.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Вплив шкідливих звичок на організм людини 


Вплив шкідливих звичок на організм людини

Мета: запобігати шкідливим звич¬кам, які негативно впливають на здоров'я підлітків; формувати вмін¬ня і навички учнів щодо власної без¬пеки, розуміння відповідальності за власні вчинки та їх наслідки; вихову¬вати в учнів бажання зберегти влас¬не здоров'я.
Форма проведення: класна година.
Тривалість: 45 хв.
Місце проведення: класна кімната.
Обладнання та оформлення: технічні засоби навчання, учнів¬ські реферати, брошури, книги, пла¬кати, записи на дошці;
«Бережи одяг, доки новий, а здоров'я — доки молодий».
«Не піддавайся шкідливій звичці!»
«Не спалюй своє майбутнє!»
«У Європі сьогодні курити не мод¬но!»
«Вибирай сам — бути здоровим чи курити?»

ХІД ЗАХОДУ
I. Вступна частина
Учитель. Сьогодні особливо го¬стро стоїть проблема виховання здоро-вої молоді. Ми добре знаємо, що здо¬ров'я .....найбільша людська цінність, яку, на жаль, багато людей починають цінувати та берегти, вже втративши значну частину цього скарбу, підпу¬шеного нам природою. Без здоров'я немає щастя. Іноді учні навмисно все роблять для того, щоб загубити своє здоров'я. Вони набувають по¬ганих звичок, які негативно впли¬вають на них і яких потім не можуть позбутися, але спочатку вони про це не думають і хизуються перед друзя¬ми.. Та тільки чим? Не дуже приєм¬но і навіть шкода дивишся на таких дітей, знаючи, що через деякий час вони почнуть хворіти і втрачатимуть своє здоров'я.
ІІ. Основна частина
— Які ви знаєте погані звички, що їх люди самі набувають? (Куріння, ал¬коголь, наркоманія)                 
— А що таке звичка? (Звичка — це фор¬ма поведінки людей, що виникає під час навчання і багаторазового повторення у різних життєвих ситуаціях).
— Які можуть бути звички? (Корис¬ні і шкідливі)
— Які звички є корисними? (Режим дня. Він сприяє зміцненню здоров'я, під¬вищенню працездатності, і, врешті, довголіттю.)
Можливий варіант висновку: шкід¬ливі звички, навпаки, дезорганізують людину, послаблюють її волю, знижу¬ють працездатність, порушують здо-ров'я і скорочують тривалість життя. Ці звички завдають безліч страждань людині.
Учитель. Люди, котрі курять, перш за все не впевнені у собі, не вміють протистояти тиску оточуючих. Підліт¬ки починають курити саме для того, щоб відчути себе дорослими, самостій¬ними людьми, справжніми «суперме-нами». Основною складовою тютюну є нікотин. Нікотин.....це надзвичайно сильна отрута, що діє переважно на нервову систему, травлення, а також на дихальну і серцево-судинну сис¬теми. Навіть одна сигарета шкідлива для всього живого. Отже, смерть від нікотину може настати, якщо підліток одночасно; викурить півпачки сига¬рет, а для дорослої людини смертель¬на доза — пачка сигарет. Проте відомі випадки смерті навіть від викурюван¬ня 2—3 сигарет. Алкоголь і нікотин з наркотиками. Це означає, що люди¬на, вживаючи ці речовини, поступово звикає до них настільки, що стає хі¬мічно залежною. Людина вживає алкоголь, якщо вона неспроможна знаходити розумні виходи з неприємних життєвих ситуацій, погано ставиться до людей і до себе самої, не вміє регулювати свою поведінку. Алкоголь (етиловий спирт) впливає негативно на мозок, судини, серце, печінку та інші органи й систем організму порушується координація рухів, погіршується мовлення.
Наркоманія — справжнє зло для всіх країн світу. Знайомство з наркотика¬ми найчастіше починається із звичай¬ного куріння тютюну. Наркоман не лише збільшує дозу наркотичної ре¬човини, а й міняє її на іншу, сильнішої дії: тютюн — конопля — мак — ефе¬дрин. Потяг до наркотику може сформуватися вже після разового прийому наркотичної речовини, що викликає природну реакцію організму — нудоту, блювання, свербіння, відчуття жару й запаморочення, болі в кістках і су¬глобах, відсутність сну. Іноді перини: прийом наркотиків стає останнім — людина вмирає, бо неможливо точно розрахувати індивідуальну дозу.
В нашому суспільстві є ще одне зло, про яке ми зовсім мало знаємо і не вміємо ефективно йому протистояти. Це - СНІД. Синдром набутого імунодефіциту — кінцева стадія ін¬фекційного захворювання. Вірус цей вражає лімфоцити крові, які відпо¬відають за захист організму людини відрізних мікробів і пухлин. СНІД — невиліковна хвороба. Тож чи достат-ньо вже маємо знань, щоб убезпечи¬ти себе від СНІДу?
Що ви знаєте про СНІД? (Відповіді учнів)
