.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Початкове уявлення про пароніми" - приклади паронімів 


План-конспект уроку на тему "Початкове уявлення про пароніми"

Тема: Початкове уявлення про пароніми.
Мета: Засвоєння поняття про пароніми; вироблення навичок добирати й використовувати пароніми; вироблення вмінь відчувати відтінки паронімів; виховання сміливості, мужності, любові до України.
Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Основний зміст уроку.
Батьківщина – мати:
Умій за неї постояти.
Нар. творчість.
І. Мотивація.
На попередніх уроках ми знайомилися з синонімами, омонімами, антонімами, виробляли вміння виділяти і правильно використовувати їх, вчились вибирати із синонімічного ряду й використовувати з стилістичною настановою найвідповідальніше слово. Мета нашого уроку – дати початкове уявлення про пароніми.

ІІ. Слово вчителя.
Сьогодні ми поговоримо про пароніми, але спочатку коротко про омоніми.
1. Що таке омоніми? Наведіть приклади.
2. Чим різняться і чим подібні між собою багатозначні слова і омоніми? Як вони вимовляються: однаково чи по різному?
Скласти речення із словом ключ.
Пояснити різницю між словами.
То що ж таке пароніми? Слова, які подібні своїм звучанням. Наприклад, слова олива, олія; кіт, кит; кристал, кришталь. Отже, пароніми, це слова, що наближаються до омонімів. Але на відміну від омонімів вони є одночасно або синонімами (рицар, лицар) або спільнокореневими, що мають спільну ознаку (свідчення і свідоцтво).
Вони використовуються в художній літературі з тією самою метою що і омоніми. Іноді звукова подібність призводить до плутання паронімів, що спотворює думку. Отже, треба добре розуміти значення паронімів і правильно вживати їх.

Картка 1.
Десь узялися пироги в сметані, маківники, пундики. Потім було подано якийсь особливий пудинг. І полуниці і суниці рясно червоніли на галявині. З марени  добувають червону фарбу. Живе мурена переважно в Індійському океані. То був двір гладкого багатиря. Кармалюк – легендарний богатир нашого краю. Він стояв біля байдарки з веслом у руці. Серед синіх хвиль ще було видно велику байдару.
Завдання: Списати, виділити пароніми в кожному реченні. Пояснити значення.
Пундики – пудинг
Марена – мурена
Богатир – багатир
Байдарка – байдара

Картка 2.
Вставити в речення на місцях пропусків один із наведених у дужках паронімів.
Весела (...) зупинилась на галявині. Виборча (...) пройшла дружно. (кампанія, компанія).
Через ліс проходив заболочений (...). шляху. Молоді ялини були вкриті зеленою, з голубим (...). (відтінок, відтинок).
Гнійний (...) – небезпечна хвороба. Хворому вчора вирізали (...).(апендикс, апендицит).

ІІІ. Творча робота.
За тлумачним словником дати визначення паронімів. Увести в речення такі пароніми: адресат – адресант, героїчний – геройський, пам’ятка – пам’ятник.
Картка 3.
Прочитати речення, знайти помилки. Визначити, чи правильно вжиті в реченнях пароніми. Чому неправильне їх уживання.
а) Одна з коштовних прикрас найтоншої роботи, створена нашим народом-ювіляром, – це його мова. У своєму виступі письменник-ювелір говорив про велич і багатство української мови.
б) В авторських оповіданнях (Г.Тютюнника), в діалогах і монологах персонажів твору звучить мелодика українського народного мовлення в усій його тональній різноманітності. Наявність звичайної кількості звукосполучень із голосними дає певну “співучу” мелодію, м’якість вимови.
Запитання.
Чим відрізняються омоніми від паронімів? Які з поданих слів можуть бути омонімами, а які – паронімами?
Коса, ключ, адрес, вичерпаний, клуб, вичерпний, ефект, лава, афект, чари, кадри, талан, уява, талант, уявлення, пригода.
IV. Підсумок.
Запитання.
1.    Що таке омоніми?
2.    Що називається синонімами?
3.    Що таке пароніми?

V. Домашнє завдання.
Скласти речення з словами багатир, богатир.

Search:
????????...

твір роздум " Чіпка- борець за справедливість чи злочинець?"

точкове джерело світла це

гобсек герої

образотворче мистецтво XVI-XVII ст.

лейкоцити розміри

лінійки форматування

корнель сід скачати

імунопрофілактика грипу

тести з апострофом

вирши на тему "що значить бути людиною!"?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010