.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Виховний захід на тему "У світі професій" 


Виховний захід на тему "У світі професій"

Епіграфи:
«Витри піт солоний із чола
І трудись, забувши про утому,
Бо людина ціниться по тому,
Чи вона зробила, що могла,
Скільки сил у неї вистачало,
Щоб на світі більше щастя стало». (Микола Луків.)
«Життя без праці —- злодійство, праця без мистецтва — варварство».
(Д. Рескін.)
«Твоя діяльність, і тільки вона одна, визначає твою цінність». (Й. Фіхте.)
«Задоволення має бути нагородою за працю». (К Гельвецій.)
«Той, хто любить працю, не відчуває потреби у розвагах». (Ж. Ла-брюйєр.)
Хід заняття
І. Вступне слово вчителя
Учитель. Яка глибока думка закладена в словосполученні «вибір професії», скільки викликає воно емоцій та сподівань і водночас скільки породжує проблем! Це не просто вдало чи невдало прийняте в юності рішення, це щаслива або розбита доля, активне, творче, радісне життя чи байдуже, пасивне існування.
Вже через рік дехто з вас обиратиме собі професію і почне оволодівати нею.
У Загальній декларації прав людини підкреслюється, що кожна людина має право на вільний вибір професії.
Права людини, визначені Декларацією, покладені в основу Конституції України. Так, стаття 43 Конституції України проголошує право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку добровільно погоджується.
«Як же із тисяч професій обрати ту, яка приносила б найбільшу користь людям, країні, давала б змогу відчути себе потрібним, повноцінним і задоволеним своєю працею? Як уникнути помилок і розчарувань у майбутньому, обравши певну професію?» — такі запитання виникли у вас, коли я попередньо провела опитування, готуючись до нашої години спілкування. Сьогодні ми спробуємо разом дати на них відповідь.
II. Повідомлення «Різноманітний світ професій»
Учитель. У світі існує безліч професій. Як же зорієнтуватися серед цієї кількості? Як знайти серед тисяч ту єдину, яка стане справою всього життя?
Послухайте повідомлення і, можливо, саме ця інформація допоможе прояснити ситуацію.
Учень. Професія — це певний вид праці. У кожній професії є свої різновиди праці, які називають спеціальностями. Наприклад, немає професії «учитель всього», а є учитель початкових класів, математики, фізики тощо, а інженер може бути інженером-електриком, програмістом, механіком.
Світ професій дуже великий: їх налічується близько шести тисяч. Існує кілька класифікацій: за знаряддями праці (ручні, механізовані, автоматизовані, комп'ютеризовані, функціональні), за метою праці (перетворюючі, гностичні, винахідницькі), за галузевою ознакою (промислові, будівельні, транспортні, зв'язку тощо), за умовами праці (робота вдома, на повітрі, в незвичайних умовах). Найпоширенішою є класифікація за предметом праці (див. таблицю І).

