.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
загрузка...
Порядок видачі готівки з каси банку 

Порядок видачі готівки з каси банку


Порядок видачі банками готівки

Банки мають видавати клієнтам відсортовані придатні до обігу банкноти (монети).
Іноземна валюта у вигляді монет видається в разі її наявності в касі банку юридичним особам, що мають право використовувати іноземну валюту як засіб платежу або здійснювати розрахунки, пов´язані з відрядженнями за кордон.
З каси банку готівка національної валюти видається за такими видатковими документами:
за грошовими чеками - юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також підприємцям;
за заявою на видачу готівки - фізичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахунків та фізичним і юридичним особам переказ без відкриття рахунку (з представленням юридичною особою довіреності на уповноважену особу);
за документом на отримання переказу готівкою в національній валюті, установленим відповідною платіжною системою, - фізичним і юридичним особам (з представленням юридичною особою довіреності на уповноважену особу);
за видатковим касовим ордером - працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями.
Для одержання грошової чекової книжки клієнт заповнює заяву про видачу чекової книжки в одному примірнику, на якій після відповідної перевірки проставляється дозвільний напис уповноваженого працівника банку.
До видачі клієнту грошової чекової книжки на кожному чеку працівник банку заповнює реквізити (найменування банку, код банку, номер його поточного рахунку, найменування юридичної особи), реєструються їх номери в картках зразків підписів клієнта.
Видача готівки іноземної валюти здійснюється за такими видатковими документами:
за заявою на видачу готівки - юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також підприємцям з їх поточних рахунків на цілі, передбачені нормативно-правовими актами; фізичним особам з їх поточних, вкладних (депозитних) рахунків та переказу без відкриття рахунку, а також за операціями з відшкодування банкнот іноземної валюти, прийнятих на інкасо;
за видатковим касовим ордером - працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями;
за документами на отримання переказу в готівковій формі, установленими відповідною платіжною системою, - фізичним особам.
У видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) працівник банку перевіряє:
повноту заповнення реквізитів на документі;
наявність підписів посадових осіб банку, яким надано право підпису касових документів, і тотожність їх зразкам;
належність пред´явленого паспорта або документа, що його замінює, отримувачу, відповідність даних паспорта тим даним, що зазначені в касовому документі;
у разі отримання готівки за довіреністю - правильність оформлення довіреності на отримання готівки;
наявність підпису отримувача.
Якщо клієнт отримує готівку за кількома видатковими документами з різних рахунків, то готівка видається за кожним документом окремо.
У разі звернення до банку отримувача переказу з вимогою про виплату суми переказу готівкою працівник банку перевіряє наявність інформації про надходження переказу.
Виплата частини переказу не допускається.
Видача банкнот із каси банку може проводитися повними пачками та корінцями банкнот у непошкодженій упаковці за зазначеними на накладках і бандеролях сумами без поаркушного перерахування або окремими банкнотами. Банкноти з розкритих або неповних корінців, а також пачки та корінці банкнот з пошкодженою упаковкою попередньо перед видачею перераховуються.
Монети в непошкодженій упаковці, що розфасовані в мішечки, пакети та ролики, можуть видаватися за написами на ярликах, пакетах і роликах, а також окремими кружками.
Операції з виплати готівки іноземної валюти з поточних, вкладних (депозитних) рахунків або фізичним особам за переказами без відкриття поточних рахунків здійснюються через касу банку за наявності цієї валюти в повній сумі.
Залишок іноземної валюти, менший ніж номінальна вартість мінімальної купюри, що перебуває в обігу, купується у фізичної особи за гривні за курсом, установленим на час здійснення операції в касі банку.
Видану з каси банку готівку клієнт має, не відходячи від каси, перевірити за пачками та корінцями банкнот, монети - за мішечками, пакетами і роликами, а окремі банкноти (монети) перерахувати поаркушно (за кружками).
Якщо отримувач готівки виявив бажання перерахувати в приміщенні банку банкноти в повних пачках поаркушно, а монети в повних мішечках за кружками, то в такому разі перерахування готівки здійснюється у відведеному для цього приміщенні під контролем працівника банку.
У разі здійснення візуального контролю за перерахуванням готівки потрібно стежити за тим, щоб верхня і нижня накладки (етикетка), обв´язка з пломбою (кодом) (гарантійні шви з кодами працівників банку), бандеролі з корінців банкнот, а також ярлики і обв´язка з пломбою від мішечка з монетами зберігалися до закінчення перерахування.
У разі виявлення клієнтом під час перерахування готівки недостач або надлишків банкнот (монет) у пачках, окремих корінцях або мішечках з монетами в непошкодженій упаковці банк уживає заходів щодо перевірки готівки і в разі підтвердження розбіжностей складається відповідний акт про розбіжності (додаток 5) у двох примірниках, що засвідчується підписами осіб, які були присутні під час перерахування.
Виявлена клієнтом під час перерахування готівки сума недостачі відшкодовується отримувачу готівки (юридичній або фізичній особі) з операційної каси банку, а її надлишок зараховується до операційної каси відповідно до оформленого акта про розбіжності.
Якщо готівка не була перерахована клієнтом у приміщенні банку під контролем працівника банку, то претензії щодо недостачі від клієнта не приймаються.
Після закінчення обслуговування клієнтів працівник банку підраховує суми за документами, за якими проведені касові операції, і звіряє їх з даними бухгалтерського обліку та залишком готівки в касі.
Банк приймає від клієнта готівку для здійснення її переказу.
За рішенням банку іноземна валюта у вигляді монет приймається в касу банку лише в разі касового обслуговування юридичних осіб, що мають право використовувати іноземну валюту як засіб платежу або здійснювати розрахунки, пов´язані з відрядженнями за кордон.
Приймання готівки національної валюти від клієнтів здійснюється через каси банків за такими прибутковими касовими документами:
за заявою на переказ готівки - від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки, від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, а також від юридичних та фізичних осіб - на рахунки інших юридичних або фізичних осіб, які відкриті в цьому самому банку або в іншому банку, та переказу без відкриття рахунку;
за рахунками на сплату платежів - від фізичних осіб на користь юридичних осіб;
за прибутковим касовим ордером - від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями;
за документами, установленими відповідною платіжною системою, від фізичних і юридичних осіб - для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті.

