.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Слова запозичені з інших мов" - написать 15 запозичених слів 


План-конспект уроку на тему "Слова запозичені з інших мов"

Тема: Слова запозичені з інших мов.
Мета: Засвоїти особливості творення і написання запозичених слів, вироблення вмінь їх розрізняти; зміцнювати любов до Батьківщини, до рідної землі.
Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Основний зміст уроку.
І. Мотивація.
Вчитель: Як відомо, усі слова, що вживаються в мові, становлять словниковий склад мови, або її лексику. Ми з вами дуже часто користуємося словами, що були запозичені з інших мов світу. Що спричинило це? Різноманітні історичні зв’язки українського народу з різними народами Сходу і заходу, потреба називати нові поняття, що є в інших народів, загальний розвиток науки, культури, освіти, економіки, виробництва і зумовили доплив слів з інших мов. Вони збагачують нашу мову, поступово втрачають свій іншомовний характер, підлягають законам фонетики і морфології української мови.
В українській мові є здавана засвоєнні слова з грецької мови, це назви предметів, рослин, тварин, власні імена, наприклад: баня, миска, мак, м’ята, кит, крокодил, Софія, Олена, фотографія, фізика.
Слова латинського походження: коляда, фортуна, Юлія, мотор, конституція, туберкульоз, апендицит, юрист, студент, лекція, університет, трактор.
З німецької мови: верстат, шайба, штраф, бинт, солдат, лазарет, фартух, танець.
З французької мови: політика, бюст, сюжет, ресора, шосе, каска, партизан, пальто, пудра, шик.
З англійської мови: тунель, лідер, мітинг, бокс, футбол, плед, ром, шхуна.
З італійської – акорд, дуст, арка, нетто.
З тюркських мов: кавун, халва, чабан, лапша, сарай, табун.
Ввійшовши в українську мову, запозичені слова стають основою для утворення нових похідних слів. Наприклад: парус – парусний, парусність; солдат – солдатський; партизан – партизанський, партизанка, партизанити.

ІІ. Актуалізація опорних знань.
1.    Походження запозичених слів.
2.    Уміння розрізнити запозичені слова від власне українських.

ІІІ. Робота з таблицями, картками, словником.
Картка 1.
Визначити, до якої групи за походженням належать подані слова. Робота з словником.
Паляниця, чай, житло, господа, вдосвіта, жоржина, бузок, плекати, гомін, повінь, либонь, причілок, капосний, суниця, полуниця, юшка.
Вибірковий диктант.
Виписати власне українські слова.
День випурхнув, мов пташка із гнізда, змахнув крилом і впав за сивий обрій. З далекого краю лелеки летіли, та в одного лелеченька Кирилонька зомліли. Море далеко мліє так ніжно, як мрія.

Картка 2.
Подані синонімічні ряди завершити власне українськими словами.
1.    Забаганка, вигадка, химера, дивацтво (примха).
2.    прикрий, каверзний, гидкий (капосний).
3.    Здібність, обдарування, талант (хист).
4.    Небесний, ясно-синій, блаватний, волошковий (блакитний).
5.    Нишком, потай, тайкома, покрадьки (крадькома).


Відгадати загадки. Слова-відгадки записати, з’ясувати походження цих слів.
По дроту ходить, пітьму розгонить. (Електрика).
Висить на стіні, в той же час падає. (Барометр).
Дерево та дріт – кричить на весь світ. (Телеграф).

Творча робота.
1. До поданих запозичених слів дібрати українські відповідники.
Стабільний, сигнал, аналіз, дистанція, лауреат, хаос, дисципліна.
2. До поданих запозичених слів дібрати антоніми.
Авангард (ар’єргард), актив (пасив), альтруїст (егоїст), атака (контратака), атеїстичний (релігійний), симпатія (антипатія), гігант (карлик), фронт (тил), фініш (старт).

Творчий диктант.
Виділити орфограму – букви и-і,  пояснити, яким правилом пояснюється написання слів. Пояснити значення кожного слова, у разі потреби звернутись до словника.
Директор, циферблат, система, шифр, ритм, бензин, жираф, інкубатор, президія, інститут, Іспанія, Індія, радіус, дієта, мітинг, нікель, поні, журі, пенальті, дизель, Цицерон.

Вправа 1. Переписати, вставляючи замість крапок пропущені букви и або і. Пояснити написання слів.
С..лует, б..знес, ст..ль, ц..стерна, арх..в, сп..рт, к..лограм, ф..олетовий, пенс..онер, кл..єнт, б..аграфія, каз..но, регбі.., жалюз.., брати Гр..мм, поет Ш..ллер.

Вправа 2. В поданих словах виправте, де потрібно, помилки.
Адютант, кар’єра, пєса, субєкт, пьєдестал, більярд, п’юре, барєр, прем’єра, кювет, медальйон, бюст, бюлетень, рельєф, він’єтка.

Гра “Хто більше?”
Назвіть і запишіть іншомовні слова, які починаються на
Ди..., ци..., ре..., де...

Творча робота.
В Івася розірвався листок, залишилася тільки друга половина слів. Допоможіть Івасеві відтворити і записати слова.

Відгадати загадки, знайти власне українські слова.
1. Усі пани скинули жупани, а один пан так і не скинув жупан (листяні дерева і хвойні дерева).
2.   Пуд води, пуд їди і пуд солі – варю-варю – не солоне (яйце).
3. Під одним брилком чотири панночки стоять.

Картка 3.
Усна відповідь. Яке з двох поданих парами і близьких за своїм значенням слів – незапозичене, а яке – іншомовне.
Мрійний – фантазер, подорожній – турист, ілюмінація – освітлення, малюнок – ілюстрація, фінал – кінець, аналіз – розбір, дефіс – риска, стислий – лаконічний, гігантський – велетенський, реалізувати – здійснювати, коментувати – пояснювати, уточнити – конкретизувати.


Картка 4.
Відредагувати речення, зробити фонетичний аналіз двох слів (за вибором учнів.
Василько приніс повне кошик грибів, повернувшись з лісу.
Яринка щоранку вставала дуже рано, разом із з сонечком.
Правильно: Василько, повернувшись з лісу, приніс повен кошик грибів.
Яринка вставала дуже рано, разом із сонечком.

Пояснювальний диктант.
Вказати походження виділених слів, у разі потреби звернутись до словника. Витлумачити їх значення.
Поцікавивсь дід Микола: “Що воно за “Кока-кола”? Скуштував терпкої піни і скрививсь немов од хіни.
“А що таке кур’єр, хлопче?” – учитель питає. “Той, що курями торгує!” – хлопець одмовляє.
Галереї метро десь нуртують у пітьмі.

Питання.
У яких галузях науки вживають наведені терміни?
Префікс, радіус, кредит, гепатит.

IV. Підсумок
Що здебільшого означають слова запозиченні з інших мов?

V. Домашнє завдання.
Твір “Плаче небо”.

Search:
????????...

перша медична допомога утоплення

вимоги до сучасного публічного виступу

еластичність пропозиції за власною ціною блага та за цінами факторів виробника

філософські соціальні ідеї з малюнками

вища нервова діяльність людини. перша та друга сигнальні системи

Переказ тексту На пасіці

Національна доктрина розвитку освіти про тенденції підготовки у вищій школі та перспективи її досягнення

твір з української літератури по драму Не судилося

Переказ тексту На пасіці

на яких принципах базуються методи психологічних досліджень?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010