Таблиця 1
Групи професій    Людина-природа    Людина-техніка    Людина-людина    Людина-знакова система    Людина -
художній
образ
Основні
предмети пращ    живі
ор¬ганізми,
корисні копа¬лини,
атмосфера, вода, земля    технічні
системи, машини, агрега¬ти, види енергії    окремі
люди, групи, ко-лективи    умовні
знаки,
цифри,
шифри,
коди,
формули,
схеми,
ноти    художні об-рази, твори мистецтва та літера¬тури
Якості, харак-терні для представ¬ників професій
групи                   Гра «Аукціон»
Учитель. Дякую, твоє повідомлення допоможе нам у подальшій роботі. Ще раз погляньте на таблицю «Класифікація професій за предметом праці» і скажіть, які професії, на вашу думку, належать до цих груп?
Виграє та команда, яка назве найбільшу кількість професій певної групи.
(Приклади професій: Л—П: рільник, тваринник, агроном, зоотехнік, геолог, лісник, рибовод; Л— 77 слюсар, токар, монтажник, електрик, водій, інженер; Л — Л: учитель, лікар, продавець, медсестра, секретар, журналіст, адвокат; Л — 3: касир, бухгалтер, економіст, лінгвіст, математик, програміст, набірник; Л — X: перукар, модельєр, художник, архітектор, фотограф, композитор.)
IV.    Гра «Швидко та влучно»
Учитель. Чи може бути слідчим неуважний, акробатом — людина, яка страждає запамороченнями голови, художником — той, що не вміє образно мислити, а перекладачем — людина, яка погано запам'ятовує? Ні! Що ж необхідно враховувати при виборі професії?
(Учні відповідають: «Стан здоров 'я, власні можливості, особисті й суспільні інтереси, розумові здібності».)
Учитель. А зараз спробуйте обрати із перерахованих якостей ті, які, на вашу думку, є професійно важливими для фахівців певного типу.
(Учитель роздає таблички: Л — її, Л —~ ДЛ — З, Л — Т, Л — X. Учні знімають із дошки потрібний аркуш і прикріплюють його до таблички.)
V.    Презентація професій
Учитель. Уже згадувалося, що на світі близько шести тисяч професій. А які з них — найголовніші, найважливіші для суспільства?
Уявіть, що вас відправляють на незвичайний острів, де є все необхідне для життя, але там немає кому працювати. Кого з фахівців своєї групи ви взяли б на острів? Чому? Обґрунтуйте свій вибір.
(Презентація професій : Л — Л — реклама, Л — П — комікси, Л— 3,сценка, Л— Т— пантоміма, Л—X-— гумореска.)
VI.    Анкетування (визначення нахилів учнів до типу професій)
Учитель. На жаль, визначаючи свій життєвий шлях, дуже часто керуються не реальними можливостями, розумовими здібностями, особистими інтересами чи станом здоров'я, а обирають майбутню професію «за компанію», за настановою батьків чи наслідуючи когось. Подібно вчинили й ви, коли самостійно розподілялися на групи. Що ж, давайте перевіримо, чи ви не помилилися у своєму виборі? З допомогою анкети визначимо ваші нахили до певного типу професій.
Припустімо, що після відповідного навчання ви зможете виконувати будь-яку з перелічених нижче робіт. Але якби вам довелось обирати з двох можливостей, то якому виду діяльності ви надали б перевагу? Нижче запропоновано 20 пар тверджень, позначених індексами «а» і «б», що стисло розкривають різні види діяльності. Уважно вивчивши обидва твердження, знаком «+» позначте привабливіший для вас варіант.
Анкета «Твої професійні нахили»
1а. Доглядати за тваринами.
1б. Обслуговувати машини.
2а. Допомагати хворим, лікувати їх.
2б. Складати таблиці, схеми, програми.
3а. Брати участь в оформленні книжок чи плакатів.
3б. Стежити за станом і розвитком рослин.
4а. Обробляти матеріал (деревину, тканину, метал, пластмасу тощо).
4б. Доводити товари до споживача (рекламувати).
5а. Обговорювати науково-популярні книжки.
5б. Обговорювати художні книжки (статті, п'єси, концерти).
6а. Утримувати тварин.
6б. Тренувати товаришів у виконанні яких-небудь дій.
7а. Копіювати малюнки, зображення.
7б. Управляти підйомним краном, трактором.
8а. Повідомляти людям які-небудь відомості.
8б. Художньо оформлювати виставки.
9а. Ремонтувати речі (одяг, техніку).
9б. Шукати та виправляти помилки в текстах.
10а. Лікувати тварин.
10б. Виконувати обчислення, розрахунки.
11а. Виводити нові сорти рослин.
11б. Конструювати, проектувати нові види виробів.
12а. Розв'язувати суперечки, запобігати сваркам, переконувати чи карати.
12б. Розбиратися в кресленнях, схемах.
13а.  Брати  участь  у роботі  гуртків  художньої самодіяльності.  
13б. Спостерігати, вивчати життя мікробів.
14а. Налагоджувати медичні прилади, апарати.
14б. Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, травмах.
15а. Складати точні описи явищ, подій.
15б. Художньо описувати, відображати події.
16а. Виконувати лабораторні аналізи в лікарні.
16б. Приймати, оглядати хворих.
17а. Фарбувати або розписувати стіни чи приміщення,
17б. Монтувати будинки або складати машини, прилади.
18а. Організовувати культпоходи, екскурсії.
18б. Грати на сцені, брати участь у концертах.
19а.   Виготовляти   за   кресленнями   деталі   чи   вироби,   споруджувати будинки.
19б. Креслити, копіювати креслення, карти.
20а. Вести боротьбу з хворобами рослин.
20б. Працювати за комп'ютером.


Аркуш відповідей

л    Т    П    3    X
2а    16    1а    2 6    За
46    4а    36    5 а    56
66    76    6а    96    7а
8а    9а    10    10    86
12    11    Па    12    13
14    14    13    15    15
16    17    16    19    17
18    19    20    20    18
Заповнивши «Аркуш відповідей», підрахуйте кількість знаків «+» у кожному вертикальному ряду. Сума їх буде показником ступеня вираження вашого усвідомленого нахилу до одного з типів професій.
VII. Робота з «Барометром професій»
Учитель. Обираючи й оволодіваючи тією чи іншою професією, важливо враховувати також потребу економічного району в фахівцях певного типу. Спробуйте визначити за «Барометром професій», чи буде вдалим вибір, який ви плануєте зробити в майбутньому.
VIII. Підсумок
Учитель. Народна мудрість каже: щасливий той, хто радісно йде на роботу і з радістю повертається додому. Але, щоб радісно було йти на роботу, треба одержувати від неї задоволення, а це залежить від вдало обраної професії. Тож бажаю кожному з вас не помилитися у своєму виборі. Пам'ятайте золоту формулу вибору професії: «Хочу — можу — маю — треба».

Search:
????????...

господарський розвиток Украiни 17-18 столiття останнiй етап

история будь якого винаходу

история будь якого винаходу

вид наркотику дія на організм

приклади цінних іменних

промова на тему

фізкультхвилинки на уроках малювання

визволення україни

приклади цінних паперів ордерних

фізкультхвилинки на уроках малювання?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...