1859-1941
Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
Соціально-політичне середовище життєдіяльності
Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
Українська лірична пісня - романс
Музична освіта та виховання учнів і молоді галичини (20-30-ті рр. ХХ ст.)
Економічний стан князівств Київської Русі в 11-13 століттях
Розбудова монетно-грошового господарства в роки Української революції (1917 – 1921 pp.)
Формування державно-правових структур в Україні періоду Директорії. Зовнішня політика та дипломатія Директорії
Держава і право України в період десталінізації (друга половина 1950-х — перша половина 1960-х pp.)
Мальви , Журавлиний крик – історичні романи Романа Івани-чука
Археографія на сторінках «Одесского вестника» (30-ті - середина 50-х рр. ХІХ ст.)
Прийоми та методи публікації джерел Д.М.Бантишем-Каменським
С. Оріховський-Роксолан та перше українське відродження
Історія українського права в дослідженнях М.Ф.Владимирського-Буданова
Полеміка, навколо гетьманського руху в еміграційній пресі (30-ті рр. XX ст.)
Дослідниця джерел та історіографії України XVI-XVII ст.
Веслав Маєвський – дослідник військової історії польско-українських стосунків і бойового протистояння в XVI-XVIII ст.
Журнал “Основа” та історико-антропологічно орієнтовані підходи в українознавстві другої половини ХIX - початку ХX століття
Внесок О.М.Лазаревського у діяльність історичного товариства Нестора-літописця
Методика організації історико-краєзнавчої екскурсії на фортецю Кодак
Кирило-Мефодіївське товариство в українській діаспорній історіографії
Еволюція образу малоросійської історичної науки середини XVІІІ - початку XIX століття в українській історіографії
Інформаційна складова соціально-географічного процесу як сутність інформаційної взаємодії суспільства і природи
Умови та чинники формування і розвитку культурно-освітнього комплексу регіону
Територіальна структура мінерально-сировинних ресурсів Поділля
Суспільно-географічні засади нового адміністративно-територіального поділу України
Сфера охорони здоров’я як об’єкт дослідження суспільної географії (теоретико-методологічні та прикладні аспекти)
Соціальні товари та соціальні проблеми світу: суспільно-географічний вимір
Олександр Гумбольдт - географ та природодослідник
Жак-Ів Кусто
Історико-географічні передумови формування системи розселення Волинської області
Історико-географічне джерелознавство
Історико-географічний аспект демографічного і територіального розвитку Львівської міської агломерації
Краєзнавча діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства у Києві (1873 – 1876 рр.)
Іван Франко як історіограф Галицького краєзнавства (до 150-річчя від дня народження)
Біг - це здоров’я
Зразки планів-конспектів уроків фізичної культури для учнів 3 та 9 класу
План-конспект фізичної культури для учнів 9 класу
Адміністративно-управлінський ресурс фінансової бюрократії
Державна контрольно-ревізійна служба, її функції та структура
Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету
Фіскальна політки держави (Бюджетно-податкова політика)
Грошово-кредитна система та грошова політика держави
Бізнес-план (на прикладі приватної фірми)
Автоматизація розрахунково-касових операцій
Історія заповідної справи в Україні та поняття про державний природно-заповідний фонд
Особливості природно-заповідного фонду Карпатського регіону
Еколого-фітоценотичні закономірності просторового розміщення рослинного покриву міста
Екологічні проблеми, пов'язані з видобутком корисних копалин. Ресурсно-екологічна безпека
Роль і місце християнства в історії Європи 9-13 ст
Загальна характеристика культури ХІV-першої половини ХVIII ст
Духовні домінанти Західно-Європейських країн
Створення виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми
Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми
Переваги та вади організаційно-правових форм бізнесу
Чарльз Дарвін (1809-1882)
Азійська коричнева хмара - феномен забруднення атмосфери
Мечников І.І. - видатний український біолог
Банківська справа та грошово-кредитна система країни
Реальний масштаб сили арабів в арабо-ізраїльському конфлікті і прогноз його розвитку на найближчі роки
МІСЯЦЬ- ПРИРОДНИЙ СУПУТНИК ЗЕМЛІ
Сікорський Ігор Іванович (1889-1972) український авіаконструктор