Учитель. СНІД передається пере¬важно статевим шляхом, коли мож-ливий обмін виділеннями організму, в яких міститься вірус (сперма, вагінальний секрет, кров). Надійним за¬собом захисту від СНІДу є презерватив. Останніми роками збільшується кількість заражених людей (переваж¬но наркоманів), які користуються нестерильними шприцами, голками, особливо тоді, коли «колються» в компанії. При цьому маленька крапелька чужої крові в шприці або на голці може потрапити в організм і заразити його, якщо в ній міс¬титься вірус. Гарантією убезпечення від зараження СНІДом здоровий і правильний спосіб життя і, зокрема, виважене ставлення до інтимних взаємин з постійним статевим партнером, в "процесі яких відбувається взаємне збагачення емоційними відчуттями категорично негативне ставлення до застосування наркотиків, якщо на¬віть залишаєшся в меншості в компанії однолітків, котрі пропонують спробувати цей «кайф».
Ви переконалися, що в XXI столітті, шкідливих звичок існує дуже бага-то. Але ці шкідливі звички виникли багато років тому. І зараз ми торкне¬мося історій виникнення шкідли¬вих звичок.     
Пропонуємо вам послухати повідом¬лення, які підготували для цієї зустрі¬чі ваші друзі.
Куріння                                   
1-й учень. Є така казка. У да¬лекому минулому, коли тютюн тіль¬ки завезли у Вірменію, біля підніж¬жя Арарату жив добрий і дуже мудрий старий. Він відразу не злюбив це зіл¬ля і намагався переконати людей не вживати його.
Одного разу він побачив, як купці розклали свій отруйний товар. Вони кричали:
— Божественне листя! Божественне листя! У ньому засіб від усіх хвороб!
Навколо них зібралося багато наро¬ду. Підійшов і старий:
— Це «божественне листя» приносить людям користь: у будинок курця не зайде лиходій, його не вкусить собака, він ніколи не постаріє.
Купці з подивом подивились на старого:
— Ти правий, мудрий діду,— сказа¬ли вони. - Але звідкіля ти знаєш про такі чудові властивості «божествен¬ного листя»?
Старий усміхнувся і пояснив:
— Лиходій не зайде в будинок курця, оскільки у того, хто віддає багато грошей за тютюн і стає бідним, нічого красти. Крім того, від куріння він буде кашляти всю ніч, а злодій не заходить у будинок людини, що не спить. Через кілька років куріння людина ослабне, в неї почнуть боліти ноги, вона ходитиме з паличкою. А який же собака вкусить людину із ціпком у руці?, І, нарешті, курець ні¬коли не постаріє, тому що помре замолоду.        
Відійшли люди від купців. Якби всі прислухалися в наш час до порад муд¬рого старого!
Алкоголь
2-й учень. Вино було винайде¬не людством раніше, ніж спирт. Роз¬копки археологів свідчать про те, що його виробляли ще в Давньому Єгип¬ті, Давній Греції.                        
У Давній Спарті один із засобів ви¬ховання молодих спартанців був та-кий: юнаків саджали за стіл разом із молодими рабами й починали остан¬ніх споювати, щоб спартанці отрима¬ли наочний урок, який вигляд і по¬ведінку має п'яна людина.
На Русі вживали переважно брагу, ме¬довуху. Міцність цих напоїв не пере¬вищувала 10—13°. Спиртне пили за¬звичай на свята, на честь перемоги над ворогом чи на поминках.
Перші згадки про боротьбу із пияц¬твом припадають на часи царюван-ня Петра І, який заснував спеціаль¬ну медаль «За пияцтво». Вона мала форму восьмикутної зірки завбіль¬шки з тацю, була відлита з чавуну і важила 5 кг. За допомогою ланцю¬га медаль прикріплювали до роз'єм¬ного обруча, який одягали на шию п'яниці незалежно від звання і соці¬ального стану. «Удостоєний» цієї «на¬городи» мав протягом тижня носити медаль на шиї.
В Україні народ здавна зневажав п'я¬ниць, розповідав про них смішні іс¬торії. По базарах водили ведмедя, який показував, «як п'яний чоловік іде додому».
Вершиною національного фізично¬го виховання, самовдосконалення тіла й духу стала епоха Запорозької Січі. Тут загартування у повсякден¬ному житті і військових справах від¬бувалося в постійних іграх, забавах, танцях, змаганнях, справах.
Учитeль. Чи зробили ви для сере вибір? Чи правильний обрали
Зараз ми це перевіримо, проведе¬мо міні-вікторину. На кожне із запитань вам треба дати відповідь: «так-чи «ні».                          
1)  Вірус імудодифіциту людини ВІЛ передається через:
• рукостискання;           
• спільне з ВІЛ-інфікованим корис¬тування верхнім одягом;
•   обійми;
•   спільне користування голками та шприцами для ін'єкцій;
•   чхання та кашель;
•   плавання в басейні;
•   рушники, мило, мочалку;
•   статеві зносини без використан¬ня презервативів;
•   домашніх тварин;
