.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Подовження приголосних звуків" - план деградацii образу Чiпки 


План-конспект уроку на тему "Подовження приголосних звуків"

Тема: Подовження приголосних звуків.
Мета: Засвоєння правил і зміцнення навичок правильної вимови і написання слів з подовженням м’яких приголосних.
Виховна мета: Виховання любові до праці, відповідальності за доручену справу.

Основний зміст уроку.
І. Мотивація.
Сьогодні у нас бесіда, під час якої ми систематизуємо правила вимови й написання слів з подовженими приголосними. Вестиметься розмова про вимову й написання слів із збігом приголосних та подовженими м’якими приголосними. Звертатиметься увага на випадки відсутності подвоєння букв.

ІІ. Актуалізація опорних знань.
1. Зв’язна розповідь про правила і випадки подвоєння м’яких та пом’якшення приголосних.
2. Зв’язна розповідь за таблицею про приголосні звуки, та в якому звуковому оточенні вони подовжуються.

ІІІ. Вправи на зміцнення навичок правильної вимови й написання слів з довгими приголосними.
1. Словниковий диктант.
Знаряддя, багаття, галуззя, мотуззя, волосся, колосся, гілля, підпілля, знання, квасолиння, ходіння, заміжжя, збіжжя, сторіччя, узбіччя, затишшя, піддашшя.
Пояснити правопис подовжених голосних, підкреслити подовження.
2. Творча робота.
Подані слова поставити в орудному відмінку, утворити нове слово з подовженням приголосних.
Молодь, мить, мазь, вісь, міць, сіль, повінь, річ, подорож.
Зразок: молодь – молоддю.

Картка 1.
Завдання 1. До доданих слів дібрати спільнокореневі з подвоєними буквами.
Захистити, даль, Дністрянський, земля, дах, магазин, цілина, корінь.
Зразок: беззахисний, даллю.

Завдання 2. Слова й словосполучення замінити іншими словами того ж значення з подвоєними буквами, у першому слові назвати кількість букв і звуків.
Скинув із ніг взуття (роззувся).
Дуже розкрив рот (роззявив рот).
Допоміг щось покласти на плечі (піддав).
Відійшов на певну відстань (віддалився).
Відібрати зброю (роззброїли).
Щілина (віддушина).
Села біля Дніпра (наддніпрянські).

Завдання 3. Знайти слова з подовженими приголосними. Випишіть їх.
Далі пішли навмання. Під ногами хрустить м’якеньке бадилля. Перед хатою стоїть гарний гіллястий ясен. Обличчя в усіх помалу стали прояснятися. Це добре гостювання – тільки прийшли, а їх зараз у роботу позапрягали. Столи, табурети, навіть підвіконня в майстерні заставлено різним приладдям.
Вправа (усно). Пояснити, чому в одних із поданих парами слів м’які приголосні подовжені, в інших – ні.
Запоріжжя – Заволжя, Поділля – подільський, миття – тертя, ніччю – нехворощю, передгроззя – переджнив’я, суцвіття – сузір’я.
Картка 2.
Завдання 1. Утворити від поданих слів нові слова на –ний (-ній). На межі яких частин слова збігаються звуки?
Осінь, ціна, кінь, будень, день, ячмінь, закон.

Завдання 2. Словниковий диктант. Визначити будову слів.
Віддалений, відданість, оббілений, перенісся, зрісся, юннат.

Завдання 3. Гра “Знайди мене”.
За допомогою потрібних префіксів утворіть нові слова (без-, від-, над-, воз-.)
Ділити, давати, дарувати, дороги, смерть, давно, дяка, величати, страх.

Вправа (усно). Прочитати подані слова. Як вимовляються подовжені м’які приголосні.
Волосся, колосся, знання, завдання, стаття, сіллю, ніччю, ллється, спросоння.

Творча робота №1.
Вставити пропущені букви там, де це потрібно. Позначити орфограму.
Занят..я, жит..я, безсмерт..я, лист..я, узліс..я, радіст..ю, навман..я, спросон..я, мит..ю, сіл..ю.
Словниковий диктант.
Віддячити, шиття, статей, беззахисний, обличчя, зіллють, світання, волосся, рішення, пасся, денний, віддати, юннати, розрісся.
Творчий диктант.
Від поданих іменників утворіть форми орудного відмінка.
Галузь, молодь, піч, папороть, пам’ять, швидкість, жовч, міць, якість.


Творча робота №2
Від поданих дієслів утворіть й запишіть іменники. Пояснити подвоєння букв.
Прагнути, хотіти, думати, бігати, стрибати, питати, лазити, уміти, летіти, пошити, накрити.
Естафета “Запиши правильно”.
Учні поділені на дві групи. Від кожної до дошки по черзі виходять учні і записують: перша група – іменники з подвоєними приголосними, а друга – іменники, в яких за певним правилом подвоєння відсутнє.

IV. Розвиток зв’язного мовлення.
Опис картини А.Куїнджі “Ніч на Дніпрі”.
Використати слова з подовженими приголосними.

V. Розподільний диктант.
Записати іншомовні слова у дві колонки: з подвоєнням приголосних та без подвоєння.
Панна, каса, алея, ванна, клас, група, біль, масив, ірреальний, імміграція, лібрето, грип, нетто, Джонні, Марокко, мулла, шасі, вілла, колектив.

VІ.Підсумок.
1.    Зв’язне висловлювання про подовження приголосних звуків.
2.    Повідомлення про слова, у яких не має подовження.

VІІ. Домашнє завдання.
Письмово: скласти текст про рідне село, з використанням вивчених орфограм.

Search:
????????...

Іван Нечуй Левитський- майстер пейзажу

характеристика образів хіба ревуть воли

План Хіба ревуть воли

План Хіба ревуть воли

захід сонця опис

портрет чіпки

План Хіба ревуть воли

План Хіба ревуть воли

М старицький не судилось скорочено

сюжет Михайло Старицький- Не судилось?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010