Янгель Михайло Кузьмич (1911-1971), вчений-механік, конструктор у галузі ракетно-космічної техніки
ПЛАНЕТИ-ГІГАНТИ
Українська архітектура та містобудування 16-17 ст
Тадж-Махал
Нові міста у Європі - тенденції 1980- 1990 років
Архітектура та будівництво 15-16 ст. в Україні
Архітектурне проектування в рамках системи «середовище-людина» (за В.Л.Антоновим)
ФОРТЕЦЯ ХVІІ-ХVІІІ СТОЛІТЬ
Державний архітектурно-історичний заповідник “Софійський музей”
Установлення причин, які породили міграційні процеси у великому місті-Мегаполісі
Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів
ОСОБОВА КАРТКА спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи
Ю.А.Корчак-Чепуркiвський - статист
Проблеми захисту науково-технічної інформації
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ
Вернадський Володимир Іванович - перший президент Академії наук України
Доба культурно-національного Відродження (хіх – початок хх ст.)
Мурашко Олександр Олександрович – видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні
ТВОРЧІСТЬ ЖАНА-БАТИСТА СИМОНА ШАРДЕНА В XVІІІ СТ.” (ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА)
Нарбут Григорій Іванович (1886-1920) графік
Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000
Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва
Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст та правове значення у кошторисних підрозділах
"Предмет, мета і зміст курсу ""Організація в-ва""
Призначення СМРК-2
Одержання квазібінарної системи CuInS2-CdS,
Пильчиков Микола Дмитрович (1857-1908) фізик
Цифровий частотомір-хронометр для навчальних дослідів із фізики
Лабораторна робота - Дослідження послідовного та паралельного сполучення провідників (опорів)
Лабораторна робота - Дослідження закону збереження імпульсу
Температурно-електрична нестійкість (ТЕН) у напівпровідникових
Електропровідність та оптичне поглинання стекол системи ZnSe-Ga2Se3-SnSe2
Пулюй Іван Павлович (1845-1918) фізик і електротехнiк
Характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України
Різноманітні види норм права і нормативних актів в на-ціональних системах права дуже тісно взаємоповязані, обу-мовлені вони системою політичних і економічних відносин, які існують в суспільстві
Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД
Організаційно-правові форми підприємств
Оволодіння правовими знаннями - основа формування професії юриста
ООН - суб`єкт міжнародного права
Конституція України 1996 року: суспільно-політичне значення
Контрольна робота з кримінально-процесуального права
Історія будь-якої науки в тому числі і криміналістики - окрема галузь знань
Волосне управління і волосний суд у буржуазних реформах 60-х років 10-го століття
ООН - суб`єкт міжнародного права
-Клемент Еттлі-
Зовнішньо-політичні звязки Турції та України
ВЕБЕР Макс (1864–1920) - німецький політичний економіст і соціолог-теоретик
Культ особи Мао Цзедуна та соціально-економічні експерименти комуністів Китаю
АБСОЛЮТИЗМ - Цей термін нині не має точного значення
Дуалістична монархія (двоїста монархія) - форма державного правління, за якої поряд з монархом функціонують парламент і уряд
Державні функції в кожній країні здійснює розгалужена системи органів. Серед них виділяються вищі - парламент, уряд і глава держави. Саме ці органи реалізують основні повноваження у сферах законодавчої та виконавчої влади, і їх діяльність має політичну зн
Зовнішньо-політичні звязки Турції та України
Азійсько-Тихоокеанський регіон
ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНІ ІДЕНТИЧНОСТІ І ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Основні напрямки та тенденції розвитку соціально-політичних поглядів в Україні у ХІХ - поч. ХХ ст.
ОСОБИСТІСТЬ - СУБЄКТ ПОЛІТИКИ
Політичні ідеї Нового часу (ХІХ - поч. ХХ ст.).
Правові аспекти функціонування українсько-німецьких зв’язків
Становлення політичних ідей у Київській Русі у ІХ - ХІІ ст. та їх подальший розвиток на етапі формування українського народу (ХVІ - ХVІІ ст.)
Багатопартійність - як необхідна умова встановлення демократичного процесу
Громадсько-політичні об’єднання і рухи
Громадсько-політичні об’єднання та рухи, основні риси
Інформаційно-психологічний вплив у політичних процесах
Кирило-Мефодіївське товариство
Національно-визвольна війна народів Азії, Африки, Латинської Америки
Національний Університет Києво-Могилянська академія