•    посуд, їжу;
•   туалети (унітази);
•   статеві зносини з використанням презерватива;
•   спільне користування голками для проколювання вух.
Підбиття підсумків міні-вікторини.
2)  Хто і звідки завіз тютюн у Євро¬пу? (Христофор Колумбу 1492ро¬ці з Америки)
3)  У яких країнах заборонено нарко¬тики під страхом смертної кари? (Таїланд, Сінгапур, Східна Азія)
4)  Який російський цар був запе¬клим курцем і дозволив торгівлю тютюном і куріння? (Петро І)
5)  Основна сировина сигарет. (Тю¬тюн)
6)  Чи можна уникнути зараження па СНІД?(Так)
7)  Чи можна виявити вірус відразу ж після інфікування? (Ні)
Учитель. Для підбиття підсумків цієї вікторини і наступних конкурсів давайте оберемо журі у складі: Павлюк О.В., Мацьків Н.В., Бодейчук Л.Д.  У кінці заняття журі оголосить нам результат конкурсів і нагородить переможців.
Учитель. Сьогодні медики ствер¬джують: здоров'я людини на 10 % за-лежить від спадковості, - на 5 %  від роботи медиків. Інші 85 % — у руках самої людини. Отже, наше здоров'я залежить від наших звичок. Зараз ми проведемо тест, який допоможе вам дізнатися, що чекає на вас у майбут-ньому: здорове довготривале життя чи хвороба і немічна старість. Вам треба на кожне запитання надати відповідь: «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо твердження хибне.
1. Тільки чоловіки можуть зарази¬тися ВІЛ-інфекцією.
2. Запобігти СНІДу можна, утри¬муючись від випадкових статевих зносин.
3.Якщо ви сильні та здорові, ви не можете заразилися на ВІЛ-інфекцію
4. Куріння сигарет зумовлює швидке старіння.
5. Тисячі  людей щороку помирають від хвороб, пов'язаних із курінням.
6. Курець може кинути курити" будь-коли. Все, що для цього потрібно,— це сила волі.              
7.  При пасивному курінні людина одержує втричі більше, одноокису вуглецю ніж сам курець.
8.  Людина може набути згубної звички до вживання наркотиків, тю-тюну, алкоголю.
9.   Поцілувавши хворого на СНІД, ви заразитеся цією хворобою.
10. Немає ліків проти ВІЛ, коли вірус потрапляє у кровообіг.
11. Особа може заразитися ВІЛ, здаючи кров.
12. Є ліки від СНІДу.
13. Куріння викликає рак легенів.
14. Вагітні матері, які інфіковані ВІЛ, можуть передати його плоду.
15. Є окремі люди, котрі мають іму¬нітет до СНЇДУ.
16. Аналіз крові може показати, що людина інфікована ВІЛ.
17. Мити руку перед їжею не потріб¬но.
18. Куріння «травки» не вважається вживанням наркотику.
19. Спиртні напої шкодять здо¬ров'ю.
20. Займатися спортом необхідно для здоров'я.
Учитель. А зараз ми ознайоми¬мося з освітньою програмою нашого регіону щодо попередження куріння серед людей і підлітків.
Одеський регіон за кількістю інфі¬кованих страшною хворобою посі¬дає третє місце в Україні. В Одесі іс¬нує реабілітаційний центр «ОАЗІС». В цьому центрі проживають, лікують¬ся і працюють люди, хворі на СНІД.
Учитель. А зараз надамо слово журі для оголошення результатів вік-торини і тесту. (Підбиття підсумків і нагородження переможців.)
ІІІ. Заключна частина
Учитель. Прочитайте цитату, за¬писану, на дошці: «Кожна людина має свободу вибору. Кожен сам вирі¬шує, курити чи не курити, зміцнюва¬ти своє здоров'я фізичними вправами чи рости хирлявим слабаком. Про¬те правильний вибір може зробити тільки той, хто вже здатний відповідати за свою поведінку, за своє здо¬ров'я та за своє майбутнє взагалі». А що таке здоров'я? Здоров'я —най¬більше багатство. Погляньте на це прислів'я: «Бережи одяг, доки но¬вий, а здоров'я — доки молодий». Правильно робить той, хто розумно виконує правила поведінки), а яки¬ми слід жити в суспільстві. Бо, поки ти молодий і в тебе здорове тілто, цей дар природи треба берегти. Втратити ж все легко, тільки повернути іно¬ді важко, а то й неможливо. Люди ка¬жуть: «Є каяття, та нема вороття».
Пам'ятайте, учні, що рости здоровими і сильними вам допоможуть уроки фізкультури, заняття у спортивних сек¬ціях, а най¬більше — здоровий спосіб життя.

Search:
????????...

яку ідею хоче донести кальдерон, стверджуючи, що життя - це сон?

характеристика жульєна сореля

Характеристика барвників,які використовують в харчовій промисловості

цитатна характеристика героїв "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

Кодова таблиця символів ASCII

головні герої гобсека

явище сумісності,групові конфлікти в малих групах

сьогоднгі казка в гості до нас завітала

характеристика жульєна сореля

визначення кислотностi шлункового соку?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...