.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Правила переносу слів з рядка у рядок" 


План-конспект уроку на тему "Правила переносу слів з рядка у рядок"

Тема: Правила переносу слів з рядка у рядок.
Мета: Засвоєння учнями правил переносу слів з рядка в рядок; вироблення навичок переносу частин слова.
Виховна мета: Виховання скромності, зневаги до чванства, верхоглядства. 
Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Основний зміст уроку.
І. Мотивація.
Слова з рядка в рядок переносяться звичайно так, як у вимові вони діляться на склади; але і тут є свої правила і обмеження. Про це сьогодні ми будемо вести розмову на уроці, ми опрацюємо і засвоїмо особливості переносу частин слова.

ІІ. Актуалізація опорних знань.
1. Зв’язне висловлювання про можливі обмеження у правилах переносу частин слова.
2. Практичне застосування їх під час уроку.

ІІІ. Робота з картками.
Картка 1.
Чому в наведених словах допустимий лише один перенос?
1.    Яч-мінь, юш-ка, їс-ти, ек-ран, зір-ка, сон-це, ко-лія, ра-дію, ра-діо.
2.    Бу-джу, ра-джу, во-джу, ка-джу, го-джусь, су-джу, їж-джу.
3.    Від-звук, від-жив, під-жар, під-звіт.

Картка 2.
Виписати слова в три колонки:
1-ша – ті, яких не можна розривати для переносу;
2-га – ті, при переносі яких можна залишати в попередньому рядку дві перші букви;
3-тя – ті, при переносі яких можна залишати три перші букви.
Зразок, юний, юннат, юнаки, армія, орел, умію, одуд, ґудзик, приступ, їсти, село, обмию, оазис, крісло, згин, яма, раджусь, ящик, об’єм, збуджене, око, саджанці, околот, вздовж, отвір, ясно, дзвін, оса, зумію.
Запитання. Чому не можна розривати для переносу наведених слів?
Пункт, в’їзд, орач, овес, юнак, мрія, алея, олія, двоє, удень, один, адже.

Картка 3.
Покажіть письмово усі можливі переноси.
Броджу, саджу, кукурудза, гайок, пайок, війна, байка, голка, юрба, ювіляр, ясний, ялина, аптека, щоденний, туманний, годинник, подзвонити, підзеленити, надзвичайний, відзнака, подвір’я.

Картка 4.
У якому рядку в усіх словах правильно позначені переноси.
1.    Осін-ній, са-джати, від-літати.
2.    Рі-лля, май-оріти, ви-орати.
3.    Цукро-варіння, кольо-ровий, зір-вати.
4.    Жовтін-ня, га-йок, дос-тиглий.

Творче завдання №1.
Виписати слова з вивченими орфограмами.
Блакитна осінь сяє в берегах,
І помідори спіють, як пожари,
Буй-тури вітру мчаться на лучах,
Рогами заплітаючися в хмарах.
Хмеліє мед у вуликах сухих.
Бджола бринить, як промінь віковічно.
І плід, мов серце яблунь молодих,
У груди саду гупає ритмічно.
А.Малишко.

Картка 5.
У поданих словах знайти помилки при переносі.
1.    Віт-чиз-на, бу-зок, прис-туп, про-мовець, сце-на-рист;
2.    Ле-ва-да, за-квіт-ча-ли, зем-ля, зе-мля, на-ро-до-знав-ство;
3.    Со-няч-ний, при-спі-вує, удень, мрія, алея, чор-ноб-ри-вий.
4.    По-до-рож, гість, від-звук, ек-ран, дзвін.
5.    До-лень-ка, фе-мі-да, від-звук, спи-нись, бла-кить, ю-нак.
Відповідь: 1) при-ступ, 3) чор-но-бри-вий, 5) відзвук, юнак.

Творче завдання №2.
Подані слова поділити на склади. Підкреслити відкриті однією лінією, закриті – двома. Зробити звуковий запис виділених слів.
Розподілити, граються, надія, сиджу, сім’я, пір’їнка, ялинка, гість.

Творче завдання №3.
Записати слова по групувавши їх за кількістю складів.
Схід, дзьоб, життя, сміх, щохвилини, операція, кіностудія, в’юн, країна, карусель, ковзани, район, гойдалка, мрія, острів, далекосяжний.

Творче завдання №4
Записати вірш, поділивши слова на склади й позначивши в них наголосом. Вказати відкриті й закриті склади в словах.
На леваду я пішла б
Ціла купа там кульбаб –
Ніби сонечка малі
Посідали на землі.
IV. Підсумок.
1.    Як слова переносяться з рядка в рядок?
2.    Які слова закриті, а які відкриті?

V. Домашнє завдання.
Записати слова і поділити на склади.

Search:
????????...

діалогічне красномовство

внутрішня пам’ять комп’ютера

чи кидаэться короста на обличчя

прислівя про людські якост

класна година про шлюб

діалогічне красномовство

Ідеологія глобалізації

діалогічне красномовство

тіла складаються з

Прислів"я про людські якості та вчинки?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010