Політичний режим - це сукупність методів і прийомів здійснення державної влади
Політико-геграфічний аналіз США
Соціал-демократична концепція держави та демократії
Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
Сучасні американсько-українські відносини
Типи і функції громадсько-політичних організацій та рухів
Українська національна ідея в контексті релігійно-духовного життя періоду політичної модернізації
Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст
Державний архітектурно-історичний заповідник Софійський музей міститься в центрі Києва
ФОРТЕЦЯ ХVІІ-ХVІІІ СТОЛІТЬ.
ЛЮБЕЦЬКІ УКРІПЛЕННЯ ХІ-ХVІII СТОЛІТЬ
ПАЛАЦОВО-ПАРКОВИЙ АНСАМБЛЬ У КАЧАНІВЦІ
РОМЕНСЬКА ФОРТЕЦЯ ХVІІ - ХVIII СТОЛІТТЬ
ТАДЖ-МАХАЛ В АКРІ
МІСЯЦЬ- ПРИРОДНИЙ СУПУТНИК ЗЕМЛІ
Обсерваторія на горі Піп-Іван
Нептун - восьма по рахунку планета Сонячної системи
ПЛАНЕТИ-ГІГАНТИ
Сонячно-Земні зв’язки та їх вплив на людину
Хвостаті небесні гості — комети завжди привертали до себе увагу не тільки спеціалістів, а й най-ширших кіл людей
Уран – сьома планета Сонячної сис-теми
Знак зодіака, сузіря - Скорпіона
МИХАЙЛО ДРАЙ-ХМАРА
Засудження егоїзму і бездуховності у повісті Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я
Образ матері-жінки в творах Т
Період трьох літ - так називають проміжок часу між 1843-1847 роком в творчості видатного українського поета, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка
Погляди Кене-економіста
Міжнародні валютні та фінансово-кредитні відносини
Міжнародні науково-технічні відносини
Розрахунково-платіжні засоби
Відкриття північно-східного узбережжя Америки та Амазонки
Фізико-географічний опис Житомирської області
Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району
Птуха Михайло Васильович - статистик і демограф
Рудницький Степан Львович - географ, картограф
Світове господарство – глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
Хімічний склад грунту і його практичне значення. Генетико-морфологічна будова і властивості дерново-підзолитистих грунтів Українського Полісся
Екологічні наслідки гірничо - видобувної
Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини
Ансамблеве музикування - одна із складових комплексного розвитку учня - піаніста
Розучування твору з хором можна умовно поділити на два етапи: засвоєння вокально-технічної сторони та робота над створенням художнього образу
Рок-музика після 2-ої світової війни
Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII
Методична розробка - Ансамблеве музикування - одна із складових комплексного розвитку учня - піаніста
Солов’яненко Анатолій Борисович (1932-1999) співак (тенор)
Мирослав Скорик - метр сучасної української класичної й естрадної музики, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, наро
Професійне володіння скрипкою розкриває перед учитеем музики, музичним вихователем широкі можливості для музично-естетичноговиховання дітей
Лазерний атомно- фотоіонізаційний спектральний аналіз
Лазерний атомно- фотоіонізаційний спектральний аналіз
Лазерний атомно- фотоіонізаційний спектральний аналіз
Лазерний атомно- фотоіонізаційний спектральний аналіз
Стабільність - основна умова ефективної діяльності комерційних банків
Бізнес-етика і соціальна відповідальність у банківській системі
Електронний банкінг (E-banking) - це діяльність банку по наданню комплексу послуг клієнтам за допомогою комп’ютерних техноло
Грошово-кредитна система
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
Кредитно-грошова політика Центрального Банку
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
Облікова ставка НБУ в 1996-98 рр
РОЛЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ В СТАБІЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИНКУ
S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій
Search:
????????...

художній твір про птаха

діалог про сина та батька

картинки до міфу про прометея

картинки до міфу про прометея

акселерація українською

панас мирний повія короткий зміст

іншомовні економічні терміни та їх відповідність українським економічним реаліям

хіба ревуть воли як ясла повні чоловічі образи

Діяльність руху опору партизанський рух на фронтах бойових дій

Методичні рекомендації щодо викладання образотворчого мистецтва в?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010