Приймання готівки іноземної валюти від клієнтів здійснюється за такими прибутковими касовими документами:
за заявою на переказ готівки - від юридичних осіб - резидентів та представництв-нерезидентів для зарахування на власні поточні рахунки; від уповноваженого представника нерезидента - суб´єкта підприємницької діяльності для зарахування на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий цим банком резиденту - суб´єкту підприємницької діяльності; від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки та переказу без відкриття рахунку;
за прибутковим касовим ордером - від працівників уповноваженого банку за внутрішньобанківськими операціями;
за документами, установленими відповідною платіжною системою, від фізичних осіб - на відправлення переказу, який приймається в готівковій формі.
У прибуткових касових документах працівник банку перевіряє:
повноту заповнення реквізитів;
наявність і тотожність підписів відповідальних працівників банку із зразками підписів (у разі прийняття заяви на переказ готівки через операційних працівників).
Приймання платежів від клієнтів може здійснюватися із застосуванням САБ.
За згодою сторін (банку отримувача та банку ініціатора) отримувачу переказу може бути надіслане повідомлення про надходження на його ім´я переказу в порядку, установленому банком отримувача.
Від клієнтів готівка приймається в касу так: банкноти шляхом суцільного поаркушного перерахування, монети - за кружками.
Після завершення приймання готівки клієнту видається квитанція (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі. Квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, має містити найменування банку, який здійснив касову операцію, дату здійснення касової операції (у разі здійснення касової операції в післяопераційний час - час виконання операції), а також підпис працівника банку, який прийняв готівку, відбиток печатки (штампа) або електронний підпис працівника банку, засвідчений електронним підписом САБ.
Плата за послуги банку готівкою приймається від клієнта за окремим касовим документом, оформленим банком.
У частині використання реєстраторів розрахункових операцій банк застосовує їх у межах, визначених чинним законодавством України.
Після закінчення обслуговування клієнтів підраховуються суми за документами, за якими проведені касові операції, і звіряються з даними бухгалтерського обліку та залишком готівки.
+++++++++++
Search:
загрузка...
загрузка...

діалог на тему: “У бібліотеці”.

хронологична таблиця панаса мирного

приклади діалогів

написать 15 запозичених слів

образ Лавріна "Кайдашева сімя"

активна і пасивна політика на ринку праці

перша допомога при забитті

Складання діалогів на тему «Режим дня»

ккд формула

розробки уроків особа суспільство державаУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...