.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Техніка і технологія як складові техніко-технолог. бази під-ва 


Техніка і технологія як складові техніко-технолог. бази під-ва

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Нижний колонтитул Знак"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; tab-stops:center 233.85pt right 467.75pt; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} span.a {mso-style-name:"Нижний колонтитул Знак"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Нижний колонтитул"; mso-ansi-language:RU; mso-fareast-language:RU;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:483620838; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-9900238;} @list l0:level1 {mso-level-text:"%1\)"; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; mso-level-legacy:yes; mso-level-legacy-indent:12.3pt; mso-level-legacy-space:0cm; margin-left:0cm; text-indent:0cm; font-family:"Times New Roman","serif";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Потенційні можливості розвитку техніко-технолог. бази під-ва через упровадження новітніх технологій визначаються передусім НТП.

Науково-технічний прогрес (НТП) безперервний взаємообумовлений процес розвитку науки і техніки, спрямований на ство­рення нових і вдосконалення існуючих технологій, засобів в-ва і продукції.

Розрізняють еволюційні та революційні форми НТП. До еволюційних форм відносять поліпшення окремих техніко-експлуатаційних параметрів виробів чи техноло­гії їх виготовлення, модернізацію або створення нових моделей машин, обладнання, приладів і матеріалів у ме­жах одного і того самого покоління техніки, а до револю­ційних — зміну поколінь техніки і кінцевої продукції, принципово нові науково-технічні ідеї, завдяки яким здійснюється масовий перехід до нових поколінь техніки у передових галузях.

Технологія (грец. мистецтво, майстерність)спосіб пе­ретворення вхідних елементів (матеріалів, сировини, інформації тощо) на вихідні (продукти, послуги).

Технологія є завершальною ланкою і формою матеріалі­зації фундаментальних досліджень, засобом безпосередньо­го впливу науки на сферу в-ва. Важливою характе­ристикою сучасних технологій є їх здатність до мінливості. Так, у сфері інформац. технологій зміни відбуваються навіть протягом кількох місяців. Проте деякі технології є консервативними щодо змін.

Відомий американський фахівець у сфері стратегічно­го менеджменту Ігор Ансофф виділив три типи технологій за рівнем їх мінливості:

1) стабільна технологія, яка практично залишається незмінною протягом усього життєвого циклу попиту (виго­товлення консервів та інших продуктів харчування тради­ційного асортименту);

2) плодотворна технологія, яка дає змогу модифікувати продукти, що випускають з її допомогою, постійно вдосконалюючи їх здатність задовольняти потреби споживачів (гнучкі автоматизовані системи, роторні лінії, що застосовують у машинобудуванні і які здатні до значного перена­лагодження робочої частини при незмінній основі; комп'ю­терні технології, зокрема програмне забезпечення Майкрсофт кожна наступна версія якого відкриває ширші можливості);

3) мінлива технологія, за якої протягом життєвого циклу попиту на продукт для його виготовлення вико­ристовують нові базові технології (наприклад, телевізо­ри, залишаючись неодмінним атрибутом житла, пережи­ли кілька поколінь базових технологій — від лампових до цифрових). Від того, якого типу технологію використовують для виготовлення продукції, залежить тривалість її викорис­тання, оскільки одна й та сама технологія може бути при­датна для виготовлення різних поколінь продуктів (якщо вона плодотворна) або непридатна, і її необхідно замінюва­ти іншою. На рис. наведено криві життєвих циклів по­питу (ЖЦП), технології (ЖЦТ) та продукції (ЖЦПр), які ілюструють потенційні можливості різних типів технологій щодо продукування нових товарів

певну технологію доцільно доти, до­ки вона придатна для випуску конкурентоспроможної про­дукції. У багатьох випадках базовий зразок продукції мо­же бути модифіковано, вдосконалено, що сприяє продов­женню її життєвого циклу, а отже, і терміну використання відповідної технології. Проте важливо вчасно зрозуміти, що існуюча технологія вичерпала свої можливості і потре­бує заміни.

Вибір типу технології залежить від сфери, у якій орг-ція здійснює свою д-сть. Існують суттєві відмін­ності між виробничими технологіями і технологіями обс­луговування. Виробничі технології є фондомісткими, включають складні технічні системи спеціального призна­чення, а в основі технологій обслуговування — різноманіт­ні засоби комунікації, які є універсальними і переважно не вимагають спеціального технічного оснащення.

Отже, са­ме техніко-технологічна база виробничих під-в потребує постійної уваги для підтримання її в належному стані та своєчасного оновлення.

Вибір типу технології залежить від сфери, у якій орг-ція здійснює свою д-сть. Існують суттєві відмін­ності між виробничими технологіями і технологіями обс­луговування. Виробничі технології є фондомісткими, включають складні технічні системи спеціального призна­чення, а в основі технологій обслуговування — різноманіт­ні засоби комунікації, які є універсальними і переважно не вимагають спеціального технічного оснащення. Отже, са­ме техніко-технологічна база виробничих під-в потребує постійної уваги для підтримання її в належному стані та своєчасного оновлення.

Потреба в новій технології, як і в кожній новації, обу­мовлена кризовими явищами у функціонуванні під-ва. Як правило, сигналом до здійснення технологічних змін є зменшення обсягу продажу продукції і відповідно погіршення фінансових показників під-ва та показ­ників ефективності в-ва

Розвиток орг-ції відбувається нерівномірно. Пере­хідний процес, властивий інноваційним змінам, має поча­ток (точка А) і кінець (точка В). 8-подібна логістична кри­ва показує характер руху від початкового до кінцевого ста­ну (за умов рівномірного розвитку цей рух мав би вигляд прямої лінії АВ). Процес ніби поділений на дві приблизно рівні частини АС і СВ. До точки С приріст значення цільо­вого параметра нижче від прямої АС, хоч і вище від рівня попереднього зростання. Тобто нова технологія забезпечує прискорення зростання, але спершу повільно, оскільки внутрішнє середовище організації опирається змінам, а відтак ближче до середньої точки С прискорення стає мак­симальним, а саме значення параметра стає однаковим і на прямій АВ, і на кривій (крива і пряма АВ перетинаються в точці С). Цю частину процесу називають стадією приско­реного зростання. В другій частині процесу, коли явний і прихований опір нововведенню подолано, приріст цільово­го параметра відбувається досить суттєво (вслід за точкою С), але далі уповільнюється, оскільки починають діяти певні обмеження (наприклад, місткість ринку). Другу час­тину перехідного процесу називають стадією сповільнено­го зростання.

Search:
????????...

духовна культура та уявлення трипільців

твір на тему моє ставлення до жульєна сореля

твір лист до Ж Сореля

твір образи ахілла і гектора

хоббі на англійську мову

зображення покріпачення України в романі хіба ревуть воли, як ясла повнi?

скорочено оборона буші

презентації з БЖД

людина починається з добра твір

діалог про літо?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010