.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Багатозначність слів у сучасній українській мові" 


План-конспект уроку на тему "Багатозначність слів у сучасній українській мові"

Тема: Багатозначність слів у сучасній українській мові.
Мета: Формувати в учнів уміння правильно вживати багатозначні слова, визначати їхнє лексичне значення (прями й переносне); удосконалювати орфографічні та пунктуаційні навички; розвивати творчі здібності й зв’язне мовлення; виховувати шанобливе ставлення до людей праці.
Обладнання: Картки, таблиця “Лексикологія”, тлумачні словники.

Епіграф.
“З давніх-давен народ понад усе цінував хліб, сіль і честь”.
Д. Примак

Основний зміст уроку.
І. Оголошення теми, мотивація навчальної діяльності учнів на уроці.
Завдання: Протягом уроку осмислити епіграф, який узагальнено відображає тему лексичного матеріалу; продумати зміст невеличкого власного висловлювання на цю тему.

ІІ. Слово вчителя.
З яких причин у мові виникла багатозначність? Багатозначність слів можлива тому, що між предметами, явищами є чимало спільного, одне явище певними своїми ознаками подібне до інших. Унаслідок цього тим самим словом можуть називатися схожі між собою предмети, тобто певна назва з одного предмета може переноситись на інший. На основі багатозначності виникають слова з переносним значенням.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
Картка 1. Пояснити значення слова “зоря” у кожному реченні.
Край неба викотилася зоря. У Парижі виступає нова зоря екрану. Веселий метелик літав, на айстри, на зорі, на ромен сідав. Зелений берег палав до вечірньої зорі.

Картка 2. Пояснити значення слова міцний.
Слова у батька були міцні та повні, наче добре зерно. Я вмію зварити міцну каву. По дорозі їхав віз, запряжений двома міцними волами. Дім був міцним та новим.

Картка 3. Вставити пропущене слово.
1.    З перших літ дитину мати за рученьку ... (веде).
2.    За кожним рухом олівця Василько ... (веде) ще й кінчиком язика.
3.    А наймолодший вчиться ... (водити) літака.

Картка 4. З поданих слів виписати багатозначні. Пояснити свій вибір.
Підмет, світлий, дієслово, стіл, Дніпро, ріка, троянда, синтаксис, історія, абзац, супутник.

1.    Яких слів в українській мові більше: однозначних чи багатозначних?
2.    Чи не заважає багатозначність слова взаєморозумінню між людьми?
3.    Чим відрізняються однозначні слова від багатозначних?

IV. Робота біля дошки.
Виписати у 2 колонки слова: в одну – багатозначні, в іншу – однозначні.
Рукав, синичка, айсберг, світлий, земля, жито, весело, комбайн, огірок, префікс, яблуко, алфавіт, ванна, день, перо, сонце, ніч.

V. Розвиток зв’язного мовлення.
Написати твір-мініатюру, використати в ньому багатозначні слова.
“Перед грозою”, “На річці”, “Літо в лузі” або свій вибір.
VI. Робота з текстом.
Пояснити значення слова “земля” у кожному реченні (суша, планета, країна, грунт, земляна поверхня, речовина).
Земля круг сонця творить цикл. Кругом хвилі як ті гори – ні землі, ні неба. Земля чорна, копитами поорана. Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем. Будь здорова, як вода, а багата, як земля.

VIІ. Тест.
1. Багатозначні слова це:
а) які мають одне значення;
б) які мають кілька значень;
в) які вживаються в прямому і переносному значенні.

2. В якому словосполученні слово вжите в переносному значенні?
а) на крилах думки;
б) світло сонця;
в) золота сережка.


3. Яке слово вважається багатозначним?
а) горобець;
б) ручка;
в) підмет.


4. Лексика це – ...
а) звуки мовлення;
б) знаки письма;
в) сукупність слів нашої мови.VIІІ. Підсумок.
1.    Однозначні слова.
2.    Багатозначні.
3.    Лексикологія.
4.    Словник.

ІХ. Домашнє завдання.
Скласти розповідь про соловейка, використовуючи багатозначні слова, слова вжиті в переносному значенні.

Search:
????????...

мова О Потебня

вечір для старшокласників

вступ до історії про козаків

твир мое ставлення до чипки

характеристика горобця польового

твир мое ставлення до чипки

твир мое ставлення до чипки

характеристика горобця польового

виховні години в 1 класі

музичні ігри на заняттях в дитсадку?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010