.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Оперативне управління інновац. д-стю 


Оперативне управління інновац. д-стю

Оперативне управління інновац. д-стю має своїм завданням визначення найефективніших шляхів і засобів реалізації прийнятої стратегії розвитку. Воно полягає у послідовному виконанні основних управлінських функцій (планування, організування, контроль, мотивування) у короткостроковому періоді.
Планування інновацій. Воно охоплює продуктово-тематичне, техніко-економічне та календарне.
Продуктово-тематичне планування. Передбачає формування продуктово-тематичного портфеля інноваційної д-сті, підготовку програм і заходів оновлення продукції, удосконалення технології та організації в-ва, оптимізацію вироб. програм під-ва загалом і його окремих підрозділів.
Техніко-економічне планування. Визначає обсяги робіт, що мають бути виконані за кожним інноваційним проектом, розраховує потребу в матеріальних, фінансових і трудових ресурсах і визначає джерела їх залучення. Передбачає оцінювання економічних результатів і ефективності впровадження новацій, складання відповідних бюджетів, розроблення системи мотивування працівників, які здійснюють інноваційну д-сть.
Календарне планування. Полягає у визначенні обсягів робіт на кожний календарний період року (квартал, місяць, декаду, день), плануванні завантаження підрозділів і виконавців, розробленні календарних графіків реалізації окремих інновац. проектів і їх узгодженні з календарними планами поточного в-ва.
Організування. У його процесі здійснюють розподіл завдань у просторі — за підрозділами, задіяними в інноваційному проекті, та окремими робочими місцями. Визначають порядок надходження коштів та постачання матеріальних ресурсів і окреслюють завдання кожного виконавця.
Контроль. Забезпечує реалізацію планів згідно з графіком і виділеними ресурсами, даючи змогу своєчасно вносити корективи у плани чи дії виконавців. Для його ефективності необхідно ще у процесі складання календарних планів використовувати інструменти, що допомагають менеджерам контролювати терміни виконання робіт і їх результати.
Мотивування. Воно має важливе значення для успішної реалізації завдань інноваційної д-сті, для активізації інновац. процесу загалом. Передбачає розроблення певних стимулюючих заходів, спрямованих як на подання інновац. пропозицій, так і на заохочення їх використання.
Особливістю інновацій є те, що їх корисність, як правило, усвідомлюється не всіма і не відразу. Практика впровадження системних нововведень, коли спершу розробляють стратегію перетворень, потім здійснюють самі перетворення і аж насамкінець персонал навчають новим методам роботи, є неефективною, оскільки вона апріорі передбачає розуміння доцільності змін усіма членами організації. Насправді ж значна кількість менеджерів і рядових працівників вбачають у новаціях лише додаткові клопоти для себе і розраховувати на їх добровільну допомогу та активну участь у кращому разі необачно. Саме тому виникає необхідність цілеспрямованого управління інновац. д-стю під-ва, яке передбачало б не лише організацію впровадження нової ідеї під тиском вищого керівництва, а й зміщення акцентів у системі стимулів персоналу в бік заохочення ініціативи, участі в перетвореннях, обговоренні проблем, що виникають у процесі впровадження новації тощо.
До того ж корисність інновації сприймається вищим менеджментом фірми і рядовими її членами по-різному. Завдяки стратегічному мисленню генеральні менеджери, оцінюючи наслідки інновації, прогнозують у кінцевому підсумку її спроможність зміцнювати конкурентні позиції організації. А значна частина тих, кого безпосередньо стосуються зміни, хотіла б відчути переваги роботи по-новому одразу. Тому система стимулів інновац. процесів повинна включати, з одного боку, компоненти поточного стимулювання, а з іншого — стимулювання за результатами роботи всієї організації.
Отже, оперативне управління інновац. д-стю забезпечує реалізацію інновацій в межах визначених термінів і ресурсів через обґрунтування планових завдань для кожної ланки під-ва, задіяної у інноваційному процесі, та контролювання і мотивування їх належного виконання у короткостроковому періоді.

Search:
????????...

біблія іконопис

дифузії у природі

максим''рильський рідна мова''

казка Багіра і Мауглі

3. Теорії розвитку дитини і сім’ї: когнітивна, психоаналітична, поведінкова, транзактний аналіз.

речення в переносному значенні використовуючи слова людина-орел

речення в переносному значенні використовуючи слова людина-орел

твір на тему мій найкращий учитель

Ампер біографія на українській мові

в інформаційній економіці постає проблема і захисту информації?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010